Uluslararası Güvenlik Vize 2022 Deneme Sınavı -2

Uluslararası Güvenlik Vize 2022 Deneme Sınavı -2

#1. Aşağıdakilerden hangisi bir örtülü operasyon biçimi değildir?

#2. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası güvenliğe getirilen YENİ sorun alanları arasında sayılmaz?

#3. Aşağıdakilerden hangisi işle ilgili güvensizlik kaynaklarından birisi değildir?

#4. Aşağıdakilerden hangisi sağlık ve insan güvenliği arasındaki bağlantıyı etkileyen kriterlerden değildir?

#5. “…………… küresel televizyon ağlarının, politika yapıcıların eylemlerini belirlemede önemli bir rol oynadığını belirtmektedir”. Boşluğa uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?

#6. Aşağıdakilerden hangisi Japonya’nın insan güvenliği yaklaşımına uygun değildir?

#7. “İnandırıcı reddedilebilirlik” aşağıdakilerden hangisi için olmazsa olmaz bir gerekliliktir?

#8. Aşağıdakilerden hangisi istihbaratın görevleri arasında değildir?

#9. Aşağıdakilerden hangisi istihbaratın bir alt disiplini değildir?

#10. Yasa dışı silahlı örgütler hakkında aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

#11. Koruma sorumluluğunun hangi ilkesi nedeniyle bazı durumlarda insani müdahale engellenmektedir?

#12. Özel askeri ve güvenlik şirketleri neden tercih edilmektedir?

#13. Mafya-vari örgütlenmenin yaygınlığını artıran sebeplerden hangisi aşağıda sunulmamıştır?

#14. Önleyici ve önalıcı saldırı arasındaki temel ayrım aşağıdakilerden hangisidir?

#15. Siyasi küreselleşmenin suç örgütlerinin gelişmesine nasıl bir katkısı olmuştur?

#16. Eroin hammaddesi üretiminde Afganistan’ın öne çıkması bize aşağıdaki ifadelerden hangisinin doğru olduğunu söyler?

#17. Somali’de deniz korsanlığının öne çıkması aşağıdaki hususlardan hangisini doğrulamaktadır?

#18. Klasik güvenlik yaklaşımının en az önemsediği güvenlik unsuru nedir?

#19. Aşağıdakilerden hangisi istihbarat çarkının bir bileşeni değildir?

#20. Devletler neden silahlanır?

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

HD Quiz powered by harmonic design

Uluslararası Güvenlik Vize 2022 Deneme Sınavı -2

Uluslararası Güvenlik Vize 2022 Deneme Sınavı -2

Yasa dışı silahlı örgütler hakkında aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

a) Devlet içerisinde yapılanmaları da olmaktadır
b) Otorite boşluğu örgütlerin en sevdiği ortamdır
c) Ekonomik katkıları olan kuruluşlardır
d) Terör örgütleriyle teknik işbirliğine gidebilirler
e) Güç devşirmek ana amaçlarından birisidir

Cevap : c) Ekonomik katkıları olan kuruluşlardır

Mafya-vari örgütlenmenin yaygınlığını artıran sebeplerden hangisi aşağıda sunulmamıştır?

a) Soğuk Savaş sonrası ortaya çıkan etnik savaşlar
b) Liberalizmin zaferini ilan etmesi
c) Başarısız yönetimlerin varlığı
d) Demokratik sistemin kapsayıcı olamaması
e) Gelir dağılımında adaletin sağlanamaması

Cevap : b) Liberalizmin zaferini ilan etmesi

Siyasi küreselleşmenin suç örgütlerinin gelişmesine nasıl bir katkısı olmuştur?

a) Mafya-vari yapılanmalar yasallaşmıştır
b) Schengen bölgesinin kurulmasıyla yasadışı göçmenlere güvenli geçiş vaadi veren mafyaya yeni pazar yaratılmıştır
c) Yeni Pazar alanları suç örgütlerini legalleşmeye zorlamıştır
d) Yasa dışı örgüt üyelerine Avrupa Birliği sığınma hakkı tanınmıştır
e) Suçla mücadelede demokratik devletler başarısız kalmıştır

Cevap : b) Schengen bölgesinin kurulmasıyla yasadışı göçmenlere güvenli geçiş vaadi veren mafyaya yeni pazar yaratılmıştır

Somali’de deniz korsanlığının öne çıkması aşağıdaki hususlardan hangisini doğrulamaktadır?

a) Soğuk Savaş’ın küresel sonuçlarını
b) Avrupa Birliğinin Afrika’ya kayıtsız kalışını
c) Genelde küresel suçun kaynağının sözde “kötü” ülkeler olduğunu
d) Uyuşturucu tüketiminin gelişmiş ülkelerde daha fazla olduğunu
e) Gelişmemiş ülkelerin barışçıl olduğunu

Cevap : c) Genelde küresel suçun kaynağının sözde “kötü” ülkeler olduğunu

Eroin hammaddesi üretiminde Afganistan’ın öne çıkması bize aşağıdaki ifadelerden hangisinin doğru olduğunu söyler?

a) Gelir dağılımında adaletin suçun küreselleşmesinde bir etkisi yoktur
b) Yönetim boşluğu oluşan yerlerde suç örgütlerinin çoğalması beklenir
c) Otoriter yönetimler suç örgütlerinin ortaya çıkmasında tek nedendir
d) Savaş lortları suç örgütleriyle iyi mücadele edemez
e) Birleşmiş Milletler Afganistan’a zamanında müdahale etmemiştir.

Cevap : b) Yönetim boşluğu oluşan yerlerde suç örgütlerinin çoğalması beklenir

Uluslararası Güvenlik Vize 2022 Deneme Sınavı -2

Aşağıdakilerden hangisi istihbaratın görevleri arasında değildir?

a) Stratejik sürprizden kaçınmak için bilgi toplamak
b) Çeşitli konularda uzun vadeli uzmanlık sağlamak
c) Politika süreçlerini desteklemek
d) Vatandaşlarına dair bilgileri diğer istihbarat teşkilatlarıyla paylaşmak
e) Bilgi, ihtiyaç ve yöntemlerin gizliliğini korumak

Cevap : d) Vatandaşlarına dair bilgileri diğer istihbarat teşkilatlarıyla paylaşmak

Aşağıdakilerden hangisi istihbarat çarkının bir bileşeni değildir?

a) İstihbarat ihtiyaçlarının tespiti ve yönlendirilmesi
b) Politika oluşturulması
c) Haberlerin toplanması
d) Haberlerin işlenmesi ve değerlendirilmesi
e) İstihbaratın yayımı ve kullanılması

Cevap : b) Politika oluşturulması

Aşağıdakilerden hangisi bir örtülü operasyon biçimi değildir?

a) Propaganda
b) Yargılama
c) Siyasi eylem
d) Bilgi Savaşı
e) Paramiliter operasyonlar

Cevap : b) Yargılama

Aşağıdakilerden hangisi istihbaratın bir alt disiplini değildir?

a) İnsan istihbaratı
b) Sinyal istihbaratı
c) Finansal istihbarat
d) Kültür istihbaratı
e) Jeouzamsal istihbarat

Cevap : d) Kültür istihbaratı

“İnandırıcı reddedilebilirlik” aşağıdakilerden hangisi için olmazsa olmaz bir gerekliliktir?

a) İstihbarat başarısızlığı
b) İstihbarat çarkı
c) Örtülü operasyon
d) Hesap verilebilirlik
e) İnsan istihbaratı

Cevap : c) Örtülü operasyon

Uluslararası Güvenlik Vize 2022 Deneme Sınavı -2

“…………… küresel televizyon ağlarının, politika yapıcıların eylemlerini belirlemede önemli bir rol oynadığını belirtmektedir”. Boşluğa uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?

a) Televizyon etkisi
b) İnternet etkisi
c) Haber etkisi
d) Gazetecilik etkisi
e) CNN etkisi

Cevap : e) CNN etkisi

Aşağıdakilerden hangisi Japonya’nın insan güvenliği yaklaşımına uygun değildir?

a) Doğal afetlerde yardım
b) Kara mayınlarının temizlenmesi
c) Mali krizlerde maddi yardım
d) Mültecilere yardım
e) Çevre felaketlerinin yarattığı hasarların düzeltilmesi

Cevap : b) Kara mayınlarının temizlenmesi

Koruma sorumluluğunun hangi ilkesi nedeniyle bazı durumlarda insani müdahale engellenmektedir?

a) Haklı neden
b) Orantılılık
c) Son çare
d) Doğru otorite
e) Doğru amaç

Cevap : d) Doğru otorite

Aşağıdakilerden hangisi işle ilgili güvensizlik kaynaklarından birisi değildir?

a) Mobing
b) İşgücü piyasasına erişim zorluğu
c) Yeterli olmayan gelir
d) Sosyal entegrasyon
e) İş kaybı yaşama korkusu

Cevap : d) Sosyal entegrasyon

Aşağıdakilerden hangisi sağlık ve insan güvenliği arasındaki bağlantıyı etkileyen kriterlerden değildir?

a) İyi sağlık ve insanın hayatta kalabilmesi
b) Şimdiki ve gelecekteki hastalık yükünün ölçeği
c) Aksiyon alma konusundaki aciliyet
d) Toplum üzerindeki etkinin derinliği ve boyutu
e) Belirli hastalıkların, kişilerin veya yerlerin ötesinde dalgalı etkiler yaratabilen karşılıklı bağımlılıklar veya dışsallıklar.

Cevap : a) İyi sağlık ve insanın hayatta kalabilmesi

Uluslararası Güvenlik Vize 2022 Deneme Sınavı -2

Uluslararası Güvenlik Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler

Uluslararası Güvenlik Vize 2022 Deneme Sınavı -2

Editor

Editör

You cannot copy content of this page - LOLONOLO
%d blogcu bunu beğendi: