Uluslararası Güvenlik Final 2022 Deneme Sınavı -1

Uluslararası Güvenlik Final 2022 Deneme Sınavı -1

#1. Aşağıdakilerden hangisi çevresel sorunların güvenlik sorunu olmadığının bir göstergesi değildir?

#2. Aşağıdakilerden hangisi bir örtülü operasyon biçimi değildir?

#3. Aşağıdakilerden hangisi işle ilgili güvensizlik kaynaklarından birisi değildir?

#4. Küresel nüfus artışı aşağıdakilerden hangisine sebep olur?

#5. Ortak varlıkların trajedisi sorununa iki farklı çözüm önerilmiştir. Bu çözümlerden bir tanesi herkesin elindekini sürdürülebilir bir biçimde harcamasını teşvik edebilmek için ortak varlıklar bireysel mülklere dönüştürülmesidir. Aşağıdakilerden hangisi bunun bir örneğidir?

#6. “İnandırıcı reddedilebilirlik” aşağıdakilerden hangisi için olmazsa olmaz bir gerekliliktir?

#7. “Nüfus artışı gıda kıtlığına sebep olmaktadır.” Bu ifade de yanlış olan nedir?

#8. “…………… bir armatörün gemisine kendi uyrukluğu dolayısı ile çekeceği bayrak yerine, vergi, ücret ve işletim maliyetlerinin düşürülmesi gibi türlü kolaylıklar gösteren bir başka devletin bayrağını çekmesidir”. Boşluğa uygun kavram aşağıdakilerden hangisidir?

#9. Somali’de deniz korsanlığının öne çıkması aşağıdaki hususlardan hangisini doğrulamaktadır?

#10. Aşağıdakilerden hangisi deniz terörizminin ortaya çıkışındaki faktörlerden birisi değildir?

#11. Aşağıdakilerden hangisi kronik gıdayı tanımlar?

#12. Aşağıdakilerden hangisi yerel çevresel sorunların küresel düzeydeki etkisini göstermemektedir?

#13. Aşağıdakilerden hangisi çevre güvenliğinin insan güvenliği boyutu ile ilgili değildir?

#14. Aşağıdakilerden hangisi Doğu Akdeniz’de aktif olan devletlerin bu bölgeye yönelik planlarından birisi değildir?

#15. Aşağıdakilerden hangisi gıda güvenliği unsurlarından sayılmaz?

#16. Aşağıdakilerden hangisi kötü sağlığın küreselleşmesinde kültürün etkisinin bir örneği değildir?

#17. Aşağıdakilerden hangisi Dünya Sağlık Örgütünün yatay stratejilerinden birine örnek olarak gösterilemez?

#18. Aşağıdakilerden hangisi Japonya’nın insan güvenliği yaklaşımına uygun değildir?

#19. Aşağıdakilerden hangisi aşırı avlanma ve balık tüketimi ile ilgili unsurlardan değildir.

#20. Aşağıdakilerden hangisi küreselleşme ile bağlantılı olarak COVID-19’un yayılmasının sebeplerinden biri değildir?

#21. Ekonomik güvenlik ve çevre güvenliğinden fedakarlık etmeden gelişme biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

#22. Aşağıdakilerden hangisi sivil toplumun iyi sağlığı yaymak için teknoloji kullanımına bir örnek teşkil etmektedir?

#23. Aşağıdaki bulaşıcı hastalıklardan hangisi sağlığın bir güvenlik sorunu olarak kabul edilmesini sağlamıştır?

#24. “……………” Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi uyarınca bir devletin deniz kaynaklarının araştırılması ve kullanılmasında su ve rüzgâr enerjisi de dahil olmak üzere özel haklara sahip olduğu deniz bölgeleridir”. Boşluğa uygun kavram aşağıdakilerden hangisidir?

#25. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki doğalgaz yataklarını korumak için gerçekleştirdiği faaliyetlerden birisi değildir?

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

HD Quiz powered by harmonic design

Uluslararası Güvenlik Final 2022 Deneme Sınavı -1

LOLONOLO

Uluslararası Güvenlik Final 2022 Deneme Sınavı -1

Ortak varlıkların trajedisi sorununa iki farklı çözüm önerilmiştir. Bu çözümlerden bir tanesi herkesin elindekini sürdürülebilir bir biçimde harcamasını teşvik edebilmek için ortak varlıklar bireysel mülklere dönüştürülmesidir. Aşağıdakilerden hangisi bunun bir örneğidir?

a) Münhasır Ekonomik Bölgeler oluşturulması
b) Derin deniz yatağının insanlığın ortak mirası kabul edilmesi
c) Uluslararası Deniz Yatağı Otoritesinin kurulması
d) Nüfus kontrolü
e) Ekonomik büyümenin sınırları düşüncesi

Cevap : a) Münhasır Ekonomik Bölgeler oluşturulması

Aşağıdakilerden hangisi yerel çevresel sorunların küresel düzeydeki etkisini göstermemektedir?

a) Ormansızlaşma – karbon emiliminin azalması
b) Çölleşme – gıda arzının azalması
c) Fosil yakıtların kullanımı – asit yağmurları
d) Deprem – tsunami
e) Endüstriyel üretimde kloroflorokarbon gazının kullanımı – ozon tabakasının incelmesi

Cevap : d) Deprem – tsunami

Ekonomik güvenlik ve çevre güvenliğinden fedakarlık etmeden gelişme biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Ekonomik büyümenin sınırları
b) Nüfus artışının engellenmesi
c) Sürdürülebilir kalkınma
d) Ortak malların trajedisi
e) Evrensel ortak varlıklar

Cevap : c) Sürdürülebilir kalkınma

Aşağıdakilerden hangisi çevre güvenliğinin insan güvenliği boyutu ile ilgili değildir?

a) Ozon incelmesi
b) Küresel ısınma
c) Ormansızlaşma
d) Çölleşme
e) Nüfus artışı

Cevap : e) Nüfus artışı

Aşağıdakilerden hangisi çevresel sorunların güvenlik sorunu olmadığının bir göstergesi değildir?

a) Çevresel sorunların devletlerarası şiddet sorunlarından farklı olması
b) Çevresel kaynakların kıtlığının şiddetli çatışmalara sebep olması
c) Çevresel sorunların askeri müdahale gerektirmemesi
d) Çevresel sorunların devletlerarası savaşa sebep olmaması
e) Ulusal güvenliğin çevre güvenliği ile ortak noktasının bulunmaması

Cevap : b) Çevresel kaynakların kıtlığının şiddetli çatışmalara sebep olması

LOLONOLO

Uluslararası Güvenlik Final Soruları

Aşağıdakilerden hangisi küreselleşme ile bağlantılı olarak COVID-19’un yayılmasının sebeplerinden biri değildir?

a) Seyahat artışı
b) Şehirleşme
c) Çeşitli gelirleri kaybetmemek için salgının bildirilmemesi
d) Teknolojik gelişmeler
e) Ticaret artışı

Cevap : d) Teknolojik gelişmeler

Aşağıdakilerden hangisi kötü sağlığın küreselleşmesinde kültürün etkisinin bir örneği değildir?

a) Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde tütün kullanımının artması
b) Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde obezitenin artması
c) Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde diyabetin artması
d) Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerede narkotik kullanımının artması
e) Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde sıtmanın artması

Cevap : e) Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde sıtmanın artması

Aşağıdakilerden hangisi Dünya Sağlık Örgütünün yatay stratejilerinden birine örnek olarak gösterilemez?

a) Birinci basamak sağlık hizmetlerini yaygınlaştırmak
b) Koruyucu sağlık hizmetlerini yaygınlaştırmak
c) Çiçek aşısı kampanyası
d) Anne ve bebeklerin sağlık hizmetine erişimini arttırmak
e) Bulaşıcı hastalıklarla mücadelede farkındalığı arttırmak

Cevap : c) Çiçek aşısı kampanyası

Aşağıdaki bulaşıcı hastalıklardan hangisi sağlığın bir güvenlik sorunu olarak kabul edilmesini sağlamıştır?

a) HIV/AIDS
b) COVID-19
c) Ebola
d) MERS
e) Domuz gribi

Cevap : a) HIV/AIDS

Aşağıdakilerden hangisi sivil toplumun iyi sağlığı yaymak için teknoloji kullanımına bir örnek teşkil etmektedir?

a) Save the Children organizasyonunun hastalıklarla ilgili araştırmaları
b) SatelLife’ın az gelişmiş ülke doktorlarına yardım amacıyla uydu bağlantılarını kullanması
c) Médecins Sans Frontirères’in ülkelere sağlık ekipleri göndermesi
d) MedAct’ın çeşitli politikaların sağlık üzerindeki etkilerinin farkındalığını arttırması
e) Kızılay’ın Suriyeli mültecilere Kızılaykart dağıtması

Cevap : b) SatelLife’ın az gelişmiş ülke doktorlarına yardım amacıyla uydu bağlantılarını kullanması

LOLONOLO

Uluslararası Güvenlik Final Soruları

Aşağıdakilerden hangisi gıda güvenliği unsurlarından sayılmaz?

a) Gerekli olan diyete ulaşım
b) Gerekli olan besleyici ve yeterli gıdaya ulaşım
c) En az bir aylık gıda stoku yeterlidir
d) Aktif ve sağlıklı bir yaşamı kapsar
e) Tüm insanlık için geçerlidir

Cevap : c) En az bir aylık gıda stoku yeterlidir

Aşağıdakilerden hangisi kronik gıdayı tanımlar?

a) Akşam yemeğine ulaşamayan kişinin durumudur
b) Sel felaketinden dolayı mahsulün zarar görmesi
c) Gıdanın uzun dönem ve kalıcı yokluk durumunda ortaya çıkmaktadır
d) Tüketilen sandviçte yeterli diyetin bulunmaması
e) Anne sütü alamayan bebeğin beslenme durumu

Cevap : c) Gıdanın uzun dönem ve kalıcı yokluk durumunda ortaya çıkmaktadır

“Nüfus artışı gıda kıtlığına sebep olmaktadır.” Bu ifade de yanlış olan nedir?

a) Nüfus artışı yiyeceğe talebi artırmaktadır
b) Nüfus artışı tarım arazilerinin bölünmesine yol açar
c) Nüfus artışı hane içerisinde kişi başına düşen gıda oranını etkileyebilir
d) Nüfus artışı otomatik olarak gıda güvensizliğinin nedenidir
e) Nüfus artışı tek başına kıtlığın nedeni değildir

Cevap : d) Nüfus artışı otomatik olarak gıda güvensizliğinin nedenidir

Küresel nüfus artışı aşağıdakilerden hangisine sebep olur?

a) Gıda arzına
b) Tarımsal üretim çeşitliliğine
c) Tarım arazisi fazlalığına
d) Ölüm oranında azalmaya
e) Kaynaklar üzerinde baskıya

Cevap : e) Kaynaklar üzerinde baskıya

Aşağıdakilerden hangisi aşırı avlanma ve balık tüketimi ile ilgili unsurlardan değildir.

a) Balıkçılık ve balık ürünlerinin aşırı tüketimi
b) Büyük fabrika gemilerinin konuşlandırılması
c) Gelişigüzel avlanmalar
d) Balık çiftliklerinin yaygınlaşması
e) Sürdürülebilir balık avlanma programları

Cevap : e) Sürdürülebilir balık avlanma programları

Uluslararası Güvenlik Final Soruları

“…………… bir armatörün gemisine kendi uyrukluğu dolayısı ile çekeceği bayrak yerine, vergi, ücret ve işletim maliyetlerinin düşürülmesi gibi türlü kolaylıklar gösteren bir başka devletin bayrağını çekmesidir”. Boşluğa uygun kavram aşağıdakilerden hangisidir?

a) Hayalet gemi
b) Gri alan
c) Deniz haydutluğu
d) Uygun (kolay) bayrak
e) Korsanlık

Cevap : d) Uygun (kolay) bayrak

Aşağıdakilerden hangisi deniz terörizminin ortaya çıkışındaki faktörlerden birisi değildir?

a) Liman ve denizlerdeki güvenlik zafiyetleri
b) Denizcilik sporları ve ekipmanında uzmanlaşmış ticari işletmelerin artması
c) Ekonomik istikrarsızlık yaratabilecek saldırı imkânı
d) 1997 Asya mali krizi
e) Kitlesel katliam imkânı

Cevap : d) 1997 Asya mali krizi

“……………” Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi uyarınca bir devletin deniz kaynaklarının araştırılması ve kullanılmasında su ve rüzgâr enerjisi de dahil olmak üzere özel haklara sahip olduğu deniz bölgeleridir”. Boşluğa uygun kavram aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kıta sahanlığı
b) Münhasır Ekonomik Bölge
c) Sahil kesimi
d) Riviera
e) Deniz bölgesi

Cevap : b) Münhasır Ekonomik Bölge

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki doğalgaz yataklarını korumak için gerçekleştirdiği faaliyetlerden birisi değildir?

a) Karadeniz’de doğalgaz arama faaliyetleri
b) Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin münhasır ekonomik bölgesinde çeşitli araştırmalar
c) Mavi Vatan tatbikatı
d) Donanma kapasitesinin arttırılması
e) Libya ile denizcilik anlaşmasının imzalanması

Cevap : a) Karadeniz’de doğalgaz arama faaliyetleri

Aşağıdakilerden hangisi Doğu Akdeniz’de aktif olan devletlerin bu bölgeye yönelik planlarından birisi değildir?

a) Çin – Kuşak Yol Girişimi
b) Mısır – Süveyş Kanalının genişletilmesi
c) ABD – Irak işgali
d) Türkiye – Mavi Vatan doktrini
e) Rusya – deniz varlığının sağlanması

Cevap : c) ABD – Irak işgali

LOLONOLO

Uluslararası Güvenlik Final Soruları

Uluslararası Güvenlik Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler

Uluslararası Güvenlik Final Soruları

Editor

Editör

You cannot copy content of this page - LOLONOLO
%d blogcu bunu beğendi: