Sağlık Eğitimi Final 2022 Deneme Sınavı -2

#1. Aşağıdakilerden hangisi mineral yetersizliği hastalıklarından biridir?

#2. Bilgi toplumunun eğitim programlarının en belirleyici yanı aşağıdakilerden hangisidir?

#3. Aşağıdakilerden hangisi eğitimin özelliklerinden biri değildir?

#4. Aşağıdakilerden hangisi bilgi toplumunun yükselen değerleri arasında değildir?

#5. Aşağıdakilerden hangisi sanayi toplumu ile bilgi toplumu arasındaki farklardan biridir?

#6. Aşağıdakilerden hangisi protein-enerji yetersizliği hastalıklarından biridir?

#7. Aşağıdakilerden hangisi aşırı beslenme hastalıklarından biridir?

#8. Aşağıdakilerden hangisi toplumda beslenme sorunlarının saptanmasında kullanılan dolaysız yöntemlerden biri değildir?

#9. Aşağıdakilerden hangisi büyümenin değerlendirilmesi için kullanılan ölçütlerden biri değildir?

#10. Aşağıdakilerden hangisi toplumda beslenme sorunlarının saptanmasında kullanılan dolaylı yöntemlerden biri değildir?

#11. Eğitim programı parçacıklardan oluştuğunda, her parçacıkta en çok kaç mesaj olmalıdır?

#12. 19-24 yaş grubunda ideal beden kitle indeksi aralığı kaçtır?

#13. Bilgi toplumunun eğitim programlarının en belirleyici yanı aşağıdakilerden hangisidir?

#14. 35-44 yaş grubunda ideal beden kitle indeksi aralığı kaçtır?

#15. Var olan eski kayıtlar çerçevesinde eski nüfusları inceleyen demografinin alt disiplini aşağıdakilerden hangisidir?

#16. Aşağıdakilerden hangisi toplumun sağlık düzeyini belirlemede rol oynayan sağlık düzeyi ölçütlerinden biri değildir?

#17. Aşağıdakilerden hangisi beslenme eğitimi konusunda iletişim kurmada gerekli özelliklerden biri değildir?

#18. Eğiticinin hasta ile konuşması beslenme eğitiminde iletişimin hangi boyutunu ilgilendirmektedir?

#19. Bir toplumun genç nüfus olarak değerlendirilmesi için 65 yaş üzerindekilerin oranının % kaçtan az olması gerekir?

#20. Bir toplumun yaşlı nüfus olarak değerlendirilmesi için 65 yaş üzerindekilerin oranının % kaç aralığında olması gerekir?

#21. Aşağıdakilerden hangisi bir toplumda kültürel alanda meydana gelen bir değişim değildir?

#22. 65 yaş ve üzeri yaş grubunda ideal beden kitle indeksi aralığı kaçtır?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

HD Quiz powered by harmonic design

Sağlık Eğitimi Final 2022 Deneme Sınavı -2

Sağlık Eğitimi Final 2022 Deneme Sınavı -2

Sağlık Eğitimi Final 2022 Deneme Sınavı -2

Halkın sağlık eğitimi faaliyetlerinde öğretici olarak görevlendirilen kişiye ne ad verilir?

A) Eğitim görevlisi
B) Kurs
C) Seminer
D) Eğitim yöneticisi
E) Eğitim programı

Cevap : A) Eğitim görevlisi

Halkın sağlık eğitimi faaliyetlerinin yönetmelik hükümleri doğrultusunda yürütülmesinden, izleme ve değerlendirilmesinden sorumlu kişiye ne ad verilir?

A) Eğitim görevlisi
B) Kurs
C) Seminer
D) Eğitim yöneticisi
E) Eğitim programı

Cevap : D) Eğitim yöneticisi

Eğitim faaliyetlerine katılanlara muhasebe ve idari işlemlerde kullanılmak üzere verilen belgeye ne ad verilir?

A) Eğitim görevlisi
B) Kurs
C) Seminer
D) Eğitim yöneticisi
E) Katılım belgesi

Cevap : E) Katılım belgesi

İlde gerçekleştirilecek eğitim faaliyetlerinde görevlendirme ………… yapılır.

Cevap : Valilikçe

Eğitim görevlileri yaptıkları eğitim programına göre verecekleri konuların notlarını programın başlamasından en az ……….. önce eğitim yöneticisine vermek zorundadırlar.

Cevap : bir hafta

Yıllık eğitim planı onaylandıktan sonra eğitim programlarının başlayacağı tarihten en az ……………ay önce ilgili birimlere bildirilir.

Cevap : bir

Yeni bilgi ve teknolojilerin transferinde ihtiyaç duyulması hâlinde, yurt dışından da……………. temin edilebilir.

Cevap : eğitimci

Eğitim faaliyetlerine, mazeretsiz olarak eğitim süresinin % 5’ i ve mazeretli olarak %……….oranından daha fazla süre katılmayan personelin faaliyetle ilişiği kesilir.

Cevap : 10

Beslenme Ve Sağlık Eğitimi

Aşağıdakilerden hangisi büyümenin değerlendirilmesi için kullanılan ölçütlerden biri değildir?

A) Baş çevresinin ölçümü (cm)
B) Üst kol çevresinin ölçümü (cm)
C) Vücut ağırlığının ölçümü (kg)
D) Doğumda beklenen yaşam süresi
E) Deri kıvrım kalınlığının ölçümü (mm)

Cevap : D) Doğumda beklenen yaşam süresi

Aşağıdakilerden hangisi protein-enerji yetersizliği hastalıklarından biridir?

A) Marasmik Kuvaşiorkor
B) C avitaminozu – Skorbüt
C) B1 avitaminozu- Beriberi
D) Demir yetersizliği anemisi
E) Gut

Cevap : A) Marasmik Kuvaşiorkor

Aşağıdakilerden hangisi aşırı beslenme hastalıklarından biridir?

A) Marasmik Kuvaşiorkor
B) C avitaminozu – Skorbüt
C) B1 avitaminozu- Beriberi
D) Demir yetersizliği anemisi
E) Şişmanlık

Cevap : E) Şişmanlık

35-44 yaş grubunda ideal beden kitle indeksi aralığı kaçtır?

A) 20-25
B) 21-26
C) 22-27
D) 19-24
E) 24-29

Cevap : B) 21-26

65 yaş ve üzeri yaş grubunda ideal beden kitle indeksi aralığı kaçtır?

A) 20-25
B) 21-26
C) 22-27
D) 19-24
E) 24-29

Cevap : E) 24-29

Aşağıdakilerden hangisi toplumda beslenme sorunlarının saptanmasında kullanılan dolaysız yöntemlerden biri değildir?

A) Biokimyasal testler
B) Anne ölüm hızı
C) Biofizik testler
D) Klinik belirtilerin saptanması
E) Antropometrik ölçümler

Cevap : B) Anne ölüm hızı

Aşağıdakilerden hangisi toplumda beslenme sorunlarının saptanmasında kullanılan dolaylı yöntemlerden biri değildir?

A) Anne ölüm hızı
B) Ölü doğum ve düşük hızları
C) Biofizik testler
D) Bebek ölüm hızı
E) Doğumda beklenen yaşam süresi

Cevap : C) Biofizik testler

Aşağıdakilerden hangisi mineral yetersizliği hastalıklarından biridir?

A) Marasmik Kuvaşiorkor
B) C avitaminozu – Skorbüt
C) B1 avitaminozu- Beriberi
D) Demir yetersizliği anemisi
E) Gut

Cevap : D) Demir yetersizliği anemisi

19-24 yaş grubunda ideal beden kitle indeksi aralığı kaçtır?

A) 20-25
B) 21-26
C) 22-27
D) 19-24
E) 24-29

Cevap : D) 19-24

BKİ dışında bir diğer antropometrik ölçüm bel/……….. çevresi oranıdır.

Cevap : kalça

Beslenme Ve Sağlık Eğitimi

Aşağıdakilerden hangisi eğitimin özelliklerinden biri değildir?

A) Kişileri bilgilendirir.
B) Konu hakkında tutum oluşturur.
C) Davranış değişikliği yaratır.
D) Statiktir bir süreçtir.
E) Dinamik bir süreçtir.

Cevap : D) Statiktir bir süreçtir.

Eğitim programı parçacıklardan oluştuğunda, her parçacıkta en çok kaç mesaj olmalıdır?

A) 4
B) 3
C) 5
D) 6
E) 7

Cevap : B) 3

Aşağıdakilerden hangisi beslenme eğitimi konusunda iletişim kurmada gerekli özelliklerden biri değildir?

A) Hoşgörü
B) Anlayış
C) Bildiğini yapma
D) Sevgi
E) Saygı

Cevap : C) Bildiğini yapma

Eğiticinin hasta ile konuşması beslenme eğitiminde iletişimin hangi boyutunu ilgilendirmektedir?

A) Birinci
B) İkinci
C) Üçüncü
D) Dördüncü
E) Beşinci

Cevap : A) Birinci

Aşağıdakilerden hangisi hastaların beslenme eğitiminde görev alabilecek kişilerden biri değildir?

A) Doktor
B) Psikolog
C) Avukat
D) Diyetisyen
E) Fizyoterapist

Cevap : C) Avukat

Tıbbi Dökümantasyon Facebook Grubu Sağlık Eğitimi

Sağlık Eğitimi Vize 2022 Deneme Sınavı -1

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: