Ekosistem Coğrafyası 2021 Final Deneme-1

Ekosistem Coğrafyası 2021 Final Deneme-1

#1. Malaryanın görüldüğü ve ölüme neden olduğu yerlerde aşağıdakilerden hangilerinin bir arada olması gerekmektedir?

#2. Ekolojik süksesyon aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak tanımlanmıştır?

#3. Kuzey Amerika’daki step ekosisteminin adı aşağıdakilerden hangisidir?

#4. Aşağıdakiler hangisi ekosistem özelliklerini belirleyen abiyotik unsur ve etkenlerden birisi değildir?

#5. Enerji dönüşümü sonucunda açığa çıkan ve kullanılmayan enerjinin ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir?

#6. Savanların en belirgin iklim özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

#7. Keseli memeli hayvan grupları en fazla hangi savan ortamlarında yer alır?

#8. Daha önce yapılmış olan zoocoğrafya bölgeleri ayırımını, 1876 yılında omurgalı ve bazı omurgasız hayvanları da dikkate alarak doğrulayan araştırıcının adı aşağıdakilerden hangisidir?

#9. Bazı organizmalar varlıklarını sürdürebilmek için başka organizmalardan faydalanırken, bu organizmalara zarar verirler. Bu durum aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak belirtilmiştir?

#10. Ilıman kuşakta kışın yapraklarını döken yayvan yapraklı orman ekosisteminin temsil edildiği yerlerin arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

#11. Anakarada yer alan türlerin, bir süre sonra yeni oluşan bir volkanik adada görülmesi, aşağıdakilerden hangisine örnektir?

#12. “Doğayı doğaya göre açıklamamız gerekir” diyen, kâinatın bir bütün olduğunu, canlıların yaşadıkları ortama uyduğunu ve hem birbirleriyle hem de çevreleri ile ilişkili olduklarını söyleyen aşağıdakilerden hangisidir?

#13. Dünyanın en büyük mercan resifleri nerede yer alır?

#14. Okyanus ve denizlerde bentoslar olarak tanımlanan canlılar daha çok nerelerde yaşarlar?

#15. Aşağıdakilerden hangisinde savan ekosistemlerinin yıllık yağış miktarları gösterilmiştir?

#16. Aşağıdakilerden hangisi iklim ile ilişkili değildir?

#17. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

#18. Bir bölgedeki tüm tür çeşitlerinin belli bir alandaki türlere oranı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak belirtilmiştir?

#19. Clinton Hart Merriam (1855-1942) tarafından Kuzey Amerika’nın ekosistemleri ile ilişki olarak ortaya atılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

#20. Savanların yüksek üretim kapasitesine rağmen daha az karbon stoklamalarının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

HD Quiz powered by harmonic design

Ekosistem Coğrafyası 2021 Final Deneme-1

1- Malaryanın görüldüğü ve ölüme neden olduğu yerlerde aşağıdakilerden hangilerinin bir arada olması gerekmektedir?

A) Uygun sıcaklık, uygun yağış, sivrisinek
B) Plasmodium, uygun nem, sivrisinek
C) Sivrisinek, parazit, sıcaklık, nem
D) Anopheles, parazit, uygun nem
E) Plasmodium paraziti, Anopheles, uygun sıcaklık, uygun nem

Cevap : E) Plasmodium paraziti, Anopheles, uygun sıcaklık, uygun nem

2- Anakarada yer alan türlerin, bir süre sonra yeni oluşan bir volkanik adada görülmesi, aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A) Sıçrama şeklinde dağılış
B) Rastgele yayılma
C) Düzenli yayılma
D) Rekabetçi yayılma
E) Kümeli yayılma

Cevap : A) Sıçrama şeklinde dağılış

3- “Doğayı doğaya göre açıklamamız gerekir” diyen, kâinatın bir bütün olduğunu, canlıların yaşadıkları ortama uyduğunu ve hem birbirleriyle hem de çevreleri ile ilişkili olduklarını söyleyen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Theophrastus
B) Hippocrates
C) Aristoteles
D) Pedanius Dioskorides
E) Asklepios

Cevap : C) Aristoteles

4- Aşağıdakiler hangisi ekosistem özelliklerini belirleyen abiyotik unsur ve etkenlerden birisi değildir?

A) Tuzluluk
B) Atmosfer gazları
C) Rüzgâr
D) Parazitler
E) Toprak

Cevap : D) Parazitler

5- Bazı organizmalar varlıklarını sürdürebilmek için başka organizmalardan faydalanırken, bu organizmalara zarar verirler. Bu durum aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak belirtilmiştir?

A) Asalak
B) Simbiyosis
C) Zorunlu simbiyosis
D) Komensalizm
E) Mutualism

Cevap : A) Asalak

6- Enerji dönüşümü sonucunda açığa çıkan ve kullanılmayan enerjinin ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Entropi
B) Anaerobik
C) Homeostasis
D) Döküntü
E) Aerobik

Cevap : A) Entropi

7- Clinton Hart Merriam (1855-1942) tarafından Kuzey Amerika’nın ekosistemleri ile ilişki olarak ortaya atılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) İklim zonları
B) Toprak zonları
C) Vejetasyon zonları
D) Yükselti zonları
E) Yaşam zonları

Cevap : E) Yaşam zonları

8- Kuzey Amerika’daki step ekosisteminin adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Finbos
B) Garig
C) Veld
D) Preri
E) Pampa

Cevap : D) Preri

9- Okyanus ve denizlerde bentoslar olarak tanımlanan canlılar daha çok nerelerde yaşarlar?

A) Pelajik zonda
B) Mezopelajik zonda
C) Dip sularında
D) En sıcak olan yüzey sularında
E) Kıyıya en yakın olan yerlerde

Cevap : C) Dip sularında

10- Ekolojik süksesyon aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak tanımlanmıştır?

A) Popülasyonun dağılışına engel olan coğrafî bariyerler
B) Değişen çevre koşullarına uygun olarak popülasyon dağılışında meydana gelen değişimdir
C) Ekosistemlerin gelişim ve değişim süreçlerine verilen isimdir.
D) Yeryüzünde en geniş yayılışa sahip olan bitki ve hayvanlara verilen isim.
E) Topluluk veya popülasyonlar içindeki rekabet

Cevap : C) Ekosistemlerin gelişim ve değişim süreçlerine verilen isimdir.

11- Keseli memeli hayvan grupları en fazla hangi savan ortamlarında yer alır?

A) Hindistan’daki savanlar
B) Avustralya savanları
C) Afrika’nın kuzeyindeki savanlar
D) Afrika’nın güneyindeki savanlar
E) Güney Amerika savanları

Cevap : B) Avustralya savanları

12- Savanların en belirgin iklim özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) En sıcak ay ile en soğuk ay arasındaki sıcaklık farklarının 30°C’yi geçmesi
B) Yağışın mevsimselliği
C) Yılın önemli bir kısmında don olaylarının görülmesi
D) Her mevsim yağışın olması
E) Sıcaklıkların yıl boyunca 15°C’nin altında seyretmesi

Cevap : B) Yağışın mevsimselliği

13- Ilıman kuşakta kışın yapraklarını döken yayvan yapraklı orman ekosisteminin temsil edildiği yerlerin arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Kuzey Amerika’nın doğusu
B) Kuzey Amerika’nın batı kıyıları
C) Avrupa’nın batısı
D) Asya’nın doğusu
E) Türkiye’nin Karadeniz kıyıları

Cevap : B) Kuzey Amerika’nın batı kıyıları

14- Dünyanın en büyük mercan resifleri nerede yer alır?

A) Antiller
B) Madagaskar
C) Avustralya
D) Hawaii adaları
E) Kanada

Cevap : C) Avustralya

15- Aşağıdakilerden hangisinde savan ekosistemlerinin yıllık yağış miktarları gösterilmiştir?

A) 2500-4000 mm arası
B) 3000 mm’den fazla
C) 100 mm’den az
D) 0-250 mm arası
E) 500-1500 mm arası

Cevap : E) 500-1500 mm arası

16- Bir bölgedeki tüm tür çeşitlerinin belli bir alandaki türlere oranı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak belirtilmiştir?

A) Alfa çeşitlilik
B) Delta çeşitlilik
C) Genetik çeşitlilik
D) Gama çeşitlilik
E) Beta çeşitlilik

Cevap : E) Beta çeşitlilik

17- Daha önce yapılmış olan zoocoğrafya bölgeleri ayırımını, 1876 yılında omurgalı ve bazı omurgasız hayvanları da dikkate alarak doğrulayan araştırıcının adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Darlington
B) Wallace
C) Huxley
D) Linnaeus
E) Sclater

Cevap : B) Wallace

18- Savanların yüksek üretim kapasitesine rağmen daha az karbon stoklamalarının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yağış miktarlarının azlığı
B) Orman vejetasyonu olmaması
C) Sık sık çıkan yangınlar nedeniyle atmosfere karbon iadesi
D) Yüksek sıcaklık farklarının olması
E) Yağışın mevsimselliği

Cevap : C) Sık sık çıkan yangınlar nedeniyle atmosfere karbon iadesi

19- Aşağıdakilerden hangisi iklim ile ilişkili değildir?

A) Fauna bölgeleri
B) Kozmopolit türler
C) Bitki toplulukları
D) Zonal topraklar
E) Su ekosistemleri

Cevap : A) Fauna bölgeleri

Ekosistem Coğrafyası 2021 Final Deneme-1

Auzef Coğrafya
Telegram Coğrafya

Editor

Editör

You cannot copy content of this page - LOLONOLO
%d blogcu bunu beğendi: