Uluslararası Hukuk Final 2022 Deneme Sınavı -1

Uluslararası Hukuk Final 2022 Deneme Sınavı -1

#1. Uluslararası Hukuk Final Soruları I. Bir devletin dağılması ile birden fazla devletin ortaya çıkması II. İki devletin birleşmesi III. Bir ülke parçasının, bir devletten ayrılarak başka bir devletin egemenliğine geçmesi Yukarıda yer alan durumlardan hangisi ya da hangilerinde, bir devletin diğer bir devlete ardıl olması sonucunu doğmaktadır?

#2. Aşağıdakilerden hangisi bir devletin deniz ülkesinin unsurlarından biri değildir?

#3. Münhasır ekonomik bölgenin uzunluğu esas çizgiden başlayarak azamı olarak ne kadar belirlenebilir?

#4. Aşağıdakilerden hangisi bir devletin kara ülkesinin parçalarından biri olamaz?

#5. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası hukukun kişilerinden biri olamaz?

#6. Aşağıdakilerden hangisi devletlerin ülkesel yetkilerinin kullanılması bağlamında görülebilen özel sınırlandırmalardan biri değildir?

#7. Aşağıdakilerden hangisi devletlerin uluslararası antlaşmalara ardıllığı konusundaki temel ilkelerden biri değildir?

#8. Aşağıdakilerden hangisi bir devletin-ülkesinin parçasını oluşturan deniz alanlarından biridir?

#9. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası hava ve uzay hukukunun konularından biri değildir?

#10. Ulusal hava sahası aşağıdaki yer yüzey alanlarından hangisi üzerinde yer almaz?

#11. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası hukukun kendilerine belirli ve özel hak ve yetkiler tanıdığı insan gruplarından biri olamaz?

#12. Aşağıdaki ülke eşleştirmelerinden hangisinde verilen devletler arasında bir ardıllık ilişkisi vardır?

#13. Devletlerin ardıllığı veya halefiyeti ne demektir?

#14. Aşağıdakilerden hangisi deniz hukukunun gelişimi süresince yapılan çok taraflı konferanslardan biri değildir?

#15. Aşağıdakilerden hangisi UH’ta Hava Hukuku alanında yapılmış çalışmalardan biri değildir?

#16. Aşağıdakilerden hangisi bir devletin belirli münhasır haklara sahip olduğu uluslararası deniz alanlarından/ sahalarından biri değildir?

#17. Uluslararası hukukta bir ülkeye ait bir uzay aracı dünyada en fazla kaç farklı hava ve uzay alanında bulunabilir?

#18. Aşağıdaki durumlardan hangisi, uygulanan UH’ta bir andlaşma için ‘mutlak butlan’ durumuna yol açmaz?

#19. Uluslararası hava ve uzay hukukunun gelişimi sürecinde aşağıdakilerden hangisinden bahsedilemez?

#20. Aşağıdaki ülke eşleştirmelerinden hangisinde verilen devletler arasında bir ardıllık ilişkisi yoktur?

TESTi BiTiR

Results

HD Quiz powered by harmonic design

Uluslararası Hukuk Final 2022 Deneme Sınavı -1

Uluslararası Hukuk Final 2022 Deneme Sınavı -1

Aşağıdakilerden hangisi deniz hukukunun gelişimi süresince yapılan çok taraflı konferanslardan biri değildir?

a) 1930 La Hey Deniz Hukuku Konferansı
b) 1958 Cenevre Deniz Hukuku Konferansı
c) 1960 Cenevre Deniz Hukuku Konferansı
d) 1973 New York Deniz Hukuku Konferansı
e) 1944 Chicago deniz Hukuku Konferansı

Cevap : e) 1944 Chicago deniz Hukuku Konferansı

Aşağıdakilerden hangisi bir devletin belirli münhasır haklara sahip olduğu uluslararası deniz alanlarından/ sahalarından biri değildir?

a) bitişik bölge
b) karasuları
c) balıkçılık bölgesi
d) münhasır ekonomik bölge
e) kıta sahanlığı

Cevap : b) karasuları

Münhasır ekonomik bölgenin uzunluğu esas çizgiden başlayarak azamı olarak ne kadar belirlenebilir?

a) 12 mil
b) 24 mil
c) 100 mil
d) 200 mil
e) 350 mil

Cevap : d) 200 mil

Aşağıdakilerden hangisi bir devletin-ülkesinin parçasını oluşturan deniz alanlarından biridir?

a) Münhasır ekonomik bölge
b) balıkçılık bölgesi
c) karasuları
d) açık denizler
e) kıta sahanlığı

Cevap : c) karasuları

Aşağıdakilerden hangisi bir devletin deniz ülkesinin unsurlarından biri değildir?

a) Bitişik bölge
b) İç boğazlar
c) Karasuları
d) Takımada suları
e) İç sular

Cevap : e) İç sular

lolonolo

Uluslararası Hukuk Final 2022 Deneme Sınavı -1

Uluslararası hukukta bir ülkeye ait bir uzay aracı dünyada en fazla kaç farklı hava ve uzay alanında bulunabilir?

a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5

Cevap : c) 3

Uluslararası hava ve uzay hukukunun gelişimi sürecinde aşağıdakilerden hangisinden bahsedilemez?

a) 1880 Şikago Hava Hukuku Konferansı
b) 1910 Paris hava Ulaşım Konferansı
c) 1919 Paris Hava Ulaşım Antlaşması
d) 1929 Varşova Sözleşmesi
e) 1955 La Hey Protokolü

Cevap : a) 1880 Şikago Hava Hukuku Konferansı

Aşağıdakilerden hangisi UH’ta Hava Hukuku alanında yapılmış çalışmalardan biri değildir?

a) 1880 Oxford Uluslararası Hukuk Enstitüsü Toplantısı
b) 1929 Varşova Sözleşmesi
c) 1944 Chicago Konvansiyonu
d) 1945 San Francisco Konferansı
e) 1955 La Hey Protokolü

Cevap : d) 1945 San Francisco Konferansı

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası hava ve uzay hukukunun konularından biri değildir?

a) ulusal hava sahasının hukuksal statüsü
b) uluslararası hava sahasının hukuksal statüsü
c) ulusal hava sahası ulaşım rejimi
d) Takımada hava sahası ulaşım rejimi
e) Uzayın keşfi ve kullanımı

Cevap : d) Takımada hava sahası ulaşım rejimi

Ulusal hava sahası aşağıdaki yer yüzey alanlarından hangisi üzerinde yer almaz?

a) Açık denizler
b) Karasuları
c) İç boğazlar
d) İç Sular
e) Takımdada suları

Cevap : a) Açık denizler

lolonolo

Uluslararası Hukuk Final 2022 Deneme Sınavı -1

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: