Sağlık Eğitimi Vize 2022 Deneme Sınavı -1

#1. Aşağıdakilerden hangisi öğrenmeyi etkileyen faktörler arasında yer alan “öğrenme malzemesi ile ilgili etkenler” den biridir?

#2. “Organizmanın gözlenebilen ya da gözlenemeyen açık ya da örtük etkinliklerinin tümü” olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

#3. “Kişinin yaşadığı toplum içerisinde değeri olan, yetenek, tutum ve diğer davranış biçimlerini geliştirdiği süreçlerin bütünü” olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

#4. Aşağıdakilerden hangisi öğrenmeyi etkileyen faktörler arasında yer alan “öğrenen ile ilgili etkenler” den biri değildir?

#5. “Öğrenilenin gözlenebilir hâle dönüşmesi” olarak açıklanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

#6. “Toplumdaki bireyleri mevcut siyasal düzene bağlı yurttaşlar olarak yetiştirmek” eğitimin hangi işlevi ile gerçekleştirilir?

#7. “Sağlığın, doğuştan kazanılmış bir insan hakkı olması” halk sağlığı ve eğitim başlıklarından hangisi ile ifade edilmektedir?

#8. Aşağıdakilerden hangisi sürekli mesleki gelişim ilkeleri arasında yer almaz?

#9. “Eğitimde bireysel farklılıklar dikkate alınmalıdır” ifadesi sağlık eğitimi genel ilkelerinden hangisi ile açıklanmaktadır?

#10. Düşük ve orta gelirli ülkeler dünyadaki sağlık harcamalarının % ( yüzde ) kaçını gerçekleştirmektedir?

#11. Aşağıdakilerden hangisi formal eğitimin özelliklerinden biri değildir?

#12. Düşük ve orta gelirli ülkeler dünya hastalık yükünün % (yüzde) kaçını taşımaktadır?

#13. “Bireylere belli bir beceri kazandırarak onları üretici konuma getirmek; endüstri, tarım, sanayi ve hizmet alanlarında toplumun gereksinimi olan insan gücünü yetiştirmek” eğitimin hangi işlevi ile gerçekleştirilir?

#14. Aşağıdakilerden hangisi temel sağlık eğitimi konularında yer alan “çevre sağlığı” eğitimi altında incelenmez?

#15. Aşağıdakilerden hangisi temel sağlık eğitimi konularında yer alan “kişisel hijyen” eğitimi altında incelenmez?

#16. Aşağıdakilerden hangisi sağlık eğitimini etkileyen içsel etmenlerden biridir?

#17. Aşağıdakilerden hangisi öğrenmeyi etkileyen faktörler arasında yer alan “öğrenme yöntemi ile ilgili etkenler” den biridir?

#18. “Her eğitim programında amaçların açıkça belirlenmesi” sağlık eğitimi genel ilkelerinden hangisi ile açıklanmaktadır?

#19. “Kişiler; fiziksel, biyolojik ve sosyal çevrelerinden etkilenirler ve bu çevreden ayrı olarak ele alınamazlar.” ifadesi halk sağlığı ve eğitim başlıklarından hangisi ile açıklanabilmektedir?

#20. Aşağıdakilerden hangisi sağlık eğitimini etkileyen dışsal etmenlerden biri değildir?

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

HD Quiz powered by harmonic design

Sağlık Eğitimi Vize 2022 Deneme Sınavı -1

Sağlık Eğitimi Vize 2022 Deneme Sınavı -1

Sağlık Eğitimi Vize 2022 Deneme Sınavı -1

Eğitimin Temel Kavramları

Düşük ve orta gelirli ülkeler dünyadaki sağlık harcamalarının % ( yüzde ) kaçını gerçekleştirmektedir?

A) %21
B) %20
C) %11
D) %14
E) %15

Cevap : C) %11

Düşük ve orta gelirli ülkeler dünya hastalık yükünün % (yüzde) kaçını taşımaktadır?

A) %85
B) %80
C) %90
D) %75
E) %93

Cevap : E) %93

“Kişinin yaşadığı toplum içerisinde değeri olan, yetenek, tutum ve diğer davranış biçimlerini geliştirdiği süreçlerin bütünü” olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kültür
B) Eğitim
C) Öğrenme
D) Gözlem
E) Araştırma

Cevap : B) Eğitim

“Sağlığın, doğuştan kazanılmış bir insan hakkı olması” halk sağlığı ve eğitim başlıklarından hangisi ile ifade edilmektedir?

A) Kişi çevresi ile bir bütündür.
B) Koruma tedaviden üstündür.
C) Yaşam, doğum öncesinden ölüme kadar bir bütündür.
D) Sağlık hizmetlerinde halkçılık esastır.
E) Herkes kendi sağlığından sorumludur.

Cevap : D) Sağlık hizmetlerinde halkçılık esastır.

“Kişiler; fiziksel, biyolojik ve sosyal çevrelerinden etkilenirler ve bu çevreden ayrı olarak ele alınamazlar.” ifadesi halk sağlığı ve eğitim başlıklarından hangisi ile açıklanabilmektedir?

A) Kişi çevresi ile bir bütündür.
B) Koruma tedaviden üstündür.
C) Yaşam, doğum öncesinden ölüme kadar bir bütündür.
D) Sağlık hizmetlerinde halkçılık esastır.
E) Herkes kendi sağlığından sorumludur.

Cevap : A) Kişi çevresi ile bir bütündür.

İnsanın yarattığı her şeye genel anlamda ………………….. denir.

Cevap : kültür

 

Sağlık hizmetlerinde…………………….. esastır.

Cevap : halkçılık

 

8) Koruma ………………..üstündür.

Cevap : tedaviden

 

En çok görülen, sakat bırakan ve öldüren hastalık “……………………..”tır.

Cevap : önemli hastalık,

 

Kişi…………….ile bir bütündür.

Cevap : çevresi

 Sağlık Eğitimine Giriş

“Organizmanın gözlenebilen ya da gözlenemeyen açık ya da örtük etkinliklerinin tümü” olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Refleks
B) İçgüdü
C) Davranış
D) Performans
E) Gözlem

Cevap : C) Davranış

“Öğrenilenin gözlenebilir hâle dönüşmesi” olarak açıklanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Refleks
B) İçgüdü
C) Davranış
D) Performans
E) Gözlem

Cevap : D) Performans

Aşağıdakilerden hangisi öğrenmeyi etkileyen faktörler arasında yer alan “öğrenen ile ilgili etkenler” den biri değildir?

A) Yaş
B) Zekâ
C) Güdüleme
D) Dikkat
E) Geri bildirim

Cevap : E) Geri bildirim

Aşağıdakilerden hangisi öğrenmeyi etkileyen faktörler arasında yer alan “öğrenme yöntemi ile ilgili etkenler” den biridir?

A) Yaş
B) Geri bildirim
C) Güdüleme
D) Dikkat
E) Zekâ

Cevap : B) Geri bildirim

Aşağıdakilerden hangisi öğrenmeyi etkileyen faktörler arasında yer alan “öğrenme malzemesi ile ilgili etkenler” den biridir?

A) Yaş
B) Geri bildirim
C) Anlamsal Çağrışım
D) Dikkat
E) Zekâ

Cevap : C) Anlamsal Çağrışım

Aşağıdakilerden hangisi formal eğitimin özelliklerinden biri değildir?

A) Amaç ve kuralları önceden belirlenir.
B) Formal eğitim, eğitimin kurumsallaştırılmış hâlidir.
C) Profesyonel kişiler tarafından verilir.
D) Planlı ve programlı olarak yürütülen eğitimdir
E) Bir amaca ve plana bağlı olmadan yaşam içinde kendiliğinden gerçekleşen eğitimdir.

Cevap : E) Bir amaca ve plana bağlı olmadan yaşam içinde kendiliğinden gerçekleşen eğitimdir.

İnsanoğlunun oluşturduğu maddi ve manevi her türlü şeye ………… denir.

Cevap : kültür

 

Gelişimde her alanın hızı her zaman ………… olmaz.

Cevap : aynı

Bilincin belli bir noktada odaklanması, toplanması olayına………..denir.

Cevap : dikkat

Doğuştan getirilen, belli bir uyarıcıya karşı organizmanın belli ve basit bir davranış gösterme eğilimine …………. denir.

Cevap : refleks

Sağlık Eğitiminin Temel İlkeleri

Aşağıdakilerden hangisi sağlık eğitimini etkileyen dışsal etmenlerden biri değildir?

A) Kültürel etmenler
B) Sosyal etmenler
C) Fizyolojik etmenler
D) Toplumsal etmenler
E) Ekonomik etmenler

Cevap : C) Fizyolojik etmenler

Aşağıdakilerden hangisi sağlık eğitimini etkileyen içsel etmenlerden biridir?

A) Psikolojik etmenler
B) Sosyal etmenler
C) Kültürel etmenler
D) Toplumsal etmenler
E) Ekonomik etmenler

Cevap : A) Psikolojik etmenler

“Her eğitim programında amaçların açıkça belirlenmesi” sağlık eğitimi genel ilkelerinden hangisi ile açıklanmaktadır?

A) Sonuçların doğruluğu ilkesi
B) Sıra ilkesi
C) Bireysel farklılık ilkesi
D) Açık amaç ilkesi
E) Sonuçların doğruluğu ilkesi

Cevap : D) Açık amaç ilkesi

“Eğitimde bireysel farklılıklar dikkate alınmalıdır” ifadesi sağlık eğitimi genel ilkelerinden hangisi ile açıklanmaktadır?

A) Sonuçların doğruluğu ilkesi
B) Sıra ilkesi
C) Bireysel farklılık ilkesi
D) Açık amaç ilkesi
E) Sonuçların doğruluğu ilkesi

Cevap : C) Bireysel farklılık ilkesi

Aşağıdakilerden hangisi temel sağlık eğitimi konularında yer alan “kişisel hijyen” eğitimi altında incelenmez?

A) Temizlik
B) İlk yardım
C) Beslenme
D) Giyinme
E) Dinlenme

Cevap : B) İlk yardım

Aşağıdakilerden hangisi temel sağlık eğitimi konularında yer alan “çevre sağlığı” eğitimi altında incelenmez?

A) Kazalardan korunma eğitimi
B) Temiz su temini
C) Katı atıkların zararsızlaştırılması
D) Sıvı atıkların zararsızlaştırılması
E) Vektörlerle savaş

Cevap : A) Kazalardan korunma eğitimi

Eğitimde……………. farklılıklar dikkate alınmalıdır.

Cevap : bireysel

Sağlığın korunmasında ve geliştirilmesinde en önemli yöntemlerden birisi “………………..”dir.

Cevap : sağlık eğitimi

Sağlık hizmetleri………………. kazanılmış bir haktır.

Cevap : doğuştan

Hastalıkların temelinde sadece fiziksel ve ……………nedenler yer almaz.

Cevap : biyolojik

Sağlık Eğitiminin Amaç Ve İşlevleri

Aşağıdakilerden hangisi sürekli mesleki gelişim ilkeleri arasında yer almaz?

A) Mesleki becerilerini güne uygun tutmak.
B) Eski bilgilerini değiştirmemek.
C) Mesleksel becerilerini güne uygun olarak sürdürmek.
D) Mesleksel becerilerini güne uygun olarak geliştirmek.
E) )Mesleki gelişimine uygun olarak kariyer sürecini yönetmek.

Cevap : B) Eski bilgilerini değiştirmemek.

“Toplumdaki bireyleri mevcut siyasal düzene bağlı yurttaşlar olarak yetiştirmek” eğitimin hangi işlevi ile gerçekleştirilir?

A) Eğitimin toplumsal işlevi
B) Eğitimin siyasal işlevi
C) Eğitimin ekonomik işlevi
D) Eğitimin felsefi işlevi
E) Eğitimin bireyi geliştirme işlevi

Cevap : B) Eğitimin siyasal işlevi

“Bireylere belli bir beceri kazandırarak onları üretici konuma getirmek; endüstri, tarım, sanayi ve hizmet alanlarında toplumun gereksinimi olan insan gücünü yetiştirmek” eğitimin hangi işlevi ile gerçekleştirilir?

A) Eğitimin toplumsal işlevi
B) Eğitimin siyasal işlevi
C) Eğitimin ekonomik işlevi
D) Eğitimin felsefi İşlevi
E) Eğitimin bireyi geliştirme işlevi

Cevap : C) Eğitimin ekonomik işlevi

Sağlık Eğitimi Vize 2022 Deneme Sınavı -1

Tıbbi Dökümantasyon Facebook Grubu Sağlık Eğitimi

Sağlık Eğitimi Vize 2022 Deneme Sınavı -1

Editor

Editör

You cannot copy content of this page - LOLONOLO
%d blogcu bunu beğendi: