Ortadoğu Siyaseti 2022 Final Deneme Sınavı -3

Ortadoğu Siyaseti 2022 Final Deneme Sınavı -3

#1. Suudi Arabistan'ın kurucusu ve ilk kralı kimdir?

lolonolo

#2. Aşağıdakilerden hangisi İran anayasasının ihdas ettiği makamlardan/kurumlardan biri değildir?

#3. Aşağıdakilerden hangisi 2 Hordad Cephesi’nin özellikleri arasında yer almaz?

#4. Aşağıdakilerden hangisi Arap Sosyalist Birliği'nin hedefleri arasında yer almaz?

#5. Aşağıdaki hangi Anlşma ile Britanya yeni Suudi Arabistan devletini tanır?

#6. Sovyetler Birliği 1979’da hangi ülkeyi işgal etmiştir?

#7. Aşağıdakilerden hangisi Orta Doğu’yu anlamanın zorluklarından biri değildir?

#8. Aşağıdakilerden hangisi Mübarek rejimi tarafından yapılmamıştır?

#9. Suudi Arabistan Krallığı’nda vatandaşlık nasıl kazanılır?

#10. Sykes-Picot Antlaşması hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#11. Aşağıdaki ulema ailelerden hangisi Suudi Arabistan’da Adalet, Eğitim, Hac ve Evkaf Bakanlıklarına genellikle nezaret etmektedir?

#12. Kraliyetin babadan oğula geçişi ilk kim düzenlemiştir?

#13. Aşağıdaki Orta Doğu ülkelerinden hangisi önce Fransız, sonrasındaysa İngiltere tarafından işgal edilmiştir?

#14. 1969'da kurulan İslam Konferansı Örgütü (günümüzde İİT) hangi amaç etrafında kurulmuştur?

#15. Aşağıdaki ülkelerden hangisi 1. Dünya Savaşı sırasında İtilaf Devletleri arasında yer alır?

#16. Suudi Arabistan’da 1950'lerden beri zaman zaman ayaklanan Şiilerin en temel rahatsızlığı nedir?

#17. Suudi Arabistan’da yaygın din anlayışı hangisidir?

#18. Aşağıdakilerden hangisi Müslüman Kardeşler için söylenemez?

#19. Cuhayman el-Utaybi Mekke'de toplanarak 20 Kasım 1979'da silahla Kâbe’ye girip ayaklanma başlatmasının (Kabe Baskını) nedeni aşağıdakilerden hangisi değildir?

#20. Suudi Arabistan bir ulus-devlet olarak yapılanırken ulusal kimlik hangi unsur üzerine dayanmaktadır?

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

HD Quiz powered by harmonic design

Ortadoğu Siyaseti 2022 Final Deneme Sınavı -3-

 

Ortadoğu Siyaseti 2022 Final Deneme Sınavı -3

Suudi Arabistan Krallığı’nda vatandaşlık nasıl kazanılır?

a) Kan bağı ile
b) Doğum ile
c) 3.0000.000 dolar sermaye ile
d) Süresiz 10 yıllık ikamet ile
e) Kraliyet ailesinin kararı ile

Cevap : a) Kan bağı ile

Suudi Arabistan’ın kurucusu ve ilk kralı kimdir?

a) Abdul Aziz
b) Fahd
c) Faysal
d) Şerif Hüseyin
e) İbn Suud

Cevap : e) İbn Suud

Kraliyetin babadan oğula geçişi ilk kim düzenlemiştir?

a) Abdul Aziz
b) Fahd
c) Faysal
d) Şerif Hüseyin
e) İbn Suud

Cevap : a) Abdul Aziz

Suudi Arabistan’da yaygın din anlayışı hangisidir?

a) Şiilik
b) Vahhabizm
c) Caferilik
d) İsmailiyye
e) Sünnilik

Cevap : b) Vahhabizm

Suudi Arabistan bir ulus-devlet olarak yapılanırken ulusal kimlik hangi unsur üzerine dayanmaktadır?

a) Etnik ve kraliyet
b) Dil ve din
c) Kültür ve dil
d) Din ve kraliyet
e) Soy ve kültür

Cevap : d) Din ve kraliyet

Aşağıdaki ulema ailelerden hangisi Suudi Arabistan’da Adalet, Eğitim, Hac ve Evkaf Bakanlıklarına genellikle nezaret etmektedir?
a) Bin Ladin Ailesi
b) Kraliyet Ailesi
c) Kaşıkçı Ailesi
d) Haşimi Ailesi
e) El-Şeyh Ailesi

Cevap : e) El-Şeyh Ailesi

Cuhayman el-Utaybi Mekke’de toplanarak 20 Kasım 1979’da silahla Kâbe’ye girip ayaklanma başlatmasının (Kabe Baskını) nedeni aşağıdakilerden hangisi değildir?

a) Suud ailesinin İslami öğretiyi terk etmesi
b) Kraliyetin ABD ve İsrail’e petrol ve para sağlaması
c) Cuhayman el-Utaybi’nin yönetimde hak iddia etmesi
d) Suudi vatandaşlarına ifade özgürlüğü vermemekle suçlaması
e) Hükümetin ulusal serveti israf etmesi ve rüşvet kaynağı olarak görülmesi

Cevap : c) Cuhayman el-Utaybi’nin yönetimde hak iddia etmesi

Aşağıdaki hangi Anlşma ile Britanya yeni Suudi Arabistan devletini tanır?

a) Cidde Anlaşması
b) Medine Anlaşması
c) Londra Anlaşması
d) Mekke Anlaşması
e) Taif Anlaşması

Cevap : a) Cidde Anlaşması

1969’da kurulan İslam Konferansı Örgütü (günümüzde İİT) hangi amaç etrafında kurulmuştur?

a) BM Güvenlik Konseyi’ni dengelemek
b) Müslüman ülkeler arasında ekonomik işbirliğini güçlendirmek
c) Arap ülkeler arasında dayanışma ve yardımlaşmayı güçlendirmek
d) Müslüman ülkeleri Filistinliler lehine harekete geçirmek ve İslami dayanışmayı sağlamak
e) Müslüman ülkeler arasında barış ve arabuluculuk faaliyetlerini kurumsal düzeyde yürütmek

Cevap : d) Müslüman ülkeleri Filistinliler lehine harekete geçirmek ve İslami dayanışmayı sağlamak

Suudi Arabistan’da 1950’lerden beri zaman zaman ayaklanan Şiilerin en temel rahatsızlığı nedir?

a) İran kışkırtması
b) Özerk bölge ilan etme
c) Baskı ve ayrımcılık
d) Yönetimdeki rüşvet ve yolsuzluk
e) Yönetimin gayri -İslami tasarrufları

Cevap : c) Baskı ve ayrımcılık

Ortadoğu Siyaseti 2022 Final Deneme Sınavı -3

Ortadoğu Siyaseti Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler

Ortadoğu Siyaseti 2022 Final Deneme Sınavı -3

Editor

Editör

You cannot copy content of this page - LOLONOLO
%d blogcu bunu beğendi: