Özel Eğitime Giriş 2021-2022 Final

Özel Eğitime Giriş 2021-2022 Final

#1. Tüm erken dönem tarama ve tanılama ve müdahale hizmetlerinde ekibin en önemli üyelerinden, en fazla bilgi alınabilecek kişi hangisidir?

#2. Genişletilmiş uygulama modeli, genelleştirilmiş uygulama modeli ve özelleştirilmiş uygulama modeli olmak üzere üç alt türü olan aile eğitimi programı aşağıdakilerden hangisidir?

#3. Aşağıdakilerden hangisi mekanizmanın robot olarak adlandırılmasında yer almaz?

NOT: Bir mekanizmanın robot olarak adlandırılabilmesi için dört temel kısmı içermesi gerekir:
1. Alıcılar (Sensörler): Robotun çevresindeki verileri algılaması için gereklidir.
2. Elektronik devreler: Algılanan verilerin toplanması, depolanması ve kontrolü için gereklidir.
3. Program: Toplanan veriler işlenerek robotun amacına uygun matematiksel ve mantıksal işlemler yaymasını ve karar verme olayının gerçekleşmesini sağlar.
4. Mekanik düzenek: Verilen kararlar doğrultusunda gerekli hareketleri gerçekleştirilmesi için gereklidir.

#4. “Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitimlerini, destek eğitim hizmetleri de sağlanarak yetersizliği olmayan akranları ile birlikte resmi ve özel; okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve yaygın eğitim kurumlarında sürdürmeleri esasına dayanan özel eğitim uygulamalarıdır” Yukarıda yer alan tanımlama hangi kavrama aittir?

#5. Ülkemizde kaynaştırmaya ilişkin atılan ilk adım hangi tarihte gerçekleşmiştir?

#6. Çocuğun liderliğinde başlayıp terapistin aktif katılım ile sürülen oyuna dayalı yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

#7. Aşağıdaki şıklarda yer alan gereksinimlerden hangisi özel gereksinimli çocuğa sahip ailelerin gereksinimleri arasında yer almaz?

#8. Aşağıdakilerden hangisi dil ve konuşma bozuklukları ile ilgili değildir?

#9. Görme yetersizliğinin nedenleri arasında en çok hangi faktör yer alır?

#10. Hangisi erken müdahalede geçişli disiplinler (transdisiplinler) ekip modelinin özelliklerinden biri değildir?

#11. Aşağıdaki bozukluklardan hangisi dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ile eş tanı özellikleri göstermektedir?

#12. Aşağıdakilerden hangisi üstün yeteneklilerle ilgili yanlış bir bilgidir?

#13. Bu yüzyıla gelindiğinde engelli bireyler için sağaltım çalışmalarına başlanmış ve zihin engel ile akıl hastalığı arasındaki farklar açık bir şekilde belirlenmiştir. Esquirol zihin geriliğini amentia ve dementia olmak üzere iki aşamalı bir sınıflama sistemi ile açıklamıştır. Langdon Down ise; günümüzde Down Sendrom'lu olan bireylerin ayrıntılı tanımlarını yapmıştır. Guggenbuhl ise bu yüzyılda zihin engelli bireyler için yatılı kurum açan ilk isimdir. Jean Gespard Itard ise 1801 yılında zihin engelli bireylerin eğitimi için ilk kitabı yazan isimdir. 1848 yılında Perkins Enstitüsü'nde zihin engelli çocuklar için bir bölüm açılmasından sonra Amerika'da engellilerin eğitimi için devletin desteklediği kurumlar açılmıştır. Kaçıncı yüzyılda olmuştur?

#14. Otonom veya önceden programlanmış görevleri yerine getirmek amacıyla mekanik sistemleri ve bunlarla ilişkili kontrol ve algılama sistemleri ile bilgisayar algoritmalarına bağlı olarak akıllı davranan Elektro-mekanik cihazlara ne ad verilir?

#15. Özel gereksinimli biryelerin öğrenme için ihtiyacı olan bilgiye ulaşımında özel gereksinim durumunu ortadan kaldırarak alternatif bir performans aracı oluşturan teknolojilere ne ad verilir?

#16. Aşağıdakilerden hangisi kaynaştırmanın özel gereksinimli bireye olan faydaları arasındadır?

#17. Yeni icat edilen veya yeni şekillerde kullanılmaya başlayan teknolojilere ne ad verilir?

#18. Aşağıdakilerden hangisi erken müdahalenin ilkelerinden biri değildir?

#19. Aşağıdakilerden hangisi Dikkat Eksikliğinin önde olduğu tipte belirtiler arasında değildir?

#20. I. İlan verme II. Form oluşturma III. Grup tarama (değerlendirme) IV. Bireysel değerlendirme Bilsemle ilgili olan öğrenci belirleme aşamasının doğru olan sıralaması hangisidir?

#21. 0-42 ay arasındaki bebekleri değerlendirmek için kullanılan ölçek hangisidir?

#22. Aşağıdakilerden hangisi özel gereksinimli çocuğa sahip ailelerin yaşadığı sorunlardan değildir?

#23. 7 yaş üzeri grupta tanılama araçlarında hangisi yoktur?

#24. Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle ilişkili değildir?

#25. Aşama modeline göre ailelerin yaşadıkları tepkisel evreler aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru sıra ile verilmiştir?

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

HD Quiz powered by harmonic design

Özel Eğitime Giriş 2021-2022 Final

1- Görme yetersizliğinin nedenleri arasında en çok hangi faktör yer alır?

A) Bilinmeyen etkiler
B) Bulaşıcı hastalıklar
C) Kalıtım
D) Tümörler
E) Doğum öncesi nedenler

Cevap : E) Doğum öncesi nedenler

2- Aşağıdakilerden hangisi özel gereksinimli çocuğa sahip ailelerin yaşadığı sorunlardan değildir?

A) Sürekli çocuğunu onun durumu ile ilgili olarak çevredekilere açıklama yapmak zorunda kalma
B) Çevredeki insanları çocuğa tiksinerek veya acıyarak bakmaları
C) Sosyal izolasyon- dışlanma
D) Toplum içine çıkmaktan utanma
E) Toplumun özel gereksinimli çocuğun tanısını bulaşıcı hastalık olarak görmeleri

Cevap : D) Toplum içine çıkmaktan utanma

3- Aşağıdakilerden hangisi mekanizmanın robot olarak adlandırılmasında yer almaz?

A) Alıcılar
B) Mekanik düzenek
C) Tekerlek
D) Elektronik devreler
E) Program

Cevap : C) Tekerlek
NOT: Bir mekanizmanın robot olarak adlandırılabilmesi için dört temel kısmı içermesi gerekir:
1. Alıcılar (Sensörler): Robotun çevresindeki verileri algılaması için gereklidir.
2. Elektronik devreler: Algılanan verilerin toplanması, depolanması ve kontrolü için gereklidir.
3. Program: Toplanan veriler işlenerek robotun amacına uygun matematiksel ve mantıksal işlemler yaymasını ve karar verme olayının gerçekleşmesini sağlar.
4. Mekanik düzenek: Verilen kararlar doğrultusunda gerekli hareketleri gerçekleştirilmesi için gereklidir.

4- Aşağıdaki bozukluklardan hangisi dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ile eş tanı özellikleri göstermektedir?

A) Epilepsi
B) Anksiyete bozukluğu
C) Öğrenme bozukluğu
D) Tik ve tourette de bozukluğu
E) Hepsi

Cevap : E) Hepsi

5- Aşağıdakilerden hangisi erken müdahalenin ilkelerinden biri değildir?

A) Amaçlar çocuğa özgüdür ve bireyseldir
B) Aile-çocuk uzman ve müdahaleye katılan diğer kişiler arasında olumlu bir iletişim olmalıdır
C) Oyun oynama etkileşim iletişimi teşvik edecek bir çevre düzenlemesi gerekir
D) Müdahale çocuğu keşfederek dahil olabileceği etkinliklere yer verilmelidir
E) Müdahale hizmetleri kurumlarda yürütülür

Cevap : E) Müdahale hizmetleri kurumlarda yürütülür

6- Bu yüzyıla gelindiğinde engelli bireyler için sağaltım çalışmalarına başlanmış ve zihin engel ile akıl hastalığı arasındaki farklar açık bir şekilde belirlenmiştir. Esquirol zihin geriliğini amentia ve dementia olmak üzere iki aşamalı bir sınıflama sistemi ile açıklamıştır. Langdon Down ise; günümüzde Down Sendrom’lu olan bireylerin ayrıntılı tanımlarını yapmıştır. Guggenbuhl ise bu yüzyılda zihin engelli bireyler için yatılı kurum açan ilk isimdir. Jean Gespard Itard ise 1801 yılında zihin engelli bireylerin eğitimi için ilk kitabı yazan isimdir. 1848 yılında Perkins Enstitüsü’nde zihin engelli çocuklar için bir bölüm açılmasından sonra Amerika’da engellilerin eğitimi için devletin desteklediği kurumlar açılmıştır. Kaçıncı yüzyılda olmuştur?

A) 16 yy
B) 21 yy
C) 19 yy
D) 20 yy
E) 17 yy

Cevap : C) 19 yy

7- Aşağıdakilerden hangisi dil ve konuşma bozuklukları ile ilgili değildir?

A) Nörolojik bozukluklar
B) Zihinsel yetenekler
C) Tıbbi sebepler
D) Ses uzatma
E) Otizm

Cevap : B) Zihinsel yetenekler

8- 7 yaş üzeri grupta tanılama araçlarında hangisi yoktur?

A) Grup Zeka Testleri
B) Denver II
C) Woodcock Johnson
D) Üçlü yetenek testleri
E) Başarı testleri

Cevap : B) Denver II

9- Aşağıdakilerden hangisi Dikkat Eksikliğinin önde olduğu tipte belirtiler arasında değildir?

A) Sorulan soru bitmeden yanıtlar.
B) Dinlemiyormuş gibi gözükür
C) Yönergeleri uygulayamaz.
D) Detaylardaki ayrıntıları kaçırır.
E) Ödevlerini bitiremez

Cevap : A) Sorulan soru bitmeden yanıtlar.

10- Ülkemizde kaynaştırmaya ilişkin atılan ilk adım hangi tarihte gerçekleşmiştir?

A) 1995
B) 1997
C) 1982
D) 1985
E) 1983

Cevap : E) 1983

11- Özel gereksinimli biryelerin öğrenme için ihtiyacı olan bilgiye ulaşımında özel gereksinim durumunu ortadan kaldırarak
alternatif bir performans aracı oluşturan teknolojilere ne ad verilir?

A) Yenilikçi teknoloji
B) Yardımcı teknoloji
C) Öğretim teknolojisi
D) Sosyal teknoloji
E) Hiçbiri

Cevap : B) Yardımcı teknoloji

12- Otonom veya önceden programlanmış görevleri yerine getirmek amacıyla mekanik sistemleri ve bunlarla ilişkili kontrol
ve algılama sistemleri ile bilgisayar algoritmalarına bağlı olarak akıllı davranan Elektro-mekanik cihazlara ne ad verilir?

A) Bilgisayar
B) Otomatlar
C) Robot
D) Sensör
E) Turing makinesi

Cevap : C) Robot

13- Aşama modeline göre ailelerin yaşadıkları tepkisel evreler aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru sıra ile verilmiştir?

A) Şok, depresyon, reddetme, suçluluk, karmaşa, kızgınlık, pazarlık etme, kabul ve uyum.
B) Şok, suçluluk, depresyon, karmaşa, reddetme, pazarlık etme, kızgınlık, kabul ve uyum.
C) Karmaşa, şok, reddetme, depresyon, kızgınlık, suçluluk, pazarlık etme, kabul ve uyum.
D) Şok, kızgınlık, karmaşa, reddetme, depresyon, suçluluk, pazarlık etme, kabul ve uyum.
E) Şok, reddetme, depresyon, karmaşa, suçluluk, kızgınlık, pazarlık etme, kabul ve uyum.

Cevap : E) Şok, reddetme, depresyon, karmaşa, suçluluk, kızgınlık, pazarlık etme, kabul ve uyum.

14- “Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitimlerini, destek eğitim hizmetleri de sağlanarak yetersizliği olmayan akranları
ile birlikte resmi ve özel; okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve yaygın eğitim kurumlarında sürdürmeleri esasına dayanan özel eğitim uygulamalarıdır”
Yukarıda yer alan tanımlama hangi kavrama aittir?

A) Tam zamanlı kaynaştırma
B) Bütünleştirme
C) Kapsayıcı eğitim
D) Kaynaştırma
E) Yarı zamanlı kaynaştırma

Cevap : D) Kaynaştırma

15- Tüm erken dönem tarama ve tanılama ve müdahale hizmetlerinde ekibin en önemli üyelerinden, en fazla bilgi alınabilecek
kişi hangisidir?

A) Çocuk nörologu
B) Aile (ebeveyn)
C) Çocuk terapisi
D) Odyolojist
E) Okul müdürü

Cevap : B) Aile (ebeveyn)

16- Yeni icat edilen veya yeni şekillerde kullanılmaya başlayan teknolojilere ne ad verilir?

A) Öğretim teknolojileri
B) Ağ teknolojileri
C) Sosyal teknolojiler
D) Yardımcı teknolojiler
E) Yenilikçi teknolojiler

Cevap : E) Yenilikçi teknolojiler

17- Hangisi erken müdahalede geçişli disiplinler (transdisiplinler) ekip modelinin özelliklerinden biri değildir?

A) Uzmanlar kendi alanları içerisinde çalışırlar.
B) Uzmanların birbirine güven duyması esastır.
C) Bütüncül bakış açısı vardır.
D) Aile merkezli bir modeldir.

Cevap : A) Uzmanlar kendi alanları içerisinde çalışırlar.

18- 0-42 ay arasındaki bebekleri değerlendirmek için kullanılan ölçek hangisidir?

A) Denver Gelişimsel Tarama Testi
B) Bailey Bebekler İçin Gelişimsel Değerlendirme Ölçeği
C) Gazi Erken Çocukluk Gelişimi Değerlendirme Aracı
D) Erken Gelişim Evreleri Envanteri
E) Portage Erken Eğitim Rehberi Gelişim Ölçeği

Cevap : B) Bailey Bebekler İçin Gelişimsel Değerlendirme Ölçeği

19- Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle ilişkili değildir?

A) Dikkat durumunda kolay dağılma
B) Kısa süreli dikkat toplama
C) Ataklık
D) Davranış kontrolü
E) Zeka performansı

Cevap : E) Zeka performansı

20- Aşağıdaki şıklarda yer alan gereksinimlerden hangisi özel gereksinimli çocuğa sahip ailelerin gereksinimleri arasında yer almaz?

A) Güvende olma gereksinimi
B) Bilgi gereksinimi
C) Maddi gereksinim
D) Kendine güven gereksinimi
E) Eğlenme gereksinimi

Cevap : A) Güvende olma gereksinimi

21- Aşağıdakilerden hangisi üstün yeteneklilerle ilgili yanlış bir bilgidir?

A) Üstün yetenekli oldukları için hiçbir alanda zorlanmazlar.
B) Diğer çocuklardan farklı gelişim özellikleri gösterebilirler.
C) Aşırı duyarlı alanları vardır.
D) Aldıkları eğitimde aile okul ve çevre ortamı için destekleyici müdahalelere ihtiyaç duyarlar.
E) Toplumda oranı %2-4 arasındadır.

Cevap : A) Üstün yetenekli oldukları için hiçbir alanda zorlanmazlar.

22- Aşağıdakilerden hangisi kaynaştırmanın özel gereksinimli bireye olan faydaları arasındadır?

A) Bireyin öğretim becerilerini arttırır.
B) BEP uygulamaya ilişkin bilgi sahibi olur.
C) Öğrencilerin yardımlaşma becerilerini arttırır.
D) Özel gereksinimli bireylere olan önyargıları ortadan kaldırır.
E) Bireyin topluma uyumunu kolaylaştırır.

Cevap : E) Bireyin topluma uyumunu kolaylaştırır.

23- I. İlan verme
II. Form oluşturma
III. Grup tarama (değerlendirme)
IV. Bireysel değerlendirme
Bilsemle ilgili olan öğrenci belirleme aşamasının doğru olan sıralaması hangisidir?

A) I-II-III-IV
B) IV-III-II-I
C) III-II-I-IV
D) II-III-I-IV

Cevap : A) I-II-III-IV

24- Genişletilmiş uygulama modeli, genelleştirilmiş uygulama modeli ve özelleştirilmiş uygulama modeli olmak üzere üç alt türü olan aile eğitimi programı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hem eve hem eğitim kurumuna dayalı aile eğitim programı
B) Eve dayalı aile eğitim programı
C) Eğitim kurumuna dayalı aile eğitim programı
D) Uzaktan eğitime dayalı aile eğitim programı
E) Halk eğitimine dayalı aile eğitim programı

Cevap : A) Hem eve hem eğitim kurumuna dayalı aile eğitim programı

25- Çocuğun liderliğinde başlayıp terapistin aktif katılım ile sürülen oyuna dayalı yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A) PECH
B) TEOCEH
C) DIR/FLOORTIME
D) ETEÇOM
E) ABA

Cevap : C) DIR/FLOORTIME

Özel Eğitime Giriş 2021-2022 Final

Auzef Çocuk Gelişimi
telegram çocuk gelişimi

Özel Eğitime Giriş 2021-2022 Final

Editor

Editör

You cannot copy content of this page - LOLONOLO
%d blogcu bunu beğendi: