Göç ve Sosyal Hizmet 2021 Final

Göç ve Sosyal Hizmet 2021 Final

Göç ve Sosyal Hizmet 2021 Final

1- Aşağıdakilerden hangisi göç kavramını en iyi şekilde tanımlamaktadır?

Cevap : Birey ve grupların ekonomik sosyal kültürel vb. nedenlerden dolayı bir yerden başka bir yere sığınmalarıdır

2- Aşağıdakilerden hangisi zorunlu göç mağduru ile çalışırken dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?

Cevap : Travma etkisi hakkında asla konuşulmamalıdır

3- Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmet mesleğinin mültecilere yönelik rollerinden olamaz?

Cevap : Sorgulama

4- Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmet uzmanının mültecilere yönelik hakları konusunda bilinçlendirme ile ilgili rolüdür?

Cevap : Savunuculuk

5- Aşağıdaki kavramlardan hangisi çok kültürcü sosyal hizmeti en iyi şekilde tanımlamaktadır?

Cevap : Kültürel yetkinlik

6- Bir göç olayında beklenen dizge aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Köken ülke – Transfer ülke – Hedef ülke

7- Mültecilerin hukuki statüsüne dair sözleşme aşağıdaki tarihlerden hangisinde imzalanmıştır?

Cevap : 1951

8- Ülkeler neden göç ve göçmenlerle ilgili uluslararası politika üretmek zorunda kalmalarının en temel nedenidir?

Cevap : Uluslararası göçün ve sonuçlarının kontrol edilemez bir hal almaya başlaması

9- Aşağıdakilerden hangisi göçmenlerin yaşadıkları anksiyeteye ilişkin değişkenlerden birisi değildir?

Cevap : Yüksek düzeyde kültüre uyum sağlamadan kaynaklı stres

10- Aşağıdakilerden hangisi zorunlu göçün ardından gelişen yaygın tepkilerden değildir?

Cevap : İç huzur

11- Aşağıdakilerden hangisi mültecilerle çalışma becerilerini özel olarak açıklayan Güney Avustralya Mülteci Bürosuna sosyal çalışmacının sahip olması gereken becerilerden değildir?

Cevap : Travmayı sıradanlaştırma

12- …… doğuştan gelen bazı özelliklerle ilgili olabilmekle birlikte çoğunlukla kazanılan bazı davranış bakış açısı ve tutumlardır. Boşluğa uygun gelecek kavram hangisidir?

Cevap : Beceri

13- Chicago okulu sosyologlarının nitelemesiyle günümüzdeki göçler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Cevap : Göç tek yönlü köklerinden kopmayı içeren bir süreçtir

14- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye de insan ticaretinin önlenmesine dair mekanizmalardan biri değildir?

Cevap : Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

15- Aşağıdakilerden hangisi mülteci ve sığınmacılarla çalışan bir sosyal hizmet uzmanının kesinlikle kaçınması gereken tutumlar arasında yer almaz?

Cevap : Normalleştirme

16- Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde sosyal hizmet uzmanlarının çalışma yapması beklendiği bağlamlardan biri değildir?

Cevap : Siyasi bağlam

17- Aşağıdakilerden hangisi kültürel yetkinliği olan sosyal hizmet uzmanın önleyici becerilerinden değildir?

Cevap : Eempoze etme

18- Aşağıdakilerden hangisi mültecilik ve sığınmacılığı ilgilendiren uluslararası belgelerden biri değildir?

Cevap : Magna Carta Libertatum

19- Göçmenlerin uyumuna ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

Cevap : Göçmenlerin uyumuna dair herkesin kabul ettiği bir tanım bulunmaktadır.

20- Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmet becerilerinden değildir?

Cevap : Yazışma

21- Aşağıdakilerden hangisi ırkçılığın düzeylerinden değildir?

Cevap : Ulusal düzeyde

22- Uyum sürecinin birden fazla birleşeni bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu bileşenlerden biri değildir?

Cevap : Red duygusu

23- Sığınmacı ailelere ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Mali güçlükler ve kuşak çatışması ailenin uyumunu kolaylaştırabilir

24- Aşağıdakilerden hangisi göçmenlerin göç öncesinde yaşadıkları stres etmenleri arasında yer almaz?

Cevap : Aile içi dinamikler

25- Ulus aşırı toplumsal alanlar yaklaşımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Cevap : Göç ilişkilerini asimilasyon-uyum ve göçmen-yerleşik gibi karşıtları üzerinden okumayı amaçlar

26- Ayrımcılığı hoşlanmama önyargı gibi diğer olumsuz unsurlardan ayıran temel özellik aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Ayrımcılığın kişisel değil yöneltilen kişinin ait olduğu gruba yönelik olması

27- Aşağıdakilerden hangisi bir hükümetin vatandaşlar başta olmak üzere o ülkede yaşayan bireyleri müşteri olarak görmesi olarak tanımlanan politika türüdür?

Cevap : Klientalist politika

28- Türkiye’nin uluslararası göçle ilgili siyasetinin şekillenmesinde hangi uluslararası ilişkileri merkezi konumda bulunmaktadır?

Cevap : TÜRKİYE – AB

29- Aşağıdaki becerilerden hangisi genelci sosyal hizmet bakış açısıyla mikro mezo ve makro düzeydeki sosyal hizmet uygulamalarında uzmanda aranan becerilerden değildir?

Cevap : Aile üyelerini müdahale sürecine aktif dahil etme

30- Bir gruba veya grubun üyelerine karşı önyargılardan beslenen olumsuz tutum ve davranışların tümüyle ilgili bir süreç aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Ayrımcılık

31- Aşağıdaki ilkelerden hangisi göç politikalarından sosyal hizmet mesleğiyle ilişkisinde yer almaktadır?

Cevap : Özgürlük

32- Göçmenler her iki ülkeyle bağlarını korurlar. Hem göç ettikleri yerde hem geldikleri yerde yaşarlar. ……………….. göçmenlerin en az iki tane ulus arasında ağlar oluşturduklarını ön görür. İfadesi aşağıdaki yaklaşımlardan hangisini ifade etmektedir?

Cevap : Ulus aşırılık yaklaşımı

33- Aşağıdakilerden hangisi Amerikan sosyal hizmet uzmanları derneği’nin sosyal hizmet uzmanları için ifade ettiği beceriler arasında yer almaz?

Cevap : Uzmanın mesleki gelişim için yeni bilgileri anlamave kabul etme becerisi

Göç ve Sosyal Hizmet 2021 Final

Auzef Sosyal Hizmetler
Telegram Sosyal Hizmetler

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: