Resimli Çocuk Kitapları 2021-2022 Vize

Resimli Çocuk Kitapları 2021-2022 Vize

#1. Çocukların kelime hazinesinin gelişmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?

#2. Aşağıdakilerden hangisi estetik ihtiyacı ile ilgili yanlıştır?

NOT: Estetik ihtiyacı, insanların çocukluktan itibaren süsleme ve süslenme ihtiyacından doğar. Çocukların estetik duygusu yalnızca doğuştan gelmez; karşılaştığı materyaller, çevresi de estetik ihtiyacını doğurup geliştirebilir. Bu sebeple bu ihtiyacın gelişmesinde de karşılanmasında da yetişkinin de rolü vardır.

#3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

#4. “Kitap, .......... ve yetişkin arasında araçtır.” ifadesinde boşluklu alana aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

#5. Çizgiler türlerine göre anlamlar taşıyabilmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

NOT: Çizgilerin yönünü göz önünde bulundurduğumuzda üç çeşit çizgi vardır; yatay, dikey ve diagonal çizgiler.

#6. Aşağıdakilerden hangisi resimli çocuk kitabının içeriğini oluşturan etmenlerden değildir?

#7. Aşağıdakilerden hangisi çocuk kitapları endüstrisinin başlangıç sebebidir?

#8. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir çocuk kitabının prensiplerinden değildir?

#9. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

#10. Aşağıdakilerden hangisi yazısız kitap özelliği değildir?

NOT: Sessiz kitaplar ya da yazısız öykü kitapları konu bütünlüğü taşıyan sadece resimlerle ya da bir iki cümle ilavesinden oluşan kitaplardır. Çocukları anlatıma teşvik ettiği için ifade edici dillerini geliştirmeyi amaçlar. Bazen kitabın sonunda öykünün metni yazabilir. Ülkemizde pek fazla örneği bulunmamaktadır. Bu kitaplarda resimlendirmenin çok iyi yapılmış olması gerekir.

#11. Aşağıdakilerden hangisi resimli öykü kitaplarının içerik özellikleri ile ilgili yanlıştır?

#12. Aşağıdakilerden hangisi kadın çocuk edebiyatı yazarlarından değildir?

NOT: Günümüzde Zeynep BASSA, Aytül AKAL, Ayla ÇINAROĞLU, Feridun ORAL, Gülçin ALPÖGE, Serpil URAL, Behiç AK, Sevim AK, Tülin KOZİKOĞLU, Sara ŞAHİNKANAT başarılı resimli çocuk kitabı yazarlarımızdan birkaçıdır.

#13. Çocuk edebiyatı hedeflerini yerine getirebilmesinde aşağıdakilerden hangisinin sorumluluğu yoktur?

NOT: Çocuk edebiyatının bu hedefleri yerini getirebilmesinde yazarların, ressamların, tasarımcıların, yayıncıların, çizerlerin ve buna ek olarak aile ve öğretmenlerin büyük sorumlulukları vardır.

#14. Aşağıdaki kitap türlerinden hangisi 0-2 yaş grubu çocuklarına en az uygundur?

#15. Yeterli olma; ......... ve ............ öncesindeki adımdır. Yukarıdaki boşluklara uygun olan seçenek aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

#16. “........... dil gelişiminin en hızlı olduğu dönemdir.” ifadesinde boşluklu alana aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

#17. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

#18. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#19. Aşağıdakilerden hangisi 18. yüzyıl çocuk edebiyatının özelliklerinden biri değildir?

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

HD Quiz powered by harmonic design

Resimli Çocuk Kitapları 2021-2022 Vize

1- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Çocuklar için resimleri yetişkinler yorumlamalıdır.
B) Metin içerisinde verilemeyen detaylar resimle verilmelidir.
C) Resimler konuyu belirginleştirir çocukların kurguyu anlamasına sağlar.
D) Resimler yazıyı güçlendiren bir paylaştır.
E) Kitaplarda verilmek istenen olaylar resimler sayesinde de verilebilir.

Cevap : A) Çocuklar için resimleri yetişkinler yorumlamalıdır.

2- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Bebeklerin kitaplarının konusu genellikle etrafındaki nesilleri tanımak üzerinedir
B) Konular genellikle çocukların günlük hayatta karşılaşabilecekleri türden olmalıdır
C) Çocukların karşılaşılabilecek problemler ve çözümler konularak kitaplarda işlenebilir
D) Kitapların konusu her yaş grubu için bellidir
E) Yetişkinler çocukların ilgi ve alakalarının farkında olup kitap seçiminde çocuklarına yardımcı olmalıdır

Cevap : C) Çocukların karşılaşılabilecek problemler ve çözümler konularak kitaplarda işlenebilir

3- Aşağıdakilerden hangisi çocuk kitapları endüstrisinin başlangıç sebebidir?

A) Çocukların resimlere daha çok ilgi göstermesi
B) Yapılmamış bir iş olduğu için kazancın çok olması
C) Yetişkin kitaplarını çocukların anlamaması
D) Edebiyatı yan dallara bölerek çeşitlilik yaratmak
E) Çocuklarında kendilerine ait olgulara sahip olması

Cevap : E) Çocuklarında kendilerine ait olgulara sahip olması

4- Aşağıdakilerden hangisi resimli öykü kitaplarının içerik özellikleri ile ilgili yanlıştır?

A) Her çocuğun aynı yaşta ilgi gösterdiği konular aynıdır
B) Resimli çocuk kitaplarının konuları çocukların günlük hayatta karşılaşabilecekleri konular olmalıdır
C) Yetişkinler çocukların ilgilerinin farkında olmalıdır
D) Yetişkinlerin doğru kitap seçimi için çocukları iyi gözlemlemesi gerekmektedir
E) Seçilen konular çocukların ilgi ve ihtiyaçlarına yönelik olmalıdır

Cevap : A) Her çocuğun aynı yaşta ilgi gösterdiği konular aynıdır

5- Aşağıdaki kitap türlerinden hangisi 0-2 yaş grubu çocuklarına en az uygundur?

A) Oyuncak kitap
B) Bez kitap
C) Banyo kitabı
D) Resimli öykü kitabı
E) ABC kitabı

Cevap : D) Resimli öykü kitabı

6- Yeterli olma; ……… ve ………… öncesindeki adımdır.
Yukarıdaki boşluklara uygun olan seçenek aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Başarma, kabul görme
B) Başarma, sevme
C) Bir grubun üyesi olma, sevme
D) Sevme, başarma ihtiyacı
E) Başarma, bir grubun üyesi olma

Cevap : A) Başarma, kabul görme

7- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Çocuklar kitapları elleri ile kavramaya başladıklarında yetişkine daha az ihtiyaç duyarlar.
B) Çocuklar doğdukları andan itibaren kitaplarla etkileşime geçirilebilir
C) Okul öncesi dönemde dil gelişiminin en hızlı olduğu yaş aralığını iki-üç yaştır
D) Kitaplarla erken tanışma çocukların ileriki yaşlarda dil becerilerinin yüksek olmasına sebep olabilir
E) Çocukların kitaplara ilgi göstermeleri için konuşmaya başlamaları gerekir

Cevap : E) Çocukların kitaplara ilgi göstermeleri için konuşmaya başlamaları gerekir

8- Aşağıdakilerden hangisi iyi bir çocuk kitabının prensiplerinden değildir?

A) Sanata özen göstermelidir.
B) Vermek isteneni doğrudan didaktik bir dille anlatmalıdır.
C) Mesajı çocukların anlayabileceği seviyede vermelidir.
D) Çocuklarda okuma arzusu uyandırmalıdır
E) Bilgileri doğru biçimde vermelidir

Cevap : B) Vermek isteneni doğrudan didaktik bir dille anlatmalıdır.

9- Çocukların kelime hazinesinin gelişmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?

A) Kardeş sayısının
B) Resimli çocuk kitaplarının
C) Ebeveynlerinin
D) Anne ve baba mesleği
E) Arkadaşlarıyla sosyal etkileşime geçmesinin

Cevap : D) Anne ve baba mesleği

10- Aşağıdakilerden hangisi kadın çocuk edebiyatı yazarlarından değildir?

A) Gülçin Alpöge
B) Sevim Ak
C) Ayşe Kulin
D) Aytül Akal
E) Ayla Çınaroğlu

Cevap : C) Ayşe Kulin
NOT: Günümüzde Zeynep BASSA, Aytül AKAL, Ayla ÇINAROĞLU, Feridun ORAL, Gülçin ALPÖGE, Serpil URAL, Behiç AK, Sevim AK, Tülin KOZİKOĞLU, Sara ŞAHİNKANAT başarılı resimli çocuk kitabı yazarlarımızdan birkaçıdır.

11- Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Çocuk kitapları yetişkin kitaplarının kısaltılmış halidir.
B) Çocuk kitapları gerçek ahlaki değerlere sahip değildir.
C) Çocuk kitapları sanatsal nitelik taşımaktadır.
D) Çocuk kitapları edebi nitelik taşımamaktadır.
E) Çocuk kitaplarının konuları yetişkinlerin kitapları ile aynıdır.

Cevap : C) Çocuk kitapları sanatsal nitelik taşımaktadır.

12- “……….. dil gelişiminin en hızlı olduğu dönemdir.” ifadesinde boşluklu alana aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) 2-3 yaş
B) 0-1 yaş
C) 4-5 yaş
D) 6-7 yaş
E) 7-9 yaş

Cevap : A) 2-3 yaş

13- Çizgiler türlerine göre anlamlar taşıyabilmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Çizgilerin yönünü göz önünde bulundurduğumuzda beş çeşit çizgi vardır; geometrik, üçgen, yatay, dikey ve diagonal çizgiler.
B) Dikey çizgiler; kararlılık ve kuvvet göstergesidir.
C) Diagonal çizgiler ise doğallığı ifade eder.
D) Yatay çizgiler; yatıştırıcıdır ve huzur verir.
E) Kavisli çizgiler mutluluk ve neşeyi ifade eder.

Cevap : A) Çizgilerin yönünü göz önünde bulundurduğumuzda beş çeşit çizgi vardır; geometrik, üçgen, yatay, dikey ve diagonal çizgiler.
NOT: Çizgilerin yönünü göz önünde bulundurduğumuzda üç çeşit çizgi vardır; yatay, dikey ve diagonal çizgiler.

14- Aşağıdakilerden hangisi resimli çocuk kitabının içeriğini oluşturan etmenlerden değildir?

A) Kurgu
B) Karakter
C) Anlatım ve dil
D) Konu
E) Malzeme kalitesi

Cevap : E) Malzeme kalitesi

15- Aşağıdakilerden hangisi 18. yüzyıl çocuk edebiyatının özelliklerinden biri değildir?

A) Şiirsel biçimde yazılmıştır.
B) Arap harfleriyle yazılmıştır
C) Çocuklara nasıl davranması gerektiğini öğretir
D) Latin harfleriyle yazılmıştır
E) Terbiye edici nitelikte yazılmıştır

Cevap : D) Latin harfleriyle yazılmıştır

16- Çocuk edebiyatı hedeflerini yerine getirebilmesinde aşağıdakilerden hangisinin sorumluluğu yoktur?

A) Arkadaş
B) Aile
C) Yayıncı
D) Öğretmen
E) Çizer

Cevap : A) Arkadaş
NOT: Çocuk edebiyatının bu hedefleri yerini getirebilmesinde yazarların, ressamların, tasarımcıların, yayıncıların, çizerlerin ve buna ek olarak aile ve öğretmenlerin büyük sorumlulukları vardır.

17- “Kitap, ………. ve yetişkin arasında araçtır.” ifadesinde boşluklu alana aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Öğretmen
B) Ebeveyn
C) Ev
D) Okul
E) Çocuk

Cevap : E) Çocuk

18- Aşağıdakilerden hangisi yazısız kitap özelliği değildir?

A) Konu bütünlüğü taşır.
B) Resim ya da bir iki cümleden oluşur.
C) Ülkemizde pek fazla örneği bulunmaktadır.
D) Bu kitaplarda resimlendirmenin çok iyi yapılmış olması gerekir.
E) Çocukları anlatıma teşvik ettiği için ifade edici dillerini geliştirmeyi amaçlar.

Cevap : C) Ülkemizde pek fazla örneği bulunmaktadır.
NOT: Sessiz kitaplar ya da yazısız öykü kitapları konu bütünlüğü taşıyan sadece resimlerle ya da bir iki cümle ilavesinden oluşan kitaplardır. Çocukları anlatıma teşvik ettiği için ifade edici dillerini geliştirmeyi amaçlar. Bazen kitabın sonunda öykünün metni yazabilir. Ülkemizde pek fazla örneği bulunmamaktadır. Bu kitaplarda resimlendirmenin çok iyi yapılmış olması gerekir.

19- Aşağıdakilerden hangisi estetik ihtiyacı ile ilgili yanlıştır?

A) Çocuklarda estetik duygusu sadece doğuştan gelir.
B) Büyüdükçe bireyde İhtiyaçlar bilinçli hale gelir.
C) Kitaplarda renkler ve çizgilerin uyum içinde olması çocukların estetik ihtiyacını doyurabilir.
D) Estetik ihtiyacını çok geliştiren bireyler sanatsal uğraşlara yönelebilir
E) Herkeste aynı seviyeye kadar gelişmez

Cevap : A) Çocuklarda estetik duygusu sadece doğuştan gelir.
NOT: Estetik ihtiyacı, insanların çocukluktan itibaren süsleme ve süslenme ihtiyacından doğar. Çocukların estetik duygusu yalnızca doğuştan gelmez; karşılaştığı materyaller, çevresi de estetik ihtiyacını doğurup geliştirebilir. Bu sebeple bu ihtiyacın gelişmesinde de karşılanmasında da yetişkinin de rolü vardır.

Resimli Çocuk Kitapları 2021-2022 Vize

Auzef Resimli Çocuk Kitapları
telegram çocuk gelişimi

Resimli Çocuk Kitapları 2021-2022 Vize

Editor

Editör

You cannot copy content of this page - LOLONOLO
%d blogcu bunu beğendi: