Okul Öncesi Eğitim Programları–1 2021 Bütünleme Deneme

Okul Öncesi Eğitim Programları–1 2021 Bütünleme Deneme

#1. Günlük akış içindeki rutin etkinliklerin yeri ve süresi zaman zaman değiştirilebilir. Bu durum günlük akışla ilgili aşağıdaki ilkelerden hangisiyle açıklanır?

#2. “Eğitimciler, çocuklarla kurdukları iletişimde bebeksi konuşmalardan sakınmalıdır” diyen biri, olumlu öğretmen-çocuk etkileşimiyle ilgili hangi özelliğe öncelikle dikkat çekmek istemiştir?

#3. Aşağıdakilerden hangisi arkadaşlık ilişkilerini, akran ilişkilerinden ayıran farklardan değildir?

#4. “Yeryüzündeki tüm dillerde kullanılan konuşma seslerinin dizisel ve dizimsel ilişkisini belirleyen kuralları doğal özellikleri içerisinde inceleyen bilim dalıdır.” Yukarıda tanımlaması yapılan dil sistemi aşağıdaki hangi seçenekte yer almaktadır?

#5. Eğitimde ölçme ve değerlendirme kavramları birbirinden farklı anlamlar içerir ve kavramsal olarak farklı süreçleri kapsamaktadır. Aşağıdakilerden hangisi, ölçmeyi değerlendirmeden ayıran temel farktır?

#6. Aşağıdakilerden hangisi dış mekanlarda etkinlik yapmanın yararlarından biri değildir?

#7. I. Düzenli şekilde gerçekleşen organizasyonel olaylardır II. Günlük olayların hangi sırada ve ne kadar süreyle yapılacağını belirler III. Programda süreklilik algısı oluşturur Yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri okul öncesi eğitim programlarında rutinle ilgili doğrudur?

#8. “............ merkezi söz konusu olduğunda özellikle okul öncesi dönemdeki çocuklar ile çalışılıyorsa ortaya çıkan üründen ziyade sürece odaklanılması gerekmektedir.” Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğu en uygun şekilde tamamlamaktadır?

#9. Aşağıdakilerden hangisi, çocukların zorlayıcı davranışlarına karşı, öğretmenlerin kullanabileceği uygun stratejilerden değildir?

NOT: Çocukların zorlayıcı davranışlarına karşı, öğretmenlerin kullanabileceği uygun stratejiler:
– Davranışın ardındaki motivasyonu anlamaya çalışmak önemli bir stratejidir.
– Davranışla ilgili gerçekçi ve uygun beklentiler oluşturmak
– Çocukları kural oluşturma sürecine dahil etmek
– Davranışla ilgili beklentilerin çocuklara açıklanması

#10. I. Çocukların yaşı II. Çocukların gelişimsel ihtiyaçları III. Okula ulaşımın nasıl sağlandığı IV. Öğretmenlerin mola / tenefüs zamanı Yukarıdakilerden hangisi/hangileri günlük akışın planlanmasını etkileyen faktörlerdendir?

#11. Aşağıdakilerden hangisi sanat ve estetik becerilere yönelik geliştirilen programların temel amaçlarından değildir?

#12. Aşağıdakilerden hangisi duygusal gelişim alanına yönelik geliştirilen programlarda öğretmenlerin başvurduğu temel yöntemlerdendir?

#13. Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi eğitim programında rutinlerin faydalarından değildir?

#14. Beş yaşındaki Seda’nın pastel boyayla sınıf halısını boyamaya çalıştığını fark eden öğretmen, Seda’ya: “Seda burada bozulan bebekleri tamir ediyorum, gelip bu pamukları doldurmama yardım eder misin?” demiştir. Öğretmenin bu tutumu, zorlayıcı davranışlara müdahale bakımından aşağıdakilerden hangisine örnektir?

#15. ............ kuramda dil edinimi taklit, pekiştirme ve yinelemeye dayanmaktadır." Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlar?

#16. Dikkat becerisini geliştirme, hatırlama stratejileri geliştirme. bilgi ve becerilerini bir durumdan diğerine transfer etmesi beceriler okul oncesi eğitim programinda öncelikle hangi alanla ilişkilidir?

#17. Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi eğitim programlarında yapılan ölçme ve değerlendirmenin amaçlarından değildir?

NOT: Öğretmenler çeşitli amaçlarla değerlendirme yaparlar. Bunlar:
*Çocuğun gelişimi ile öğrenme fırsatlarının eşleşmesini sağlamak, böylece öğrenmeyi desteklemek
*Özel gereksinimleri belirlemek
*Programı izlemek ve değerlendirmek
*Programın farklı alanları arasında denge kurmak
*Çocuk, öğretmen ve kurum için program çıktılarını belirleyerek, ilgili yerlere hesap verebilmek
*Aynı okuldaki veya bir başka okuldaki öğretmene bilgi vermek, böylece eğitimde sürekliliği sağlamak
*Öğretmenlerin gelişimine yardımcı olmak

#18. “Çocuklara kazandırılması planlanan amaçlar olup, eğitim durumlarına yol gösterirler ve davranış türlerine göre kendi içerisinde üçe ayrılırlar.” Yukarıda bahsedilen amaç türü aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

NOT: Özel amaçlar davranış türüne göre üçe ayrılır, bunlar:
1. Bilişsel amaçlar (bilgi)
2. Psikomotor amaçlar (beceri)
3. Duyusal amaçlar (tutum ve alışkanlık)

#19. Aşağıdakilerden hangisi, psikomotor gelişim alanına yönelik programların hazırlanması ve uygulanmasında, uygun eğitimci davranışlarındandır?

#20. Aşağıdakilerden hangisi, çocuklarla kurulacak destekleyici ve olumlu ilişkilerde öğretmenlerin uyması gereken kriterlerdendir?

NOT: Çocuklarla kurulacak destekleyici ve olumlu ilişkilerde öğretmenlerin uyması gereken kriterler:
– Bebek programlarında öğretmenin bakım rolünün ihmal edilmemesi
– Çocuklarda duygusal becerilerin geliştirilmesi
– Çocuklarda sosyal yeterliğin teşvik edilmesi
– Zor günler geçiren, gergin olaylar yaşayan çocukların desteklenmesi; Hastalık, boşanma ya da ebeveyn kaybı gibi zor süreçlerden geçen çocuklara ekstra destek sağlanmalıdır. Ayrıca, stres kaynakları sadece bu olaylarla sınırlı değildir, sınıf ya da okul içindeki bazı olaylar ve durumlar da stresi tetikleyebilir. Bu nedenle, örneğin, geçiş zamanlarında ve değerlendirme zamanlarında çocuklar yakından gözlenmeli ve desteklenmelidir.

#21. Okul öncesi eğitim programlarında bağlantılı davranışlar belli ilkeler doğrultusunda yazılmaktadır. Buna göre, “Yönergeleri anlar ve uygular” ifadesinde, bu ilkelerden hangisi ihlal edilmiştir?

#22. Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi eğitim programları uygulanırken kullanılan yöntemlerden biri değildir?

#23. 5 yaşındaki oğlu Murat için anaokulu arayan Ayşe arkadaşlarının tavsiyesi üzerine Tatlı Şeker Anaokulu’nu ziyarete gitmiştir. Okul yönetimi ile görüştükten sonra anaokulundan ayrılan Ayşe, okulun hemen arkasında baz istasyonu olduğunu fark etmiş, Murat için yeni bir anaokulu aramaya karar vermiştir. Yukarıdaki örnek olayı göz önüne aldığımızda Tatlı Şeker Anaokulu’nun öğrenme ortamları düzenlenirken hangi hususu gözden kaçırdıkları söylenebilir?

#24. 5 yaşındaki Ayşe sınıfa girer girmez yeni ahşap elektrik süpürgesini fark eder ve onunla oynamak ister. Ancak Ayşe türlü çabalarına rağmen elektrik süpürgesini hiç bir şekilde hareket ettiremez ve kaldıramaz. Daha sonra öğretmeninin yanına giderek yeni elektrik süpürgesiyle oynamak istediğini ancak onun çok ağır olduğu için yerinden kaldıramadığını söyler. Yukarıdaki örnek olayı göz önüne aldığınızda katalogdan çok beğendiği elektrik süpürgesinin siparişini veren Ayşe’nin öğretmeni materyal seçerken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmemiştir?

#25. Küçük Çocukların Eğitimi Ulusal Birliği ölçme ve değerlendirme süreçleriyle ilgili temel bazı ilkeler belirlemiştir. Buna göre, bir okulun kendi ölçme planını oluşturmamış olmaması, bu ilkelerin hangisinin ihlaliyle açıklanabilir?

#26. Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi sanat programlarında öğretmenlerin rol ve görevlerindendir?

#27. Aşağıdakilerden hangisi psikomotor gelişim alanına yönelik hazırlanmış programların uygulama ilkelerindendir?

#28. Uyumlu ve huzurlu bir sınıf ortamı için öğretmenin her bir çocukla kurduğu etkileşimde olumlu rol model olması önemlidir. Aşağıdakilerden hangisi bu bağlamda, öğretmenin rol-model olabileceği durumlara örnek değildir?

#29. Aşağıdakilerden hangisi bilişsel gelişime yönelik hazırlanan matematik programlarına rehberlik eden ilkelerden değildir?

#30. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde öğrenme sürecinin tüm aşamaları doğru şekilde yer almaktadır?

#31. Aşağıdakilerden hangisi MEB (2013) Okul Öncesi Eğitim Programı’nda kazanımların üzerine temellendirildiği gelişim alanlarından biri değildir?

NOT: Milli Eğitim Bakanlığı (2013) Okul Öncesi Eğitim Programı’nda bilişsel gelişim alanından 21, dil gelişimi alanından 12, sosyal ve duygusal gelişim alanından 17, motor gelişim alanından 5, öz bakım becerileri ile ilgili ise 8 kazanım olmak üzere toplamda 63 kazanım yer almaktadır.

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

HD Quiz powered by harmonic design

Okul Öncesi Eğitim Programları–1 2021 Bütünleme Deneme

Auzef Çocuk Gelişimi
telegram çocuk gelişimi

Editor

Editör

You cannot copy content of this page - LOLONOLO
%d blogcu bunu beğendi: