Oyun ve Oyun Materyalleri 2021 Final Deneme Sınavı -3

Oyun ve Oyun Materyalleri 2021 Final Deneme Sınavı -3

#1. Çocuğun örüntüleri fark etmesi ve tanıması amacıyla geliştirilmiş olan Montessori duyu oyuncağı aşağıdakilerden hangisidir?

#2. Aşağıdaki maddelerden hangisi motor gelişim rahatsızlığı tanısı alan çocukların oyunlarına yapılabilecek katkılardan biri değildir?

#3. Aşağıdaki maddelerden hangisinin Reggio Emilia yaklaşımı oyuncak ve materyallerinden biri olduğunu söylemek mümkün değildir?

#4. Montessori eğitim yaklaşımına göre aşağıdakilerden hangisi sınıfta kullanılan materyal gruplarından biri değildir?

#5. Aşağıdaki maddelerden hangisinin Frobel oyuncaklarının özelliklerinden biri olduğunu söylemek mümkün değildir?

#6. Okul öncesi eğitim kurumlarının iç mekanı düşünüldüğünde aşağıdaki maddelerden hangisinin yeri diğer materyallerden farklıdır?

#7. Aşağıdaki maddelerden hangisinin Waldorf okullarındaki oyuncaklardan biri olduğunu söylemek mümkün değildir?

#8. Aşağıdaki maddelerden hangisini otizm tanısı alan çocukların oyun davranışları olarak gözlemek mümkün değildir?

#9. Aşağıdaki maddelerden hangisi gelişim geriliği tanısı alan çocukların oyunlarına yapılabilecek katkılardan biri değildir?

#10. Aşağıdaki maddelerden hangisi görme engeli tanısı alan çocukların oyunlarının özelliklerinden biridir?

#11. Aşağıdaki maddelerden hangisi iletişim problemi olan çocukların oyunları ile ilgili en belirgin özelliktir?

#12. Aşağıdaki maddelerden hangisi normal çocukların oyun davranışlarından biri değildir?

#13. Yapılandırılmış ve çocukları sınırlandıran oyuncakların çocuğun gelişimini yavaşlatma ihtimali olduğunu söyleyen çalışmacı aşağıdakilerden hangisidir?

#14. Aşağıdaki maddelerden hangisi işitme engeli tanısı alan çocukların oyunlarının özelliklerinden biridir?

#15. Çocukların farklı boyutları algılamasına ve düzenlemesine destek olan Montessori duyu oyuncağı aşağıdakilerden hangisidir?

#16. Aşağıdaki maddelerden hangisini otizm tanısı alan çocukların oyunları ile ilgili olarak söylemek mümkün değildir?

#17. Aşağıdaki maddelerden hangisini dil gelişim geriliği tanısı alan çocukların oyunları ile ilgili olarak söylemek mümkün değildir?

#18. Oyuncaklarla ilgili olarak aşağıdaki maddelerden hangisini söylemek mümkün değildir?

#19. Aşağıdaki maddelerden hangisini zihinsel engelli tanısı alan çocukların oyunları ile ilgili olarak söylemek mümkün değildir?

#20. Yapılandırılmış bir eğitim ortamında yetişkinin “rehber” rolünde olduğu modeli geliştiren çalışmacı aşağıdakilerden hangisidir?

#21. Steiner yaklaşımına dayanmakta olan eğitim kurumları aşağıdakilerden hangisidir?

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

HD Quiz powered by harmonic design

 

Oyun ve Oyun Materyalleri 2021 Final Deneme Sınavı -3

 

Oyun ve Oyun Materyalleri 2021 Final Deneme Sınavı -3

Oyuncaklarla ilgili olarak aşağıdaki maddelerden hangisini söylemek mümkün değildir?

A. Oyuncaklarla oynamak doğal bir eylemdir
B. Oyuncaklarla hemen ilişkiler geliştirilemez
C. Çocuklar kendini ifade etmek için oynarlar
D. İstedikleri kadar deneme-yanılma yaşarlar
E. Çocukların öğrenmelerini kolaylaştırabilir

Cevap : B. Oyuncaklarla hemen ilişkiler geliştirilemez

Yapılandırılmış bir eğitim ortamında yetişkinin “rehber” rolünde olduğu modeli geliştiren çalışmacı aşağıdakilerden hangisidir?

A. Fobel
B. Freud
C. Montessori
D. Pestallozi
E. Rousseau

Cevap : C. Montessori

Yapılandırılmış ve çocukları sınırlandıran oyuncakların çocuğun gelişimini yavaşlatma ihtimali olduğunu söyleyen çalışmacı aşağıdakilerden hangisidir?

A. Rousseau
B. Pestallozi
C. Freud
D. Fobel
E. Montessori

Cevap : D. Fobel

Steiner yaklaşımına dayanmakta olan eğitim kurumları aşağıdakilerden hangisidir?

A. Waldorf okulları
B. Rousseau okulları
C. Montessori okulları
D. Pestallozi okulları
E. Fobel okulları

Cevap : A. Waldorf okulları

Montessori eğitim yaklaşımına göre aşağıdakilerden hangisi sınıfta kullanılan materyal gruplarından biri değildir?

A. Dil etkinlikleri materyalleri
B. Kozmik öğrenme materyalleri
C. Matematik etkinlikleri materyalleri
D. Dokunma etkinlikleri materyalleri
E. Günlük yaşam becerileri materyalleri

Cevap : D. Dokunma etkinlikleri materyalleri

Çocuğun örüntüleri fark etmesi ve tanıması amacıyla geliştirilmiş olan Montessori duyu oyuncağı aşağıdakilerden hangisidir?

A. Trinomik Küp
B. Genomik Küp
C. Renkleme Küpü
D. Dokunsal Küp
E. Silindir Bloklar

Cevap : A. Trinomik Küp

Çocukların farklı boyutları algılamasına ve düzenlemesine destek olan Montessori duyu oyuncağı aşağıdakilerden hangisidir?

A. Renkli Silindir Bloklar
B. Dereceli Dokunma Tablacıkları
C. Kulplu Silindir Bloklar
D. Derecesiz Dokunma Tablacıkları
E. Renksiz Silindir Bloklar

Cevap : C. Kulplu Silindir Bloklar

Aşağıdaki maddelerden hangisinin Frobel oyuncaklarının özelliklerinden biri olduğunu söylemek mümkün değildir?

A. Malzemesi ahşaptır
B. Yapılandırılmıştır
C. Yaratıcılığı destekler
D. Düşünmeyi destekler
E. Arama destekler

Cevap : B. Yapılandırılmıştır

Aşağıdaki maddelerden hangisinin Waldorf okullarındaki oyuncaklardan biri olduğunu söylemek mümkün değildir?

A. Bez bebek
B. Çakıl taşı
C. Deniz kabuğu
D. İpek kumaş
E. Tabletler

Cevap : E. Tabletler

Aşağıdaki maddelerden hangisinin Reggio Emilia yaklaşımı oyuncak ve materyallerinden biri olduğunu söylemek mümkün değildir?

A. Ayna
B. Işıklı masa
C. Boya fırçası
D. Pubg
E. Tepegöz

Cevap : D. Pubg

Okul öncesi eğitim kurumlarının iç mekanı düşünüldüğünde aşağıdaki maddelerden hangisinin yeri diğer materyallerden farklıdır?

A. Agogo
B. Tencere
C. Önlük
D. Araba
E. Blok

Cevap : A. Agogo

lolonolo

Oyun ve Oyun Materyalleri Final Soruları

Aşağıdaki maddelerden hangisi normal çocukların oyun davranışlarından biri değildir?

A. Çocuk kendini ifade edebilir
B. Çocuğun hareketleri spontandır
C. Oyun materyallerini incelemektedir
D. Oyunlarda kendine özgülük vardır
E. Çocuğun hareketleri stereotipiktir

Cevap : E. Çocuğun hareketleri stereotipiktir

Aşağıdaki maddelerden hangisi görme engeli tanısı alan çocukların oyunlarının özelliklerinden biridir?

A. Taklit etme oyunları favori oyunlarıdır
B. Etrafındaki oyuncaklara ilgisi daha azdır
C. Nesne keşif oyunlarına daha fazla ilgilidir
D. Kendiliğinden oyunlara daha fazla ilgilidir

Cevap : B. Etrafındaki oyuncaklara ilgisi daha azdır

Aşağıdaki maddelerden hangisi işitme engeli tanısı alan çocukların oyunlarının özelliklerinden biridir?

A. Her oyun formuna ilgisi vardır
B. Sembolik oyunlara çok ilgilidir
C. Mış gibi oyunlara çok ilgilidir
D. Taklit oyunlarına çok ilgilidir
E. Hareketli oyunlara çok ilgilidir

Cevap : A. Her oyun formuna ilgisi vardır

Aşağıdaki maddelerden hangisi motor gelişim rahatsızlığı tanısı alan çocukların oyunlarına yapılabilecek katkılardan biri değildir?

A. Araç koltuğunu sabitlemek
B. Pediatrik stander almak
C. İki tekerlekli bisiklet almak
D. Puset almak
E. Tekerlekli sandalye almak

Cevap : C. İki tekerlekli bisiklet almak

Aşağıdaki maddelerden hangisi gelişim geriliği tanısı alan çocukların oyunlarına yapılabilecek katkılardan biri değildir?

A. Gelişimsel ihtiyaçların belirlenmesi gerekmektedir
B. Gelişimsel durumun değerlendirmesi gerekmektedir
C. Oyun özelliklerinin daha fazla geliştirilmesi gerekir
D. Oyun içinde sürekli yönerge verilmesi gerekmektedir
E. Oyun gelişim aşamalarının ilzenmesi gerekmektedir

Cevap : D. Oyun içinde sürekli yönerge verilmesi gerekmektedir

Aşağıdaki maddelerden hangisini zihinsel engelli tanısı alan çocukların oyunları ile ilgili olarak söylemek mümkün değildir?

A. Bazı oyun çeşitlerinin yaşıtları ile aynı olduğu gözlenebilir
B. Yetişkin merkezli oyunlar tercih ettikleri gözlenmektedir
C. Çocuk merkezli oyunlar tercih ettikleri gözlenmektedir
D. Oyunlar çocukların değerlendirme aracı olarak görebilir
E. Sembolik oyunlara teşvik etme çalışılmaları arttırılabilir

Cevap : B. Yetişkin merkezli oyunlar tercih ettikleri gözlenmektedir

Aşağıdaki maddelerden hangisini dil gelişim geriliği tanısı alan çocukların oyunları ile ilgili olarak söylemek mümkün değildir?

A. Daha az sembolik oyun oynarlar
B. Duyu-motor oyunlarda başarılıdır
C. Daha az evcilik tercih ederler
D. Oyunları daha az karmaşıktır
E. Oyunları daha fazla karmaşıktır

Cevap : E. Oyunları daha fazla karmaşıktır

Aşağıdaki maddelerden hangisini otizm tanısı alan çocukların oyun davranışları olarak gözlemek mümkün değildir?

A. Arkadaşı oyuna davet etmek
B. Arabaları sıra sıra dizmek
C. Ekrana uzun süre bakmak
D. Oyunlarında ekolali görmek
E. Stereotipik hareketler görmek

Cevap : A. Arkadaşı oyuna davet etmek

Aşağıdaki maddelerden hangisini otizm tanısı alan çocukların oyunları ile ilgili olarak söylemek mümkün değildir?

A. Etkileşimde bulunmaz
B. Oyun gelişimi karışıktır
C. Mış gibi oyun oynamaz
D. Sembolik oyun oynamaz
E. Esnek kuralları vardır

Cevap : E. Esnek kuralları vardır

Aşağıdaki maddelerden hangisi iletişim problemi olan çocukların oyunları ile ilgili en belirgin özelliktir?

A. Çocuklarla etkileşimi tercih ettikleri gözlenmektedir
B. Çoğu oyunların yaşıtları ile aynı olduğu gözlenebilir
C. Evcilik oyunlarına teşvik edilmeyi beklemektedirler
D. Yetişkinlerle iletişimi tercih ettikleri gözlenmektedir
E. Sembolik oyunlara teşvik edilmeyi beklemektedirler

Cevap : D. Yetişkinlerle iletişimi tercih ettikleri gözlenmektedir

 

lolonolo

Auzef Çocuk Gelişimi telegram çocuk gelişimi

Oyun ve Oyun Materyalleri 2021 Final

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: