Erken Müdahale Programları Ve Gelişimsel Destek 2021-2022 Vize

Erken Müdahale Programları Ve Gelişimsel Destek 2021-2022 Vize

#1. I. Hamilelikte annenin Rh + ya da anne ve babanın her ikisinin de Rh - olması, II. Annenin Rh – olması, baba ise Rh + olması III. Çocuğun kan grubu Rh + Yukarıdakilerden hangisi Rh uyuşmazlığının sebeplerinden değildir?

#2. Küçük Adımlar Erken Eğitim Programı kapsamında hem eğitimcilere hem de ailelere destek olması açısından kitaplar bulunmaktadır. Bunlar kaç tanedir?

NOT: Küçük Adımlar Erken Eğitim Programı için toplamda 8 kitap yer almaktadır. Bunlar;
1. Kitap-Küçük Adımlara Giriş
2. Kitap-Çocuğunuzun Programı
3. Kitap-İletişim Becerileri
4. Kitap-Büyük Kas Becerileri
5. Kitap-Küçük Kas Becerileri
6. Kitap-Alıcı Dil Becerileri
7. Kitap-Kişisel ve Toplumsal Beceriler
8. Kitap-Gelişim Becerileri Envanteri

#3. Denver II Gelişimsel Değerlendirme Testi kaç yaşındaki çocuklara uygulanabilir?

NOT: Denver II testi, bir performans testidir. Test 0-6 yaş arasındaki normal ve atipik gelişim gösteren çocuklara uygulanan bir testtir. Denver Gelişimsel Tarama Testi adı ile ilk kez 1967 yılında Frankenburg ve Dodds tarafından yayınlanmış. Bu gelişim testi ABD’de geliştirilmiş olup, ilk Türkiye’ye uyarlama çalışması 1980 yılında yapılmış, ardından ise ikinci geçerlik güvenirlik çalışması ise 1996 yılında yapılmıştır.
*Çocuklar bu testte üç temel açıdan değerlendirilir. Bunlar:
-Normal ve sağlıklı gelişim gösteren çocukların rutin kontrollerinin yapılıp, gelişimlerinin taranması için,
-Gelişimsel olarak bir şüphe var ise hangi alanlarda bir gelişimsel geriliğin olduğunu tespit etmek için,
-Erken doğum, düşük doğum ağırlıklı, ailesinde genetiksel gelişimsel bozukluğu olma durumu gibi risk altındaki bebeklerin izlenmesi için.
*Denver II gelişimsel tarama testinde 4 temel alanla ilgili sorulara yer verilmektedir. Bunlar:
1.Kişisel-Sosyal Gelişim Alanı
2.İnce Motor Gelişim Alanı
3.Kaba Motor Gelişim Alanı
4.Dil Gelişimi Alanı

#4. Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğretim üyeleri ve lisans öğrencileri ilk uygulamalarını gerçekleştirmiştir. 1989’ da Türkiye’de uygulanan bu erken müdahale programı aşağıdakilerden hangisidir?

#5. Anne Çocuk Eğitim Programı kaç yılında kurulmuştur?

#6. Küçük Adımlar Erken Eğitim Programı aşağıdaki ülkelerden hangisinde doğmuştur?

NOT: Küçük Adımlar Erken Eğitim Programı 0-48 aylık gelişimsel geriliği olan çocuklara yönelik hazırlanmış bir erken eğitim programıdır. Bu program Avusturya’da bulunan Macquarie Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından geliştirilmiştir.

#7. Çocukla görüşme yapmak için hazırlık yapan çocuk gelişimci Ahmet Bey öncelikle aşağıdakilerden hangisini belirlemelidir?

#8. AÇEV tarafından uygulanan Baba Destek Programlarına kaç yaş grubu çocuğu olan babalar katılabilir?

#9. Öğrenme hikayeleri, bir eğitimcinin gördükleri, duydukları, bildikleri ve yorumladıkları hakkında bir hikaye anlatan bir gözlem türüdür. Öğrenme kaç yılında başlatılmıştır?

NOT: Öğrenme hikayeleri, 2001 yılında Margaret Carr tarafından “Erken Çocukluk Ortamlarında Değerlendirme: Öğrenme Hikayeleri” kitabında ilk olarak bahsedilmiş ve Margaret Carr ve Wendy Lee’nin “Öğrenme Hikayeleri: Erken Eğitimde Öğrenci Kimlikleri Oluşturma” adlı kitabında daha da detaylı olarak verilmiştir.

#10. Aşağıdakilerden hangisi rh uyuşmazlığı ile ilgili yanlış bir bilgidir? (Soru hatırlandığı kadar eklenmiştir)

#11. Avrupa ile ABD ev ziyaretlerini erken yıllarda başlamıştır. Avrupa ve ABD’de uygulanan ev ziyaretleri arasındaki en önemli fark hangisidir?

#12. Bronfenbrenner’ın Ekolojik Sistemler Kuramında medya/internet, gelenekler ve görenekler, kültürel değerler ve toplumsal normların yer aldığı sistem aşağıdakilerden hangisidir?

NOT: Bronfenbrenner, bu sistemleri içten dışa doğru şu şekilde sıralamaktadır:
1.Mikrosistem, bireye en yakın olan sosyal ve fiziksel çevreyle ilişkilidir.
2.Mezosistem, aile – akranlar, aile – okul yönetimi ve aile- öğretmen arasındaki etkileşim en temel mezosistem yapılarıdır.
3.Ekzosistem, sosyal yapı, politik ve ekonomik sistem, eğitim sistemi, dini sistemler bu katmanda çocuğun gelişiminde dolaylı olarak etkileyen faktörlerdir
4.Makrosistem, medya/internet, gelenekler ve görenekler, kültürel değerler ve toplumsal normlar bu katmanda yer almaktadır.
5.Kronosistem, zaman içinde değişen sosyo-tarihsel olayların ve sosyal koşulların, çocukların gelişimlerini etkilediğini belirten katmandır. Bu değişimler çocukların yaşam geçişlerini ve deneyimlerini dolaylı olarak etkilemektedir. Çocuğun anne ve babasının boşanması bu sisteme örnek olarak verilebilir.

#13. Anne çocuk eğitim vakfının ilk projesi aşağıdakilerden hangisidir?

#14. Tanılamanın 8 temel ilkesi vardır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan değildir?

NOT: Tanılamanın sekiz temel ilkeleri vardır. Bunlar:
1.Erkenlik İlkesi
2.Bütünlük İlkesi
3.Çeşitlilik İlkesi
4.Süreklilik İlkesi
5.Yeterlilik İlkesi
6.İşbirliği İlkesi
7.Gizlilik İlkesi
8.İsteklilik İlkesi

#15. I.Spor yaralanmaları II.Boğulma III.Yabancı cisim yutma Yukarıdakilerden hangisi/hangileri 0-3 yaş kazalarındandır?

NOT: Yaş düzeylerine göre de karşılaşacağı kaza türleri de farklılaşmaktadır.
*3 yaşına kadar genellikle;
-Yabancı cisim yutmaları,
-Boğulma,
-Zehirlenme
-Yangın nedeniyle kazaya karışma riskleri oldukça yüksektir.
*4-6 yaş arasındaki çocuklarda merak ettiklerini ağzına alma oranları düşmektedir. Bunun yerine çevrelerini
keşfetmek için hissetme, dokunma ve araştırma merakları yüksektir.
-Yüksekten düşme,
-Kesici-Delici Alet Yaralanmaları
-Yanık
*7-9 yaş arasındaki çocuklar ise artık yetişkinler tarafından yapılan işlerde görev almak isterler. Bununla beraberinde bir görevin gereklilikleri veya kendi fiziksel ve zihinsel sınırları hakkında tam anlamıyla hakimiyete sahip olmadıkları için kazalara yakalanma riskleri oldukça yüksektir.
Bu nedenle çoğunlukla;
-Yüksekten düşme,
-Harekete dayalı kazalar gözlemlenmektedir.

#16. Küçük Adımlar Erken Eğitim Programı ilk olarak Türkiye'de hangi yıl uygulanmıştır?

NOT: Türkiye’de ilk olarak bu program Zihinsel Engellilere Destek Derneği tarafından hazırlanmış ve 1996 yılında belirli merkezlerde uygulanmaya başlanmıştır.

#17. Anne Çocuk Eğitim Programı hangi yaş grubu olan çocuklara göre hazırlanmıştır?

NOT: Programın hedef kitlesini, sosyal ve ekonomik açıdan düşük, çocuklarının daha önce hiçbir şekilde okul öncesi eğitimden yararlanmamış ve bir yıl içerisinde ilkokula başlayacak olan 60-72 aylık çocuklar ve bu çocuklara sahip olan anneler oluşturmaktadır. Bu program toplam olarak her bir anne grubuyla 25 hafta sürmektedir. Yaklaşık olarak her bir grupta ise 20-25 annenin katılım göstermesi sağlanmıştır.

#18. Aşağıdakilerden hangisi Küçük Adımlar Erken Eğitim Programı’nın temel ilkelerinden biri değildir?

#19. Amerika Birleşik Devletlerinde ilk erken müdahale programı hangi gelişim alanı ile ilgilidir?

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

lolonolo

lolonolo

HD Quiz powered by harmonic design

Erken Müdahale Programları Ve Gelişimsel Destek 2021-2022 Vize

1- Amerika Birleşik Devletlerinde ilk erken müdahale programı hangi gelişim alanı ile ilgilidir?

A) Dil gelişimi
B) Fiziksel gelişim
C) Duygusal gelişim
D) Bilişsel gelişim
E) Sosyal gelişim

Cevap : A) Dil gelişimi

2- Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğretim üyeleri ve lisans öğrencileri ilk uygulamalarını gerçekleştirmiştir. 1989’ da Türkiye’de uygulanan bu erken müdahale programı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Küçük Adımlar Erken Eğitim Programı
B) Head Start Programı
C) Portage Erken Müdahale Programı
D) Hıppy Programı
E) Anne Çocuk Eğitim Vakfı

Cevap : C) Portage Erken Müdahale Programı

3- Küçük Adımlar Erken Eğitim Programı aşağıdaki ülkelerden hangisinde doğmuştur?

A) İsrail
B) İngiltere
C) ABD
D) Türkiye
E) Avusturya

Cevap : E) Avusturya
NOT: Küçük Adımlar Erken Eğitim Programı 0-48 aylık gelişimsel geriliği olan çocuklara yönelik hazırlanmış bir erken eğitim programıdır. Bu program Avusturya’da bulunan Macquarie Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından geliştirilmiştir.

4- Denver II Gelişimsel Değerlendirme Testi kaç yaşındaki çocuklara uygulanabilir?

A) 0-1
B) 0-2
C) 0-3
D) 0-5
E) 0-6

Cevap : E) 0-6
NOT: Denver II testi, bir performans testidir. Test 0-6 yaş arasındaki normal ve atipik gelişim gösteren çocuklara uygulanan bir testtir. Denver Gelişimsel Tarama Testi adı ile ilk kez 1967 yılında Frankenburg ve Dodds tarafından yayınlanmış. Bu gelişim testi ABD’de geliştirilmiş olup, ilk Türkiye’ye uyarlama çalışması 1980 yılında yapılmış, ardından ise ikinci geçerlik güvenirlik çalışması ise 1996 yılında yapılmıştır.
*Çocuklar bu testte üç temel açıdan değerlendirilir. Bunlar:
-Normal ve sağlıklı gelişim gösteren çocukların rutin kontrollerinin yapılıp, gelişimlerinin taranması için,
-Gelişimsel olarak bir şüphe var ise hangi alanlarda bir gelişimsel geriliğin olduğunu tespit etmek için,
-Erken doğum, düşük doğum ağırlıklı, ailesinde genetiksel gelişimsel bozukluğu olma durumu gibi risk altındaki bebeklerin izlenmesi için.
*Denver II gelişimsel tarama testinde 4 temel alanla ilgili sorulara yer verilmektedir. Bunlar:
1.Kişisel-Sosyal Gelişim Alanı
2.İnce Motor Gelişim Alanı
3.Kaba Motor Gelişim Alanı
4.Dil Gelişimi Alanı

5- I.Spor yaralanmaları
II.Boğulma
III.Yabancı cisim yutma
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri 0-3 yaş kazalarındandır?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) II ve III
E) I,II,III

Cevap : D) II ve III
NOT: Yaş düzeylerine göre de karşılaşacağı kaza türleri de farklılaşmaktadır.
*3 yaşına kadar genellikle;
-Yabancı cisim yutmaları,
-Boğulma,
-Zehirlenme
-Yangın nedeniyle kazaya karışma riskleri oldukça yüksektir.
*4-6 yaş arasındaki çocuklarda merak ettiklerini ağzına alma oranları düşmektedir. Bunun yerine çevrelerini keşfetmek için hissetme, dokunma ve araştırma merakları yüksektir.
-Yüksekten düşme,
-Kesici-Delici Alet Yaralanmaları
-Yanık
*7-9 yaş arasındaki çocuklar ise artık yetişkinler tarafından yapılan işlerde görev almak isterler. Bununla beraberinde bir görevin gereklilikleri veya kendi fiziksel ve zihinsel sınırları hakkında tam anlamıyla hakimiyete sahip olmadıkları için kazalara yakalanma riskleri oldukça yüksektir.
Bu nedenle çoğunlukla;
-Yüksekten düşme,
-Harekete dayalı kazalar gözlemlenmektedir.

6- Öğrenme hikayeleri, bir eğitimcinin gördükleri, duydukları, bildikleri ve yorumladıkları hakkında bir hikaye anlatan bir gözlem türüdür. Öğrenme kaç yılında başlatılmıştır?

A) 1982
B) 1975
C) 1984
D) 2001
E) 2012

Cevap : D) 2001
NOT: Öğrenme hikayeleri, 2001 yılında Margaret Carr tarafından “Erken Çocukluk Ortamlarında Değerlendirme: Öğrenme Hikayeleri” kitabında ilk olarak bahsedilmiş ve Margaret Carr ve Wendy Lee’nin “Öğrenme Hikayeleri: Erken Eğitimde Öğrenci Kimlikleri Oluşturma” adlı kitabında daha da detaylı olarak verilmiştir.

7- Tanılamanın 8 temel ilkesi vardır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan değildir?

A) Çeşitlilik ilkesi
B) İşbirliği ilkesi
C) Eşitlik ilkesi
D) Erkenlik ilkesi
E) İsteklilik ilkesi

Cevap : C) Eşitlik ilkesi
NOT: Tanılamanın sekiz temel ilkeleri vardır. Bunlar:
1.Erkenlik İlkesi
2.Bütünlük İlkesi
3.Çeşitlilik İlkesi
4.Süreklilik İlkesi
5.Yeterlilik İlkesi
6.İşbirliği İlkesi
7.Gizlilik İlkesi
8.İsteklilik İlkesi

8- Avrupa ile ABD ev ziyaretlerini erken yıllarda başlamıştır. Avrupa ve ABD’de uygulanan ev ziyaretleri arasındaki en önemli fark hangisidir?

A) ABD’deki ev ziyaretleri ücretli iken Avrupa’daki ziyaretler ücretsizdir
B) ABD’deki ev ziyaretleri sadece özel gereksinimli çocuklara uygulanırken Avrupa’da normal gelişim gösteren çocuklarda uygulanmıştır.
C) ABD’de doğum öncesi dönemden ev ziyaretlerine başlanırken Avrupa’da doğumdan sonra ev ziyaretleri başlanmaktaydı.
D) ABD ‘deki ev ziyaretleri sadece sosyoekonomik düzeyi düşük ailelere uygulanırken Avrupa tüm ekonomik düzeyde uygulamıştır.
E) Avrupa’daki ev ziyaretleri daha çok okul öncesi çocuklarını kapsarken ABD daha çok ergenlere ev ziyaretleri gerçekleştirmiştir.

Cevap : D) ABD ‘deki ev ziyaretleri sadece sosyoekonomik düzeyi düşük ailelere uygulanırken Avrupa tüm ekonomik düzeyde uygulamıştır.

9- Küçük Adımlar Erken Eğitim Programı kapsamında hem eğitimcilere hem de ailelere destek olması açısından kitaplar bulunmaktadır. Bunlar kaç tanedir?

A) 2
B) 4
C) 6
D) 8
E) 10

Cevap : D) 8
NOT: Küçük Adımlar Erken Eğitim Programı için toplamda 8 kitap yer almaktadır. Bunlar;
1. Kitap-Küçük Adımlara Giriş
2. Kitap-Çocuğunuzun Programı
3. Kitap-İletişim Becerileri
4. Kitap-Büyük Kas Becerileri
5. Kitap-Küçük Kas Becerileri
6. Kitap-Alıcı Dil Becerileri
7. Kitap-Kişisel ve Toplumsal Beceriler
8. Kitap-Gelişim Becerileri Envanteri

10- Anne Çocuk Eğitim Programı kaç yılında kurulmuştur?

A) 1993
B) 1992
C) 1965
D) 2001
E) 1996

Cevap : A) 1993

11- I. Hamilelikte annenin Rh + ya da anne ve babanın her ikisinin de Rh – olması,
II. Annenin Rh – olması, baba ise Rh + olması
III. Çocuğun kan grubu Rh +
Yukarıdakilerden hangisi Rh uyuşmazlığının sebeplerinden değildir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

Cevap : C) Yalnız III

12- Çocukla görüşme yapmak için hazırlık yapan çocuk gelişimci Ahmet Bey öncelikle aşağıdakilerden hangisini belirlemelidir?

A) Görüşmenin öncelikle nerede yapılacağını belirlemelidir.
B) Görüşme tekniği tercihini belirlemesi gerekir.
C) Görüşmede sorulacak soruların seçimi yapılmalıdır.
D) Görüşmenin ne kadar süreceğini belirlemelidir.
E) Görüşmenin amacını belirlemelidir

Cevap : E) Görüşmenin amacını belirlemelidir

13- Anne çocuk eğitim vakfının ilk projesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Otizmli çocuklar ve annelerin arasındaki etkileşimi artıracak ev merkezli programlar gerçekleştirmek
B) Akran öğretimi ile çocuklara kavram öğretme çalışmaları yapmak
C) Annelere okuma yazma öğretmek
D) Ana okulu şeklinde otobüsler oluşturup okul öncesi olmayan köylerde okul öncesi eğitim uygulaması yapmak
E) Babalara baba eğitim programları uygulamak

Cevap : C) Annelere okuma yazma öğretmek

14- AÇEV tarafından uygulanan Baba Destek Programlarına kaç yaş grubu çocuğu olan babalar katılabilir?

A) 0-2
B) 3-11
C) 6-12
D) 6-11
E) 11-17

Cevap : B) 3-11

15- Küçük Adımlar Erken Eğitim Programı ilk olarak Türkiye’de hangi yıl uygulanmıştır?

A) 1996
B) 1986
C) 1990
D) 1980
E) 2000

Cevap : A) 1996
NOT: Türkiye’de ilk olarak bu program Zihinsel Engellilere Destek Derneği tarafından hazırlanmış ve 1996 yılında belirli merkezlerde uygulanmaya başlanmıştır.

16- Aşağıdakilerden hangisi Küçük Adımlar Erken Eğitim Programı’nın temel ilkelerinden
biri değildir?

A) Özel gereksinimli çocuklar zor, hatta hiç öğrenemezler.
B) Her çocuk özeldir.
C) Çocuğun bakımı ile ilgilenen aile bireyleri çocuğun en iyi öğretmenleridir.
D) Tüm çocuklarda olduğu gibi özel gereksinim gösteren çocuklarda da erkencilik ilkesi çok önemlidir.
E) Program başlangıcında, sürecinde ve sonucunda muhakkak değerlendirme yapılmalıdır.

Cevap : A) Özel gereksinimli çocuklar zor, hatta hiç öğrenemezler.

17- Anne Çocuk Eğitim Programı hangi yaş grubu olan çocuklara göre hazırlanmıştır?

A) 0-12 aylık
B) 12-24 aylık
C) 24-36 aylık
D) 60-72 aylık
E) İlkokul yaşı

Cevap : D) 60-72 aylık
NOT: Programın hedef kitlesini, sosyal ve ekonomik açıdan düşük, çocuklarının daha önce hiçbir şekilde okul öncesi eğitimden yararlanmamış ve bir yıl içerisinde ilkokula başlayacak olan 60-72 aylık çocuklar ve bu çocuklara sahip olan anneler oluşturmaktadır. Bu program toplam olarak her bir anne grubuyla 25 hafta sürmektedir. Yaklaşık olarak her bir grupta ise 20-25 annenin katılım göstermesi sağlanmıştır.

18- Bronfenbrenner’ın Ekolojik Sistemler Kuramında medya/internet, gelenekler ve görenekler, kültürel değerler ve toplumsal normların yer aldığı sistem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mikrosistem
B) Makrosistem
C) Ekzosistem
D) Mezosistem
E) Kronosistem

Cevap : B) Makrosistem
NOT: Bronfenbrenner, bu sistemleri içten dışa doğru şu şekilde sıralamaktadır:
1.Mikrosistem, bireye en yakın olan sosyal ve fiziksel çevreyle ilişkilidir.
2.Mezosistem, aile – akranlar, aile – okul yönetimi ve aile- öğretmen arasındaki etkileşim en temel mezosistem yapılarıdır.
3.Ekzosistem, sosyal yapı, politik ve ekonomik sistem, eğitim sistemi, dini sistemler bu katmanda çocuğun gelişiminde dolaylı olarak etkileyen faktörlerdir
4.Makrosistem, medya/internet, gelenekler ve görenekler, kültürel değerler ve toplumsal normlar bu katmanda yer almaktadır.
5.Kronosistem, zaman içinde değişen sosyo-tarihsel olayların ve sosyal koşulların, çocukların gelişimlerini etkilediğini belirten katmandır. Bu değişimler çocukların yaşam geçişlerini ve deneyimlerini dolaylı olarak etkilemektedir. Çocuğun anne ve babasının boşanması bu sisteme örnek olarak verilebilir.

19- Aşağıdakilerden hangisi rh uyuşmazlığı ile ilgili yanlış bir bilgidir? (Soru hatırlandığı kadar eklenmiştir)

A) Çocuklarda sarılık gözlemlenir.
B) Babanın rh – olması belirler
C) Beyin hasarı gözlemlenir
D) Tedavi edilmezse bebekte anomaliler gelişebilir.
E) Annenin rh – olması belirler

Cevap : B) Babanın rh – olması belirler

Erken Müdahale Programları Ve Gelişimsel Destek 2021-2022 Vize

Auzef Çocuk Gelişimi telegram çocuk gelişimi

Erken Müdahale Programları Ve Gelişimsel Destek 2021-2022 Vize

Editor

Editör

You cannot copy content of this page - LOLONOLO
%d blogcu bunu beğendi: