Ekosistem Coğrafyası 2021 Final Deneme-2

Ekosistem Coğrafyası 2021 Final Deneme-2

#1. Kuş familyalarındaki ani değişim nedeniyle Wallace hattı olarak tanımlanan sınır hangi zoocoğrafya bölgelerini ayırır?

#2. Krebs’in ekolojik niş kavramı esas alındığında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

#3. Buz karstı aşağıdaki ekosistemlerden en yaygın olarak hangisinde görülür?

#4. Net ilksel üretim bakımından en yüksek verimliliğe sahip olan ekosistem aşağıdakilerden hangisidir?

#5. Yeryüzündeki büyük karasal ekosistemlerin net ilksel üretimleri aynı değildir. Bu alanlarda kasdedilen net ilksel üretim aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

#6. Boreal orman ekosisteminin yaygın toprak tipi aşağıdakilerden hangisidir?

#7. Boreal ekosistemin en kuzey kesimleri orman-tundra ekotonu olarak belirtilir. Bu alanı aşağıdakilerden hangisi tanımlar?

#8. Aşağıdakilerden hangisi Akdeniz ekosistemi içinde kabul edilmez?

#9. Enerji dönüşümü sonucunda açığa çıkan ve kullanılmayan enerjinin ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir?

#10. Türkiye’deki doğal step sahaları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

#11. Savanların yüksek üretim kapasitesine rağmen daha az karbon stoklamalarının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

#12. Boreal ekosistemin iklim özellikleri nasıl bir bitki örtüsüne izin verir?

#13. Küresel iklim değişimine tepki olarak çöl ekosistemlerinde ortaya çıkabilecek değişimlere aşağıdakilerden hangisi bir örnek olabilir?

#14. Aşağıdakilerden hangisi okyanus ve denizlerdeki fotik zonu tanımlar?

#15. Okyanus ve denizlerin en derin yeri neresidir?

#16. Aşağıdakilerden hangisi Oriental zoocoğrafya bölgesinin alt bölgelerinden birisi değildir?

#17. Bitki ve hayvanların ölü dokularını parçalayarak beslenen organizmalar aşağıdakilerden hangisidir?

#18. Tropikal yağmur ormanlarının yayılış gösterdiği yerler arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

#19. Okyanus ve denizlerde tuzluluk kavramı aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilmiştir?

#20. Anakarada yer alan türlerin, bir süre sonra yeni oluşan bir volkanik adada görülmesi, aşağıdakilerden hangisine örnektir?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

HD Quiz powered by harmonic design

Ekosistem Coğrafyası 2021 Final Deneme-2

1- Enerji dönüşümü sonucunda açığa çıkan ve kullanılmayan enerjinin ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aerobik
B) Homeostasis
C) Entropi
D) Anaerobik
E) Döküntü

Cevap : C) Entropi

2- Anakarada yer alan türlerin, bir süre sonra yeni oluşan bir volkanik adada görülmesi, aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A) Sıçrama şeklinde dağılış
B) Rekabetçi yayılma
C) Kümeli yayılma
D) Düzenli yayılma
E) Rastgele yayılma

Cevap : A) Sıçrama şeklinde dağılış

3- Bitki ve hayvanların ölü dokularını parçalayarak beslenen organizmalar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ototrofik
B) Karnivor
C) Herbivor
D) Saprofit
E) Omnivor

Cevap : D) Saprofit

4- Aşağıdakilerden hangisi Oriental zoocoğrafya bölgesinin alt bölgelerinden birisi değildir?

A) Doğu Afrika alt bölgesi
B) Hint-Malay alt bölgesi
C) Hindistan alt bölgesi
D) Himalaya alt bölgesi
E) Seylan ve Güney Hindistan alt bölgesi

Cevap : A) Doğu Afrika alt bölgesi

5- Buz karstı aşağıdaki ekosistemlerden en yaygın olarak hangisinde görülür?

A) Savan ekosistemi
B) Akdeniz ekosistemi
C) Yağmur ormanı ekosistemi
D) Step ekosistemi
E) Tundra ekosistemi

Cevap : E) Tundra ekosistemi

6- Boreal orman ekosisteminin yaygın toprak tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mollisoller
B) Lateritler
C) Kahverengi orman toprakları
D) Spodosoller
E) Aridisoller

Cevap : D) Spodosoller

7- Boreal ekosistemin iklim özellikleri nasıl bir bitki örtüsüne izin verir?

A) Stepler
B) İğne yapraklı/konifer ormanlar
C) Çalı vejetasyonu
D) Yağmur ormanı
E) Savanlar

Cevap : B) İğne yapraklı/konifer ormanlar

8- Küresel iklim değişimine tepki olarak çöl ekosistemlerinde ortaya çıkabilecek değişimlere aşağıdakilerden hangisi bir örnek olabilir?

A) Evapotranspirasyonun ve bitki verimliliğinin azalması
B) Sıcaklığın ve bitki verimliliğinin artması
C) Yağışın azalması ve bitki verimliliğinin artması
D) Evapotranspirasyonun ve bitki verimliliğinin artması
E) Evapotranspirasyonun artması ve bitki verimliliğinin daha da azalması

Cevap : E) Evapotranspirasyonun artması ve bitki verimliliğinin daha da azalması

9- Yeryüzündeki büyük karasal ekosistemlerin net ilksel üretimleri aynı değildir. Bu alanlarda kasdedilen net ilksel üretim aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A) Bitkilerin kullandıkları karbondioksit miktarı
B) Bitkilerin kendi solunumları için harcadıkları karbon miktarı çıkarıldıktan sonra arta kalan ve bitki dokularında depo edilen organik madde miktarı
C) Bitki örtüsünün yoğunluğu ve çeşitliliği
D) Bitkilerin kendi solunumları için harcadıkları miktar
E) Ekosistemlerin flora ve fauna bakımından çeşitliliği

Cevap : B) Bitkilerin kendi solunumları için harcadıkları karbon miktarı çıkarıldıktan sonra arta kalan ve bitki dokularında depo edilen organik madde miktarı

10- Okyanus ve denizlerin en derin yeri neresidir?

A) Porto Riko çukuru
B) Tonga çukuru
C) Japon çukuru
D) Mariana çukuru
E) Kermadec çukuru

Cevap : D) Mariana çukuru

11- Boreal ekosistemin en kuzey kesimleri orman-tundra ekotonu olarak belirtilir. Bu alanı aşağıdakilerden hangisi tanımlar?

A) Bu geçiş alanında preriler yer alır.
B) Bu geçiş alanında tek tük ağaçlar yer alır ve ağaçların boyları kısalır.
C) Bu geçiş alanında yayvan yapraklı sık ormanlar bulunur.
D) Bu geçiş alanında çok yüksek boylu ağaçlar ve liyanlar yer alır.
E) Bu geçiş alanında veldler yayılış gösterir.

Cevap : B) Bu geçiş alanında tek tük ağaçlar yer alır ve ağaçların boyları kısalır.

12- Kuş familyalarındaki ani değişim nedeniyle Wallace hattı olarak tanımlanan sınır hangi zoocoğrafya bölgelerini ayırır?

A) Oriental-Avustralya
B) Nearktik-Neotropikal
C) Nearktik-Palearktik
D) Palearktik-Oriental
E) Neotropikal-Etiyopya

Cevap : A) Oriental-Avustralya

13- Okyanus ve denizlerde tuzluluk kavramı aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilmiştir?

A) Bir litre deniz suyunda çözünmüş olarak bulunan potasyum tuzlarının toplam miktarı
B) Bir litre deniz suyunda çözünmüş olarak bulunan magnezyum tuzlarının toplam miktarı
C) Bir litre deniz suyunda çözünmüş olarak bulunan bütün tuzların toplam miktarı
D) Bir litre deniz suyunda çözünmüş olarak bulunan kalsiyum tuzlarının toplam miktarı
E) Bir litre deniz suyunda çözünmüş olarak bulunan sodyum tuzlarının toplam miktarı

Cevap : C) Bir litre deniz suyunda çözünmüş olarak bulunan bütün tuzların toplam miktarı

14- Türkiye’deki doğal step sahaları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Iğdır ovası
B) Akçakale-Ceylanpınar arası
C) Ergene havzası
D) Konya-Ereğli arası
E) Tuz Gölünün çevresi

Cevap : C) Ergene havzası

15- Aşağıdakilerden hangisi Akdeniz ekosistemi içinde kabul edilmez?

A) Kap bölgesi
B) Kaliforniya kıyıları
C) Avustralya güneyi
D) Orta Amerika
E) Şili kıyıları

Cevap : D) Orta Amerika

16- Tropikal yağmur ormanlarının yayılış gösterdiği yerler arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A) Borneo adası
B) Misissippi havzası
C) Kongo havzası
D) Sumatra adası
E) Amazon havzası

Cevap : B) Misissippi havzası

17- Savanların yüksek üretim kapasitesine rağmen daha az karbon stoklamalarının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yağış miktarlarının azlığı
B) Orman vejetasyonu olmaması
C) Yağışın mevsimselliği
D) Yüksek sıcaklık farklarının olması
E) Sık sık çıkan yangınlar nedeniyle atmosfere karbon iadesi

Cevap : E) Sık sık çıkan yangınlar nedeniyle atmosfere karbon iadesi

18- Net ilksel üretim bakımından en yüksek verimliliğe sahip olan ekosistem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Stepler
B) Tundra ve alpin çayırlar
C) Tropikal yağmur ormanları
D) Boreal ormanlar
E) Savanlar

Cevap : C) Tropikal yağmur ormanları

19- Aşağıdakilerden hangisi okyanus ve denizlerdeki fotik zonu tanımlar?

A) Okyanus ve denizlerde ışığın girebildiği ve fotosentezin yapılabildiği zon
B) Okyanus ve denizlerde sıcaklıkların en düşük olduğu yerler
C) Okyanus ve denizlerdeki en derin yerler
D) Balıkların en az olduğu zon
E) Okyanus ve denizlerdeki en tuzlu sahalar

Cevap : A) Okyanus ve denizlerde ışığın girebildiği ve fotosentezin yapılabildiği zon

 

Auzef Coğrafya
Telegram Coğrafya

Ekosistem Coğrafyası 2021 Final Deneme-2

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: