İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre 2 Vize Çalışma Soruları

İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre 2 Vize Çalışma Soruları

#1. Staocı felsefenin beş temel erdemi vardır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biridir?

NOT: Staocı felsefenin beş temel erdemi vardır. Bunlar;
– Bilgelik
– Adalet
– Yiğitlik
– Ölçülülük
– Dürüstlük

#2. Salt mutluluğun sadece zihinsel hazlarda olduğunu, diğer her şeyin bir süre sonra hayal kırıklığı yaşatıp insanları yeniden kedere ve üzüntüye sevk edeceğini iddia eden filozof aşağıdakilerden hangisidir?

#3. Bağımlılık tedavisi ve iyileşme süreci tipik olarak altı aşamadan oluşur. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

NOT: Bağımlılık tedavisi ve iyileşme süreci tipik olarak altı aşamadan oluşur:
1. İnkâr ve savunuculuk kırılır; kişi problemi olduğunu kabul eder.
2. Bağımlılığı olan kişi, benzer sorunlara sahip insanların başarılı bir şekilde iyileştiklerine dair bir farkındalıkla umudunu geliştirir.
3. Kişi, bağımlılığın nasıl geliştiğini ve bunun neden devam ettiğini ve zamanla kötüye gittiğini anlamaya başlar.
4. Kişi, bağımlılığını pekiştiren düşünce, davranış ve yaşam biçimi örüntülerini değiştirmek için gerekli olan kişisel çözümü, güçlenmeyi ve sosyal değişimi kazanır.
5. Kişi, eski örüntüleri bırakmak ve sağlıklı örüntüleri uygulamak için genişletilmiş bir zaman diliminde adım adım aksiyonlar alır.
6. Kişi, kurtulduğu madde veya eylem bağımlılığını korumak için kendi yaşamını gözlemlemeye ve idare etmeye devam eder. Hem bire bir danışmanlık hem de küçük grup deneyimleri, kişinin her bir aşamada harekete geçmesine ve bağımlı olmadığı sağlıklı bir yaşamı gerçekleştirmesine yardımcı olur. Birey bağımlı olduğu maddeden veya eylemden kurtulduktan hemen sonra bile bağımlılığa tekrardan geri dönmekten kaçınmak için daima çalışmalıdır.

#4. Kierkegaard'ın itiraz ettiği ve sürekli eleştirdiği filozof aşağıdakilerden hangisidir?

NOT: Kierkegaard’ın itiraz ettiği ve sürekli eleştirdiği filozof Hegel’dir. Hegel’in rasyonalist ve sistematik felsefesi Kierkegaard için kabul edilemezdir. Varoluşçu felsefelerde görülen kavramların çoğunluğu öncül olarak Kierkegaard’da görülür:
– saçma,
– bunaltı,
– korku
– kaygı.

#5. “Gençliğin bir mutluluk, yaşlılığın ise bir mutsuzluk dönemi olduğu mitosunu yıkmak istiyorum” diye başlayan “Bir Dinozorun Anıları” adlı kitabı aşağıdaki yazarlardan kime aittir?

#6. Aşağıdakilerden hangisi Tolstoy'un ilk eseridir?

#7. Aşağıdakilerden hangisi kendine yardım gruplarının varsayım ve inanç üzerine yanlış bir bilgi verilmiştir?

NOT: Çoğu kendine yardım grupları beş temel varsayım ve inanç üzerine tasarlanır:
1. İnsanların kendi hikayelerini anlatmaya ve başkalarınca dinlenmeye ihtiyaçları vardır. Özellikle benzer kaygılara ve yaşam deneyimlerine sahip kişilerin tavsiyelerini özellikle açık olunur.
2. Bütün insanların harekete geçirilebilir güçlü yönleri vardır. İnsanlara başkalarına yardım ettikleri gibi yardım edilir. Başkalarından öğrenecek ve başkalarına öğretecek çok şeyimiz vardır.
3. İnsanlar, resmi, rekabetçi, bürokratik, entelektüel ve elitist olmayan küçük grupları daha çekici bulurlar ve en çok böyle gruplarda kendilerini rahat hissederler.
4. İnsanlar, günlük sorunlarla (örn., bir günde bir günü yaşamak, verdiği nasihati kendisine uygulamak, 12 adım programını takip etmek) nasıl başa çıkabileceklerine dair uygulama rehberliği sunan basit kuralları ve prensipleri isterler ve kullanabilirler.
5. Başkaları için yardım ve bakım göstermek doğal bir insan eylemidir ve satın alınan ya da satılacak bir şey değildir.

#8. Meissner'a göre; farklı parçaların özelliklerini kaybetmeden yeni bir bütün oluşturması olarak tanımlanan bir kavram aşağıdakilerden hangisidir?

#9. Aşağıdakilerden hangisi Krize Müdehale Modelin anahtar unsurlarından biri değildir?

NOT: Bu modelin anahtar unsurları şu şekildedir:
(1) danışana hızlı erişim ve yardım sağlayıcının hızlı yanıt vermesi
(2) zaman sınırlarını kullanmak (dört haftalık periyotta beş seansın gerçekleşmesi gibi)
(3) kriz yapılandırmasına odaklanmak
(4) danışanın karar vermesine ve aksiyon almasına yardımcı olmak
(5) danışanın sosyal çevresiyle bağlantı kurmak

#10. "Bilişsel Gelişim Bireyin yetişkinler dünyasına girmesini sağlayan en önemli etken “....................” dir." Yukarıdaki boşluğa uygun olan seçeneği işaretleyiniz.

#11. Hem işlevsel (sağlıklı) hem de işlevsel olmayan (psikopatoloji) davranışların aynı şekilde öğrenildiğini savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

#12. Aşağıdakilerden hangisi Stoacı ilkelerinden biri değildir?

NOT: Stoacı ilkeleri;
– Değer
– Duygular
– Doğa
– Kontrol

#13. "Kişiler bir ilişki ve yakınlık kurmak isterler ancak, bebeklik yıllarında yaşadıkları olaylar ya da anlamlandırmalar nedeniyle, her ilişkide her harekette ve olaydan etkilenirler. Kendilerine ve ilişkilerine güvenleri az, zaman zaman fazla duygusal, zaman zaman sert, kıskanç ve zorlayıcı, tahakküm edicidirler." Yukarıda verilen bilgi hangi bağlanma türüne aittir?

#14. “Yaşamak acı çekmektir. Yaşamı sürdürmek, çekilen bu acıda bir anlam bulmaktır.” Cümlesiyle, yaşama anlam katmanın önemi vurgulayan yazar aşağıdakilerden hangisidir?

NOT: Viktor E. Frankl’ın otuzun üzerinde yabancı dile çevrilen ve on beş milyondan fazla satan kitabı “İnsanın Anlam Arayışı” kitabı bir insanın yaşayabileceği en zor şartlarda, yaşama ilişkin bir anlam aradığı sürece denek gelmesi açısından çok önemlidir. Viktor Frankl kitabında kendi yaşantısında anlam bulmanın çok zor olduğu bir dönemdeki anlam arayışından ve bu arayış sonucu ortaya çıkardığı terapi tekniğinden bahseder.

#15. Genç Yetişkinler literatür bilgilerine göre bazı unsurlarda temel bir ihtiyaç hissettikleri belirtilmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

NOT: Genç Yetişkinler literatür bilgilerine göre aşağıdaki unsurlarda temel bir ihtiyaç hissettikleri belirtilmektedir. Bunlar;
– olumlu bir benlik algısı
– aileye sahip olma
– toplumda saygı görme
– bir iş sahibi olmak ve o işin gereklerini yeterli düzeyde yerine getirebilmek
gerçekleştirmeyi düşündüğü ve amaçlarını gerçekleştirmek
– sağlığını koruması
– sosyal faaliyetlere katılma ihtiyacı

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

HD Quiz powered by harmonic design

İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre 2 Vize Çalışma Soruları

1- Meissner’a göre; farklı parçaların özelliklerini kaybetmeden yeni bir bütün oluşturması olarak tanımlanan bir kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Anlam
B) Bütünleşme
C) Benzersiz

Cevap : B) Bütünleşme

2- Bağımlılık tedavisi ve iyileşme süreci tipik olarak altı aşamadan oluşur. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

A) Bağımlılığı olan kişi, benzer sorunlara sahip insanların başarılı bir şekilde iyileştiklerine dair bir farkındalıkla umudunu geliştirir.
B) Kişi, eski örüntüleri bırakmak ve sağlıklı örüntüleri uygulamak için genişletilmiş bir zaman diliminde adım adım aksiyonlar alır.
C) Kişi, bağımlılığın nasıl geliştiğini ve bunun neden devam ettiğini anlamadan bu tedaviyi bırakır.
D) Kişi, davranış ve yaşam biçimi örüntülerini değiştirmek için gerekli olan kişisel çözümü, güçlenmeyi ve sosyal değişimi kazanır.
E) İnkâr ve savunuculuk kırılır; kişi problemi olduğunu kabul eder.

Cevap : C) Kişi, bağımlılığın nasıl geliştiğini ve bunun neden devam ettiğini anlamadan bu tedaviyi bırakır.
NOT: Bağımlılık tedavisi ve iyileşme süreci tipik olarak altı aşamadan oluşur:
1. İnkâr ve savunuculuk kırılır; kişi problemi olduğunu kabul eder.
2. Bağımlılığı olan kişi, benzer sorunlara sahip insanların başarılı bir şekilde iyileştiklerine dair bir farkındalıkla umudunu geliştirir.
3. Kişi, bağımlılığın nasıl geliştiğini ve bunun neden devam ettiğini ve zamanla kötüye gittiğini anlamaya başlar.
4. Kişi, bağımlılığını pekiştiren düşünce, davranış ve yaşam biçimi örüntülerini değiştirmek için gerekli olan kişisel çözümü, güçlenmeyi ve sosyal değişimi kazanır.
5. Kişi, eski örüntüleri bırakmak ve sağlıklı örüntüleri uygulamak için genişletilmiş bir zaman diliminde adım adım aksiyonlar alır.
6. Kişi, kurtulduğu madde veya eylem bağımlılığını korumak için kendi yaşamını gözlemlemeye ve idare etmeye devam eder. Hem bire bir danışmanlık hem de küçük grup deneyimleri, kişinin her bir aşamada harekete geçmesine ve bağımlı olmadığı sağlıklı bir yaşamı gerçekleştirmesine yardımcı olur. Birey bağımlı olduğu maddeden veya eylemden kurtulduktan hemen sonra bile bağımlılığa tekrardan geri dönmekten kaçınmak için daima çalışmalıdır.

3- Aşağıdakilerden hangisi kendine yardım gruplarının varsayım ve inanç üzerine yanlış bir bilgi verilmiştir?

A) Bütün insanların harekete geçirilebilir güçlü yönleri vardır. İnsanlara başkalarına yardım ettikleri gibi yardım edilir.
B) İnsanların kendi hikayelerini anlatmaya ve başkalarınca dinlenmeye ihtiyaçları vardır.
C) İnsanlar, resmi, rekabetçi, bürokratik, entelektüel ve elitist olmayan küçük grupları daha çekici bulurlar ve en çok böyle gruplarda kendilerini rahat hissederler.
D) İnsanlar, günlük sorunlarla nasıl başa çıkabileceklerine dair uygulama rehberliği sunan basit kuralları ve prensipleri istemezler.
E) Başkaları için yardım ve bakım göstermek doğal bir insan eylemidir ve satın alınan ya da satılacak bir şey değildir.

Cevap : D) İnsanlar, günlük sorunlarla nasıl başa çıkabileceklerine dair uygulama rehberliği sunan basit kuralları ve prensipleri istemezler.
NOT: Çoğu kendine yardım grupları beş temel varsayım ve inanç üzerine tasarlanır:
1. İnsanların kendi hikayelerini anlatmaya ve başkalarınca dinlenmeye ihtiyaçları vardır. Özellikle benzer kaygılara ve yaşam deneyimlerine sahip kişilerin tavsiyelerini özellikle açık olunur.
2. Bütün insanların harekete geçirilebilir güçlü yönleri vardır. İnsanlara başkalarına yardım ettikleri gibi yardım edilir. Başkalarından öğrenecek ve başkalarına öğretecek çok şeyimiz vardır.
3. İnsanlar, resmi, rekabetçi, bürokratik, entelektüel ve elitist olmayan küçük grupları daha çekici bulurlar ve en çok böyle gruplarda kendilerini rahat hissederler.
4. İnsanlar, günlük sorunlarla (örn., bir günde bir günü yaşamak, verdiği nasihati kendisine uygulamak, 12 adım programını takip etmek) nasıl başa çıkabileceklerine dair uygulama rehberliği sunan basit kuralları ve prensipleri isterler ve kullanabilirler.
5. Başkaları için yardım ve bakım göstermek doğal bir insan eylemidir ve satın alınan ya da satılacak bir şey değildir.

4- Aşağıdakilerden hangisi Tolstoy’un ilk eseridir?

A) Kilise ve Devlet
B) Efendi ile Uşak
C) Kroyçer Sonat
D) İtiraflarım
E) Çocukluk

Cevap : E) Çocukluk

5- Genç Yetişkinler literatür bilgilerine göre bazı unsurlarda temel bir ihtiyaç hissettikleri belirtilmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

A) Olumsuz bir benlik algısı
B) Toplumda saygı görme
C) Bir iş sahibi olmak
D) Aileye sahip olma
E) İşin gereklerini yeterli düzeyde yerine getirebilme

Cevap : A) Olumsuz bir benlik algısı
NOT: Genç Yetişkinler literatür bilgilerine göre aşağıdaki unsurlarda temel bir ihtiyaç hissettikleri belirtilmektedir. Bunlar;
– olumlu bir benlik algısı
– aileye sahip olma
– toplumda saygı görme
– bir iş sahibi olmak ve o işin gereklerini yeterli düzeyde yerine getirebilmek
gerçekleştirmeyi düşündüğü ve amaçlarını gerçekleştirmek
– sağlığını koruması
– sosyal faaliyetlere katılma ihtiyacı

6- “Gençliğin bir mutluluk, yaşlılığın ise bir mutsuzluk dönemi olduğu mitosunu yıkmak istiyorum” diye başlayan “Bir Dinozorun Anıları” adlı kitabı aşağıdaki yazarlardan kime aittir?

A) Jean-Jacques Rousseau
B) İbni sina
C) Tolstoy
D) Mina Urgan

Cevap : D) Mina Urgan

7- “Bilişsel Gelişim Bireyin yetişkinler dünyasına girmesini sağlayan en önemli etken “………………..” dir.”
Yukarıdaki boşluğa uygun olan seçeneği işaretleyiniz.

A) somut işlem yeteneği
B) soyut işlem yeteneği
C) işlem öncesi dönem
D) bilişsel beceriler

Cevap : B) soyut işlem yeteneği

8- Hem işlevsel (sağlıklı) hem de işlevsel olmayan (psikopatoloji) davranışların aynı şekilde öğrenildiğini savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Psikodinamik Kuram
B) Bilişsel Davranışçı Kuram
C) Davranışsal Kuram
D) Birey Merkezli Kuram

Cevap : C) Davranışsal Kuram

9- Aşağıdakilerden hangisi Krize Müdehale Modelin anahtar unsurlarından biri değildir?

A) Zaman sınırlarını kullanmak (dört haftalık periyotta beş seansın gerçekleşmesi gibi)
B) Danışana hızlı erişim ve yardım sağlayıcının hızlı yanıt vermesi
C) Kriz yapılandırmasına odaklanmak
D) Danışanın karar vermesine ve aksiyon almasına yardımcı olmak
E) Danışanın sadece ailesiyle bağlantı kurmak

Cevap : E) Danışanın sadece ailesiyle bağlantı kurmak
NOT: Bu modelin anahtar unsurları şu şekildedir:
(1) danışana hızlı erişim ve yardım sağlayıcının hızlı yanıt vermesi
(2) zaman sınırlarını kullanmak (dört haftalık periyotta beş seansın gerçekleşmesi gibi)
(3) kriz yapılandırmasına odaklanmak
(4) danışanın karar vermesine ve aksiyon almasına yardımcı olmak
(5) danışanın sosyal çevresiyle bağlantı kurmak

10- “Yaşamak acı çekmektir. Yaşamı sürdürmek, çekilen bu acıda bir anlam bulmaktır.” Cümlesiyle, yaşama anlam katmanın önemi vurgulayan yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mina Urgan
B) Tolstoy
C) Schopenhauer
D) Victor E. Frankl

Cevap : D) Victor E. Frankl
NOT: Viktor E. Frankl’ın otuzun üzerinde yabancı dile çevrilen ve on beş milyondan fazla satan kitabı “İnsanın Anlam Arayışı” kitabı bir insanın yaşayabileceği en zor şartlarda, yaşama ilişkin bir anlam aradığı sürece denek gelmesi açısından çok önemlidir. Viktor Frankl kitabında kendi yaşantısında anlam bulmanın çok zor olduğu bir dönemdeki anlam arayışından ve bu arayış sonucu ortaya çıkardığı terapi tekniğinden bahseder.

11- Aşağıdakilerden hangisi Stoacı ilkelerinden biri değildir?

A) Kontrol
B) Zihin
C) Doğa
D) Duygular
E) Değer

Cevap : B) Zihin
NOT: Stoacı ilkeleri;
– Değer
– Duygular
– Doğa
– Kontrol

12- Staocı felsefenin beş temel erdemi vardır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biridir?

A) Ölçülülük
B) Cahil
C) Çekingen
D) Hissiz

Cevap : A) Ölçülülük
NOT: Staocı felsefenin beş temel erdemi vardır. Bunlar;
– Bilgelik
– Adalet
– Yiğitlik
– Ölçülülük
– Dürüstlük

13- Salt mutluluğun sadece zihinsel hazlarda olduğunu, diğer her şeyin bir süre sonra hayal kırıklığı yaşatıp insanları yeniden kedere ve üzüntüye sevk edeceğini iddia eden filozof aşağıdakilerden hangisidir?

A) Jean-Jacques Rousseau
B) Kant
C) Schopenhauer
D) Nietzsche

Cevap : C) Schopenhauer

14- Kierkegaard’ın itiraz ettiği ve sürekli eleştirdiği filozof aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nietzsche
B) Hegel
C) Jean-Jacques Rousseau
D) Sokrates

Cevap : B) Hegel
NOT: Kierkegaard’ın itiraz ettiği ve sürekli eleştirdiği filozof Hegel’dir. Hegel’in rasyonalist ve sistematik felsefesi Kierkegaard için kabul edilemezdir. Varoluşçu felsefelerde görülen kavramların çoğunluğu öncül olarak Kierkegaard’da görülür:
– saçma,
– bunaltı,
– korku
– kaygı.

15- “Kişiler bir ilişki ve yakınlık kurmak isterler ancak, bebeklik yıllarında yaşadıkları olaylar ya da anlamlandırmalar nedeniyle, her ilişkide her harekette ve olaydan etkilenirler. Kendilerine ve ilişkilerine güvenleri az, zaman zaman fazla duygusal, zaman zaman sert, kıskanç ve zorlayıcı, tahakküm edicidirler.”
Yukarıda verilen bilgi hangi bağlanma türüne aittir?

A) Kaygılı Bağlanma
B) Kaçınmacı Bağlanma
C) Güvenli Bağlanma
D) Düzensiz Bağlanma

Cevap : A) Kaygılı Bağlanma

İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre 2 Vize Çalışma Soruları

Auzef Sosyal Hizmetler
Telegram Sosyal Hizmetler

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: