Erken Çocukluk Eğitimine Giriş 2021 Bütünleme Deneme

Erken Çocukluk Eğitimine Giriş 2021 Bütünleme Deneme

#1. -Dil ve etkileşim -Matematik -Etik ve felsefe -Çevresel ve doğal çalışmalar Yukarıda maddeler halinde sıralanmış temel öğrenme alanları hangi ülkenin okul öncesi eğitim programında yer almaktadır?

NOT: Finlandiya eğitim sisteminin bahsedilen hedefler doğrultusunda, örgün eğitimin ilk basamağı olan okul öncesi eğitimde 0-6 yaş arası çocuklara yönelik eğitim verilmektedir. Okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin 3 yıllık lisans eğitimi almaları gerekmektedir. Finlandiya’da zorunlu eğitime başlama yaşı 7’dir. Frederich Frobel’in eğitim anlayışından yararlanılarak okul öncesi eğitim programı oluşturulmuştur. Okul öncesi eğitim, Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından yönetilir. Okul öncesi eğitim programında bulunan temel öğrenme alanları aşağıdaki gibidir:
– Dil ve etkileşim
– Matematik
– Etik ve felsefe
– Çevresel ve doğal çalışmalar
– Sağlık
– Fiziksel ve motor gelişim
– Sanat ve kültür

#2. "Çocukların drama, müzik, hikâye etkinliklerini yapabilecekleri bunun yanında güzel havalarda piknik yapabilecekleri bir alandır." şeklinde açıklanan dış mekân oyun alanı aşağıdakilerden hangisidir?

#3. "Çocuğun eline aldığı nesneyi başka bir nesneye dönüştürdüğü oyundur." Yukarıda verilen bu açıklama hangi oyun türü ile ilgilidir?

#4. "Oyunun insanların zaman içinde toplanan bastırılmış enerjiyi serbest bırakmalarına izin verdiğini varsaymaktadır." Açıklaması aşağıda verilen oyun kuramlarından hangisine aittir?

#5. Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi eğitim kurumlarının bahçesinde bulunan beton oyun alanında bulunması gereken materyallerden biri değildir?

NOT: Beton alan:
Bu alanda basketbol potası, futbol kalesi, voleybol filesi, tırmanma parkuru, hulohup, çeşitli toplar, saha çizgileri
ve spor malzemeleri bulunmalıdır. Bunun yanında kaykay, bisiklet, paten, scooter, oyuncak araba gibi araçlarda bu alanda
kullanılabilir.

#6. Aşağıdakilerden hangisi sanat merkezi materyallerinden biri değildir?

#7. Kişilik özellikleri açısından zayıf bir öğretmenin çocuğun üzerindeki etkisi nasıl olur?

#8. Aşağıdakilerden hangisi aktif öğrenmenin beş özelliğinden değildir?

NOT: Aktif (etkin) öğrenme beş özelliğe sahiptir:
1. Materyaller
2. Manipülasyon
3. Seçim
4. Çocuk dili ve düşüncesi
5. Yetişkin yapı iskele kurma

#9. Çocukların büyük kas kontrolünü geliştirir. - Sınıflandırma için fırsatlar oluşturur. - İşbirlikçi oyun için ortam yaratır. - Yaratıcı oyunun ortaya çıkmasını sağlar. Yukarıda çocuklara yararlarının sıralandığı merkez aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

NOT: Blok merkezinin çocuğa katkıları şunlardır:
– Çocukların büyük kas kontrolünü geliştirir.
– Sınıflandırma için fırsatlar oluşturur.
– İşbirlikçi oyun için ortam yaratır.
– Yaratıcı oyunun ortaya çıkmasını sağlar.
– Beceri geliştirme fırsatı ve özgüven kazandırır.
– Konuşma, öğrenme ve yeni kelime kullanımı için birçok fırsat sunar.
– Farklı malzemeleri ve özelliklerini deneyimlemeye teşvik eder.
– Fikirlerini ifade edebilecekleri üç boyutlu bir ortam sunar.
– Problem çözmeyi kolaylaştırır.
– Birçok matematik ve fen öğrenme çıktısına hitap eder

#10. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde blok oyunu aşamaları doğru sırayla verilmiştir?

#11. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde görüşme yönteminin güçlü yanı ifade edilmiştir?

NOT: Görüşme tekniğinin veri elde edilmek istenen birimden (çocuk veya yetişkin) derinlemesine bilgiler elde edilebilmesi
diğer tekniklerden ayıran en önemli özelliğidir.

#12. "Yaren öğretmen sınıfındaki çocukları tanımak amacıyla her çocuğu ayrı bir odaya alıp ona önceden hazırladığı soruları sormaktadır. Çocukla ne zaman ve ne kadar süre görüşeceğini önceden belirlemiştir." Yukarıda örnek verilen çalışmanın adı aşağıdakilerden hangisidir?

#13. "Serbest zaman etkinliği" kavramını eğitime kazandıran düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

NOT: Serbest zaman etkinliği kavramını eğitime kazandıran Fröebel küçük yaştaki çocuklar için oyunun eğitici özelliği üstünde durmuştur. Çocuklara verilen materyallerin yaşlara göre değişmesi ve eğitimde müzikten yararlanmak Fröebel’in kuramındaki temel düşüncedir.
*En önemli eseri insanın eğitimidir.

#14. Aşağıdakilerden hangisi aile katılımının amaçlarından biri değildir?

NOT: Aile Katılımının Amaçları:
– Aileyi çocuğun kurumdaki eğitim sürecine dâhil etmek,
– Çocuğun gelişimi ve eğitimi konusunda aileleri bilgilendirmek,
– Çocuk hakkında aileyle öğretmen arasında karşılıklı bilgi paylaşımını sağlamak,
– Ailelerin diğer ailelerle bir araya gelerek birbirlerinin deneyimlerinden yararlanmalarını sağlamak,
– Ailelerin okul dışındaki bilgi kaynaklarını kendilerinin ve çocuklarının yararına kullanmalarını desteklemek,
– Anne babalara duygusal destek sunmak,
– Kuruma her yönden destek olmak,
– Çocukların içinde bulundukları ortamdan ileri gelen farklılıklarını ortadan kaldırarak ilköğretime hazırlanmalarını sağlamak,
– Ailelerin, çocuğun ev ortamında nasıl destekleneceği konusunda deneyim kazanmalarını desteklemek

#15. Okul öncesi eğitim kurumu bahçesinin zeminine dokunsal kabartmalı yollar yaptıran bir okul müdürü hangi yetersizlik türüne sahip çocuklara uygun olarak bahçeyi düzenlemiştir?

#16. Aşağıdakilerden hangisi kitap merkezi için kitap seçerken dikkat edilmesi gereken noktalardan biri değildir?

#17. Dış mekanda yer verilen bahçecilik (ekim, dikim) alanı ile yan yana kurulabilecek olan alan aşağıdakilerden hangisidir?

#18. "Ailelerin okul aile birliklerinde görev alarak okul sisteminin belirlenmesinde, karar verme noktalarında yer almaları sağlanır." Yukarıdaki tanım, aile katılımındaki rollerden hangisine aittir?

#19. Aşağıdakilerden hangisi görüşme yöntemi kullanılırken dikkat edilmesi gereken noktalardan biri değildir?

#20. Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi eğitimin kalitesini belirleyen unsurlardan biri değildir?

NOT: Okul öncesi eğitimin kalitesini belirleyen birçok unsur bulunmaktadır. Bunların başında fiziksel koşullar, program, personel ve planlama olarak sıralanabilmektedir. Okul öncesi eğitimin kalitesini arttıran en önemli unsur, tüm olanaklar sağlansa bile bu kaynakları işleyip çocukların yüksek yararı için kullanacak kişi olan öğretmendir.

#21. Ekonomik iş birliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) tarafından farklı ülkelerde 15 yaş çocukların temel olarak fen, matematik ve okuma becerilerini değerlendirmek için üç yılda bir yapılan sınav aşağıdakilerden hangisidir?

#22. Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi eğitim kurumlarında çalışan hizmetlinin sorumluluklarından değildir?

NOT: Hizmetlilerin sorumlulukları aşağıdaki şekilde sıralanabilir:
– Okul binası ve okuldaki eşyaların temizliği, basit bakım ve onarımlarını yapar.
– Okula gelen-giden çeşitli malzeme ile araç-gereci gerekli yerlere taşır ve yerleştirir.
– Okul yönetimince yapılacak planlama ve iş bölümüne göre her türlü yazı ve dosyayı dağıtır ve toplar.
– Yönetici ve öğretmenler tarafından kendisine verilen hizmetlerle ilgili diğer görevlerini yerine getirir

#23. Aşağıdakilerden hangisi aile katılımı yöntemlerinden biri değildir?

#24. Sık sık "hadi -mış gibi yapalım" ile başlar ve çocukların yaşadığı veya hayal ettiği her şeyi dâhil etmeyle devam eden bir oyun türüdür. Yukarıda açıklaması verilen oyun türü aşağıdakilerden hangisidir?

NOT: *Beceri oyunları: Çocukların oyun içinde bir hareketi ustalaşana kadar tekrar etmesi üzerine kurulu oyun türüdür. Örneğin, doğum günü paketini bağlamayı öğrenmek için birçok kere tekrar etmek gibi.
*Yapı inşa oyunları: Hayal gücü ve beceri gerektiren oyun şeklidir. Evler, gemiler, kaleler ve diğer yapıları inşa etmek gibi.
*Rol oynama oyunu (-mış gibi yapmak): Sık sık “hadi -mış gibi yapalım” ile başlayan ve çocukların yaşadığı veya hayal ettiği her şeyi oyuna dahil etmeyle devam eden bir oyun türüdür.
*Kurallı oyunlar: Anaokulu ve ilkokul çocukları kendi kurallarını oluşturmanın zorluğundan ve her oyun durumuna kuralların adapte edilmesi için sosyal müzakerelere katılmaktan hoşlanır.
*Küçük kas oyunları: Küçük oyuncaklarla oynama, boncuk dizme, yap boz oynama, nesneleri sınıflama gibi el becerisini geliştirme türü oyunlardır.

#25. Aşağıdakilerden hangisi aile katılımını etkileyen faktörlerden biridir?

NOT: Anne babanın çocuğun eğitimine katılımını etkileyen nedenleri iki aileden ve okuldan kaynaklanan nedenler olarak iki gruba ayırabiliriz. Aileden kaynaklanan engeller düşünüldüğünde ailelerin öğrenim ve kültürel seviyesinin düşüklüğünden kaynaklanabilir. Öğrenim düzeyi düşük ailelerin çocuklarının aldıkları eğitimine ilişkin beklenti ve ilgilerinin düşük olmasına neden olabilmektedir. Çocuklarının eğitimlerine hem annenin hem babanın tüm gün çalışmak zorunda olmaları ve okula zaman ayıramamaları, boşanma, ayrı yaşama, ailelerin farklı kültürel ve etnik gruplardan gelmeleri ailenin programa katılımını etkileyebilmektedir.

#26. Çocukların keşfetmesi için birçok farklı doğal malzeme, kütük, kum, kuru otlar, kaya, çeşitli şekillerde ahşap, kabuk ve tohumlar içeren dış mekan oyun alanına ne ad verilir?

#27. Ayşe Öğretmen, sene başında ailelere çocuklarının gelişimleriyle ilgili bilgi vermek için bir görüşme takvimi oluşturacağını söyler. Ailelerden hangi saatlerde okula gelebileceklerinin yazılı olduğu bir kâğıt ister. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde Ayşe Öğretmen'in tercih ettiği aile katılımı çeşidinin adı bulunmaktadır?

#28. Atatürk'ün Türk eğitim sistemi hakkında rapor hazırlamak için Türkiye'ye davet ettiği teorisyen aşağıdakilerden hangisidir?

NOT: Atatürk, Dewey’i Türk eğitim sistemi hakkında rapor hazırlamak için Türkiye’ye davet etmiştir. Daveti kabul eden
Dewey, 1924 yılında gerçekleştirdiği iki aylık bir ziyaret sonunda bir rapor sunmuştur. Rapor, Dewey’in eğitim felsefesinin
izlerini taşımakla beraber daha çok yeni kurulan bir sistemin temel eksikliklerini gidermeye yönelik pratik öneriler
içermektedir.

#29. I. Bloklarla inşa edilen yapıların dramatik oyun için adlandırıldığı ve dramatik oyun senaryolarına dahil edildiği aşamadır. II. Çocuklar blokları raftan almadan önce yapı planlarını ilan edebilir ve iş birliği yapacak arkadaşlarına rol atayabilir. III. Çocuklar temsili olarak inşa etmeye ve binalarını etiketlemeye veya adlandırmaya başlar. IV. Çocuklar daha önceki aşamalarda uygulanan becerileri kullanarak bloklarla dekoratif desenler oluşturmaya başlar. Yukarıda verilen ifadelerden hangisi/hangileri blok oyununun erken temsil aşaması ile ilgilidir?

#30. Bu merkezin temel amacı, anlamlı bir bağlamda dil ve okuryazarlık becerilerini geliştirmektir. Yukarıda verilen bu açıklama aşağıdaki merkezlerden hangisine aittir?

#31. Okul öncesi eğitim programında bulunan konular ana hatlarıyla şöyledir: 1.Dönem Konuları: Anaokulu yaşamı, ilkbahar-hava değişimi, beslenme, ağaçlar 2. Dönem Konuları: Trafik kurumu, sonbahar, makine ve aletler, benim giysilerim vücudum gibi. Yukarıda açıklaması yapılan bu okul öncesi eğitim programı hangi ülkeye aittir?

NOT: Kore’de 1960’lı yıllarda itibaren okul öncesi eğitimle ilgili birçok yasal düzenlemeler yapılmıştır. İlk resmî okul öncesi eğitim programı 1960 yılında yürürlüğe girmiştir. Program, Piaget ve Bruner’in eğitim anlayışından yararlanılarak oluşturulmuştur.

#32. Aşağıdaki kişilerden hangisi çocukların doğayla uyum içinde büyümelerini teşvik etmek için her çocuğun kendi küçük bahçesini oluşturmasının önemini savunmuştur?

#33. 1739 sayılı Milli Eğitim temel kanunu'nun 43. Maddesine göre öğretmenliğin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

#34. Bir okul öncesi öğretmeninden en temel beklenti aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

HD Quiz powered by harmonic design

 Erken Çocukluk Eğitimine Giriş 2021 Bütünleme Deneme

Auzef Çocuk Gelişimi
telegram çocuk gelişimi

Editor

Editör

You cannot copy content of this page - LOLONOLO
%d blogcu bunu beğendi: