Okul Öncesi Eğitim Programları -1 Final 2021 Deneme Sınavı -4

Okul Öncesi Eğitim Programları -1 Final 2021 Deneme Sınavı -4

#1. Aşağıdakilerden hangisi sanata yönelik programların çocuklarda geliştirmeyi hedeflediği becerilerden değildir?

#2. Aşağıdakilerden hangisi okulların özel gereksinimli çocuklar ile ilgili görevlerinden biri değildir?

#3. Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi sanat programlarında öğretmenlerin sorumluluklarından değildir?

#4. Çocuklar için seçilen sanat materyallerinde öncelikle göz önünde bulundurulması gereken kriter aşağıdakilerden hangisidir?

#5. Aşağıdaki kaynaştırma modellerinden hangilerinde çocuğun kaydı normal eğitim sınıfında yer almaktadır?

#6. Özel gereksinimli bir çocuk için eğitimin içeriğinin uyarlanması aşağıdaki eğitimsel uyarlamalardan hangisinin kapsamına girmektedir?

#7. Sanat çalışmaları sayesinde çocuğun makas kullanma, nesneleri yapıştırma, kalem tutma becerilerinde iyileşme gözlenmesi, sanatın hangi gelişim alanına katkı yaptığını gösterir?

#8. a. Yatılı özel eğitim okulu b. Yarı zamanlı kaynaştırma c. Tam zamanlı kaynaştırma d. Özel eğitim sınıfı e. Kaynak oda destekli kaynaştırma f. Gündülü özel eğitim okulu Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yukarıda verilen eğitim ortamları en azdan en çok kısıtlayıcıya doğru sıralanmıştır?

#9. Aşağıdakilerden hangisi çocukların sanatsal becerilerinin desteklenmesi ve cesaretlendirilmeleri açısından doğru bir davranış olur?

#10. Aşağıdakilerden hangisi sanat çalışmalarıyla ilgili çocuklarla konuşan bir öğretmenin verebileceği uygun tepkilerdendir?

#11. Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme biriminde yer almaz?

#12. Aşağıdakilerden hangisi özel gereksinimli çocuklar için yapılabilecek bazı ana eğimsel uyarlamalardan değildir?

#13. Aşağıdakilerden hangisi, sanatın okul öncesi dönem çocuklarına yönelik faydalarından değildir?

#14. Aşağıdakilerden hangisi okul öncesinde sanat programlarının temel alanlarından değildir?

#15. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde özel gereksinimli bireylerin eğitimindeki günümüzdeki odak noktası yer almaktadır?

#16. “Kaynaşırma uygulamalarında çocuğun ... değil; ... çocuğa uyum sağlaması beklenmektedir.” Yukarıdaki cümledeki boşlukları aşağıdaki seçeneklerden hangisi en iyi şekilde tamamlar?

#17. Kaynak oda destekli kaynaştırmaya ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

#18. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde kaynaştırma eğitimin amacına yer verilmektedir?

#19. “Çocuklar bu dönemde, sanatı duyusal ve kinestetik olarak deneyimlerler. Çizimlerinde belli bir amaca odaklanmaz, materyalleri keşfetmeye çalışırlar.” Yukarıdaki ifade sanatsal gelişim dönemlerinden hangisini tanımlamaktadır?

#20. Çocukların resimlerinde kafadan bacaklı insan figürleri hangi dönemde görülür?

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

HD Quiz powered by harmonic design

Okul Öncesi Eğitim Programları -1 Final 2021 Deneme Sınavı -4

Okul Öncesi Eğitim Programları -1 Final 2021 Deneme Sınavı -4

Okul Öncesi Eğitim Programları – 1 Final Soruları

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde kaynaştırma eğitimin amacına yer verilmektedir?

A. Özel gereksinimli çocuğu normalleştirmek
B. Özel gereksinimli çocuğun toplum içerisinde yaşamasını kolaylaştırmak
C. Özel gereksinimli çocuğun ihtiyacını belirlemek
D. Özel gereksinimli çocuğun toplum tarafından farkına varılmasını sağlamak
E. Özel gereksinimli çocuğu tedavi etmek

Cevap : B. Özel gereksinimli çocuğun toplum içerisinde yaşamasını kolaylaştırmak

Aşağıdakilerden hangisi okulların özel gereksinimli çocuklar ile ilgili görevlerinden biri değildir?

A. Özel gereksinimli çcoukların ihtiyacını belirlemek
B. Özel gereksinimli çocuklar için özel programlar organize etmek
C. Özel gereksinimli çocukların topluma uygun bir şekilde geçmesini sağlamak
D. Özel gereksinimli çocuklar için düzenlenen özel programların işe yarayıp yaramadığını belirlemek
E. Özel gereksinimli çocukları normalleştirmek

Cevap : E. Özel gereksinimli çocukları normalleştirmek

“Kaynaşırma uygulamalarında çocuğun … değil; … çocuğa uyum sağlaması beklenmektedir.”
Yukarıdaki cümledeki boşlukları aşağıdaki seçeneklerden hangisi en iyi şekilde tamamlar?

A. normal gelişim gösteren akranına/normal gelişim gösteren akranının
B. ailesine/ailesinin
C. okula/okulun
D. terapiste/terapistin
E. okul müdürüne/okul müdürünün

Cevap : C. okula/okulun

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde özel gereksinimli bireylerin eğitimindeki günümüzdeki odak noktası yer almaktadır?

A. Çocukları tedavi etmek
B. Çocukların yanlışlarını düzeltmek
C. Çocukları genel eğitimden uzaklaştırmak
D. Çocukların güçlü yanlarını daha iyi noktaya taşımak
E. Çocukların evde kalmasını sağlamak

Cevap : D. Çocukların güçlü yanlarını daha iyi noktaya taşımak

a. Yatılı özel eğitim okulu
b. Yarı zamanlı kaynaştırma
c. Tam zamanlı kaynaştırma
d. Özel eğitim sınıfı
e. Kaynak oda destekli kaynaştırma
f. Gündülü özel eğitim okulu
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yukarıda verilen eğitim ortamları en azdan en çok kısıtlayıcıya doğru sıralanmıştır?

A. a-b-c-d-e-f
B. c-b-e-d-f-a
C. c-e-b-d-f-a
D. c-e-b-f-d-a
E. c-b-e-a-f-d

Cevap : C. c-e-b-d-f-a

Aşağıdaki kaynaştırma modellerinden hangilerinde çocuğun kaydı normal eğitim sınıfında yer almaktadır?

A. Tam zamanlı kaynaştırma/kaynak oda destekli kaynaştırma
B. Tam zamanlı kaynaştırma/yarı zamanlı kaynaştırma
C. Kaynak oda destekli kaynaştırma/yarı zamanlı kaynaştırma
D. Tersine kaynaştırma/yarı zamanlı kaynaştırma
E. Tam zamanlı kaynaştırma/tersine kaynaştırma

Cevap : A. Tam zamanlı kaynaştırma/kaynak oda destekli kaynaştırma

Kaynak oda destekli kaynaştırmaya ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A. Kaynak odanın diğer bir adı destek eğitim odasıdır.
B. Kaynak oda destekli kaynaştırmaya devam eden çocukların kayıtları genel eğitim sınıfındadır.
C. Bazı kaynaklarda kaynak oda destekli kaynaştırmaya yarı zamanlı kaynaştırma da denilmektedir.
D. Kaynak oda destekli kaynaştırmada öğretmenler arasındaki işbirliği oldukça önemlidir.
E. Kaynak odada çocuklar gün içerisindeki zamanlarının en fazla %70’ini geçirebilirler.

Cevap : E. Kaynak odada çocuklar gün içerisindeki zamanlarının en fazla %70’ini geçirebilirler.

Aşağıdakilerden hangisi özel gereksinimli çocuklar için yapılabilecek bazı ana eğimsel uyarlamalardan değildir?

A. Öğretim ortamının uyarlanması
B. Eğitim programının uyarlanması
C. Öğretim stratejilerinin uyarlanması
D. Öğretmenin değiştirilerek yerine yeni öğretmen uyarlanması
E. Yardımcı ve öğretim teknolojilerinin uyarlanması

Cevap : D. Öğretmenin değiştirilerek yerine yeni öğretmen uyarlanması

Özel gereksinimli bir çocuk için eğitimin içeriğinin uyarlanması aşağıdaki eğitimsel uyarlamalardan hangisinin kapsamına girmektedir?

A. Öğretim teknolojilerinin uyarlanması
B. Eğitim programının uyarlanması
C. Öğretim stratejilerinin uyarlanması
D. Öğretim ortamının uyarlanması
E. Yardımcı personelin uyarlanması

Cevap : B. Eğitim programının uyarlanması

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme biriminde yer almaz?

A. İlçe milli eğitim şube müdürü
B. Okul müdürü
C. Çocuğun sınıf öğretmeni
D. Çocuğun ebeveyni
E. Rehberlik öğretmeni

Cevap : A. İlçe milli eğitim şube müdürü

Aşağıdakilerden hangisi okul öncesinde sanat programlarının temel alanlarından değildir?

A. Müzik
B. Drama
C. Görsel sanat
D. Dans
E. Heykelcilik

Cevap : E. Heykelcilik

“Çocuklar bu dönemde, sanatı duyusal ve kinestetik olarak deneyimlerler. Çizimlerinde belli bir amaca odaklanmaz, materyalleri keşfetmeye çalışırlar.”

Yukarıdaki ifade sanatsal gelişim dönemlerinden hangisini tanımlamaktadır?

A. Tesadüfi karalamalar dönemi
B. İsimlendirilmiş karalamalar dönemi
C. Şema öncesi dönem
D. İlk temsili formlar dönemi
E. Gerçekçi resimler dönemi

Cevap : Tesadüfi karalamalar dönemi

Çocuklar için seçilen sanat materyallerinde öncelikle göz önünde bulundurulması gereken kriter aşağıdakilerden hangisidir?

A. Güvenlik
B. Kalite
C. Esneklik
D. Pratiklik
E. Dayanıklılık

Cevap : Güvenlik

Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi sanat programlarında öğretmenlerin sorumluluklarından değildir?

A. Çocukları gözlemlemek
B. Çocuklara gerçekçi resimler çizmeyi öğretmek
C. Sanatı günlük rutine yaymak
D. Sanatı diğer etkinliklerle bütünleştirmek
E. Sanat için uygun ortam hazırlamak

Cevap : B. Çocuklara gerçekçi resimler çizmeyi öğretmek

Çocukların resimlerinde kafadan bacaklı insan figürleri hangi dönemde görülür?

A. Tesadüfi karalamalar dönemi
B. İsimlendirilmiş karalamalar dönemi
C. Kontrollü karalamalar dönemi
D. İlk temsili formlar dönemi
E. Gerçekçi resimler dönemi

Cevap : D. İlk temsili formlar dönemi

Aşağıdakilerden hangisi sanat çalışmalarıyla ilgili çocuklarla konuşan bir öğretmenin verebileceği uygun tepkilerdendir?

A. Takdir etme
B. Değer verme
C. Çocuğun duygularını fark etme
D. Sorgulama
E. Düzeltme

Cevap : C. Çocuğun duygularını fark etme

Sanat çalışmaları sayesinde çocuğun makas kullanma, nesneleri yapıştırma, kalem tutma becerilerinde iyileşme gözlenmesi, sanatın hangi gelişim alanına katkı yaptığını gösterir?

A. Sanatsal gelişim
B. Sosyal-duygusal gelişim
C. Fiziksel gelişim
D. Bilişsel gelişim
E. Dil gelişimi

Cevap : C. Fiziksel gelişim

Aşağıdakilerden hangisi sanata yönelik programların çocuklarda geliştirmeyi hedeflediği becerilerden değildir?

A. Doğal güzellikten ve duyusal deneyimlerden zevk alma
B. Farklı materyalleri, teknikleri ve araç gereçleri kullanma
C. Diğer insanlarla birlikte çalışma
D. Sanatı, bir iletişim yöntem olarak kullanma
E. Görsel açıdan güzel görünen ürünler ortaya çıkarma

Cevap : E. Görsel açıdan güzel görünen ürünler ortaya çıkarma

Aşağıdakilerden hangisi çocukların sanatsal becerilerinin desteklenmesi ve cesaretlendirilmeleri açısından doğru bir davranış olur?

A. Çocuklara boyamaları için hazır resimli boyama sayfaları vermek
B. Sanat çalışması sırasında çocukların eylemleri hakkında konuşma
C. Çocuklara sık sık resimlerinde ne çizdiklerini sorma
D. Çocukların resimleriyle ilgili anlattıklarını resim kağıtlarının üzerine yazma
E. Çocukların resimlerini düzeltme

Cevap : B. Sanat çalışması sırasında çocukların eylemleri hakkında konuşma

Aşağıdakilerden hangisi, sanatın okul öncesi dönem çocuklarına yönelik faydalarından değildir?

A. Sanat, çocukların özgün öğrenme yöntemlerini destekler
B. Sanat çocukların duygu, düşünce ve algılarını ifade etmelerini kolaylaştırır
C. Sanat çocuklara yaratıcı ve hayali düşünme becerilerini geliştirme fırsatı verir.
D. Sanat, çocukların saldırgan davranışlarını azaltır.
E. Sanat çocukların farklı kültürleri anlamasını kolaylaştırır

Cevap : D. Sanat, çocukların saldırgan davranışlarını azaltır.

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: