Çocuk Gelişimi Uygulamaları I Ünite-10

Çocuk Gelişimi Uygulamaları I Ünite-10

#1. Aşağıdakilerden hangisi çocuk gelişim uzmanının özgül öğrenme bozukluğu tanılı çocukların ebeveynlerine yönelik vereceği önerilerden biri değildir?

#2. En sık görülen özgül öğrenme bozukluğu alt tipi hangisidir?

#3. Özgül öğrenme bozukluğu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#4. Diskalkulisi olan çocuklarla ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#5. I. Ünsüzleri tersine çevirirler. II. Çarpım tablosunu ezberlemekte zorluk yaşarlar III. Toplama ve çıkarma yaparken parmakla sayarlar IV. Gramer yanlışları yaparlar. Yukarıda verilenlerden hangileri Diskalkuli de görülür?

#6. Çocuk ve ergenlerin kronolojik yaşı ve yaşına uygun olarak aldığı eğitim göz önünde bulundurulduğunda, okuma başarısının beklenenin altında olması şeklinde tanımlanan öğrenme bozukluğu hangisidir?

#7. Aşağıdakilerden hangisi özgül öğrenme bozukluğunun alt tiplerindendir?I. Disleksi II. Disgrafi III. Diskalkuli I V. Disprozodi

#8. Disleksi tanılı 2. sınıftaki bir çocukta aşağıdakilerden hangisi beklenmez?

#9. I. Çocuğa yönelik psikometrik veya akademik kazanım testleri uygulamak II. Çocuğun akademik zorluklarına yönelik destek programları hazırlamak ve uygulamak III. Ebeveyn ve okul ile işbirliği yapmak IV. Eşik eden durumların tanı ve tedavisini gerçekleştirmek Yukarıdakilerden hangileri özgül öğrenme bozukluğu olan bir çocukla ilgili olarak, çocuk gelişim uzmanının işlevleri arasında yer alır?

#10. Özgül öğrenme bozukluğunun DSM-5 tanı ölçütlerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#11. Aşağıdakilerden hangisi ÖÖB tanılı çocuklarda ebeveyn ve eğitimcilere yönelik önerilerden biri değildir?

#12. Aşağıdakilerden hangisi özgül öğrenme bozukluklarının ortaya çıkmasında etkili olan çevresel risk faktörlerinden biri değildir?

#13. Aşağıdaki öğrenme bozukluğu faktörlerinden hangisi harfleri ters ya da dönmüş olarak tanımlama, okumada satır atlama, aynı satırı tekrar okuma gibi problemlere neden olur?

TESTi BiTiR

Results

HD Quiz powered by harmonic design

Çocuk Gelişimi Uygulamaları I Ünite-10

1- I. Ünsüzleri tersine çevirirler.
II. Çarpım tablosunu ezberlemekte zorluk yaşarlar
III. Toplama ve çıkarma yaparken parmakla sayarlar
IV. Gramer yanlışları yaparlar.
Yukarıda verilenlerden hangileri Diskalkuli de görülür?

A) I, II, III
B) Yalnız IV
C) II ve III
D) I ve IV
E) Yalnız I

Cevap : C) II ve III

2- Aşağıdakilerden hangisi özgül öğrenme bozukluklarının ortaya çıkmasında etkili olan çevresel risk faktörlerinden biri değildir?

A) Okulun bulunduğu bölge
B) Anne babanın eğitim düzeyi
C) Okumanın öğrenildiği dilin özellikleri
D) Gebelikte nikotin (sigara) kullanımı
E) Nöronal göç defekti

Cevap : E) Nöronal göç defekti

3- Aşağıdakilerden hangisi ÖÖB tanılı çocuklarda ebeveyn ve eğitimcilere yönelik önerilerden biri değildir?

A) Hobilerini, ilgilerini, okul içi ve dışı faaliyetlerini, sosyal ilişkilerini desteklemek gibi etkinliklere yardımcı olmak
B) Çocuğun karar verme becerilerini geliştirmesine destek olmak
C) Eğitim programını düzenli aralıklarla yeniden değerlendirmek ve güncellemek
D) Geri bildirim, pekiştirme, tekrarlama ile çocuğun sorununa ilişkin farkındalığını azaltmak
E) Çocuğun gereksinimlerine uygun ve gerçekçi bir eğitim programı düzenlemek.

Cevap : D) Geri bildirim, pekiştirme, tekrarlama ile çocuğun sorununa ilişkin farkındalığını azaltmak

4- Aşağıdakilerden hangisi özgül öğrenme bozukluğunun alt tiplerindendir?

I. Disleksi
II. Disgrafi
III. Diskalkuli I
V. Disprozodi
A) I,II,III
B) I,IV
C) I,II
D) II,III
E) II,IV

Cevap : A) I,II,III

5- Çocuk ve ergenlerin kronolojik yaşı ve yaşına uygun olarak aldığı eğitim göz önünde bulundurulduğunda, okuma başarısının
beklenenin altında olması şeklinde tanımlanan öğrenme bozukluğu hangisidir?

A) Diskalkuli
B) Disgrafi
C) Disprozodi
D) Disleksi
E) Dispraksi

Cevap : D) Disleksi

6- En sık görülen özgül öğrenme bozukluğu alt tipi hangisidir?

A) Diskalkuli
B) Disgrafi
C) Disprozodi
D) Disleksi
E) Dispraksi

Cevap : D) Disleksi

7- Aşağıdakilerden hangisi çocuk gelişim uzmanının özgül öğrenme bozukluğu tanılı çocukların ebeveynlerine yönelik
vereceği önerilerden biri değildir?

A) Geri bildirim, pekiştirme, tekrarlama ile çocuğun sorununa ilişkin farkındalığını arttırmak
B) Eğitim programını düzenli aralıklarla yeniden değerlendirmek ve güncellemek
C) Tedavi sürecinin yönetiminde öğretmenlerle işbirliği içinde olmak
D) Çocuğun gereksinimlerine uygun ve gerçekçi bir eğitim programı düzenleyebilmek
E) Çocuğunuz okumakta ve yazmakta zorlandığında ödevlerini onun yerine yapmak

Cevap : E) Çocuğunuz okumakta ve yazmakta zorlandığında ödevlerini onun yerine yapmak

8- Aşağıdaki öğrenme bozukluğu faktörlerinden hangisi harfleri ters ya da dönmüş olarak tanımlama, okumada satır atlama,
aynı satırı tekrar okuma gibi problemlere neden olur?

A) Genetik nedenler
B) Çevresel nedenler
C) Algısal nedenler
D) Gelişimsel nedenler
E) Nörolojik nedenler

Cevap : C) Algısal nedenler

9- Diskalkulisi olan çocuklarla ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Bazı aritmetik sembolleri öğrenmekte güçlük yaşarlar.
B) Saati öğrenmekte zorlanırlar.
C) Okumada belirgin güçlük yaşarlar
D) Akıl yürütmede zorluk yaşarlar.
E) Çarpım tablosunu öğrenmekte zorlanırlar.

Cevap : C) Okumada belirgin güçlük yaşarlar

10- Özgül öğrenme bozukluğunun DSM-5 tanı ölçütlerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Harf harf söyleme ve yazma güçlüğü vardır.
B) Okuduğunu anlamakta zorluk yaşarlar.
C) Sayı algısında ya da hesaplamada güçlükleri vardır.
D) Mavi, yeşil ve kırmızı gibi renkleri ayırt etmede zorlanırlar.
E) Sayısal akıl yürütme güçlükleri vardır.

Cevap : D) Mavi, yeşil ve kırmızı gibi renkleri ayırt etmede zorlanırlar.

11- Özgül öğrenme bozukluğu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kızlarda erkeklerden daha yaygın görülmektedir.
B) Disleksi tanılı ebeveynlerin çocuklarında disleksi görülme sıklığı daha fazladır.
C) Özgül öğrenme bozukluğu tanılı çocuklarda disleksi en sık görülen alt tiptir.
D) Prematürite ve düşük doğum ağırlığı özgül öğrenme bozukluğu için riski artırır.
E) Prenatal (doğum öncesi) dönemde nikotine maruz kalmak bir risk faktörüdür.

Cevap : A) Kızlarda erkeklerden daha yaygın görülmektedir.

12- Disleksi tanılı 2. sınıftaki bir çocukta aşağıdakilerden hangisi beklenmez?

A) Okurken harf atlama, harf ekleme, harf değiştirme gibi zorlukları olabilir.
B) Dinlediği/okuduğu öyküyü anlatmada zorluk yaşar, başını sonunu karıştırabilir.
C) Harfleri ve/ya sayıları karıştırabilir (6-9, n-u, b-d, p-g vb.)
D) Kelimeleri tersten okuması olabilir (ev-ve, koç-çok vb.).
E) Dört işlemi yaparken yavaştır, parmak sayar, yanlış yapar.

Cevap : E) Dört işlemi yaparken yavaştır, parmak sayar, yanlış yapar.

13- I. Çocuğa yönelik psikometrik veya akademik kazanım testleri uygulamak
II. Çocuğun akademik zorluklarına yönelik destek programları hazırlamak ve uygulamak
III. Ebeveyn ve okul ile işbirliği yapmak
IV. Eşik eden durumların tanı ve tedavisini gerçekleştirmek
Yukarıdakilerden hangileri özgül öğrenme bozukluğu olan bir çocukla ilgili olarak, çocuk gelişim uzmanının işlevleri arasında yer alır?

A) I,II
B) I,III,IV
C) II,III
D) I,II,III
E) I,II,III,IV

Cevap : D) I,II,III

Auzef Çocuk Gelişimi
telegram çocuk gelişimi

Çocuk Gelişimi Uygulamaları I Ünite-10

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: