Harita Bilgisi 2021 Final Deneme-2

Harita Bilgisi 2021 Final Deneme-2

#1. Aşağıdakilerden hangisi blokdiyagram çeşididir?

#2. Yeryüzünde görülen akarsular, göller, barajların dağılışlarının gösterildiği haritalara ne isim verilir?

#3. Profil çiziminde yükseklik ölçeği, yatay (ufki) ölçekle aynı alınırsa aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

#4. "Akarsular tarafından derin bir biçimde (en fazla 200-300 m) yarılmış: kendi yüzeyi ile talveg arasındaki seviye farkının oldukça fazla olduğu: çeşitli yükseklikte bulunan düzlüklerdir." ifadesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

#5. Aşağıdakilerden hangisinin enine vadi profilleri çıkarılamaz?

#6. 1/100.000 ölçekli bir haritada eküdistans (eşit izohips aralığı) kaç metredir?

#7. "Bir doruk veya zirve ve bunu çevreleyen yamaçlardan oluşan yer şekilleridir." ifadesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

#8. Eğim hesaplarında derece ve yüzde değerleri karşılaştırma tablosuna göre; 45° lik bir eğim yüzde kaç değerine karşılık gelir?

#9. Prehistorik haritalar: o dönemdeki birçok nesne üzerine çizilmiştir. Aşağidakilerden hangisi bu nesnelerden biri değildir?

#10. Topografik bir profilin inişli çıkışlı olması o sahadaki reliefin arızalı olduğunu; basık ve girintili- çıkıntılı olmayan bir topografik profil ise gösterir." Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#11. “İzohips Yöntemi diğer yöntemler gibi, doğrudan göze hitap eden bir yöntem değildir. Bu nedenle yöntemin bütün özelliklerini bilmek ve eşyükselti eğrilerinin bulunduğu haritada yeterli bir eğitim, yani .................. ................... ................. gerekir.” Yukarıdaki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#12. Aşağıdakilerden hangisinin belirli bir sahada topografyanın sunduğu eğim şartlarının bilinmesinde öncelikli önemi yoktur?

#13. "Topografyanın belli bir kısmının bir blok halinde kesilip çıkarıldığı farzedilerek, biraz daha yukardan bakıldığı zaman görünen şekilde resmedilmesiyle oluşturulan şekillere ......." Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#14. 1/200.000 ölçekli bir haritada iki şehir arası 18 cm verilmiştir? Bu iki şehir arasındaki mesafe gerçekte kaç kilometredir?

#15. Harita yapımında küreden bir düzleme geçirilirken küresel yüzeyde yırtılmalar veya bazı unsurlar bakımında bozulmalar meydana gelir. Aşağıdaki hangi üçlü bu bozulmalara gerçekten örnek oluşturur?

#16. Düşeye yakın eğime sahip bir topografya yüzeylerine diklik denir.” Buna göre diklikler kaç derece eğim değeri ve üzerinde olurlar?

#17. Aşağıdakilerden hangisi eküdistans seçiminde göz önünde bulundurulması gereken özelliklerdendir?

#18. “Yamaçlarda 3 çeşit eğim tipi görülür.” Aşağıdakilerden hangi üçlü bu eğim tiplerini temsil eder?

#19. "Dağ, tepe gibi bir yerşeklinin en yüksek noktasına ......" Yukarıda ki cümlede aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#20. Aşağıdakilerden hangisi topografya ile jeolojik yapı arasındaki ilişkileri göstermek amacıyla çizilen 3 boyutlu (three dimensional) blokdiyagramlardır?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

HD Quiz powered by harmonic design

Harita Bilgisi 2021 Final Deneme-2

Coğrafya
Telegram Coğrafya

 

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: