Anatomi 2021 Bütünleme Deneme

Anatomi 2021 Bütünleme Deneme

#1. Aşağıdaki organlardan hangisi üriner sisteme dahil değildir?

#2. Böbrekleri besleyen renal arter hangi arterden çıkmaktadır?

#3. Kafa tabanında yer alan ve atlas (ilk boyun omuru) ile eklem yapan kemik aşağıdakilerden hangisidir?

NOT: Boyun omurlarına baktığımızda birinci boyun omuruna atlas denir. Atlas kemiğinin corpus’u yoktur. Üstte occipital kemik ile altta ikinci boyun omuru (axis) ile eklem yapmaktadır.

#4. Kalpte sol kulakçık (atrium) ile sol karıncık (ventrikül) arasında yer alan kapak aşağıdakilerden hangisidir?

#5. Modern Anatomi’nin kurucusu olarak bilinen ve bu alanda çalışmalar yapmış bilim insanı kimdir?

#6. Anatomi bilim dalı hangi alanla ilgilenir?

#7. Aşağıdaki yapılardan hangisi solunum sistemine ait bir yapı değildir?

#8. Nöronda (sinir hücresi) uyarıları alan kısımlara ne ad verilir?

NOT: Nöronlardan çıkan kısa uzantılara dendrit denir. Bir nöronda genellikle birden fazla dendrit bulunur. Dendritler dışarıdan uyartıları alır ve hücre gövdesine iletir. Yani dentritler, nöronun dışarıdan o uyarıları aldığı kısımlara denir. Dendritlerin çok sayıda olması, hücrelerin pek çok nörondan sinyal alma kapasitesini arttırır.

#9. Aşağıdakilerden hangisi sindirim sistemi kanalı yapılarından değildir?

#10. Aşağıdaki kranyal sinirlerden hangisi koku duyusu ile ilgilidir?

#11. Ağızda, dişler ile arkada yutak darlığı (ısthmus faucium) arasında kalan boşluğa ne ad verilir?

#12. Aşağıdaki kranyal sinirlerden hangisi göz kaslarını uyaran bir kranyal sinirdir?

#13. Böbrekler aynı zamanda bir endokrin organdır. Aşağıdaki hormonlardan hangisi böbrekler tarafından salgılanır?

#14. Kasların tendon ve kirişlerine oturarak o kasın işlevselliğini artıran kemiklere ne ad verilir?

#15. Erkeklerde "adem elması" olarak da bilinen, daha dar açı ile bir araya gelen kama şeklindeki kıkırdaklardan oluşan larynx kıkırdağı hangisidir?

#16. Dolaşım sisteminin merkezi kabul edilen, temiz kanı merkezden tüm dokulara gönderen organ aşağıdakilerden hangisidir?

#17. Spinal sinirler hangi tip sinirlerdir?

NOT: Spinal sinirler motor ve duysal liflerin birleşmesiyle oluştuğu için karma yani mixttir.

#18. Sol kalpten temiz kanın tüm vücuda gönderildikten sonra, kirli kanın toplanarak sağ kalbe geri gelmesine ne ad verilir?

#19. Kalpte kaç adet ventrikül (karıncık) vardır?

NOT: Kalp göğüs kafesi içine yerleşmiş, her insanın yumruğu büyüklüğünde özelleşmiş kas dokusundan oluşmuş bir organdır. 4 odacıktan oluşur. Bunlardan ikisi atrium yani kulakçık, ikisi de ventrikül yani karıncıktır.

#20. Merkezi sinir sistemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

#21. Aşağıdaki damarlardan hangisi sağ kulakçığa (atrium) açılmaktadır?

#22. Besinlerin yakılıp enerji oluşturulması için gerekli olan oksijenin vücuda alınması ve açığa çıkan karbondioksitin ise dışarı atılmasını sağlayan sisteme ne ad verilir?

#23. Üriner ve g(e)nital sistem neden ürog(e)nital sistem olarak beraber ele alınmaktadır?

#24. Duyuların kortekse uğramadan önce işlendikleri merkezi sinir sistemi bölümü aşağıdakilerden hangisidir?

#25. Aşağıdakilerden hangisi kalbin ileti yollarından değildir?

#26. Sinir sisteminin işlevsel en küçük yapı birimi nedir?

#27. Aşağıdakilerden hangisi hareket sistemi ile ilgili bir yapı değildir?

#28. Vücudun tam ortasından geçerek vücudu sağ ve sol olarak iki eşit parçaya ayıran düzlemdir.

#29. Böbreklerin venöz kanı renal ven aracılığıyla hangi vene drene olmaktadır?

#30. Denge ve motor hareketlerin koordinasyonu ile ilgili merkezi sinir sistemi yapısı aşağıdakilerden hangisidir?

#31. Aşağıdakilerden hangisi sindirim sistemi basamaklarından değildir?

#32. İdrarın oluştuğu, böbreklerin işlevsel en küçük yapı birimine ne ad verilir?

NOT: Böbreklerde idrarı oluşturan en küçük üniteler nefronlardır. Her bir böbrekte yaklaşık 1 milyon nefron bulunmaktadır.

#33. Aşağıdaki yapılardan hangisi periferik sistem yapılarından biridir?

NOT: Beyinden çıkan 12 çift kafa çifti siniri ve omurilik’ten çıkan 31 çift spinal sinir periferik sinir sistemini oluşturmaktadır.

#34. Aşağıdaki damarlardan hangisi boyun bölgesinde nabız alınabilen damardır?

#35. İdrar oluşumunda ilk basamak olan Filtrasyon hangi birimde gerçekleşir?

TESTi BiTiR

Results

HD Quiz powered by harmonic design

Anatomi 2021 Bütünleme Deneme

Auzef Çocuk Gelişimi
telegram çocuk gelişimi

Anatomi 2021 Bütünleme Deneme

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: