Anatomi 2021-2022 Final Soruları

Anatomi 2021-2022 Final Soruları

#1. Aşağıdaki kranyal sinirlerden hangisi koku duyusu ile ilgilidir?

#2. Erkeklerde hem ge(n)ital hem üreme organı hangisidir?

#3. Kalbi içten dışa saran zara ne ad verilmektedir?

#4. Beyinden çıkıp iç organlarımıza kadar giden ve serseri sinir olarak da bilinen kranyal sinir aşağıdakilerden hangisidir?

#5. Diaphragman'nın innervasyonunu sağlayan n. phrenicus hangi plexus'un motor dalıdır?

#6. Kadın ovaryumu kaç tanedir?

#7. Cildimizden gelen duysal uyarıların omuriliğe girdiği yere ne ad verilir?

NOT: * ön kök=motor kök
* arka kök=duysal kök

#8. Aşağıdakilerden hangisi diaphragmanın altında bulunur?

NOT: Dışta kaburgalar ve omurgaya yapışan diaphragma; merkezde centrum tendineum adında zar gibi bir yapı ile sonlanmaktadır. Sağ ve solda kubbemsi yapıyı oluşturur ve bu kubbelere üstten akciğerlerin tabanı oturmaktadır. Altta ise sağda karaciğer, solda ise mide bulunmaktadır.

#9. Aşağıdaki karın içi organlardan hangisi sekonder retroperitoneal organlardandır?

NOT: Sekonder retroperitoneal organlar:
-Duodenum’un birinci parçası hariç diğer kısımları
-Pankreas
-Çıkan kolon (Colon ascendens)
-İnen kolon (Colon descendens)

#10. El bileğinin lateralinde, başparmak tarafında nabzı alınabilen damar hangisidir?

NOT: Nabız alınabilen damarlar:
*Şakak damarı (a. temporalis superficialis): Kulak önü ve şakak bölgesinden nabzı alınabilir.
*Şah damarı (a. carotis communis): Boyunda sternocleidomastoideus kası ile soluk borusu arasında derinden nabzı alınabilir.
*Aksiller arter: Koltuk altı bölgeden nabzı alınabilir.
*Brakial arter: Kolda dirsek seviyesinde biceps kasının tendonunun iç kısmından nabzı alınabilir.
*Radial arter: El bileğinin lateralinde, başparmak tarafında nabzı alınabilir.
*Ulnar arter: El bileği medialinde nabzı alınabilir (Çok sık kullanılmaz).
*Femoral arter: Kasık bölgesinden nabzı alınabilir.
*Popliteal arter: Diz arkası çukurdan nabzı alınabilir.
*Arka tibial arter (a. tibialis posterior): Ayak bileğinde dış malleolun arkasından nabzı alınabilir.
*A.dorsalis pedis: Ayak sırtında birinci parmak ve ikinci parmak arasına denk gelen bölgeden nabzı alınabilir.

#11. Ağızda, dişler ile arkada yutak darlığı (ısthmus faucium) arasında kalan boşluğa ne ad verilir?

#12. Aşağıdakilerden hangisi kalbin en iç tabakasının inflamasyonudur?

#13. Beyinde temporal lobun iç kısmında bulunan ve özellikle hafıza ile ilgili yapı hangisidir?

#14. Aşağıdaki kranyal sinirlerden hangisi dil kaslarını uyarmaktadır?

#15. Dış gebeliğin meydana geldiği en sık bölüm neresidir?

#16. Yetişkin bir bireyde dinlenme esnasındaki solunum sayısı?

NOT: Yetişkin bir bireyde dinlenme sırasında solunum sayısı 12-15 dakikadır. Yeni doğanda 30-60/dakika, 1-3 yaş arası bebeklerde 24-40/dakika, okul öncesi çocuklarda (3-6 yaş) 22-34/dakika ve okul dönemi çocuklarda (6-12 yaş) ise 18-30/dakikadır.

#17. Spinal sinirler hangi tip sinirlerdir?

NOT: Spinal sinirler motor ve duysal liflerin birleşmesiyle oluştuğu için karma yani mixttir.

#18. Aşağıdaki damarlardan hangisi sağ kulakçığa (atrium) açılmaktadır?

NOT: Sağ kulakçığa baş-boyun gibi üst tarafın kirli kanını taşıyan vena cava superior ve alt tarafın kirli kanını taşıyan
vena cava inferior açılmaktadır.

#19. Dirsek eklemini oluşturan esas ön kol kemiği hangisidir?

#20. Kalbin dış yüzeyini saran zara ne ad verilmektedir?

#21. Duyuların kortekse uğramadan önce işlendikleri merkezi sinir sistemi bölümü aşağıdakilerden hangisidir?

#22. Ağızda, dişler ile arkada yutak darlığı (ısthmus faucium) arasında kalan boşluğa ne ad verilir?

#23. İdrarın oluştuğu, böbreklerin işlevsel en küçük yapı birimine ne ad verilir?

#24. Beyinde temporal lobun iç kısmında bulunan ve özellikle hafıza ile ilgili yapı aşağıdakilerden hangisidir?

#25. Omurilikten (medulla spinalis) çıkan sinirlere ne anlama gelir?

#26. Kolun ekstansör kaslarını uyaran n. radialis hangi plexus'un dalıdır?

#27. Aşağıdakilerden hangisi kalbin en iç tabakasının inflamasyonudur?

TESTi BiTiR

Results

HD Quiz powered by harmonic design

Anatomi 2021-2022 Final Soruları

1- Kalbin dış yüzeyini saran zara ne ad verilmektedir?

A) Dura mater
B) Pia mater
C) Perikard
D) Plevra
E) Periton

Cevap : C) Perikard

2- Beyinde temporal lobun iç kısmında bulunan ve özellikle hafıza ile ilgili yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Talamus
B) Epifiz
C) Hipotalamus
D) Hipokampüs
E) Hipofiz

Cevap : D) Hipokampüs

3- Beyinden çıkıp iç organlarımıza kadar giden ve serseri sinir olarak da bilinen kranyal sinir aşağıdakilerden hangisidir?

A) N. vagus
B) N. fascialis
C) N. opticus
D) N. phrenicus
E) N. glossopharyngeus

Cevap : A) N. vagus

4- Kadın ovaryumu kaç tanedir?

A) 1
B) 5
C) 3
D) 4
E) 2

Cevap : E) 2

5- Aşağıdaki kranyal sinirlerden hangisi dil kaslarını uyarmaktadır?

A) N. vestibulocochlearis (VIII. kranyal sinir)
B) N. hypoglossus (XII. kranyal sinir)
C) N. fascialis (VII. kranyal sinir)
D) N. oculomotorius (III. kranyal sinir)
E) N. trigeminus (V. kranyal sinir)

Cevap : B) N. hypoglossus (XII. kranyal sinir)

6- İdrarın oluştuğu, böbreklerin işlevsel en küçük yapı birimine ne ad verilir?

A) Nöron
B) Purkinje hücresi
C) Alveol
D) Nefron
E) Osteosit

Cevap : D) Nefron

7- Duyuların kortekse uğramadan önce işlendikleri merkezi sinir sistemi bölümü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Talamus
B) Hipotalamus
C) Bulbus
D) Epiz
E) Hipofiz

Cevap : A) Talamus

8- Aşağıdakilerden hangisi kalbin en iç tabakasının inflamasyonudur?

A) Myokardit
B) Endokardit
C) Akut Romatizmal Ateş
D) Perikardiyosentez

Cevap : B) Endokardit

9- Kolun ekstansör kaslarını uyaran n. radialis hangi plexus’un dalıdır?

A) Plexus lumbosacralis
B) Plexus lumbalis
C) Plexus brachialis
D) Plexus cervicalis
E) Plexus sacralis

Cevap : C) Plexus brachialis

10- Aşağıdakilerden hangisi diaphragmanın altında bulunur?

Cevap : Mide
NOT: Dışta kaburgalar ve omurgaya yapışan diaphragma; merkezde centrum tendineum adında zar gibi bir yapı ile  sonlanmaktadır. Sağ ve solda kubbemsi yapıyı oluşturur ve bu kubbelere üstten akciğerlerin tabanı oturmaktadır. Altta ise sağda karaciğer, solda ise mide bulunmaktadır.

11- Ağızda, dişler ile arkada yutak darlığı (ısthmus faucium) arasında kalan boşluğa ne ad verilir?

A) Cavitas oris propria
B) Vestibulum oris
C) Yutak
D) Yumuşak damak
E) Sert damak

Cevap : A) Cavitas oris propria

12- Dış gebeliğin meydana geldiği en sık bölüm neresidir?

A) Infundibulum tubae uterina
B) Pars uterina
C) Isthmus tubae uterina
D) Ampulla tubae uterina
E) Hepsi

Cevap : D) Ampulla tubae uterina

13- Diaphragman’nın innervasyonunu sağlayan n. phrenicus hangi plexus’un motor dalıdır?

A) Plexus lumbosacralis
B) Plexus sacralls
C) Plexus cervicalis
D) Plexus lumbalis
E) Plexus brachialis

Cevap : C) Plexus cervicalis

14- Aşağıdaki karın içi organlardan hangisi sekonder retroperitoneal organlardandır?

A) Yatay kolon
B) Çıkan kolon
C) Vena cava inferior
D) Karaciğer
E) Mide

Cevap : B) Çıkan kolon
NOT: Sekonder retroperitoneal organlar:
-Duodenum’un birinci parçası hariç diğer kısımları
-Pankreas
-Çıkan kolon (Colon ascendens)
-İnen kolon (Colon descendens)

15- Erkeklerde hem ge(n)ital hem üreme organı hangisidir?

A) Üreter
B) Üretra

Cevap : B) Üretra

16- El bileğinin lateralinde, başparmak tarafında nabzı alınabilen damar hangisidir?

A) Aksiller arter
B) Popliteal arter
C) Radial arter
D) Femoral arter

Cevap : C) Radial arter
NOT: Nabız alınabilen damarlar:
*Şakak damarı (a. temporalis superficialis): Kulak önü ve şakak bölgesinden nabzı alınabilir.
*Şah damarı (a. carotis communis): Boyunda sternocleidomastoideus kası ile soluk borusu arasında derinden nabzı alınabilir.
*Aksiller arter: Koltuk altı bölgeden nabzı alınabilir.
*Brakial arter: Kolda dirsek seviyesinde biceps kasının tendonunun iç kısmından nabzı alınabilir.
*Radial arter: El bileğinin lateralinde, başparmak tarafında nabzı alınabilir.
*Ulnar arter: El bileği medialinde nabzı alınabilir (Çok sık kullanılmaz).
*Femoral arter: Kasık bölgesinden nabzı alınabilir.
*Popliteal arter: Diz arkası çukurdan nabzı alınabilir.
*Arka tibial arter (a. tibialis posterior): Ayak bileğinde dış malleolun arkasından nabzı alınabilir.
*A.dorsalis pedis: Ayak sırtında birinci parmak ve ikinci parmak arasına denk gelen bölgeden nabzı alınabilir.

17- Ağızda, dişler ile arkada yutak darlığı (ısthmus faucium) arasında kalan boşluğa ne ad verilir?

A) Cavitas oris propria
B) Vestibulum oris
C) Yutak
D) Yumuşak damak
E) Sert damak

Cevap : A) Cavitas oris propria

18- Omurilikten (medulla spinalis) çıkan sinirlere ne anlama gelir?

A) Kranyal sinirler
B) Motor sinirler
C) Sempatik sinirler
D) Duysal sinirler
E) Spinal sinirler

Cevap : E) Spinal sinirler

19- HAşağıdakilerden hangisi kalbin en iç tabakasının inflamasyonudur?

A) Myokardit
B) Perikardiyosentez
C) Akut Romatizmal Ateş
D) Endokardit

Cevap : D) Endokardit

20- Aşağıdaki kranyal sinirlerden hangisi koku duyusu ile ilgilidir?

A) N. trigeminus (V. kranyal sinir)
B) N. fascialis (VII. kranyal sinir)
C) N. oculomotorius (III. kranyal sinir)
D) N. olfactorius (I. kranyal sinir)
E) N. vestibulocochlearis (VIII. kranyal sinir)

Cevap : D) N. olfactorius (I. kranyal sinir)

21- Beyinde temporal lobun iç kısmında bulunan ve özellikle hafıza ile ilgili yapı hangisidir?

A) Hipotalamus
B) Talamus
C) Epifiz
D) Hipofiz
E) Hipokampüs

Cevap : E) Hipokampüs

22- Cildimizden gelen duysal uyarıların omuriliğe girdiği yere ne ad verilir?

A) Arka kök
B) Arka kolon
C) Orta Kolon
D) Ön Kök
E) Ön Kolon

Cevap : A) Arka kök
NOT: * ön kök=motor kök
* arka kök=duysal kök

23- Aşağıdaki damarlardan hangisi sağ kulakçığa (atrium) açılmaktadır?

A) Vertebral arter
B) Akciğer atardamarı
C) Vena cava superior
D) Aorta
E) Akciğer toplardamarı

Cevap : C) Vena cava superior
NOT: Sağ kulakçığa baş-boyun gibi üst tarafın kirli kanını taşıyan vena cava superior ve alt tarafın kirli kanını taşıyan vena cava inferior açılmaktadır.

24- Dirsek eklemini oluşturan esas ön kol kemiği hangisidir?

A) Radius
B) Scapulae
C) Humerus
D) Carpal kemikler
E) Ulna

Cevap : E) Ulna

25- Yetişkin bir bireyde dinlenme esnasındaki solunum sayısı?

A) 30-60/dakika
B) 12-15 dakika
C) 24-40/dakika

Cevap : B) 12-15 dakika
NOT: Yetişkin bir bireyde dinlenme sırasında solunum sayısı 12-15 dakikadır. Yeni doğanda 30-60/dakika, 1-3 yaş arası bebeklerde 24-40/dakika, okul öncesi çocuklarda (3-6 yaş) 22-34/dakika ve okul dönemi çocuklarda (6-12 yaş) ise 18-30/dakikadır.

26- Spinal sinirler hangi tip sinirlerdir?

A) Mikst (karma) sinir
B) Duysal sinir
C) Motor sinir
D) Çoğunlukla motor sinir
E) Çoğunlukla duysal sinir

Cevap : A) Mikst (karma) sinir
NOT: Spinal sinirler motor ve duysal liflerin birleşmesiyle oluştuğu için karma yani mixttir.

27- Kalbi içten dışa saran zara ne ad verilmektedir?

A) Plevra
B) Pericardium
C) Periton
D) Mukoza
E) Endocardium

Cevap : B) Pericardium

Anatomi 2021-2022 Final Soruları

Auzef Çocuk Gelişimi
telegram çocuk gelişimi

Anatomi 2021-2022 Final Soruları

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: