Pazarlama İlkeleri 2021 Vize Deneme Sınavı -2

Pazarlama İlkeleri 2021 Vize Deneme Sınavı -2

#1. Aşağıdakilerden hangisi tüketici davranışını etkileyen faktörler arasında yer almaz?

#2. Endüstriyel satınalma karar sürecinde, satın alınacak ürünün sunumunun yapılması istendiği aşama aşağıdakilerden hangisidir?

#3. Aşağıdakilerden hangisi endüstriyel alıcıların satın alma davranışını etkileyen faktörler arasında yer almaz?

#4. Tüketicilerin algıladığı risklerden fiziksel risk için en uygun örnek hangisidir?

#5. Aşağıdakilerden hangisi örgütsel pazarlarda alıcı türleri arasında yer almaz.

#6. Amaçlar ve prosedürler, endüstriyel alıcıların satın alma davranışlarını etkileyen ana faktörlerden hangisi içinde yer almaktadır?

#7. Endüstriyel pazarlarda rutin satınalım durumlarında, endüstriyel alıcıların satın alma sürecinin katılımcılarından hangileri birbirlerine çok benzerdir?

#8. Aşağıdakilerden hangisi endüstriyel alıcıların satın alma davranışını etkileyen örgütsel faktörlerden biri değildir?

#9. Tüketicilerin istedikleri ürünleri istedikleri yerlerde bulunabilir hale getirmek, pazarlamanın hangi faydası ile ifade edilmektedir?

#10. Aşağıdakilerden hangisi tüketicinin bilgi toplama aşamasında, ürüne ve sürece yönelik algıladığı risklerden biri değildir?

#11. Aşağıdaki kaynaklardan hangisi tüketicinin bilgi toplama aşamasında başvurduğu genel kaynaklar arasındadır?

#12. Aşağıdakilerden hangisi yeniden konumlandırmanın başlıca nedenlerinden biri değildir?

#13. Aşağıdakilerden hangisi endüstriyel satın alma sürecinin katılımcılarından biri değildir?

#14. Aşağıdakilerden hangisi tüketicinin algıladığı riskleri en aza indirmek için faydalandığı farklı bilgi kaynaklarından biri değildir?

#15. Aşağıdakilerden hangisi tüketici pazarının oluşabilmesi için gerekli şartlar arasında değildir?

#16. Aşağıdakilerden hangisi endüstriyel alıcıların karar süreçleri arasında yer almaz?

#17. Sigorta, barınma, korunma, alarm sistemleri vb ihtyiaçlar Malow’a göre hangi sınıfta yer alır?

#18. Aşağıdakilerden hangisi örgütsel alıcıların satın alma davranışı modelinde örgütsel alıcının cevapları arasında yer almaz?

#19. Sosyal sınıf, bir toplum içerisinde, birbirine benzeyen özellikleri doğrultusunda diğer gruplardan ayrılan; gelir, meslek, eğitim, refah ve diğer değişkenlere göre şekillenmekte olan gruplara ne ad verilmektedir?

#20. İşletme satın alma merkezindeki ilgili karar alıcıların, tedarikçilerin göreceli önemlerini tespit etmek amacıyla değerlendirmeye tutulması ve aralarından seçim yapıl0ması işlemi endüstriyel kara süreçlerinden hangisinde yapılan işlemlerdir?

TESTi BiTiR

Results

HD Quiz powered by harmonic design

Pazarlama İlkeleri 2021 Vize Deneme Sınavı -2

Pazarlama İlkeleri 2021 Vize Deneme Sınavı -2

Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans

Lolonolo Play Google Uygulamaları

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: