Çocuk Edebiyatı 2021-2022 Final

Çocuk Edebiyatı 2021-2022 Final

#1. Aşağıdakilerden hangisi kitabın basıma verilmeden önce yapılması gereken önemli aşamalardan biridir?

#2. Yetişkin edebiyatında roman kaçıncı yy. ortaya çıkmıştır?

#3. 1864 yılında Daniel Defoe nin Robınson Cruse romanını hikayesi Robinson adıyla kim çevirmiştir?

NOT: Batı’da 1719 yılında yayımlanan, cesaretle ve tekniğe hükmederek dünyaya egemen olunabileceğini ve insana duyulan inancı vurgulayan Daniel Defoe’nin Robinson Crusoe romanı bizde 1864 yılında Ahmet Lütfi çevirisiyle Hikayesi Robinson adıyla yayımlanır.

#4. Yazar...............değildir. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#5. Helmut Metzlere’e göre Türk edebiyatı kaç aşamadan oluşmaktadır?

NOT: Helmut Metzler “Gençlik Edebiyatı”nı üç aşamada belirlemiştir:
1) Gençler için yazılan edebiyat
2) Gençler tarafından yazılan edebiyat
3) Hem gençler hem de yetişkinler tarafından okunan bazı eserlerdir.

#6. Aşağıdakilerden hangisi Gençlik Edebiyatı türleri arasında yer almaz?

NOT: Gençlik Edebiyatı Türleri:
1) Toplumsal gerçekçi romanlar
2) Toplumsal gerçekçi öyküler
3) Şiir
4) Fantastik roman ve öyküler
5) Macera romanları
a- Bilimkurgu
b- Polisiye
6) Tarihi romanlar
7) Çizgi roman
8) Popüler bilimsel metinler
a- Psikoloji
b- Sosyoloji
c- Felsefe
9) Deneme
10) Günlükler
11) Yol gösterici metinler

#7. Martin Baltscheit belleğini yitiren tilkinin öyküsü adlı yapıtta neyi konu etmiştir?

#8. Aşağıdaki yargılardan hangisi Emil ve Dedektifler romanı için doğru değildir?

#9. Aşağıdakilerden hangisi Erich Kaestner Bundan kaleme alınarak dönemi açısından önemli ve öncelikli kılan çocuk gerçeğini ele alan ilk romanlardan birisidir?

#10. Roald Dahl "Matilda" kitabı ile ilgili hangisi söylenemez?

#11. J.W.Goethe’in 1774 Yılında yayınlanan Ergenlik dönemine dönük sorunları yansıtan eseri aşağıdakilerden hangisidir?

#12. Keloğlan ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

#13. Masalın çocuğa gösterilmesi günümüzde hangi metin türüyle karşımıza çıkmaktadır?

#14. Masallarda “orman” aşağıdakilerden hangisini simgeler?

#15. Cumhuriyet öncesi dönemde yazılan ve kahramanı özellikle kız olan kitaplar arasında yer alan Çalıkuşu romanının yazarı kimdir?

#16. Aşağıdakilerden hangisi yayıncının/yayınevinin sorumluluklarından biridir?

#17. Çocukların şiirde hoşlanmadıkları özellik nedir?

#18. Orta Çağ düşünürü ve din adamları çocukluğu nasıl tanımlamaktadır?

#19. Eserlerden hangisi Fantastik ya da postmodern masal diye tanımlanan ve Ergenin dünyasına sorularının seslenen türlere örnektir?

#20. Aşağıdakilerden hangisi çocuk edebiyatı yazarının sahip olması gereken özelliklerden biri değildir?

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

HD Quiz powered by harmonic design

Çocuk Edebiyatı 2021-2022 Final

1- Eserlerden hangisi Fantastik ya da postmodern masal diye tanımlanan ve Ergenin dünyasına sorularının seslenen türlere örnektir?

A) Yüzüklerin Efendisi
B) Hobbit
C) Alacakaranlık
D) Harry Potter
E) Hayvan Mezarlığı

Cevap : D) Harry Potter

2- Masallarda “orman” aşağıdakilerden hangisini simgeler?

A) Ölüm
B) Korku
C) Doğum
D) Huzur
E) Hayat

Cevap : E) Hayat

3- 1864 yılında Daniel Defoe nin Robınson Cruse romanını hikayesi Robinson adıyla kim çevirmiştir?

A) Ahmet Lütfi
B) Şinasi
C) Recaizade Mahmut Ekrem
D) Mahmut Nedim
E) Ahmet Mithat

Cevap : A) Ahmet Lütfi
NOT: Batı’da 1719 yılında yayımlanan, cesaretle ve tekniğe hükmederek dünyaya egemen olunabileceğini ve insana duyulan inancı vurgulayan Daniel Defoe’nin Robinson Crusoe romanı bizde 1864 yılında Ahmet Lütfi çevirisiyle Hikayesi Robinson adıyla yayımlanır.

4- Keloğlan ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Baba yoktur, böylece Keloğlan’ın üstünde bir otorite de yoktur
B) Keloğlan tembeldir.
C) Anne çalışır ve oğluna bakar.
D) Keloğlan, annesinin tanımlamasıyla aylak ve beleşçidir.
E) Tüm yargılar doğrudur.

Cevap : E) Tüm yargılar doğrudur.

5- J.W.Goethe’in 1774 Yılında yayınlanan Ergenlik dönemine dönük sorunları yansıtan eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yüzüklerin Efendisi
B) Harry Potter
C) Genç Werther’in acıları
D) Alacakaranlık
E) Suç ve Ceza

Cevap : C) Genç Werther’in acıları

6- Yazar……………değildir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Kitabı yazan kişi
B) Kitabı okuyan kişi
C) Öğretmen
D) Yazar
E) Yazmayı seven kişi

Cevap : C) Öğretmen

7- Helmut Metzlere’e göre Türk edebiyatı kaç aşamadan oluşmaktadır?

A) Yedi
B) Dört
C) Beş
D) Altı
E) Üç

Cevap : E) Üç
NOT: Helmut Metzler “Gençlik Edebiyatı”nı üç aşamada belirlemiştir:
1) Gençler için yazılan edebiyat
2) Gençler tarafından yazılan edebiyat
3) Hem gençler hem de yetişkinler tarafından okunan bazı eserlerdir.

8- Aşağıdakilerden hangisi Erich Kaestner Bundan kaleme alınarak dönemi açısından önemli ve öncelikli kılan çocuk gerçeğini ele alan ilk romanlardan birisidir?

A) Benjamin Anna’yı seviyor
B) Emil ve Dedektifler
C) Çavdar tarlasında çocuklar
D) Alice Harikalar ülkesinde
E) Pinokyo

Cevap : B) Emil ve Dedektifler

9- Aşağıdakilerden hangisi gençlik Edebiyatı türleri arasında yer almaz?

A) Şiirler
B) felsefe metinleri
C) fantastik Romanlar
D) Akademik metinler
E) macera romanları

Cevap : D) Akademik metinler
NOT: Gençlik Edebiyatı Türleri:
1) Toplumsal gerçekçi romanlar
2) Toplumsal gerçekçi öyküler
3) Şiir
4) Fantastik roman ve öyküler
5) Macera romanları
a- Bilimkurgu
b- Polisiye
6) Tarihi romanlar
7) Çizgi roman
8) Popüler bilimsel metinler
a- Psikoloji
b- Sosyoloji
c- Felsefe
9) Deneme
10) Günlükler
11) Yol gösterici metinler

10- Orta Çağ düşünürü ve din adamları çocukluğu nasıl tanımlamaktadır?

A) İnsanın en iğrenç hali
B) İnsan doğasının mucizesi
C) Sevap tohumu
D) İnsanın en değerli ürünü
E) İnsanın en güzel hali

Cevap : A) İnsanın en iğrenç hali

11- Çocukların şiirde hoşlanmadıkları özellik nedir?

A) Ritmi
B) Melodi
C) İmge
D) Biçim

Cevap : C) İmge

12- Roald Dahl “Matilda” kitabı ile ilgili hangisi söylenemez?

A) Anne ve babası Matilda’yı normal bir çocuk olarak görür.
B) Anne ve babası Matilda’nın normal bir çocuk olmadığını düşünür.
C) Abartılı tiplemeleriyle aileyi, eğitim sistemini alaya alır.
D) Matilda, dört yaşında bir kız çocuğudur
E) Aile ve eğitim kurumlarına eleştiri vardır.

Cevap : A) Anne ve babası Matilda’nın normal bir çocuk olarak görür.

13- Aşağıdaki yargılardan hangisi Emil ve Dedektifler romanı için doğru değildir?

A) 2. Dünya Savaşı sonrası çocukların karşılaştığı sorunlar ele alınır.
B) Kız ve erkek çocuk eşitlikçi yaklaşımının öncüsüdür.
C) Sokak çetelerinin (grupların) oluşma nedenlerini açıklar.
D) Erkek çocukların üstün geldiği ve kız çocukların aşağılandığı bir kurgu içerir.
E) Dönemsel olarak çocuğun ilk kez bir romanda özneleşmesine imkân sağlar

Cevap : D) Erkek çocukların üstün geldiği ve kız çocukların aşağılandığı bir kurgu içerir.

14- Yetişkin edebiyatında roman kaçıncı yy. ortaya çıkmıştır?

A) 16 yy
B) 18 yy
C) 17 yy
D) 20 yy
E) 19 yy

Cevap : B) 18 yy

15- Martin Baltscheit belleğini yitiren tilkinin öyküsü adlı yapıtta neyi konu etmiştir?

A) Doğum kardeş ve paylaşmanın ona anlatılması
B) Okuma sevgisi
C) Yaşam alanına sahip çıkıcı sorumluluk üstlenmesi
D) Yaşlanma ve kuşakların bir arada yaşaması
E) Arkadaş ilişkisi

Cevap : D) Yaşlanma ve kuşakların bir arada yaşaması

16- Masalın çocuğa gösterilmesi günümüzde hangi metin türüyle karşımıza çıkmaktadır?

A) Yarı fantastik
B) Eğitim
C) Bilimkurgu
D) Roman
E) Bilimsel

Cevap : A) Yarı fantastik

17- Aşağıdakilerden hangisi yayıncının/yayınevinin sorumluluklarından biridir?

A) Yayıncı, kitapların niteliğinden sorumludur.
B) Yayınevi çocuğa karşı sorumlu olan paradigmaya sahip olmalıdır.
C) Bir yayınevinin yayın paradigması olmalıdır.
D) Çocuğu tüketim nesnesi olarak görmemelidir.
E) Hepsi

Cevap : E) Hepsi

18- Aşağıdakilerden hangisi kitabın basıma verilmeden önce yapılması gereken önemli aşamalardan biridir?

A) Denetlenmeye gerek duyulmamalı
B) Editör denetiminden geçmeli
C) Metinler sorgulanmamalı
D) Hiçbiri
E) Yazılanlar mutlak olarak kabul edilmeli

Cevap : B) Editör denetiminden geçmeli

19- Cumhuriyet öncesi dönemde yazılan ve kahramanı özellikle kız olan kitaplar arasında yer alan Çalıkuşu romanının yazarı kimdir?

A) Reşat Nuri Güntekin
B) Hüseyin Rahmi Gürpınar
C) Halide Edip Adıvar
D) Halit Ziya Uşaklıgil
E) Pakize Başaran

Cevap : A) Reşat Nuri Güntekin

20- Aşağıdakilerden hangisi çocuk edebiyatı yazarının sahip olması gereken özelliklerden biri değildir?

A) Yazar Hayata bir şey söylerken buyruklar vermez
B) Bir yazarın inancının ideolojisinin olması doğaldır
C) Yazar ne öğretmendir ne annedir ne de babadır yazardır
D) Yazarlar yazdıkları metinlerin türünü bilmelidir
E) Yazar kendi gerçeğini ön planda tutmalıdır

Cevap : E) Yazar kendi gerçeğini ön planda tutmalıdır

Çocuk Edebiyatı 2021-2022 Final

Auzef Çocuk Gelişimi
telegram çocuk gelişimi

Çocuk Edebiyatı 2021-2022 Final

Editor

Editör

You cannot copy content of this page - LOLONOLO
%d blogcu bunu beğendi: