Anne Çocuk Sağlığı 2021-2022 Final Soruları

Anne Çocuk Sağlığı 2021-2022 Final

Anne Çocuk Sağlığı 2021-2022 Final

Anne Çocuk Sağlığı 2021-2022 Final

1- Okul öncesinde aralıklarla sağlık taramaların yapılmasının yararı nedir?

A) Hastalıkların önlenmesi
B) Çocuklarda zehirlenme
C) Erken tanı ve büyümenin izlenmesi
D) Aile eğitimi
E) Çocukların kayıtlanması

Cevap : C) Erken tanı ve büyümenin izlenmesi

2- Aşağıdakilerden hangisi ev kazalarına maruz kalma riski oluşturan etkenlerden değildir?

A) Öğrenme biçimi
B) Algılama yetkileri
C) Deneyimsizlik
D) Psikolojik uyum
E) Etrafa olan ilgi

Cevap :

3- Motorlu trafik kazalarından sonra tüm dünyada ölüm sakatlıklara yol açan en önemli neden?

A) Suda boğulma
B) Yabancı cisim
C) Zehirlenme
D) Yüksekten düşme
E) Elektrik çarpması

Cevap : D) Yüksekten düşme
NOT: Yüksekten düşme motorlu trafik kazalarından sonra tüm dünyada ölüm ve sakatlıklara yol açan en önemli nedenlerden biridir. Çocuklarda yüksekten düşmelere bağlı ölüm ve sakatlıkları etkileyen faktörler arasında çocuğun yaşı, düşme şekli,
düştüğü zeminin yapısı, düşme pozisyonu ve düştüğü yükseklik seviyesi önemlidir.

4- Çocuklarda ani kalp durması hangi yaş grubunda daha sık görülür?

A) 5-8
B) 2-3
C) 1-2
D) 3-5
E) 1 yaş altı

Cevap : E) 1 yaş altı

5- Ani başalayan üç ila beş gün süren 40-40.5°C’ye yükselen ateş ve nezle belirtileri ve sonrasında ateşin hızla düşmesini
takiben gövdeden başlayan kaşıntısız, pembe bir döküntü ortaya çıkan döküntülü hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sarılık
B) Eritema (5. hastalık)
C) Roseola infantum (6. hastalık)
D) Kızamık
E) Su çiçeği

Cevap : C) Roseola infantum (6. hastalık)
NOT: Roseola infantum özellikle süt çocukları ve oyun çocuklarında görülen hafif seyirli herpes virüs ailesinden virüslerin neden olduğu akut viral bir enfeksiyondur. Ekzantem subitum veya altıncı hastalık olarak da bilinen Roseola infantum, tipik olarak 6 ila 12 aylık çocuklarda sık görülür; vakaların %90’ı iki yaşından küçük çocuklardır. İnkübasyon süresi etkene göre değişir ve genellikle Human Herpesvirus-6 etken olduğu için yaklaşık 9-10 gündür. Bulaşma solunum sekresyonlarıyla damlacık yoluyla olur.

6- Bir olayın başka olaya göre durumunun yansıtır. A/B şeklinde ifade edilir. Pay, paydadan tamamen farklıdır.
Yukarıda açıklaması verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Orantı
B) Süre
C) Hız
D) Zaman
E) Oran

Cevap : E) Oran

7- Üreme sistemi, işlevleri ve süreci ile ilgili sadece hastalık ve sakatlığın olmaması değil tüm bunlara ilişkin fiziksel, zihinsel ve sosyal yönden tam bir iyilik halinin olmasına ne ad verilir?

A) Ana sağlığı
B) Sosyal sağlık
C) İnfertilite
D) Üreme sağlığı
E) Kadın sağlığı

Cevap : D) Üreme sağlığı

8- Yenidoğanın hemorajik hastalığını önlemek amacıyla tüm bebeklere doğumdan hemen sonra ……….. uygulanır.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) K vitamini
B) A vitamini
C) B vitamini
D) C vitamini
E) D vitamini

Cevap : A) K vitamini

9- Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğum sonrası yapılması gerekenlerden biri değildir?

A) Radyant ısıtıcı altında tutulmalıdır.
B) Hemen emzirmeye başlanmalıdır.
C) İşitme testi uygulanmalıdır.
D) Bebeğe 1 mg K vitamini yapılması
E) Apgar değerlendirmesi yapılmalıdır.

Cevap : C) İşitme testi uygulanmalıdır.

10- Kanamayı durdurma yöntemlerinden hangisi yanlıştır?

A) Omuz: Bilek atardamar baskı yeri
B) Kasık: Bacak atardamar baskı yeri
C) Köprücük kemiği: Kol atardamar baskı yeri
D) Boyun: Şah damarı baskı yeri
E) Koltuk altı: Kol atardamar baskı yeri

Cevap : A) Omuz: Bilek atardamar baskı yeri
NOT: Kanamayı durdurmak veya azaltmak için kanayan bölgeye baskı, kanayan bölgeyi yukarı kaldırma ve dışardan kanayan damara baskı yapılmalıdır. Genel olarak vücutta bu amaç için belirlenmiş baskı noktaları şunlardır:
*Boyun: Boyun atardamarı (şah damarı) baskı yeri
*Köprücük Kemiği Üzeri: Kol atardamar baskı yeri
*Koltuk altı: Kol atardamarı baskı yeri
*Kolun Üst Bölümü: Kol atardamarı baskı yeri
*Kasık: Bacak atardamarı baskı yeri
*Uyluk: Bacak atardamarı baskı yeri

11- Okullardaki sağlık tedbirlerinde öncelikli olan?

A) Dengeli beslenme
B) Aşılama
C) Güvenlik
D) Okulda sağlık personeli bulundurma
E) Çevre

Cevap : B) Aşılama

12- Doğumdan sonra hangi aşı yapılır?

A) BCG ve KKK
B) Dizanteri-tetanoz
C) Hepatit B
D) Kızamık-tetanoz
E) Su çiçeği

Cevap : C) Hepatit B

13- İlk yardım müdahale sırasında hangi hastalıklara en son müdahale edilir?

A) Solunumu tıkalı
B) Ağır yanık
C) Bilinci kapalı hasta
D) Kanamalı
E) Kırıklar

Cevap : E) Kırıklar

14- Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre en az görülen karın ağrısı?

A) Kabızlık
B) Akut apandisit
C) Üst solunum yolu
D) Akut gastoenteritler
E) Üriner sistem

Cevap : B) Akut apandisit

15- Sağlığın belirleyicileri değildir?

A) Çevresel
B) Biyoloji
C) Sağlık hizmetine ulaşım
D) Genler
E) Optimal sağlık seviyesi

Cevap : E) Optimal sağlık seviyesi

16- Nöbet geçiren çocuğa müdahalede hangi yöntem kullanılmaz?

A) Hareketleri kendine zarar vermesini engellemek için zorla sınırlandırılır
B) Çocuk yavaşça yere yatırılır.
C) Boynun etrafını sıkan kıyafetler gevşetilir.
D) Tamamen kendine gelmeden su içirilmez
E) Nefes almasına yardımcı olmak için yan çevirilmelidir.

Cevap : A) Hareketleri kendine zarar vermesini engellemek için zorla sınırlandırılır

17- Aşağıdaki hastalıklardan hangisi ateşe neden olmaz?

A) Otoimmün hastalıklar
B) Bağ dokusu hastalıkları
C) Enfeksiyonlar
D) Kromozomlar
E) Kanserler

Cevap : D) Kromozomlar
NOT: Ateş, sıklıkla enfeksiyonlara bağlı olarak yükselse de, bağ dokusu hastalıkları, otoimmün hastalıklar, kanserler, metabolik hastalıklar gibi birçok nedene bağlı olarak yükselebilir.

18- Bakterilerin neden olduğu hastalıklar?

A) Tonsilit
B) İdrar yolları
C) Pnönomoni
D) Akut gastroenterit
E) Krup

Cevap : B) İdrar yolları

19- Çocuklarda karın ağrısının en az görüldüğü durum?

A) Mide-bağırsak enfeksiyonları
B) İnvajinasyon
C) Akut apandis
D) Bağırsak tıkanıklığı

Cevap : C) Akut apandis

20- Virüsler, bakteriler, mantarlar ve parazitler gibi hastalığa neden olan mikroorganizmaların oluşturdukları hastalıklara ne ad verilir?

A) Döküntülü hastalıklar
B) Çocukluk hastalıkları
C) Enfeksiyon hastalıkları
D) Bulaşıcı hastalıklar
E) Ateşli hastalıklar

Cevap : C) Enfeksiyon hastalıkları

21- Çocuklara sağlık eğitimi verilmesinin başlıca sonucu nedir?

Cevap : Sağlığını korumak ve geliştirmek için olumlu davranışlar kazandırmak

Anne Çocuk Sağlığı 2021-2022 Final

Auzef Çocuk Gelişimi
telegram çocuk gelişimi

Editor

Editör

You cannot copy content of this page - LOLONOLO
%d blogcu bunu beğendi: