Çevre Sorunları 2021 Final Deneme-1

Çevre Sorunları 2021 Final Deneme-1

#1. Bir yerleşim yerinin kent özelliği taşıyabilmesi için aşağıdaki unsurlardan hangisi gerekli değildir?

#2. Yeryüzü atmosferinde azot oranı yüzde kaçtır?

#3. Şehirleşme hareketleri ............. dayalı bir güçle ortaya çıkmaya başlamıştır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#4. Bursa kentinin hava kalitesi dikkate alındığında, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

#5. Türkiye’de görülen hava kirliliğinin birçok kaynağı vardır. Aşağıda belirtilen kaynaklardan hangisi Türkiye hava kalitesi üzerinde etkili olanlardan biri değildir?

#6. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin hava kalitesi ve onu etkileyen faktörler dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

#7. Türkiye’de sulamaya uygun arazilerin yaklaşık % 32,5’inde tuzluluk, alkalilik ve drenaj sorunu olduğunu göstermektedir. Aşağıda belirtilen ovalardan hangisi bu kapsamda yer almaz?

#8. Aşağıdakilerden hangisi UNESCO’nun açılımıdır?

#9. Organizmaların kendi aralarında ve çevreleriyle olan etkileşimleriyle ilgilenen biyoloji dalına ne denir?

#10. Türkiye’nin kış döneminde hava kalitesi – basınç koşulları arasındaki ilişkilerden hareketle aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

#11. Aşağıdakilerden hangisi beşerî unsurların etkisiyle ortaya çıkmış sorunlardan değildir?

#12. Ülkemize hava sıcaklığı belli bir derecenin altına düştüğü andan itibaren evsel yanma olayı başlamaktadır. Bu nedenle bu sıcaklık yanma açısından bir eşik değer durumundadır.” Türkiye’de ısınma amaçlı yanma olayını başlatan eşik sıcaklık değeri aşağıdakilerden hangisidir?

#13. Türkiye’de en az kent sayısı ile hangi coğrafi bölgede bulunmaktadır?

#14. Türkiye’nin toplam birincil enerji talebinin yüzde kaçı fosil yakıtlardan oluşmaktadır?

#15. Kış döneminde kontinental polar hava kütlesinin daha çok etkilediği ve aynı zamanda yüksek basınç merkezleri durumunda olan bölgeler aşağıdakilerden hangisidir?

#16. Yeryüzü yüzeyindeki sıcaklık örüntüleri aşağıdakilerden hangisine göre değişir?

#17. Sanayinin başlamasıyla kırdan kente doğru hızlı harekete bağlı olarak kentlerde yaşayan ............. sayısı artmıştır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#18. ............... doğal etki ve güçlerin oluşturduğu, insan müdahalesine maruz kalmamış veya böyle bir müdahalenin henüz değiştiremediği tüm doğal varlıkları ifade eder. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#19. Marmara Bölgesi’nin hava kalitesine olumsuz etkide bulunan birçok beşerî faktör vardır. Aşağıda belirtilen faktörlerden hangisi bölgenin hava kalitesi üzerinde etkili değildir?

#20. “Çevre ve ................., birbirlerini tamamlayan ve her an etkileşim içinde bulunan iki kavramdır.” Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

HD Quiz powered by harmonic design

Çevre Sorunları 2021 Final Deneme-1

Auzef Coğrafya
Telegram Coğrafya

Editor

Editör

You cannot copy content of this page - LOLONOLO
%d blogcu bunu beğendi: