Göç ve Sosyal Hizmet 2021-2022 Vize

Göç ve Sosyal Hizmet 2021-2022 Vize

Göç ve Sosyal Hizmet 2021-2022 Vize

1-‘Ülke yönetimi tarafından da ön görülebilen ve yasal zemini olan olağan göç dalgalarını ifade eden?

A) İç göç
B) Dış göç
C) Düzenli Göç
D) Düzensiz Göç
E) Zorunlu göç

Cevap : C) Düzenli Göç

2- Mültecilerin hukuki statüsüne dair sözleşme aşağıdaki tarihlerden hangisinde imzalanmıştır?

A) 1950
B) 1951
C) 1961
D) 1954
E) 1948

Cevap : B) 1951

3- Avrupa dışında meydana gelen olaylar nedeniyle, mülteci tanımındaki şartlara hazi olduğunu iddia ederek, üçüncü ülkelere iltica etmek üzere Türkiyeden uluslar arası koruma talebinde bulunan kişidir sözü edilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Zorunlu göçmen
B) Şartlı mülteci
C) Mülteci
D) Misafir mülteci
E) Vatansız

Cevap : B) Şartlı mülteci

4- Göç etmeye karar veren bir kişi için göç aşamaları hangisinde doğru?

A) Hedef ülke-köken ülke-transit ülke
B) Köken ülke-hedef ülke-transit ülke
C) Köken ülke-transit ülke-hedef ülke
D) Transit ülke-hedef ülke-köken ülke
E) Hedef ülke-transit ülke-köken ülke

Cevap : C) Köken ülke-transit ülke-hedef ülke

5- Çok kültürcü sosyal hizmet uygulamasının değer temelinde hangisi yoktur?

A) mono kültür
B) saygı
C) hoşgörü
D) kültürel duyarlılık
E) kültürel çeşitlilik

Cevap : A) mono kültür

6- Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmet mesleğinin mültecilere yönelik rollerinden biri olamaz?

A) Savunuculuk
B) Eğitim
C) Danışmanlık
D) Kaynak yönetimi
E) Sorgulama

Cevap : E) Sorgulama

7- Türkiye’de büyük çaplı düzensiz göç aşağıdaki tarihlerden hangisinde yaşanmıştır?

A) 1970
B) 1980
C) 2011
D) 2014
E) 1960

Cevap : C) 2011

8- Ülkemizde çalışmak isteyen bir yabancının çalışma izni başvurusunu kimin yapması gerekir?

A) Kendisinin
B) Bir yakınının
C) İşverenin
D) Polisin
E) Göç İdaresinin

Cevap : C) İşverenin

9- Dayanışma kavramı aşağıdakilerden en çok hangisiyle ilgilidir?

A) İlişkiler Ağı Kuramı
B) Dünya sistemleri kuramı
C) Sistem kuramı
D) Bölünmüş emek piyasası kuramı
E) İtme-çekme kuramı

Cevap : A) İlişkiler Ağı Kuramı

10- Tüm insanlar için olduğu gibi göçmen ve sığınmacılar için de (………)ile ilgili ihtiyaçlar en temel ihtiyaçlardır.Boşluğu uygun ifadeyle doldurunuz?

A) Kültürel
B) Barınma ve beslenme
C) Sanatsal
D) Akrabalar
E) Spor

Cevap : B) Barınma ve beslenme

11- Hangisi göç kuramlarından biri değildir?

A) İkiye Bölünmüş Emek Piyasası Kuramı
B) Dünya Sistemleri Kuramı
C) Müracaatçı merkezlilik kuramı
D) İlişkiler Ağı Kuramı
E) İtme-Çekme Kuramı

Cevap : C) Müracaatçı merkezlilik kuramı

12- Çok kültürlü sosyal hizmet uygulamasında hangisi daha ön plandadır?

Cevap : Sivil Toplum Örgütü

13- Aşağıdakilerden hangisi zorunlu göç mağduru ile çalışırken dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?

Cevap : Travma etkisi hakkında asla konuşulmamalıdır

14- Türkiyede insan ticaretinin önlenmesi için hangi kurumun sığınma evleri bulunmaktadır?

Cevap : Kadın Dayanışma Vakfı

15- Hangisi göçle mücadelede uluslararası mevzuat içinde yer almaz?

Cevap : Magna Carta Libertatum

 

Auzef Sosyal Hizmetler
Telegram Sosyal Hizmetler

Göç ve Sosyal Hizmet 2021-2022 Vize

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: