Çocuk Hakları ve Hukuku 2021 Final Deneme Sınavı -1

Çocuk Hakları ve Hukuku 2021 Final Deneme Sınavı -1

#1. I. Tanıyan baba olmalıdır. II. Kanun tanıma hakkını anneye ve biyolojik babaya vermiştir. III. Çocuğun başka bir erkek ile soybağı ilişkisi olmamalıdır. Yukarıda tanımanın esasına ilişkin verilen şartlardan hangisi yanlıştır?

#2. I. Soybağının reddi, dava açmak suretiyle gerçekleşen bir hukuki sonuçtur. II. Soybağının reddi davasını kocanın açması durumunda davalı olarak sadece anne yer alır. III. Türk Medeni Kanunu, soybağının reddi davasını istenildiği zaman açılabilecek bir dava olarak görmüştür, bu yüzden herhangi bir hak düşürücü süreye tabi tutmamıştır. Yukarıda soybağının reddi davası ile ilgili verilen bilgilerden hangisi veya hangileri yanlıştır?

#3. I. Babalık davasında, iddiaların ispatlanması ile mahkeme babalığa hükmeder. II. Babanın ölmüş olması sebebiyle babalık davasının mirasçılara karşı açılması durumunda, mirasçılardan çocuk adına bakım nafakası istenmesi mümkün değildir., III. Baba olduğu iddia edilen kişiye karşı açılan dava olumlu sonuçlandıktan sonra, ana babadan kanunda belirlenen bazı giderlerini talep edebilir. Babalık davasının sonuçları ile ilgili yukarıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

#4. Ahlaka aykırı bir yaşam süren eşinden bu yüzden ayrılan Bayan C maddi yönden sıkıntı içerisinde kalmıştır. Bayan C boşandığı eşinden aşağıdaki istemlerden hangisinde bulunabilir?

#5. Aşağıdakilerden hangisi küçüklerin evlat edinilebilmesi için gerekli olan genel şartlardan biri değildir?

#6. I. Evli olmayan kişiler birlikte evlât edinebilirler. II. Eşlerin evlat edinebilmeleri için en az üç yıldır evli olmaları gerekir. III. Eşlerin evlat edinebilmeleri için her ikisinin de otuz yaşını doldurmuş olması gerekir. Yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?

#7. I. Tam evlat edinmede, evlatlık ile evlat edinen arasında, evlilik içerisinde meydana gelen kan bağına dayanan soybağı ilişkisinin tamamen aynısı meydana gelir. II. Sınırlı evlat edinme de bir taraftan evlatlık ile asıl ailesi arasındaki ilişki sınırlı da olsa devam ederken diğer taraftan evlatlık ile evlat edinen arasında sınırlı bir hısımlık ilişkisi meydana gelir. III. Evlatlık, sadece evlat edinen ile hısım olur. Yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?

#8. Vesayet altında olan ve ayırt etme gücü de bulunmayan Bayan F’nin şehirde dolaşırken bir operatör mağazasından 3.000 liralık telefon alması durumunda, satış işleminin geçerliliği için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

#9. . I. Çocuk ile ana arasında soybağı sadece doğum yoluyla kurulabilir. II. Çocuk ile ana arasında soybağının kurulabilmesi için ananın evli olması gerekir. III. Babalık karinesi aksi ispat edilebilen adi bir karinedir. IV. Kocanın baba olarak kabul edilebilmesi için evliliğin geçerli bir evlilik olması gerekir. Yukarıda verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

#10. I. Tanıma, babanın nüfus memuruna veya mahkemeye yazılı başvurusu ya da resmi senette veya vasiyetnamesinde yapacağı beyanla olur. II. Tanıma vasiyetname ile yapılamaz. III. Tanıma, miras sözleşmesi şeklinde yapılan bir ölüme bağlı tasarruf ile yapılıyorsa yapan kişinin tam fiil ehliyetine sahip olması gerekir. Yukarıdakilerden hangisi tanımanın şekline ilişkin şartlar arasında yer almaz?

#11. A ile B evlidir. B, karısı A’yı, C ile aldatmıştır ve C hamile kalmıştır. 9 ay sonra doğum yapan C’nin çocuğunu koca B, karısı A’nın üzerine kaydettirmiştir. Bu durumu fark eden A dava açmak istemektedir. A’nın açması gereken davanın adı nedir?

#12. I. Evli olmayan kişi yirmi sekiz yaşını doldurmuş ise tek başına evlât edinebilir. II. Evlat edinen ile evlatlık arasında on sekiz yaş fark olması gerekir. III. Ayırt etme gücüne sahip olan küçük, rızası olmadıkça evlât edinilemez. Yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?

#13. Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir bilgidir?

Cevap :

B. Soybağının reddi davası açma hakkı kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardan biri değildir.

#14. Aşağıdaki şıklardan hangisi soybağının reddi davasında davacı olabilecek kişilerden birisi değildir?

#15. I. Evlat edinme kan bağı esasına dayanır. II. Evlat edinmedeki amaç, çocuk sahibi olamayan kişilerin çocuk sevgisini tadarak ana-baba olma sevincini yaşamaları, böylece soylarını devam ettirerek miraslarına kendi soylarına bırakabilmeleridir. III. Evlat edinmedeki amaç, evlilik dışı çocukların aile ilişkisi içerisinde yetişmelerinin sağlanması ve böylece kendilerine destek olunmasıdır. Yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?

#16. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

#17. I. Evlat edinme kararının kesinleşmesi ile birlikte, asıl ana babaya ait olan velayet hakkı sona erer ve bu hak evlat edinene geçer. II. Evlat edinme ile birlikte çocuğun bakım, giyim, beslenme, sağlık ve eğitim gibi giderlerini karşılama yükümlülüğünü devlet yerine getirir. III.Evlat edinme ile birlikte evlatlık evlat edinenin, evlat edinen de evlatlığın mirasçısı haline gelir. Yukarıda verilen bilgilerden hangileri yanlıştır?

#18. Vesayet altında olan Bay B’nin yerleşim yeri neresidir?

#19. Bay A için aşağıdaki nedenlerden hangisi mahkeme kararıyla kısıtlama sebebi oluşturmaz?

#20. Aşağıdaki şıklarda belirtilenlerden hangisi belirli bir işin görülmesi için sulh mahkemesi tarafından atanır?

#21. I. Evlat edinilen küçük ise evlat edinen isterse küçüğe yeni bir isim verebilir. II. Evlat edinilen çocuk, evlat edinenin soyadını alır. III. Evlat edinme evlatlık ile evlat edinen arasında bir soybağı ilişkisi kurar. IV. Evlat edinen ile evlatlık veya onlardan biri ile diğerinin altsoyu ve eşi arasında kesin evlenme engeli doğmaz. Yukarıda evlat edinme ilişkisinin sonuçlarıyla ilgili verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?

#22. I. Evlilik devam ederken veya evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüzbeş gün içerisinde doğan çocuğun babası kocadır. II. Doğal soybağı, çocuk ile anne ve babası arasındaki biyolojik olarak kendiliğinden kurulan ve kan bağı olarak ortaya çıkan soybağını ifade eder. III. Yapay soybağı, kan bağı esasına ve biyolojik-genetik temellere dayalı olmadan iki kişi arasında mahkeme kararı ile ortaya çıkan yapay bir bağdır. Yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?

#23. I. Evlat edinme işlemi ile ilgili tüm belge ve kayıtlar mahkeme kararı olmadığı sürece ya da evlatlık istemedikçe açıklanamaz. II. Evlatlık ilişkisinin sona erdirilmesi kararı ancak mahkeme tarafından verilebilir. III. Evlat edinmeye rıza verilmiş olmakla birlikte verilen rıza geçersiz ise yine evlat edinme işlemi iptal edilebilir. Evlat edinme ilişkisinin kaldırılması ve kurulması ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?

#24. I. Evlat edinme ile birlikte evlatlığın kendi ailesi ile soybağı ilişkisi sona erer. II. Ana ve babanın rızası, çocuğun doğumundan itibaren altı hafta geçmeden verilemez. III. Ana ve babanın küçüğün evlat edinilmesine yönelik rızaları kesin olmalıdır. Yukarıda çocuğun ana ve babasının çocuğun evlat edinilmesinde göstermesi gereken rızayla ilgili verilen bilgilerden hangisi veya hangileri yanlıştır?

#25. Evliliklerinde bazı anlaşmazlıklar yaşayan A ve B, 25.08.2011 tarihinde mahkeme kararıyla boşanırlar. 14.09.2011 tarihinde C ile tanışan A, 03.11.2011 tarihinde C ile nikah masasına oturur. 08.12.2011 tarihinde A hamile olduğunu öğrenir ve kocası C’ye hamile olduğunu söyler. Hamile olduğunu öğrendikten 4 ay sonra doğum sancıları gelen A, çocuğunu sağlıklı bir şekilde kucağına alır. A’nın doğum yaptığını öğrenen B, çocuğun boşandıkları tarihten itibaren 300 gün geçmeden önce doğduğunu, çocuğun 4 ay içinde tıbben bu kadar gelişim gösteremeyeceğini bu yüzden çocuğun babasının C olmadığını, kendisinin baba olduğunu iddia eder. Yukarıda verilen olay Türk Medeni Kanununda yer alan hangi kenar başlığında anlatılmıştır?

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

HD Quiz powered by harmonic design

Çocuk Hakları ve Hukuku 2021 Final Deneme Sınavı -1

Çocuk Hakları ve Hukuku 2021 Final Deneme Sınavı -1

Auzef Çocuk Gelişimi
telegram çocuk gelişimi

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: