Resimli Çocuk Kitapları 2021-2022 Final

Resimli Çocuk Kitapları 2021-2022 Final

#1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

#2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

#3. "Okulöncesi dönem çocukları için hazırlanmış elektronik kitaplar; ........ resimli, ....... yazılı olmalıdır. Yukarıdaki boşluklara uygun olan seçenek aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

#4. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

#5. Resimlendirmede çizerin kullandığı sınır nedir?

#6. Aşağıdaki sorulardan hangisi resimli öykü kitaplarında temayı değerlendirmek için sorulabilecek sorulardan bir tanesi değildir?

NOT: Resimli öykü kitaplarında temayı değerlendirmek için sorulabilecek sorular:
● Temalar orijinal mi?
● Temalar açık ve canlı olarak verilmiş mi?
● Temalar çocukların deneyimleri ile ilgili mi?
● Temaların çocukların deneyimlerini genişletecek gücü var mı?
● Fikirler, çocuklar tarafından hemen algılanabiliyor mu?
● Fikirler resimlerle süslenmiş mi?
● İçerik cazip ve çocuğa uygun mu?

#7. I. Kırmızı-mavi II. Kırmızı-yeşil III. Sarı-mor IV. Mavi-turuncu Yukarıda verilen renklerden hangisinin/hangilerinin zıt rengi yanlış verilmiştir?

NOT: Renk çemberi 6 temel renkten oluşur; bunun üçü ana (kırmızı, sarı, mavi) ve üçü de ara renklerdir (turuncu, yeşil, mor). Her rengin bir karşıt rengi vardır;
*kırmızınınki yeşil,
*sarının ki mor
*mavininki de turuncudur.

#8. Çocuk kütüphanesinde hangi malzeme mutlaka olmalıdır?

#9. Çocuk kendisini sırasıyla kimlere kabul ettirmeye çalışır?

NOT: Çocukluktan yetişkinliğe her yaş grubu için de kabul görmek değişmez bir ihtiyaçtır. Çocukların ilk kabul görmeye çalıştığı grup ailesidir. Zamanla bu gruba büyüyerek çocukların oyun arkadaşları, okul arkadaşları dahil olur.

#10. Aşağıdakilerden hangisi çocuk kütüphanesinden ödünç alınmaz?

#11. Resimli öykü kitapları genellikle kaç forma olmalıdır?

#12. Aşağıdakilerden hangisi resimli öykü kitaplarının içerik özellikleri ile ilgili yanlıştır?

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

HD Quiz powered by harmonic design

Resimli Çocuk Kitapları 2021-2022 Final

1- I. Kırmızı-mavi
II. Kırmızı-yeşil
III. Sarı-mor
IV. Mavi-turuncu
Yukarıda verilen renklerden hangisinin/hangilerinin zıt rengi yanlış verilmiştir?

(Hatırlandığı kadarıyla yazılmıştır.)
A) Yalnız III
B) I, II, III
C) Yalnız II
D) Yalnız I
E) Yalnız IV

Cevap : D) Yalnız I
NOT: Renk çemberi 6 temel renkten oluşur; bunun üçü ana (kırmızı, sarı, mavi) ve üçü de ara renklerdir (turuncu, yeşil, mor).
Her rengin bir karşıt rengi vardır;
*kırmızınınki yeşil,
*sarının ki mor
*mavininki de turuncudur.

2- Çocuk kendisini sırasıyla kimlere kabul ettirmeye çalışır?

A) Aile, oyun arakadaşı ve okul arkadaşı
B) Aile, okul arakadaşı ve oyun arakadaşı
C) Oyun arkadaşı, okul arkadaşı ve aile
D) Okul arkadaşı, aile ve oyun arakadaşı

Cevap : A) Aile, oyun arakadaşı ve okul arkadaşı
NOT: Çocukluktan yetişkinliğe her yaş grubu için de kabul görmek değişmez bir ihtiyaçtır. Çocukların ilk kabul görmeye çalıştığı grup ailesidir. Zamanla bu gruba büyüyerek çocukların oyun arkadaşları, okul arkadaşları dahil olur.

3- Çocuk kütüphanesinde hangi malzeme mutlaka olmalıdır?

A) Sıralar
B) Oyuncaklar
C) Akıllı tahta
D) Çok raflı yüksek kitaplık
E) Cetveller

Cevap : B) Oyuncaklar

4- “Okulöncesi dönem çocukları için hazırlanmış elektronik kitaplar; …….. resimli, ……. yazılı olmalıdır.
Yukarıdaki boşluklara uygun olan seçenek aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) az, çok
B) çok, çok
C) çok, az
D) az, az
E) çeşitli, çok

Cevap : C) çok, az

5- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Resimler konuyu belirginleştirir çocukların kurguyu anlmasını sağlar
B) Kitaplarda verilmek istenen olaylar resimler sayesinde de verilebilir.
C) Resimler yazıyı güçlendiren bir paylaştır.
D) Metin içerisinde verilmeyen detaylar resimle verilmelidir.
E) Çocuklar için resimleri yetişkinler yorumlamalıdır.

Cevap : E) Çocuklar için resimleri yetişkinler yorumlamalıdır.

6- Resimli öykü kitapları genellikle kaç forma olmalıdır?

A) 1-2
B) 16-32
C) 24-32
D) 3-4
E) 5-6

Cevap : B) 16-32

7- Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Çizgi romanlar her yaşta okunabilir
B) Çizgi romanlar sadece gerilim yaratır
C) Çizgi roman ortaokul ve lisede okunmalıdır
D) Çizgi roman okumamalı çünkü zararlıdır
E) Çizgi romanlar ilkokulda okunmalıdır

Cevap : A) Çizgi romanlar her yaşta okunabilir

8- Aşağıdakilerden hangisi resimli öykü kitaplarının içerik özellikleri ile ilgili yanlıştır?

A) Yetişkinler çocukların ilgilerinin farkında olmalıdır
B) Resimli çocuk kitaplarının konuları çocukların günlük hayatta karşılaşabilecekleri konular olmalıdır
C) Her çocuğun aynı yaşta ilgi gösterdiği konular aynıdır
D) Yetişkinlerin doğru kitap seçimi için çocukları iyi gözlemlemesi gerekmektedir
E) Seçilen konular çocukların ilgi ve ihtiyaçlarına yönelik olmalıdır

Cevap : C) Her çocuğun aynı yaşta ilgi gösterdiği konular aynıdır

9- Aşağıdaki sorulardan hangisi resimli öykü kitaplarında temayı değerlendirmek için sorulabilecek sorulardan bir tanesi
değildir?

A) Temalar açık ve canlı olarak verilmiş mi?
B) Fikirler resimlerle süslenmiş mi?
C) Temalar orijinal mi?
D) Temalar yetişkinler için uygun mu?
E) Temaların çocukların deneyimlerini genişletecek gücü var mı?

Cevap : D) Temalar yetişkinler için uygun mu?
NOT: Resimli öykü kitaplarında temayı değerlendirmek için sorulabilecek sorular:
● Temalar orijinal mi?
● Temalar açık ve canlı olarak verilmiş mi?
● Temalar çocukların deneyimleri ile ilgili mi?
● Temaların çocukların deneyimlerini genişletecek gücü var mı?
● Fikirler, çocuklar tarafından hemen algılanabiliyor mu?
● Fikirler resimlerle süslenmiş mi?
● İçerik cazip ve çocuğa uygun mu?

10- Resimlendirmede çizerin kullandığı sınır nedir?

A) Sayfaya çizilen sayfa kenarından 2 cm girintili çerçeve
B) Sayfanın solundan 2 cm, sağından 3 cm girintili çerçeve
C) Sayfa kenarından içe 5 cm girintili çerçeve
D) Sayfanın sağından 2 cm, solundan 3 cm girintili çerçeve
E) Sayfanın tamamı

Cevap : E) Sayfanın tamamı

11- Aşağıdakilerden hangisi çocuk kütüphanesinden ödünç alınmaz?

A) Oyuncak
B) Kıyafet
C) Kitap

Cevap : B) Kıyafet

12- Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Kütüphanede sanat etkinlikleri yapılamaz.
B) Kütüphanede mutlaka danışman olması gerekmez.
C) Kütüphanenin kitap ödünç vermesi gerekmez.
D) Kitapların sınıflandırılması gerekir.
E) Kütüphanede kantin olması gerekmez.

Cevap : D) Kitapların sınıflandırılması gerekir.

Resimli Çocuk Kitapları 2021-2022 Final

Auzef Çocuk Gelişimi
telegram çocuk gelişimi

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: