Beşeri Coğrafyaya Giriş 2021 Final Deneme-2

Beşeri Coğrafyaya Giriş 2021 Final Deneme-2

#1. Türkiye nüfusuna dair aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#2. Avrupa Birliği (AB) üyesi olan 28 ülkenin ortalama doğuşta beklenen yaşam süresi (yıl) aşağıdakilerden hangisidir?

#3. 2017 yılı itibarıyla medyan yaşın 37,4 ile en yüksek olduğu il aşağıdakilerden hangisidir?

#4. 2017 yılı itibarıyla medyan yaşının 37,4 ile en yüksek olduğu il aşağıdakilerden hangisidir?

#5. Aşağıdakilerden hangisi bir ülkedeki nüfus projeksiyonu için ihtiyaç duyulan bilgilerden biri değildir?

#6. Dünyada genel olarak uygulanan kaç çeşit nüfus politikası vardır?

NOT: Dünyada genel olarak uygulanan üç çeşit nüfus politikası vardır.

1. Nüfus artış hızını azaltmaya yönelik olarak uygulanan nüfus politikası.

2. Nüfus artış hızını yükseltmek için uygulanan nüfus politikası.

3. Nüfusun nitelik ve niceliğini iyileştirmek amacıyla uygulanan nüfus politikası

#7. I. Sanayileşme ve tarımdaki hızlı makineleşme II. Kırsal alanda toprak dengesinin bozulması III. Güvenlik Şartları Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Türkiye’de iç göçlerin nedeni olarak gösterilebilir?

#8. Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin gelişmişliğini gösteren ölçütlerden biri değildir?

#9. Ege Bölgesinin 2017 yılı itibarıyla genç bağımlı nüfusun ve yaşlı bağımlı nüfusun en fazla olduğu il aşağıdakilerden hangisidir?

#10. Ülkemizde doğuşta beklenen yaşam süresinin en düşük olduğu il 2016 yılı itibarıyla aşağıdakilerden hangisidir?

#11. Ülkemizde doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu iller 2016 itibarıyla aşağıdakilerden hangisidir?

#12. Ege Bölgesi’nde illerin yüzölçümlerine bakıldığında büyükten küçüğe doğru sıralanışındaki ilk üç il hangisidir?

#13. 2000’li yıllardan sonra hangi üç şehrin aldığı üç göç verdiği göçten fazladır?

#14. Hangi döneme kadar nüfusun sayısal olarak fazlalığını güçlü kılmak için gerekli ve yeterli bir faktör olarak görülmüştür?

#15. Ege Bölgesi’nin 2017 yılına ait verilerine bakıldığında aritmetik nüfus yoğunluğunun en az olduğu il aşağıdakilerden hangisidir?

#16. Ege Bölgesin’ de 2017 yılına ait istatistiklerde en fazla evlenme boşanma oranlarına sahip il aşağıdakilerden hangisidir?

#17. 2017 yılına ait verilere göre Ege Bölgesi’ndeki illeri nüfuslarına göre en fazla aşağıdakilerden hangisidir?

#18. İzmir İlinin 2017 verilerine göre aritmetik nüfus yoğunluğu aşağıdakilerden hangisidir?

#19. Coğrafi araştırmalarda aşağıdaki bilim dallarının hangisinden yararlanılmaz?

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

Tebrikler geçtiniz

Tekrar deneyiniz

HD Quiz powered by harmonic design

Beşeri Coğrafyaya Giriş 2021 Final Deneme-2

Auzef Coğrafya
Telegram Coğrafya

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: