Girişimcilik 2020-2021 Final Soruları

Girişimcilik 2020-2021 Final Soruları

Girişimcilik 2020-2021 Final Soruları

1- ……… girişimcilikte pazardaki potansiyel olanakların kollanması ve buna göre yatırımlara girişilmesi önplana çıkmaktadır. Boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir?

Cevap : Fırsatçı

2- Girişimcinin dinamik ve yenilikçi olarak ekonomik kalkınmada insan kaynaklarının yapı taşlarından biri olduğunu ilk kez gündeme getiren kişi kimdir?

Cevap : Josephschumeter

3- Aşağıdakilerden hangisi genel olarak sosyal girişimcilerde görülen özelliklerden biri değildir?

Cevap : Ekonomik problemlere odaklanırlar.

4- Aşağıdakilerin hangisi ekogirişimciliğin oluşmasını sağlayan ana etkendir?

Cevap : Doğal kaynakların bilinçsizce tüketilmesi

5- Bugünkü anlamda özel sektör girişimcilik anlayışı hangi süreçte ortaya çıkmıştır?

Cevap : Sanayi Devrimi

6- Aşağıdaki kavramlardan hangisi günümüzde yenilik kavramı ile aynı anlama gelecek şekilde?

Cevap : İnovasyon

7- Girişimciliğin tanımı ilk kez hangi dönemde ve kim tarafından yapılmıştır?

Cevap : 18.yüzyılda Richard Cantillion tarafından

8- Aşağıdakilerden hangisi işletmenin maddi olmayan varlıkları arasında yer almaktadır?

Cevap : Marka

9- Aşağıdaki alt başlıklardan hangisi Yeni girişimci desteği girişimci iş planında, Girişimcinin/Ortakların ve işletmenin özellikleri başlığı altında yer almaz?

Cevap : Pazar profili

10- Aşağıdakilerden hangisi insanların temel zorunlu ihtiyaçlarından birisidir?

Cevap : Beslenme

11- Aşağıdakilerden hangisi okogirişimciliğe örnek olarak gösterilemez?

Cevap : Emisyonların arttırılması

12- Ücretartışı, terfi pirim verme takdir tanınma gibi uygulamalar liderin güç kaynaklarından hangisini temsil eder?

Cevap : Ödüllendirme gücü

13- Amerikada girişimciliğin bilimsel temellerinin oluşturulmasında öncülük eden mühendis?

Cevap : Frederickw Taylor

14- I.Kendi işini kurmak
II.Bir işte ücretli olarak çalışmak
III.İmtiyaz hakkı
IV.Mevcut bir işletmeyi satın almak
V.Ücretsiz aile işçisi olarak çalışmak
Yukarıdakilerden hangisi girişimci olabilmek için izlenen yollardandır?

Cevap : I, III, IV

15- Büyümeyen işletme küçülen işletmedir, ifadesi ile anlatılmak istenen yargı hangisidir?

Cevap : Rakiplerinin sürekli gelişme ve büyüme trendi içinde olması sebebi ile …..

16- I.Ataerkil toplum yapısı
II.Öğretim yetersizliği
III.İş gücünde deneyim yetersizliği
IV.Erkeklerin girişimcilik alanında çok başarılı olması
Türkiyede kadın girişimciliğin geri kalmasının sebeplerindendir?

Cevap : I, II, III

17- I.Potansiyel adayların listesinin hazırlanması
II.Tekliflerin derinliğine incelenmesi……….,
III.Değerleme ve işletmeyi fiyatlandırma
IV.Satınalma işlemini bir sözleşmeyle sonlandırma
V.Sağlıklı ve yumuşak bir geçiş sağlama
Mevcut bir işletmeyi satın alma sürecinin gerçekleşmesi…….?

Cevap : I, II, III, IV, V

18- Aşağıdakilerden hangisi yenilik sürecinin aşamaları arasında yer almamaktadır?

Cevap : Ticarileşme

19- Aşağıdakilerden hangisi iş planının fon sağlayıcılara ve yatırımcılara sağladığı faydalar arasında yer almaz?

Cevap : Yatırımcıların kısa ve orta vadede elde edeceği net karlar gösterir.

20- Aşağıdaki alt başlıklardan hangisi Yeni girişimci desteği girişimci iş planında finansal plan başlığı altında yer almaz?

Cevap : Nace kodu

21- Var olan teknoloji ve yöntemlerden farklı olan bir yeniliği Dünyaya sunmak anlamına gelen yenilik sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Radikal yenilik

22- ……….girişimler, dezavantajlı kesimlerin ihtiyaç duyduğu hizmetlere ulaşmasını,çevrenin……

Cevap : Sosyal

23- Aşağıdakilerden hangisi iş kurma sürecinde yapılması gereken çalışmalar arasında yer almamaktadır?

Cevap : Franchise alma

24- Stratejik planlama aracı olarak proje şeklinde oluşturulan SWOT analizi ilk kez..?

Cevap : Albert Humpery

25- Aşağıdakilerden hangisi iş fikrinin oluşumunda yararlanılan kaynaklar arasında yer almamaktadır?

Cevap : Stres ve karmaşa ortamı

26- Aşağıdakilerden hangisi yaratıcı düşünme tekniklerinin özellikleri arasında yer almaz?

Cevap : Yaratıcı düşünme teknikleri size neyi düşüneceğinizisöylemez fakat…..

27- Aşağıdakilerden hangisi etkili bir işletme içi analizinin içermesi gereken başlıklar arasında yer almaz?

Cevap : Uluslararası ekonomi ve uluslararası krizlerin değerlendirilmesi

28- Aşağıdaki ifadelerden hangisinin Yeni girişimci desteği girişimci iş planında iş kurma süreci başlığı altında değerlendirilmesi mümkün değildir?

Cevap : Mezun olunan eğitim kurumunun belirtilmesi

Girişimcilik 2020-2021 Final Soruları

Auzef Girişimcilik Telegram Sosyoloji

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: