Özel Eğitime Giriş 2021 Vize Deneme Sınavı -3

Özel Eğitime Giriş 2021 Vize Deneme Sınavı -3

#1. Çocuğun bağlaç, özne veya ekleri kullanmadan iki ya a daha fazla kelimeyi bir araya getirerek kurduğu cümle hangi evreye aittir?

#2. Özel Öğrenme Güçlüğü resmi olarak kim tarafından kabul edilmiştir?

#3. DSM -V’in iletişim bozuklukları sınıflandırmasına göre aşağıdakilerden hangisi yer almamaktadır.

#4. Gelişimsel konuşma apraksisi en çok hangi çocukluk çağı problemiyle karıştırılmaktadır?

#5. Özel Öğrenme Güçlüğü olan bireyin sosyal-duygusal özelliklerine aşağıdakilerden hangisi örnek verilebilir?

#6. Diskalkuli olan birey hangi kavramları edinmekte zorlanmamaktadır?

#7. Özel Öğrenme Güçlüğü olan bireylerin fiziksel özellikleri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

#8. Bireyin kronolojik yaşı, ölçülen zeka düzeyi ve yaşına uygun olarak aldığı eğitime rağmen okuma becerisinin beklenenin altında olmasına verilen isim nedir?

#9. Çocukluk çağı akıcı konuşma bozukluğu/kekemelik tanı kriterlerinde hangi madde yer almamaktadır?

#10. El yazısı, heceleme ve yazılı ifadede yaşanan sorunlar Özel Öğrenme Güçlüğünün hangi türünü ifade etmektedir?

#11. Sosyal iletişim bozukluğu tanısı alan birey hangi alanda zorlanmaktadır.

#12. 6 ay gelişim döneminde ailenin hangi etkinliklere yer vermesi önerilmektedir?

#13. Özel Öğrenme Güçlüğünün belirtileri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almamaktadır?

#14. Bireyin dil becerilerine uygun olmayacak ölçüde ses, hece veya sözcük tekrarları, uzatmaları, duraklamaları ve sözcüklerin gerginlikle çıkarılması durumuna hangi tanı konulmaktadır?

#15. Bireyin konuşma akışının iyi düzeyde ancak anlama düzeyinin zayıf olmasına hangi isim verilmektedir?

#16. Ulusal Okuma Paneline göre okumanın tam olarak edinilmesi için aşağıdakilerden hangisine ihtiyaç yoktur?

#17. Aşağıdakilerden hangisi dil ve konuşma bozukluklarına neden olan faktörlerden değildir?

#18. Aşağıdakilerden hangisi Özel Öğrenme Güçlüğü türleri arasındadır?

#19. Çocuğun ba-ba, ma-ma gibi heceleri hangi aylarda söyleyebilmektedir?

#20. Aşağıdakilerden hangisi Özel öğrenme güçlüğünün nedenleri arasında yer almamaktadır?

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

HD Quiz powered by harmonic design

Özel Eğitime Giriş 2021 Vize Deneme Sınavı -3

Özel Eğitime Giriş 2021 Vize Deneme Sınavı -3

Auzef Çocuk Gelişimi
telegram çocuk gelişimi

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: