Yönetim Muhasebesi Final Deneme Sınavı 6

Yönetim Muhasebesi Final Deneme Sınavı 6

#1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

#2. Aşağıdaki oranlardan hangisi işletmenin borç ödeme durumunu ölçmek için kullanılan oranlar arasındadır?

#3. Aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirilme amaçlarına bağlı olarak yapılan finansal analizlerden değildir?

#4. Aşağıdakilerden hangisi ürün yaşam seyrine ilişkin pazarlama yaklaşımının aşamalarından değildir?

#5. Aşağıdakilerden hangisi sabit maliyettir?

#6. X İşletmesinin 6 aylık verileri yukarıdaki gibidir. En yüksek ve en düşük noktalar yöntemini kullanıldığı varsayımı altında, birim değişken maliyet aşağıdakilerden hangisidir?

#7. Y işletmesi üretimde olduğu yedek parça ile ilgili başka bir üreticiden almış ve teklifi kabul edip etmeme konusunda kararsızlığa düşmüştür. Yukarıda verilen bilgiler doğrultusunda işletmenin 10,000 birim yedek parça için teklifi kabul etmesi durumunda net kazancı/kaybı ne olacaktır?

#8. A işletmesi halihazırda üretimde kullanılan makinalardan biri yerine daha yüksek verimli başka bir makina satın almayı düşünmektedir. İlgili veriler yukarıdaki gibidir: Yeni makinanın alınması durumunda işletmenin sağlayacağı net avantaj aşağıdakilerden hangisidir?

#9. X İşletmesinin 6 aylık verileri yukarıdaki gibidir. İşletme gelecek ay 2,500 makina saati çalışmayı planlamaktadır. Katlanacağı toplam maliyet aşağıdakilerden hangisidir?

#10. Aşağıdaki ifadelerden hangisi özkaynak getiri oranını tanımlamaktadır?

#11. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#12. B işletmesi dört yıl önce 1,200,000 lira karşılığında bir makina satın almış ve bu makinayı normal amortisman yöntemi kullanarak amortisman ayırmaktadır. Makinanın şu anda ve gelecekte bir piyasa ya da hurda değeri bulunmamakta, toplam amortisman süresi 12 yıldır. İşletme yönetimi eski makina ile aynı işi görebilecek, ekonomik ömrü 8 yıl, hurda değeri bulunmayan bir makinayı 1,600,000 liraya alabileceğini öğrenmiştir. Bu makinayı satın alması durumunda değişken maliyetleri 3,300,000 liradan 2,600,000 liraya düşecektir. Gelecek 8 yılda satış hacminin 4,000,000 liralık düzeyde kalacağı tahmin edilmektedir. İşletmenin bu makinayı satınalması durumunda uğrayacağı kazanç/kayıp aşağıdakilerden hangisidir?

#13. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#14. Aşağıdaki ifadelerden hangisi entellektüel sermayeyi tanımlamaktadır?

#15. Aşağıdaki özelliklerden hangisi kaizen maliyetlemenin özelliğidir?

#16. Bir firmanın stratejik konumunu güçlendirme hedefiyle iç ve dış bağlantılarının tanımlanması ve bunlardan faydalanılması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?

#17. Aşağıdaki ifadelerden hangisi fırsat maliyetini tanımlamaktadır?

#18. Aşağıdakilerden hangisi bir maliyetin geçerli maliyet olarak kabul edilebilmesi için taşıması gereken özelliklerdendir?

#19. Aşağıdakilerden hangisi ürün yaşam seyri maliyetlemenin amaçlarından değildir?

#20. Aşağıdakilerden hangisi maliyet fonksiyonunun tahmininde kullanılan yöntemlerden biri değildir?

TESTi BiTiR

Results

Yönetim Muhasebesi Final Deneme Sınavı 6

LOLONOLO

Yönetim Muhasebesi Final Deneme Sınavı 6

LOLONOLO

HD Quiz powered by harmonic design

 

Yönetim Muhasebesi Final Deneme Sınavı 6

 

Yönetim Muhasebesi Final Deneme Sınavı 6

İşletmenin çevresi ile ilişkilerinin düzenlenmesi ve hedef belirleme ile ilgili faaliyetlerin planlanması, organizasyonu, uygulanması, koordinasyonu ve kontrol edilmesi olarak açıklanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

a) Strateji
b) Stratejik Yönetim
c) Maliyet Yönetimi
d) Yönetim

Cevap : b) Stratejik Yönetim

İşletmenin uzun dönemli amaç ve hedeflerini belirleme ve bu amaçlara ulaşabilmek amacı ile kaynaklarını kullanma ve tahsis etme becerisi olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

a) Maliyet Yönetimi
b) Bütçeleme
c) Denetim
d) Strateji

Cevap : d) Strateji

Aşağıdakilerden hangisi stratejik maliyet yönetimini tamamlayan yaklaşımlardan değildir?

a) Hedef Maliyetleme
b) Tam Zamanında Üretim
c) Kaizen Maliyetleme
d) Standart Maliyetleme

Cevap : d) Standart Maliyetleme

Aşağıdakilerden hangisi hedef maliyetleme yaklaşımının aşamalarından değildir?

a) Potansiyel müşterilerin ihtiyacını karşılayacak ürünün geliştirilmesi
b) Hedef fiyatın seçilmesi
c) Kârlılık analizinin yapılması
d) Maliyet analizinin yapılması

Cevap : c) Kârlılık analizinin yapılması

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Müşteriler günümüzde daha bilinçli duruma gelmişler, yüksek fiyata daha kaliteli mamul talep etmektedirler.
b) Düşük maliyetli üretim yapan rakipler daima fiyatların yükseltilmesini engellerler.
c) Piyasada kısa süreli bulunan mamuller, fiyatlama hatasının düzeltilmesi için az bir zaman ve fırsat yaratmaktadırlar
d) Müşteriler günümüzde daha bilinçli duruma gelmişler, makul fiyata daha kaliteli mamul talep etmektedirler.

Cevap : a) Müşteriler günümüzde daha bilinçli duruma gelmişler, yüksek fiyata daha kaliteli mamul talep etmektedirler.

Aşağıdakilerden hangisi ürün yaşam seyrine ilişkin pazarlama yaklaşımının aşamalarından değildir?

a) Küçülme
b) Pazara Giriş
c) Büyüme
d) Düşüş

Cevap : a) Küçülme

Aşağıdakilerden hangisi ürün yaşam seyri maliyetlemenin amaçlarından değildir?

a) Bir ürünün toplam maliyeti ile başlangıç ve değişim aşamalarında getireceği kârın piyasadan çekilme aşamasındaki maliyeti ne ölçüde karşıladığının belirlenmesi.
b) Ürünün en kârlı olduğu dönemin maliyetinin belirlenmesi.
c) Üretim ve tasarım aşamalarında planlama ve piyasadan çekilme maliyetlerinin belirlenmesi.
d) Ürünün çevresel maliyet sonuçlarını tanımlanması.

Cevap : b) Ürünün en kârlı olduğu dönemin maliyetinin belirlenmesi.

Bir firmanın stratejik konumunu güçlendirme hedefiyle iç ve dış bağlantılarının tanımlanması ve bunlardan faydalanılması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?

a) Oran analizi
b) Maliyet analizi
c) Değer analizi
d) Değer zinciri analizi

Cevap : d) Değer zinciri analizi

Aşağıdaki ifadelerden hangisi entellektüel sermayeyi tanımlamaktadır?

a) İşletmenin toplam varlıkları ile toplam borçları arasındaki farktır.
b) İşletmenin finansal değeri ile defter değeri arasındaki farktır.
c) İşletmenin piyasa değeri ile defter değeri arasındaki farktır.
d) İşletmenin toplam varlıklarıdır.

Cevap : c) İşletmenin piyasa değeri ile defter değeri arasındaki farktır.

Aşağıdaki özelliklerden hangisi kaizen maliyetlemenin özelliğidir?

a) Mevcut ürün ve süreçlerin iyileştirilmesi sürecidir.
b) Ürünün yaşam süresi boyunca maliyetlerin tahmin edilmesi sürecidir.
c) Maliyetlerin izlenebilirliğini arttırma ve birim maliyetlemenin çok daha sağlıklı hesaplanması sürecidir.
d) işletmenin çevresi ile ilişkilerinin düzenlenmesi ve hedef belirleme ile ilgili faaliyetlerin planlanması, organizasyonu, uygulanması, koordinasyonu ve kontrol edilmesi sürecidir.

Cevap : a) Mevcut ürün ve süreçlerin iyileştirilmesi sürecidir.

Yönetim Muhasebesi Final Deneme Sınavı 6

LOLONOLO

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: