Ekonomik Coğrafyaya Giriş 2021 Final

Ekonomik Coğrafyaya Giriş 2021 Final

Ekonomik Coğrafyaya Giriş 2021 Final

1. Ekonomik coğrafya yaklaşımının bir parçasını oluşturan temel kavramlar aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Mekan ,yer ,ölçek

2. Geleneksel ekonomik coğrafya aşağıdakilerden hangisine odaklanmıştır?

Cevap : belirli bölgelerdeki ekonomik koşullar ve kaynaklar hakkındaki bilgilerin derlenmesi

3. Ekonomik coğrafya veya ticari coğrafya hangi yıllar arasında öne çıkmıştır?

Cevap : 1880-1930

4. Tarım ( bitkisel üretim – hayvancılık ), balıkçılık, kerestecilik ve ormancılık,madencilik ve enerji kaynaklarının yanı sıra avcılık ve toplayıcılık hangisine girmektedir?

Cevap : Primer

5. Dünya 1990lı yıllarda siyasi ekonomi yönünden hangi teorinin egemenliği altına girmiştir?

Cevap : regülasyon teorisi

6. Aşağıdakilerden hangisi günümüzde ekonomik coğrafyanın en önemli inceleme alanlarının başında gelmektedir?

Cevap : Küreselleşme

7. ………………. Bazı atıkların , az gelişmiş ülkelerden gelişmiş ülkelere gönderilmesi yerinde olacağını bildirmiştir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : UNEP

8. Bu iki devlet adamı geçici olarak işbirliği yapmışlar ve 1945 sonrası iki yıl içinde Fransada bir yandan millileştirmeler, diğer yandan yürürlüğe konmuştur.
Yukarıda sözü edilen dönem aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Charles de Gaulle ve Maurice Thorez Dönemi

9. Almanyanın avrupada ekonomik olarak ilk sıraya yükseldiği tarih aralığı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : 1945-1960

10. Tropikal ormanlar Dünya yüzeyinin yüzde kaçını oluşturur?

Cevap : 7,5

11. İkinci bütünleşme dalgasıyla dünyada aşağıdakilerden hangisi meydana gelmemiştir?

Cevap : dünya ekonomisi dört kutuplaşma görüntüsü aldı

12. Aşağıdakilerden hangisi ekonomik coğrafyanın alt konularından biri değildir?

Cevap : hidroloji

13. Uluslararası ticaret örgütünün kurulması öngörülerek imza sahibi ülkeler arasındaki değişmeleri ve ticari ilişkileri yöneten bir prensip aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Havana

14.Aşağıdakilerden hangisi GATT’ye üyeülkeler arasında geçerli olan bir uygulama değildir?

Cevap : Tüm üye ülkeler eşit gümrük vergi yükü ile karşılaşmamaktadır

15. Çevre koruma ajansının analizine göre 1000Mw elektrik üreten kömür santralinde ne kadar uranium ve toryum partikül maddesi açığa çıkar?

Cevap : 5.2 Ton uranyum, 12.8 ton toryum

16. Batılı ve sanayileşmiş ülkeler atıklarınıda üretim yaptığı……… ve ………. Ülkelerin topraklarında bırakması, gömmesi ve yine bu topraklarda nükleer denemeler yapması çevre katliamına neden olmaktadır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : Asya ve Afrika

17. Afrika dünya da en az gelişmiş elektrik altyapısına sahip kıtadır…………bölgesinde her 10 insan 7si elektriksizdir. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Cevap : Sahra Altı afrika

18. İkinci sanayi devrimi hangi tarihte başlamıştır?

Cevap : 1870

19. Yeni nesil ekonomik coğrafyacılardan Lösch, Nazizmin kötülüklerini gidermek için ………. Piyasaya yönelmiş, Harvey ise kapitalizmin kötülüklerini düzeltmek için ………… Yönelmiştir.
Yukardaki cümlede boş bırakılan yere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir.

Cevap : Kapitalist-Sosyalizm

20. Geleneksel ekonomik coğrafya aşağıdakilerden hangisine odaklanmıştır?

Cevap : 1990 lı yıllardan itibaren ekonomik süreçlerin kurumsal ve kültürel temellerini vurgulayan yeni bir yaklaşımdır

22.I.Sanayi
II.Tarım
III.Turizm
Yukaridakilerden hangisi veya hangileri ormancılığın en fazla etkileşim halinde olduğu sektörlerdendir?

Cevap : I,II ve III

23. Paul Krugman’a göre ekonomik coğrafya aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

Cevap : uzaydaki üretim yeri

24. Stockholm’de (İsveç) gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İnsan Çevresi Konferansı ne zaman yapılmıştır?

Cevap : 1972

25. Cebeli TarıkboğazınınaltındaAvrupaveAfrikayı birbirine bağlayan bir taşıma tüneli inşaası için görüşmeler yapan iki ülke aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : İspanya, Fas

26. Gelişen ve değişen dünyada küresel çevre problemleriyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Önemli olan bu ülkelerden kendi hayat sahalarından uzak alanlarda en son dereceye kadar faydalanmaktır.

27. Fosil yakıtlarla ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Dünyada en çok petrol tüketen ülkeler arasında Fransa bulunur.

28. Ekonomik coğrafya ve ticari coğrafya hangi yıllar arasında öne çıkmıştır?

Cevap : 1880-1930

29. Dünyada en çok petrol üreten ilk 10 ülke arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

Cevap : Almanya

30. Uluslararası ticarette 1980’lerin ortalarında ortaya çıkan sorunlardan biri değildir?

Cevap : Dengeli bir ticaret ortaya çıkmıştır

31. Aşağıdakilerden hangisi batılı ülkelerle birlikte çevrenin korunması konusunda büyük başarı elde etmiştir?

Cevap : Japonya

32. Kıtasallaşma kelimesi ilk olarak ne zaman ve nerede kullanılmıştır?

Cevap : 2008 Paris yakınlarında yapılan toplantıda

33. Aşağıdakilerden hangisi mekan kavramının birbirileriyle ilişkili özelliklerinden değildir?

Cevap : Makro Bölgesel Ölçek

34. Nafta kaç kısımdan oluşur?

Cevap : 8 kısımdan oluşmaktadır.

35. Batı avrupa ülkeleri içinde 1950’lere kadar liberal gelenekleri en az olan ülke aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Almanya

36. ABD para politikası kuralının ana fikrini veren Bush dönemi ekonomi danışmanı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : John Taylor

37. GATT yapısında 1949 yılında geçici komite ile bazı ödemeler dengesi konularını görüşmek üzere ……….. oluşturuldu.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Cevap : Seçilmiş komite

Ekonomik Coğrafyaya Giriş 2021 Final

Auzef Coğrafya
Telegram Coğrafya

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: