Yönetim Muhasebesi Final Deneme Sınavı 10

Yönetim Muhasebesi Final Deneme Sınavı 10

#1. Aşağıdakilerden hangisi işletme yönetiminin yürütme fonksiyonunun aşamaları arasında yer almamaktadır?

#2. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#3. Atmaca işletmesi, 40,000 birim üretim kapasitesine sahip tek bir ürünün imalatını yapan küçük bir işletmedir. İşletmenin üretimine ilişkin bilgiler yukarıdaki gibidir. İşletmenin mamul maliyetinin belirlenmesinde tam maliyet yöntemi kullanması durumunda dönem sonu mamul stokunun değeri aşağıdakilerden hangisidir?

#4. Aşağıdakilerden hangisi işletme yönetiminin temel fonksiyonları arasında yer almamaktadır?

#5. B işletmesi dört yıl önce 1,200,000 lira karşılığında bir makina satın almış ve bu makinayı normal amortisman yöntemi kullanarak amortisman ayırmaktadır. Makinanın şu anda ve gelecekte bir piyasa ya da hurda değeri bulunmamakta, toplam amortisman süresi 12 yıldır. İşletme yönetimi eski makina ile aynı işi görebilecek, ekonomik ömrü 8 yıl, hurda değeri bulunmayan bir makinayı 1,600,000 liraya alabileceğini öğrenmiştir. Bu makinayı satın alması durumunda değişken maliyetleri 3,300,000 liradan 2,600,000 liraya düşecektir. Gelecek 8 yılda satış hacminin 4,000,000 liralık düzeyde kalacağı tahmin edilmektedir. Mevcut koşullarda bir karar alma durumunda yukarıdaki maliyet unsurlarından hangisi ihmal edilebilir maliyet özelliği taşımaktadır?

#6. Atmaca işletmesi, 40,000 birim üretim kapasitesine sahip tek bir ürünün imalatını yapan küçük bir işletmedir. İşletmenin üretimine ilişkin bilgiler yukarıdaki gibidir. İşletmenin mamul maliyetinin belirlenmesinde normal maliyet yöntemi kullanması durumunda birim mamul maliyeti aşağıdakilerden hangisidir?

#7. Şahin işletmesinin temmuz ayına ilişkin direkt işçilik sapması aşağıdakilerden hangisidir?

#8. Atmaca işletmesi, 40,000 birim üretim kapasitesine sahip tek bir ürünün imalatını yapan küçük bir işletmedir. İşletmenin üretimine ilişkin bilgiler yukarıdaki gibidir. İşletmenin mamul maliyetinin belirlenmesinde normal maliyet yöntemi kullanması durumunda toplam dönem gideri aşağıdakilerden hangisidir?

#9. Aşağıdaki ifadelerden hangisi batmış maliyetleri tanımlamaktadır?

#10. Atmaca işletmesi, 40,000 birim üretim kapasitesine sahip tek bir ürünün imalatını yapan küçük bir işletmedir. İşletmenin üretimine ilişkin bilgiler yukarıdaki gibidir. İşletmenin mamul maliyetinin belirlenmesinde tam maliyet yöntemi kullanması durumunda net faaliyet kârı aşağıdakilerden hangisidir?

#11. Aşağıdakilerden hangisi işletme dışı çıkar grupları arasında yer almamaktadır?

#12. Şahin işletmesinin temmuz ayına ilişkin direkt ilk madde ve malzeme miktar sapması aşağıdakilerden hangisidir?

#13. Atmaca işletmesi, 40,000 birim üretim kapasitesine sahip tek bir ürünün imalatını yapan küçük bir işletmedir. İşletmenin üretimine ilişkin bilgiler yukarıdaki gibidir. İşletmenin mamul maliyetinin belirlenmesinde normal maliyet yöntemi kullanması durumunda dönem sonu mamul stokunun değeri aşağıdakilerden hangisidir?

#14. Y işletmesi üretimde olduğu yedek parça ile ilgili başka bir üreticiden almış ve teklifi kabul edip etmeme konusunda kararsızlığa düşmüştür. Mevcut koşullarda bir karar alma durumunda yukarıdaki maliyet unsurlarından hangisi ihmal edilebilir maliyet özelliği taşımaktadır?

#15. Şahin işletmesinin temmuz ayına ilişkin değişken genel üretim maliyeti verim sapması şağıdakilerden hangisidir?

#16. Aşağıdaki ifadelerden hangisi ek maliyeti tanımlamaktadır?

#17. Şahin işletmesinin temmuz ayına ilişkin direkt işçilik ücret sapması aşağıdakilerden hangisidir?

#18. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#19. Aşağıdaki kavramlardan hangisi alternatifler arasında farklılık gösteren maliyetler için kullanılmaktadır?

#20. Aşağıdakilerden hangisi yönetim muhasebesinin amaçları arasında yer almamaktadır?

TESTi BiTiR

Results

Yönetim Muhasebesi Final Deneme Sınavı 10

lolonolo

Yönetim Muhasebesi Final Deneme Sınavı 10

lolonolo

HD Quiz powered by harmonic design

Yönetim Muhasebesi Final Deneme Sınavı 10

Yönetim Muhasebesi Final Deneme Sınavı 10

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Bilanço ve gelir bablosu tahakkuk esasına göre hazırlanır.
b) Nakit akış tablosu hem tahakkuk hem nakit esasına göre hazırlanır.
c) İşletmeler her yıl bilanço ve gelir tablosu ile birlikte nakit akış tablosu da hazırlamak zorundadırlar.
d) Nakit akış tablosu da temel finansal tablolar arasında yeralmaktadır.

Cevap : b) Nakit akış tablosu hem tahakkuk hem nakit esasına göre hazırlanır.

Aşağıdakilerden hangisi nakit çıkışı yaratmayan giderler arasında yeralmamaktadır?

a) Faiz Gideri
b) Amortisman Gideri
c) Şüpheli Alacak Karşılık Gideri
d) Stok Değer Düşüklüğü Gideri

Cevap : a) Faiz Gideri

Aşağıdakilerden hangisi nakit akış tablosunun bölümleri arasında yer almamaktadır?

a) Yatırım Faaliyetlerinden Nakit Akışları
b) İşletmecilik Faaliyetlerinden Nakit Akışları
c) Değerleme Farklarından Nakit Akışları
d) Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları

Cevap : c) Değerleme Farklarından Nakit Akışları

Aşağıdakilerden hangisi direkt yönteme göre hazırlanmış bir nakit akış tablosunda İşletmecilik Faaliyetlerinden Nakit Akışının hesaplanmasında kullanılmamaktadır?

a) Temettü Ödemesi
b) Müşterilerden Tahsilat
c) Faaliyet Giderleri İçin Ödemeler
d) Satıcılara Ödemeler

Cevap : a) Temettü Ödemesi

Aşağıdakilerden hangisi direkt yönteme göre hazırlanmış bir nakit akış tablosunda Yatırım Faaliyetlerinden Nakit Akışının hesaplanmasında kullanılmamaktadır?

a) Maddi Duran Varlık Alışı
b) Banka Kredisi
c) Maddi Duran Varlık Satışı
d) Temettü Ödemesi

Cevap : b) Banka Kredisi

Aşağıdakilerden hangisi direkt yönteme göre hazırlanmış bir nakit akış tablosunda Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışının hesaplanmasında kullanılmamaktadır?

a) Temettü Ödemesi
b) Sermaye Artırımı
c) Banka Kredisi
d) Faiz Geliri

Cevap : d) Faiz Geliri

Aşağıdaki gelirlerden hangisi işletme için nakit girişi yaratmayan gelirler arasında yer almaktadır?

a) Maddi Duran Varlık Satış Kârı
b) Faiz Geliri
c) Maddi Duran Varlık Satış Geliri
d) Müşterilerden Tahsilat

Cevap : a) Maddi Duran Varlık Satış Kârı

Yönetim Muhasebesi Final Deneme Sınavı 10

lolonolo

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: