Okul Öncesi Eğitim Programları-1 2021-2022 Final

Okul Öncesi Eğitim Programları-1 2021-2022 Final

#1. Aşağıdakilerden hangisi kaynaştırma modellerinden biri değildir?

#2. Aşağıdakilerden hangisi MEB (2013) Okul Öncesi Eğitim Programı’nda kazanımların üzerine temellendirildiği gelişim alanlarından biri değildir?

#3. Portfolyo ve dokümantasyon süreç odaklıdır. Aşağıdakilerden hangisi sonuç odaklıdır?

#4. "Bir eğitim programındaki amaçlarla programın içeriğini iki boyutlu matriks üzerinde gösteren çizelgeye ......... denilmektedir." Aşağıdaki seçeneklerden hangisi yukarıdaki ifadeyi en iyi şekilde tamamlar?

#5. ......................çocuğun duyguları tanıma , ifade etme ve yönetme ve başkalarının duygularını anlama ve bunlara cevap verme yeteneğini ...yukarıdaki boşluğa uygun olan seçenek aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

#6. 1.her gelişi düzeyindeki çocuklar kendin serbestçe ifade etmelidir. 2. Etkinlik esnasında diğer çocukların dikkatini dağıtmamak için yanlızca öğretmen konuşmalıdır 3.Çocuklar başkalaıyla anlaşılır şekilde konuşmak için teşvik edilmelidir. 4.Çocukların herhangi bir sözcüğü yanlış söylemeleri durumunda onları aynen tekrar etmek uygun olacaktır 5.Çocukların kendi gelişimleri ile uygun olacak şekilde tam bir cümle ile konuşmaları için teşvik Edilmelidir.Konuşma gelişim çocuğun sözel dil kullanmasını teşvik eden etkinlikler aracılığıyla desteklenmektedir. Buna göre konuşma becerilerinin desteklenmesi için yukarıdakilerden kaç tanesinin yapılması uygun olacaktır?

#7. I. Aydınlatması iyi olmayan öğrenme ortamlarının çocuklara göz yorgunluğu gibi çeşitli rahatsızlıklara neden olabildiği bilinmektedir. II. Öğrenme ortamlarının iç mekanlarında hem doğal ışık hem de gerekli alanlarda ışıklandırma yapılması gerekmektedir. III. Öğrenme ortamlarında florasan kullanılması IV. Öğrenme ortamlarında akkor lambaların kullanılması V. Pencereler yere kadar olmalıdır. Yukarıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?

#8. "Sınıfa yeni bir materyal getirildiğinde, tüm çocuklar bir araya toplanarak, bu materyalin nasıl kullanılacağı, sınıfta nerede bulunacağı ve bu materyalle başka neler yapılabileceğine dair konuşulabilir." Aşağıdakilerden hangisine örnek gösterilebilir?

#9. Küçük Çocukların Eğitimi Ulusal Birliği ölçme ve değerlendirme süreçleriyle ilgili temel bazı ilkeler belirlemiştir. Buna göre, bir okulun kendi ölçme planını oluşturmamış olmaması, bu ilkelerin hangisinin ihlaliyle açıklanabilir?

#10. Çocukların resimleri adlandırma dönemi hangi dönemde olur?

NOT: Okul öncesi dönemde çocukların sanatsal becerileri belli aşamalardan geçerek olgunlaşmaktadır. Bu aşamalar;
*Tesadüfi karalamalar (bütün vücutla)
*Kontrollü karalamalar (görsel kontrol)
*İsimlendirilmiş karalamalar (ne çizdiğini söyleme)
*Erken temsil (gerçeklik & büyüklük)
*Şema öncesi dönem (iyi orantılanmış, gerçekçi)

#11. Aşağıdakilerden hangisinde aile eğitiminin temel amacı değildir?

#12. Öğretmenler materyallerini tanıtmak için hangi toplama etkinliği kullanmalı?

#13. Beş yaşındaki Seda’nın pastel boyayla sınıf halısını boyamaya çalıştığını fark eden öğretmen, Seda’ya: “Seda burada bozulan bebekleri tamir ediyorum, gelip bu pamukları doldurmama yardım eder misin?” demiştir. Öğretmenin bu tutumu, zorlayıcı davranışlara müdahale bakımından aşağıdakilerden hangisine örnektir?

#14. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#15. Günlük akış içindeki rutin etkinliklerin yeri ve süresi zaman zaman değiştirilebilir. Bu durum günlük akışla ilgili aşağıdaki ilkelerden hangisiyle açıklanır?

#16. Ebeveynlik becerileri ile ilgili hangisi doğrudur?

#17. Uyumlu ve huzurlu bir sınıf ortamı için öğretmenin her bir çocukla kurduğu etkileşimde olumlu rol model olması önemlidir. Aşağıdakilerden hangisi bu bağlamda, öğretmenin rol-model olabileceği durumlara örnek değildir?

#18. Ülkemizde her bir çocuğun evine yılda iki defa ev ziyareti yapılması ve sonuçların raporlanması ....... ve ...... okul öncesi eğitim programlarında zorunlu kılınmıştır. Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangisinin gelmesi doğru olur?

#19. Okulda günlük akış ne ile başlar?

#20. Bireysel görüşme ne zaman ve her bir çocuğun ailesi ile kaç kez yapılmalıdır?

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

HD Quiz powered by harmonic design

Okul Öncesi Eğitim Programları-1 2021-2022 Final

1- Beş yaşındaki Seda’nın pastel boyayla sınıf halısını boyamaya çalıştığını fark eden öğretmen, Seda’ya: “Seda burada bozulan bebekleri tamir ediyorum, gelip bu pamukları doldurmama yardım eder misin?” demiştir. Öğretmenin bu tutumu, zorlayıcı davranışlara müdahale bakımından aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A) Sözel yeniden yönlendirme
B) Dikkati olumlu modele çekerek yeniden yönlendirme
C) Fiziksel yeniden yönlendirme
D) İşaretle yeniden yönlendirme
E) Prososyal davranışı pekiştirme

Cevap : A) Sözel yeniden yönlendirme

2- Ebeveynlik becerileri ile ilgili hangisi doğrudur?

A) Ebeveynlik becerileri yıllar içinde değişmez standarttır.
B) Ebeveynlik becerileri doğuştan gelir ve değiştirilmez.
C) Ülkemizde etkinliği kanıtlanmış bir ebeveyn eğitim programı yoktur.
D) Ebeveynlik becerilerinin desteklenerek geliştirilmesi mümkündür.
E) Ebeveynlik becerilerinin tek ve belirli bir yolu vardır.

Cevap : D) Ebeveynlik becerilerinin desteklenerek geliştirilmesi mümkündür.

3- Çocukların resimleri adlandırma dönemi hangi dönemde olur?

A) Kontrollü karalamalar
B) Tesadüfi karalamalar
C) Erken temsil
D) Şema öncesi dönem
E) İsimlendirilmiş karalamalar

Cevap : E) İsimlendirilmiş karalamalar
NOT: Okul öncesi dönemde çocukların sanatsal becerileri belli aşamalardan geçerek olgunlaşmaktadır. Bu aşamalar;
*Tesadüfi karalamalar (bütün vücutla)
*Kontrollü karalamalar (görsel kontrol)
*İsimlendirilmiş karalamalar (ne çizdiğini söyleme)
*Erken temsil (gerçeklik & büyüklük)
*Şema öncesi dönem (iyi orantılanmış, gerçekçi)

4- Küçük Çocukların Eğitimi Ulusal Birliği ölçme ve değerlendirme süreçleriyle ilgili temel bazı ilkeler belirlemiştir. Buna göre, bir okulun kendi ölçme planını oluşturmamış olmaması, bu ilkelerin hangisinin ihlaliyle açıklanabilir?

A) Ölçme; amaçlı ve stratejik olmalıdır.
B) Ölçme sonuçları bildirilmeli ve paylaşılmalıdır.
C) Ölçme, öğretim süreci ve programla bütünleştirilmelidir.
D) Ölçme sistematik ve sürekli olmalıdır.
E) Ölçme geçerli ve güvenilir olmalıdır

Cevap : D) Ölçme sistematik ve sürekli olmalıdır.

5- Günlük akış içindeki rutin etkinliklerin yeri ve süresi zaman zaman değiştirilebilir. Bu durum günlük akışla ilgili aşağıdaki ilkelerden hangisiyle açıklanır?

A) Değişkenlik
B) Esneklik
C) Dengelilik
D) Duyarlılık
E) Uyumluluk

Cevap : B) Esneklik

6- Portfolyo ve dokümantasyon süreç odaklıdır. Aşağıdakilerden hangisi sonuç odaklıdır?

A) Standart testler
B) Gözlem
C) Derecelendirme ölçekleri
D) Anekdot kayıtlar
E) Kontrol listesi

Cevap : A) Standart testler

7- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Her bir davranış amacın belirli bir kısmını oluşturmalı ve davranışlar bir araya geldiğinde o amacın ifade ettiği özelliğe ulaşılmalıdır.
B) Programın temel özelliklerinde de ifade edildiği üzere temalar/konular araç değil amaçtır.
C) Bir amacın altındaki davranışlar o amaçla ilgili olmalı ve amacın türüne uygun olmalıdır.
D) Davranışlar gözlenebilir ve ölçülebilir olmalıdır.

Cevap : B) Programın temel özelliklerinde de ifade edildiği üzere temalar/konular araç değil amaçtır.

8- Aşağıdakilerden hangisi kaynaştırma modellerinden biri değildir?

A) Kaynak oda destekli kaynaştırma
B) Tam zamanlı kaynaştırma
C) Yarı zamanlı kaynaştırma
D) Dikine kaynaştırma
E) Tersine kaynaştırma

Cevap : D) Dikine kaynaştırma

9- Bireysel görüşme ne zaman ve her bir çocuğun ailesi ile kaç kez yapılmalıdır?

A) Sorun durumunda – yılda iki kez
B) Sorun durumunda – yılda bir kez
C) Sorun durumunda – yılda üç kez
D) Sistemli olarak – yılda bir kez
E) Sistemli olarak – yılda iki kez

Cevap : E) Sistemli olarak – yılda iki kez

10- Ülkemizde her bir çocuğun evine yılda iki defa ev ziyareti yapılması ve sonuçların raporlanması ……. ve …… okul öncesi eğitim programlarında zorunlu kılınmıştır.
Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangisinin gelmesi doğru olur?

A) 2002 – 2013
B) 2006 – 2008
C) 2006 – 2013
D) 2002 – 2006
E) 2008 – 2013

Cevap : C) 2006 – 2013

11- ………………….çocuğun duyguları tanıma , ifade etme ve yönetme ve başkalarının duygularını anlama ve bunlara cevap verme yeteneğini …yukarıdaki boşluğa uygun olan seçenek aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Duygusal ifade
B) Duygu kontrol
C) Duygu
D) Duygusal gelişim
E) Duygu düzenleme

Cevap : D) Duygusal gelişim

12- Uyumlu ve huzurlu bir sınıf ortamı için öğretmenin her bir çocukla kurduğu etkileşimde olumlu rol model olması önemlidir. Aşağıdakilerden hangisi bu bağlamda, öğretmenin rol-model olabileceği durumlara örnek değildir?

A) Duyguları anlamaya model olmak
B) Sözlü olmayan görgü kurallarına model olmak
C) Yumuşak ve sakin konuşmaya model olmak
D) Sözlü nezaket kelimelerine model olmak
E) Diğer yetişkinlerle kibar ilişki kurmaya model olmak

Cevap : A) Duyguları anlamaya model olmak

13- I. Aydınlatması iyi olmayan öğrenme ortamlarının çocuklara göz yorgunluğu gibi çeşitli rahatsızlıklara neden olabildiği bilinmektedir.
II. Öğrenme ortamlarının iç mekanlarında hem doğal ışık hem de gerekli alanlarda ışıklandırma yapılması gerekmektedir.
III. Öğrenme ortamlarında florasan kullanılması
IV. Öğrenme ortamlarında akkor lambaların kullanılması
V. Pencereler yere kadar olmalıdır.
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?

A) I, II, III, IV
B) I, II, IV
C) I, II, III, IV, V
D) I, III
E) I, III, IV

Cevap : B) I, II, IV

14- Aşağıdakilerden hangisi MEB (2013) Okul Öncesi Eğitim Programı’nda kazanımların üzerine temellendirildiği gelişim alanlarından biri değildir?

A) Dil gelişimi
B) Bilişsel gelişim
C) Sosyal ve duygusal gelişim
D) Yaratıcılık gelişimi
E) Motor gelişim

Cevap : D) Yaratıcılık gelişimi

15- Öğretmenler materyallerini tanıtmak için hangi toplama etkinliği kullanmalı?

A) Küçük grup
B) Toplama zamanı
C) Büyük grup
D) Planlı etkinlik zamanı
E) Geçiş zamanı

Cevap : C) Büyük grup

16- Okulda günlük akış ne ile başlar?

A) Dinlenme zamanı
B) Serbest oyun zamanı
C) Etkinlik zamanı
D) Kahvaltı zamanı

Cevap : B) Serbest oyun zamanı

17- Aşağıdakilerden hangisinde aile eğitiminin temel amacı değildir?

A) Anne babalara bilgi vermek
B) Anne-babaların tutumlarının farkına varmasını sağlamak
C) Anne-babaları etkili ebeveynlik becerilerini desteklemek
D) Anne-babalara gelişim sorunlarına müdahale yöntemlerini öğretmek
E) Anne babaların çocuk yetiştirme konusundaki bilgilerini değerlendirmek

Cevap : E) Anne babaların çocuk yetiştirme konusundaki bilgilerini değerlendirmek

18- “Sınıfa yeni bir materyal getirildiğinde, tüm çocuklar bir araya toplanarak, bu materyalin nasıl kullanılacağı, sınıfta nerede bulunacağı ve bu materyalle başka neler yapılabileceğine dair konuşulabilir.” Aşağıdakilerden hangisine örnek gösterilebilir?

A) Planlı etkinlik zamanı
B) Geçiş zamanı
C) Küçük grup zamanı
D) Büyük grup zamanı
E) Toplanma zamanı

Cevap : D) Büyük grup zamanı

19- 1.Her gelişim düzeyindeki çocuklar kendini serbestçe ifade etmelidir.
2. Etkinlik esnasında diğer çocukların dikkatini dağıtmamak için yanlızca öğretmen konuşmalıdır
3.Çocuklar başkalarıyla anlaşılır şekilde konuşmak için teşvik edilmelidir.
4.Çocukların herhangi bir sözcüğü yanlış söylemeleri durumunda onları aynen tekrar etmek uygun olacaktır
5.Çocukların kendi gelişimleri ile uygun olacak şekilde tam bir cümle ile konuşmaları için teşvik Edilmelidir.Konuşma gelişim çocuğun sözel dil kullanmasını teşvik eden etkinlikler aracılığıyla desteklenmektedir. Buna göre konuşma becerilerinin desteklenmesi için yukarıdakilerden kaç tanesinin yapılması uygun olacaktır?

A) 3
B) 1
C) 2
D) 4
E) 5

Cevap : A) 3

20- “Bir eğitim programındaki amaçlarla programın içeriğini iki boyutlu matriks üzerinde gösteren çizelgeye …………….. denilmektedir.”
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi yukarıdaki ifadeyi en iyi şekilde tamamlar?

A) Öğrenme-öğretme süreci değerlendirme tablosu
B) Eğitim durumu (öğrenme süreci) tablosu
C) İçerik-kazanım matriksi
D) Değerlendirme tablosu
E) Belirtke tablosu

Cevap : E) Belirtke tablosu

Okul Öncesi Eğitim Programları-1 2021-2022 Final

Auzef Çocuk Gelişimi
telegram çocuk gelişimi

Okul Öncesi Eğitim Programları-1 2021-2022 Final

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: