Çocuk Hakları ve Hukuku 2021 Final Deneme Sınavı -2

Çocuk Hakları ve Hukuku 2021 Final Deneme Sınavı -2

#1. Bay A aşağıdakilerden hangisine yardım nafakası vermekle yükümlü değildir?

#2. Geçici olup boşanma davalarında boşanma kararı kesinleşinceye kadar geçen sürede ekonomik durumu kötü olan eşin mağdur olmaması için açılacak dava hangisidir?

#3. Aşağıdakilerden hangisi çocuk ve gençlerin çalıştırılmasında işverenin yükümlülükleri arasında yer almaz?

#4. On sekiz yaş altındakilerin maden ocaklarında çalıştırılamayacaklarına ilişkin yasaklama aşağıdakilerden hangisinde yer almaktadır?

#5. Aşağıdaki işlerden hangisi 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçilerin çalıştırılabilecekleri işler arasında yer almaz?

#6. İşverenin; çocuk ve genç işçinin işe başlamasından önce veya çalışma esnasında, çalışma koşullarında değişiklik olması gerektiği hallerde, bu değişikliği yapabilmesi için göz önünde bulundurması gereken hususlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

#7. İlköğretim çağındaki çocukların çalışmasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#8. Aşağıdakilerden hangisi vasinin izni ile yapılabilecek işlemlerdendir?

#9. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Başsavcılıklarında kurulan çocuk bürolarının görevleri arasında yer almaz?

#10. Derhâl korunma altına alınmasını gerektiren bir durumun varlığı hâlinde çocuk, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından bakım ve gözetim altına alındıktan sonra acil korunma kararının alınması için Kurum tarafından çocuğun Kuruma geldiği tarihten itibaren en geç …... içinde çocuk hâkimine müracaat edilir. Hâkim tarafından, …… içinde talep hakkında karar verilir. Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#11. Evliliğin boşanma sebebiyle sona ermesinden doğan dava hakları, boşanma hükmünün kesinleşmesinden itibaren ne kadarlık bir zaman aşımına tabidir?

#12. Aşağıdakilerden hangisi denetim görevlilerinin görevleri arasında yer almaz?

#13. Aşağıdaki işlerden hangisi genç işçilerin çalıştırılabilecekleri hafif işler arasında yer almaz?

#14. Çocuk Koruma Kanunundaki tedbirlere ilişkin aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır?

#15. Danışmanlık tedbiri süreciyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#16. 14 yaşını bitirmiş, 15 yaşını doldurmamış ve ilköğretimini tamamlamış bir çocuk işçinin aşağıdaki işlerden hangisinde çalışmasına izin verilmemiştir?

#17. Sağlık tedbiri, aşağıdaki kurumların hangisi veya hangileri tarafından yerine getirilir?

#18. Çocukların çalışma saatlerine ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

#19. Sosyal çalışma görevlilerinin, görevleri sırasında uymakla yükümlü oldukları ilkeler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

#20. Koruyucu ve destekleyici tedbirlerin alınmasında çocuğun içerisinde bulunduğu durumun derhal ve acil şekilde tedbir kararlarının alınmasını gerekli kıldığı durumlarda izlenen usul ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#21. Borçlar Kanunu kapsamına göre çalışan çocukların izin süreleri asgari kaç hafta olmalıdır?

#22. Çocuk Koruma Kanunu çocukların korunması amacıyla birtakım temel ilkeler göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Bu temel ilkeler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

#23. Çocuk ve genç işçilerin dinlenme ve izin sürelerine ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

#24. Çocukla ilgili olarak hazırlanan sosyal inceleme raporlarında aşağıdaki hususlardan hangisi yer almaz?

#25. Aşağıdaki şıklardan hangisinde hakimin resen karar verebileceği önlemler bulunmaktadır?

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

HD Quiz powered by harmonic design

Çocuk Hakları ve Hukuku 2021 Final Deneme Sınavı -2

Çocuk Hakları ve Hukuku 2021 Final Deneme Sınavı -2

Auzef Çocuk Gelişimi
telegram çocuk gelişimi

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: