Genel İktisat Final Deneme Sınavı -2

Genel İktisat Final Deneme Sınavı -2

#1. Sermaye ve emek birbirinin ikame faktörü durumunda ise ücretlerin artması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

#2. Monopol piyasaları ile monopollü rekabet piyasaları arasındaki en önemli fark nedir?

#3. Monopollü rekabet piyasasında uzun dönemde ekonomik karın ortadan kalkma nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

#4. Emek arzı ve emek talebi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#5. Dirsekli talep modelinin temelinde hangi görüş vardır?

#6. Oligopolde firmaların elde ettikleri karı arttırmak için üretim miktarını azaltmak ve ürün fiyatını arttırmak şeklinde oluşturulan organizasyona ne ad verilir?

#7. Firmaların emek talebi nasıl bir taleptir?

#8. Bireysel emek arz eğrisinin önce artan sonra azalan seyir izlemesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

#9. Hicks analizinde ücret hangi düzeyde belirlenmektedir?

#10. Hangi piyasa türünde firmalar kendi aralarında anlaşarak monopol firma durumuna gelmektedir?

#11. Aşağıdakilerden hangisi monopolcü rekabet piyasasının özelliklerinden biri değildir?

#12. Aşağıdakilerden hangisi monopollü rekabet uzun dönem firma dengesinin sonuçlarından değildir?

#13. Bir kavramı belirleyen çok sayıda değişkenden bir tanesinin değişebileceği, diğer değişkenlerin sabit kalacağı varsayımına ne ad verilir?

#14. Ürünün homojen olmadığı az sayıda satıcının faaliyet gösterdiği ve girişte yüksek engellerin bulunduğu piyasa türü aşağıdakilerden hangisidir?

#15. Oligopol firmalarının karlarını bir grup halinde maksimize etmeleri durumunda ortaya çıkan oligopol türüne ne ad verilir?

#16. Aşağıdaki durumlardan hangisinde talep eğrisi sola kaymaz?

#17. Aşağıdaki hangi durumda ücret düzeyi tam rekabet şartlarına göre belirlenmektedir?

#18. Her toplumun belirli bir düzeyde karşı karşıya olduğu ve iktisadın temel uğraş alanı olan sorun aşağıdakilerden hangisidir?

#19. Hem emek talebinin düştüğü, hem de ücret düzeyinin düştüğü piyasa yapısı aşağıdakilerden hangisidir?

#20. Ücretlerin artması sonucu boş zamanın fırsat maliyeti artmıştır, yani birey çalışma saatini arttırmıştır. Bu duruma ne ad verilir?

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

HD Quiz powered by harmonic design

Genel İktisat Final Deneme Sınavı -2

telegram siyaset bilimi ve kamu yönetimi

 

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: