Genel İktisat Final Deneme Sınavı -4

Genel İktisat Final Deneme Sınavı -4

#1. Kişisel gelir dağılımında eşitsizliğin arttığını gösteren Gini katsayısının değeri kaçtır?

#2. Aşağıdakilerden hangisi üretim sürecinin başında olan ve onun riskini ve belirsizliğini üstlenmektedir?

#3. Her toplumun belirli bir düzeyde karşı karşıya olduğu ve iktisadın temel uğraş alanı olan sorun aşağıdakilerden hangisidir?

#4. Kaç çeşit faiz teorisi vardır?

#5. Sermayeyi kullanmanın karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

#6. Gelirin bireyler, aileler, tüketici birimleri arasında dağılımına ne ad verilmektedir?

#7. Sermaye talebi neye bağlıdır?

#8. Parasal faiz teorilerine göre faiz oranını belirleyen unsurlar nelerdir?

#9. Aşağıdakilerden hangisi mikro iktisat ile ilgili değildir?

B) Büyüme

#10. Hangisi sermaye birikimine etki eden faktörlerden değildir?

#11. Toprağın kullanımı karşılığında ödenen bedele ne denir?

#12. Reel faiz teorisine göre faiz oranını belirleyen unsurlar nelerdir? (K)

#13. İlişkili mallardan birinin fiyatında meydana gelen bir artış diğer malın talep miktarında artışa neden oluyorsa bu mallara ne ad verilir?

#14. Aşağıdakilerden hangisi bir üretim faktörünün talebe göre tamamen kıt olduğu bir zamanda ortaya çıkmaktadır?

#15. Kendisi de üretilmiş olan üretim faktörü aşağıdakilerden hangisidir?

#16. Üretimde kullanılan makineler araçlar ve fabrikalar bir üretim faktörü olarak aşağıdakilerden hangisi çerçevesinde ifade edilebilir?

#17. Faiz oranını belirleyen unsurlar nelerdir?

#18. Üretime katılmasından dolayı aldığı pay diğerlerine göre kesin olmayan üretim faktörü aşağıdakilerden hangisidir?

#19. Kişisel gelir dağılımını yüzde olarak inceleyen yaklaşım hangisidir?

#20. Hangi durumda sermaye arzını arttırmak mümkün değildir?

#21. Girişimcinin karı ne olarak nitelendirilmektedir?

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

HD Quiz powered by harmonic design

Genel İktisat Final Deneme Sınavı -4

Genel İktisat Final Deneme Sınavı -4

Kendisi de üretilmiş olan üretim faktörü aşağıdakilerden hangisidir?

a) Toprak
b) Emek
c) Sermaye
d) Girişim
e) Maliyet

Cevap : c) Sermaye

Üretimde kullanılan makineler araçlar ve fabrikalar bir üretim faktörü olarak aşağıdakilerden hangisi çerçevesinde ifade edilebilir?

a) Nihai mal
b) Ara malı
c) Sermaye
d) Toprak
e) Emek

Cevap : c) Sermaye

Hangisi sermaye birikimine etki eden faktörlerden değildir?

a) Gelir düzeyinin artması
b) Ülke parasının istikrarı
c) Faiz oranı istikrarı
d) Tüketim
e) Üretim

Cevap : a) Gelir düzeyinin artması

Hangi durumda sermaye arzını arttırmak mümkün değildir?

a) Tasarrufları arttırmak
b) Tüketimi azaltmak
c) Donanım ve hammaddeyi arttırmak
d) Mal üretimini arttırmak
e) İşçi sayısını değiştirmek

Cevap : d) Mal üretimini arttırmak

Sermayeyi kullanmanın karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Tasarruf
b) Yatırım
c) Faiz
d) Kar
e) Maliyet

Cevap : c) Faiz

Sermaye talebi neye bağlıdır?

a) Tasarruflara
b) Tüketim malları talebine
c) Mal üretimine
d) Girişimciye
e) Yatırımlara

Cevap : b) Tüketim malları talebine

Kaç çeşit faiz teorisi vardır?

a) 1
b) 4
c) 2
d) 5
e) 3

Cevap : e) 3

Faiz oranını belirleyen unsurlar nelerdir?

a) Yatırımlar
b) Tasarruflar
c) Para arzı
d) Hem yatırımlar, hem de tasarruflar
e) Hiçbiri

Cevap : d) Hem yatırımlar, hem de tasarruflar

Parasal faiz teorilerine göre faiz oranını belirleyen unsurlar nelerdir?

a) Para arzı – para talebi
b) Likidite tercihi
c) Maliyet – gelir
d) Yatırım – tasarruf
e) Ödünç verilebilir fon arzı – ödünç verilebilir fon talebi

Cevap : a) Para arzı – para talebi

Reel faiz teorisine göre faiz oranını belirleyen unsurlar nelerdir? (K)

a) Maliyet – gelir
b) Yatırım – tasarruf
c) Para arzı – para talebi
d) Ödünç verilebilir fon arzı – ödünç verilebilir fon talebi
e) Likidite tercihi

Cevap : b) Yatırım – tasarruf

Genel İktisat Final 2021 Deneme Sınavı –

Toprağın kullanımı karşılığında ödenen bedele ne denir?

a) Transfer geliri
b) Faiz
c) Rant
d) Kar
e) Maliyet

Cevap : c) Rant

Aşağıdakilerden hangisi bir üretim faktörünün talebe göre tamamen kıt olduğu bir zamanda ortaya çıkmaktadır?

a) Mutlak rant
b) Diferansiyel toprak rantı
c) Kıt kaynak
d) Özel mülkiyet
e) Pazara uzaklık

Cevap : a) Mutlak rant

Üretime katılmasından dolayı aldığı pay diğerlerine göre kesin olmayan üretim faktörü aşağıdakilerden hangisidir?

a) Toprak
b) Emek
c) Sermaye
d) Girişim
e) Parasal sermaye

Cevap : d) Girişim

Aşağıdakilerden hangisi üretim sürecinin başında olan ve onun riskini ve belirsizliğini üstlenmektedir?

a) Faktör sahibi
b) Toprak sahibi
c) Girişimci
d) Emek sahibi
e) Sermaye sahibi

Cevap : c) Girişimci

Girişimcinin karı ne olarak nitelendirilmektedir?

a) Normal kar
b) Yüksek kar
c) Düşük kar
d) Kalıntı kar
e) Aşırı kar

Cevap : d) Kalıntı kar

Gelirin bireyler, aileler, tüketici birimleri arasında dağılımına ne ad verilmektedir?

a) Fonksiyonel gelir dağılımı
b) Kişisel gelir dağılımı
c) Kaynak dağılımı
d) Kişi başı milli gelir
e) Kişisel gelir

Cevap : b) Kişisel gelir dağılımı

Aşağıdakilerden hangisi kişisel gelir grubuna dahil değildir?

a) Dernekler
b) Bireyler
c) Aileler
d) Tüketici birimleri
e) Üretici birimleri

Cevap : a) Dernekler

Kişisel gelir dağılımını yüzde olarak inceleyen yaklaşım hangisidir?
a) Kayıtsızlık eğrileri
b) Gelir-tüketim eğrisi
c) Lorenz eğrisi
d) Eş ürün eğrileri
e) Talep eğrisi

Cevap : c) Lorenz eğrisi

Kişisel gelir dağılımında eşitsizliğin arttığını gösteren Gini katsayısının değeri kaçtır?

a) 0
b) 1
c) ∞
d) (-1)
e) 2

Cevap : b) 1

telegram siyaset bilimi ve kamu yönetimi

 

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: