Bakım ve Sosyal Hizmet 2020 Vize Deneme-1

Bakım ve Sosyal Hizmet 2020 Vize Deneme-1

#1. Aşağıdakilerden hangisi özel sektörün sosyal projelerini ve sosyal hizmet ifade eden çalışmalarını  tanımlamaktadır?

#2. "Yoksulluk, bakıma muhtaçlık, hastalık, sakatlık, yaşlılık vb. nedenlerle risk altında bulunan çocuk, genç, yetişkin, afetzede, göçmen, mülteci ve aile gibi risk gruplarına hiçbir ayrım gözetmeden sosyal çalışma, kişisel bakım, koruma, sosyal destek hizmetlerinin sağlanmasıdır." Paragraftaki tanımı aşağıdaki kavramlardan hangisi karşılar?

#3. Bakıma muhtaçlara “Cadı” gözü ile aşağıdaki toplumlardan hangisi bakmıştır?

#4. Aşağıdakilerden hangisinde kamu sektörü ile özel sektör arasındaki benzerlik doğru olarak verilmiştir?

#5. Aşağıdakilerden hangisi huzurevinde kalabilmek için bir engeldir?

#6. İnsanın en temel hakkı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

#7. “Çok kültürlülük üçgeninin köşelerini milliyetçilik, etnisite ve din oluşturmaktadır.” tespiti aşağıda isimleri yazılan düşünürlerden hangisine aittir?

#8. Vakfiyesinde ‘’Ayrıca 10 cerrah, 10 tabip ve 3 de yara sarıcı tayin ve nasb eyledim. Bunlar ki, ayın belli günlerinde İstanbul’a çıkalar, bilâistisna her kapuyu vuralar ve o evde hasta olup olmadığını sorarlar; var ise ifası orada mümkün ise şifayab olanlar. Değilse kendilerinden hiçbir karşılık beklemeksizin hastanelere kaldırılarak orada salâh buldurulalar.’’ Cümleleri ile bakım hizmetini kurumsallaştıran padişah kimdir?

#9. Aşağıdakilerden hangisi gönüllü kuruluşun zorunlu özelliklerinden değildir?

#10. Aşağıdakilerden hangisi yönetimin özelliklerindendir?

#11. Aşağıdakilerden hangisi yaşlılar için gündüz bakım hizmetleri içinde yer almaktadır?

#12. Aşağıdakilerden hangisi sosyal bakım sistemi açısından diğerlerinden farklıdır?

#13. Aşağıdakilerden hangisi evde sosyal destek hizmetleri arasında değerlendirilir?

#14. Yaşlı dostu şehir kavramıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru olarak ifade edilmemiştir?

#15. Sağlık Bakanlığınca 2010 yılında uygulamaya giren Evde Sağlık Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge doğrultusunda; 81 ilde gezici ekipler ve hastaneler bünyesinde evde sağlık birimleri kurulmuştur. Bu birimler aşağıdaki hizmetlerden hangisini vermemektedir?

#16. Himaye-i Etfal Cemiyeti kaç yılında kurulmuştur?

#17. Aşağıdakilerden hangisi küreselleşme olgusunun temel özellikleri arasında yer almaz?

#18. Aşağıdakilerden hangisi Darülacezenin hizmet anlayışına uygun olmayan bir kategoridir?

#19. Aşağıdakilerden hangisine Evde Bakım Hizmetlerinin kazanımları içinde yer verilmez?

#20. Aşağıdakilerden hangisi ‘’bakım’’ kelimesini en iyi-doğru şekilde anlatır?

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

HD Quiz powered by harmonic design

Bakım ve Sosyal Hizmet 2020 Vize Deneme-1

sosyal hizmetler
Telegram Sosyal Hizmetler

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: