Uluslararası Güvenlik Final 2022 Deneme Sınavı -2

Uluslararası Güvenlik Final 2022 Deneme Sınavı -2

#1. Aşağıdaki olaylardan hangisi Evanjelist öğretilere göre ahir zamanda Tanrının krallığını yeniden inşa etmesi için gerçekleşmesi beklenen olaylardan değildir?

#2. Aşağıdakilerden hangisi Dunn Cavelty’nin siber tehdit kümelerinden teknolojik kümenin tehdit temsillerinden birisidir?

#3. Aşağıdakilerden hangisi hava gücünün nakil ve ikmal konusunda etkili olduğunu kanıtlamasını sağlayan olaydır?

#4. Aşağıdakilerden hangisi doğrudan küresel tehdit unsurlarından sayılmaz?

#5. Aşağıdakilerden hangisi arasında siber çatışma riski daha fazladır?

#6. Aşağıdakilerden hangisi sağ görüşlü terörist grupların bir özelliği değildir?

#7. Aşağıdakilerden hangisi uzayda uydu güvenliği ile ilgili değildir?

#8. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası ilişkiler terimleriyle siber güvenlik terimlerini bağdaştıran kavramlardan birisi değildir?

#9. Aşağıdakilerden hangisi çevre güvenliğinin insan güvenliği boyutu ile ilgili değildir?

#10. Küresel nüfus artışı aşağıdakilerden hangisine sebep olur?

#11. Kayıt dışı taşınır silahlar en çok kimler tarafından kullanılmaktadır?

#12. Aşağıdakilerden hangisi felaket senaryoları ve komplo teorilerinin özelliklerinden değildir?

#13. Aşağıdakilerden hangisi deniz terörizminin ortaya çıkışındaki faktörlerden birisi değildir?

#14. Aşağıdakilerden hangisi güvenlik kapsamında değerlendirilen yeni konulardan değildir?

#15. Teo-jeopolitik kavramını en yakın hangisi tanımlar?

#16. Aşağıdakilerden hangisi Diebert ve Rohozinski’nin çalışmasına göre sivil ağların kapsamını belirtmektedir?

#17. Aşağıdakilerden hangisi gıda güvenliği unsurlarından sayılmaz?

#18. Vaat Edilmiş topraklar hangi ülke sınırlarında başlar?

#19. Aşağıdakilerden hangisi Dünya Sağlık Örgütünün yatay stratejilerinden birine örnek olarak gösterilemez?

#20. Aşağıdaki ülkelerden hangisi dünya silahlanma yarışında önde gelen ülkelerdendir?

#21. 1967 tarihli Dış Uzay Anlaşması hangi ülkeler arasında yapılmıştır?

#22. Aşağıdakilerden hangisi 11 Eylül terör eyleminin etkisi üzerine yapılan çıkarımlardandır?

#23. Siber güvenliğe yönelik stratejik güvenlik yaklaşımı hangilerinin kesişiminde bulunmaktadır?

#24. Aşağıdakilerden hangisi düşmana, zorlayıcının taleplerine karşı gelmenin sonucunda büyük maliyetler ödeyeceği düşüncesini dayatma stratejisine örnek olarak gösterilemez?

#25. Aşağıdakilerden hangisi Dış Uzay Anlaşması ile ilgili değildir?

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

HD Quiz powered by harmonic design

Uluslararası Güvenlik Final 2022 Deneme Sınavı -2

Uluslararası Güvenlik Final 2022 Deneme Sınavı -2

Aşağıdakilerden hangisi hava gücünün nakil ve ikmal konusunda etkili olduğunu kanıtlamasını sağlayan olaydır?

a) Leningrad Kuşatması
b) Wonsan Kuşatması
c) Litvanya Kuşatması
d) Gazze Kuşatması
e) Berlin Kuşatması

Cevap : e) Berlin Kuşatması

Aşağıdakilerden hangisi düşmana, zorlayıcının taleplerine karşı gelmenin sonucunda büyük maliyetler ödeyeceği düşüncesini dayatma stratejisine örnek olarak gösterilemez?

a) Almanya’daki kentsel bombalamalar
b) Japonya’daki kentsel bombalamalar
c) Silah üretim fabrikası bombalaması
d) Kosova Savaşındaki bombalamalar
e) Kuzey Kore’deki bombalamalar

Cevap : b) Japonya’daki kentsel bombalamalar

Aşağıdakilerden hangisi uzayda uydu güvenliği ile ilgili değildir?

a) Uzay çöplüğü
b) Siber saldırı
c) Güneş patlamaları
d) Oksijensizlik
e) Asteroitler

Cevap : d) Oksijensizlik

1967 tarihli Dış Uzay Anlaşması hangi ülkeler arasında yapılmıştır?

a) ABD – SSCB
b) İngiltere – Çin
c) ABD – Çin
d) Almanya – Kore
e) İngiltere – SSCB

Cevap : a) ABD – SSCB

Aşağıdakilerden hangisi Dış Uzay Anlaşması ile ilgili değildir?

a) Uzayda nükleer silah kullanımının yasaklanması
b) Gök cisimlerinde bulunan madenlerin ortaklığı
c) Ay ve diğer gök cisimlerinin yalnızca barışçı amaçlarla kullanılması
d) Ülkelerin uzay keşiflerindeki özgürlüğü
e) Ülkelerin uzay faaliyetlerinden doğacak zararlardaki sorumluluğu

Cevap : b) Gök cisimlerinde bulunan madenlerin ortaklığı

Uluslararası Güvenlik Final 2022 Deneme Sınavı -2

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası ilişkiler terimleriyle siber güvenlik terimlerini bağdaştıran kavramlardan birisi değildir?

a) Siber savaş
b) Siber silah
c) Siber kıtlık
d) Siber çatışma
e) Siber uzay

Cevap : c) Siber kıtlık

Aşağıdakilerden hangisi arasında siber çatışma riski daha fazladır?

a) Türkiye – Azerbaycan
b) Avustralya – Yeni Zelanda
c) ABD – Rusya
d) ABD – Kanada
e) Fransa – Almanya

Cevap : c) ABD – Rusya

Aşağıdakilerden hangisi Diebert ve Rohozinski’nin çalışmasına göre sivil ağların kapsamını belirtmektedir?

a) Sivil toplum terimiyle ilişkilendirilen ilerici çevre, barış ve sosyal adalet hareketleri
b) Demokratik olmayan, otoriter ve semi otoriter rejimlere siber uzay aracılığıyla meydan okuyan toplulukların oluşturduğu ağlar
c) Saadet zinciri
d) Silahlı sosyal hareketleri, suç ağlarını ve dünya çapındaki diaspora topluluklarını birbirine bağlayan yeraltı ekonomisi
e) Hiçbiri

Cevap : a) Sivil toplum terimiyle ilişkilendirilen ilerici çevre, barış ve sosyal adalet hareketleri

Aşağıdakilerden hangisi Dunn Cavelty’nin siber tehdit kümelerinden teknolojik kümenin tehdit temsillerinden birisidir?

a) Kuralsızlık
b) Virüs
c) Güvenlik açığı
d) Kaçınılmazlık
e) Anonimlik

Cevap : b) Virüs

Siber güvenliğe yönelik stratejik güvenlik yaklaşımı hangilerinin kesişiminde bulunmaktadır?

a) Kod – Küresel
b) Küresel – Değer
c) Değer – Ulusal
d) Kod – Ulusal
e) Kod – Değer

Cevap : d) Kod – Ulusal

Uluslararası Güvenlik Final 2022 Deneme Sınavı -2

Aşağıdakilerden hangisi 11 Eylül terör eyleminin etkisi üzerine yapılan çıkarımlardandır?

a) ABD’ye yönelik rutin terör saldırılarındandır
b) 11 Eylül terör saldırısı küresel sistemde herhangi bir etki yapmamıştır
c) ABD kamuoyu benzer terör saldırılarına alışkındır
d) Yeni bir Soğuk Savaş dalgası yaratmıştır
e) Biz ve öteki söylemi yoğunlaşarak politik söylemi domine etmiştir

Cevap : e) Biz ve öteki söylemi yoğunlaşarak politik söylemi domine etmiştir

Teo-jeopolitik kavramını en yakın hangisi tanımlar?

a) Ahirete iman etmek demektir
b) Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasını ifade eder
c) Dünyanın sonuna doğru Hz İsa’nın yeryüzüne inmesini konu edinir
d) Dinsel söylemlerle jeopolitik tahayyüllerin kesişimini ifade eder
e) Kilisenin sekülerleşme ile mücadelesini anlatır

Cevap : d) Dinsel söylemlerle jeopolitik tahayyüllerin kesişimini ifade eder

Aşağıdaki olaylardan hangisi Evanjelist öğretilere göre ahir zamanda Tanrının krallığını yeniden inşa etmesi için gerçekleşmesi beklenen olaylardan değildir?

a) Gerçek Hristiyanların göğe yükselmesi
b) Küresel savaşlar ve çatışmaların çıkması
c) Hz. İsa’nın yeryüzüne inmesi
d) Mount Tapınağının inşası
e) Çin-İslam medeniyetleri çatışması

Cevap : e) Çin-İslam medeniyetleri çatışması

Vaat Edilmiş topraklar hangi ülke sınırlarında başlar?

a) Filistin
b) Birleşik Arap Emirlikleri
c) Türkiye
d) Amerika Birleşik Devletleri
e) Mısır

Cevap : a) Filistin

Aşağıdakilerden hangisi felaket senaryoları ve komplo teorilerinin özelliklerinden değildir?

a) Bilgisi ve kaynağı doğrulanmış bilgilerden oluşmaz
b) Hiçbir şey göründüğü gibi değildir ön kabulüne dayanır
c) Zor ve kompleks olayların daha anlaşılır ve tanımlanabilir hale getirme ihtiyacı ve arzusundan kaynaklanır
d) Çoğu ya tamamen düşsel veya yarı gerçekliği olan hikayeler ve ahlaki masallardır
e) Sadece ahir zamana dair anlatılar için geçerlidir.

Cevap : e) Sadece ahir zamana dair anlatılar için geçerlidir.

Uluslararası Güvenlik Final 2022 Deneme Sınavı -2

Uluslararası Güvenlik Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler

Uluslararası Güvenlik Final 2022 Deneme Sınavı -2

Editor

Editör

You cannot copy content of this page - LOLONOLO
%d blogcu bunu beğendi: