Siyasi Coğrafya 2021 Final Deneme-2

Siyasi Coğrafya 2021 Final Deneme-2

#1. “Almanya, Fransa, İngitere’nin her birinden daha geniş bir alanı ve daha yüksek potansiyeli olan Türkiye henüz bu devletler seviyesinde bir siyasi güce sahip değildir.” Bu durumun başlıca nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

#2. Aşağıdakilerden hangisi tek komşulu ülkelere bir örnektir?

#3. “Tarımsal kaynaklar açısından zengin ve ürün çeşitliliği bulunan ülkeler gıda ihtiyaçlarını karşılamada stratejik açıdan avantajlıdırlar. Olağan dışı dönemler için gıda ihtiyaçlarını karşılama konusunda diğer ülkeler kadar endişe etmezler.” Aşağıdaki ülkelerden hangisi bu özelliklere uygundur?

#4. Sanayileşmiş devletler olmamalarına karşılık, Kuveyt, Katar, S. Arabistan’ın,kişi başına düşen milli gelirlerinin yüksek olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

#5. Aşağıdakilerden hangisi “soğuk savaş” döneminde kurulmuş askerȋ güç birliği örgütlerinden biridir?

#6. Kişi başına düşen yıllık kullanılabilir tatlı su miktarı .................. olan ülkeler tatlı su azlığı sıkıntısı olan ülkelerdir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#7. Bir ülkenin kalabalık nüfusu, askerȋ potansiyeli dışında öncelikli olarak hangi özelliğiyle diğer ülkelerin dikkatini çeker?

#8. Aşağıdaki ülkeler arasında diğerlerine göre daha fazla komşusu olan ülke hangisidir?

#9. Aşağıdaki devletlerden hangisinin alanı iki parçalıdır?

#10. Bir ülkenin kalabalık nüfusu, komşularıyla siyasi ilişkilerinde etkilidir. Kalabalık nüfus hangi açıdan komşu ülkeler için stratejik endişe kaynağı olur?

#11. “Pivot Saha veya Heart Land” tanımlaması aşağıdakilerden hangisine aittir?

#12. Yeryüzünde tarım bitkilerinin çeşitlenmesi ve dağılışını belirleyen temel etken aşağıdakilerden hangisidir?

#13. “Birleşmiş Milletler(BM)” örgütü hangi yıl kurulmuştur?

#14. Gelişmiş devletler grubu içinde olmamalarına rağmen diğer koşullara göre küresel güç sahibi olan devletler de vardır. Aşağıdaki devletlerden hangisi bu tanıma uygundur?

#15. Orta iklim kuşağının (ılıman kuşak) özellikle alçak enlemleri çok çeşitli tarım bitkileri yetiştirilmesine elverişlidir. Aşağıdakilerden hangisi Orta İklim Kuşağında ticari olarak yetiştirilemez?

#16. Hindistan çok daha kalabalık nüfusu olmasına rağmen Küresel siyasette henüz Almanya kadar etkili olmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

#17. Aşağıdakilerden hangisi tatlı su zengini ülkelerden biridir?

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

HD Quiz powered by harmonic design

Siyasi Coğrafya 2021 Final Deneme-2

Auzef Coğrafya
Telegram Coğrafya

Siyasi Coğrafya 2021 Final Deneme-2

Editor

Editör

You cannot copy content of this page - LOLONOLO
%d blogcu bunu beğendi: