Siyasi Coğrafya 2021 Final Deneme-1

Siyasi Coğrafya 2021 Final Deneme-1

#1. “Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi”yle tespit edilen ve kıyı devletleri için denizden yararlanabilecekleri alanı ifade eden “özel ekonomik bölge”, kıyıdan ne kadar uzaklıktaki alanı kapsar?

#2. “Pivot Saha veya Heart Land” tanımlaması aşağıdakilerden hangisine aittir?

#3. Aşağıdakilerden hangisi, üst yapısı ve kurumlarıyla, siyasi bir birliktir?

#4. Kuzey yarımkürede yaşayanlar Güney yarımküredeki karaların varlığını ilk defa ne zaman öğrenmişlerdir?

#5. Elverişli konum, doğal zenginlikler, nispeten kalabalık nüfus, nispeten geniş bir alan bir devletin küresel etkinlik sağlaması için temel varlıklarıdır. Aşağıdakilerden hangisi bu varlıklara sahip devletin küresel siyasi gücünü etkinleştirir?

#6. Sadece elverişli iklim, iklimin sağladığı tarımsal zenginlik ve nüfus bir devletin küresel siyasi etkinliği için yeterli değildir. Bununla birlikte geniş saha, .............. İle sanayileşmiş, gelişmiş olmak gerekir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#7. Bugünkü bilimsel niteliğiyle siyasi coğrafya hangi yüzyılda ortaya çıkmıştır?

#8. Dünyada 32 ülke tatlı su açısından komşu ülke kaynaklarına muhtaç olduğu için “bağımlı ülke” durumundadır. Aşağıdakilerden hangisi bu ülkelerden biridir?

#9. İç savaş sonucu iki ülkeye bölünen ve yerine iki bağımsız devlet kurulan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

#10. Aşağıdakilerden hangisi tek komşulu ülkelere bir örnektir?

#11. “Fiziki kaynakların yarattığı potansiyel beşerî bakımdan iyi yönetilip değerlendirilemediği takdirde, potansiyele uygun bir siyasi güç elde edilemez.” Buna göre, aşağıdaki devletlerden hangisinin fiziki potansiyeline uygun bir siyasi güce sahip olamadığı söylenebilir?

#12. Siyaset (politika) kavramı bugünkü anlam ve önemine ne zaman ulaşmıştır?

#13. “Sahası geniş devletler küresel siyasette söz sahibi olabilirler.” Aşağıdaki devletlerden hangisinin diğerlerine göre, bu konuda daha şanslı olduğu söylenebilir?

#14. Yeryüzünde insan toplulukları arasında farklı kültürel özelliklerin görülmesinin nedeni olarak aşağıdakilerden hangisidir?

#15. Aşağıdaki devletlerden hangisinin birden fazla okyanusa kıyısı vardır?

#16. Aristo’ya göre hangi iklim kuşağı devlet kurmaya geliştirmeye elverişlidir?

#17. 19.yüzyıl öncesi Dünyanın en etkin siyasi gücü aşağıdakilerden hangisidir?

#18. Deniz yolu ulaşım sisteminin, fonksiyon ve taşıma maliyeti açısından diğerlerine göre daha elverişli olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

#19. “Rimland’ı kontrol eden Avrasya’ya hâkim olur, Avrasya’ya hakim olan ise, dünya’nın geri kalan kısmını kontrol eder” diyen araştırmacı aşağıdakilerden hangisidir?

#20. Ratzel devleti, gerektiğinde şiddete başvurarak mutlaka saha kazanması gereken, böylece organları için gerekli gıda ve diğer ihtiyaçlarını karşılayan ve tatmin eden bir canlı olarak tanımlamaktadır. Ratzel’e göre bunu yapmak doğaldır ve meşrudur veya haktır. Devlet bir organizma olarak kabul edilirse, ülkesi onun hayat sahasıdır. Hayat sahası yeterli gelmediği takdirde gerektiğinde savaşarak yeni sahalar eklenmelidir.” Yukarıdaki metinde ortaya atılan görüş zamanın devletlerini hangi siyasi konuda teşvik etmiştir?

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

HD Quiz powered by harmonic design

Siyasi Coğrafya 2021 Final Deneme-1

Auzef Coğrafya
Telegram Coğrafya

Siyasi Coğrafya 2021 Final Deneme-1

Editor

Editör

You cannot copy content of this page - LOLONOLO
%d blogcu bunu beğendi: