Bakım Elemanı Yetiştirme ve Geliştirme Vize Deneme-3

Bakım Elemanı Yetiştirme ve Geliştirme Vize Deneme-3

#1. I. Bilgi isteme II. Ötanazi yasağı III. Tıbbi özen gösterilmesi IV. Sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirme V. Öncelik sırasının belirlenmesini isteme Yukarıdakilerden hangisi/hangileri hastaların sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı kapsamına giren haklardandır?

#2. Down sendromlu bireylerin bakım gereksinimlerine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#3. Aşağıda verilmiş olan ağrının ile ilgili bakım uygulamalarından hangisi doğrudur?

#4. Aşağıdakilerden hangisi serebral palsili bireyin beslenmesinde dikkat edilecek hususlardan biridir?

#5. Aşağıdakilerden hangisi Türk kamu yönetiminin merkez örgütünde yer alır?

#6. Yaşlılara sunulan sosyal hizmet modellerini geliştirmek kimin görevidir?

#7. I. Bazı şeyleri tekrar tekrar söyleme II. Eşyalarını paylaşmak ya da oynamak istememe III. Sizi duymuyormuş gibi davranma IV. Vücutlarını farklı görünecek şekilde ve tekrar tekrar hareket ettirme V. Sizin nasıl hissettiğinizi anlayamama Yukarıda özellikleri verilmiş bilişsel bozukluk aşağıdakilerden hangisidir?

#8. Aşağıdakilerden hangisi BM’nin kabul ettiği yaşlı ilkelerinden biri değildir?

#9. Aşağıdakilerden hangisi serebral palsili bireyin beslenmesinde dikkat edilecek hususlardan biridir?

#10. Aşağıdakilerden hangisi hasta hakları kapsamında bakım ve tedavi hakkına da yer veren, Amsterdam Bildirgesi olarak bilinen DSÖ düzenlemesidir?

#11. Aşağıdakilerden hangisi bilişsel bozukluklardan biri değildir?

#12. …………….., bağlamında, bütün sağlık kurum ve kuruluşları, hastaların ve yakınlarının can ve mal güvenliklerinin korunması ve sağlanması için gerekli önlemleri almak zorundadırlar. Yukarıdaki boşluğa uygun olan seçeneği işaretleyiniz.

#13. Aşağıdakilerden hangisi hasta haklarının korunması kapsamına giren haklardan biridir?

#14. Aşağıdakilerden hangisi bakım gereksinimleri karşılanırken bakım elemanının uygulaması gereken temel ilkelerden biri değildir?

#15. I. Kayıtları inceleme II. Bilgi verilmesini yasaklama III. Rızası olmaksızın tıbbi işleme tabi tutulmama IV. Mahremiyete saygı gösterilmesi V. Kayıtların düzeltilmesini isteme Yukarıdakilerden hangisi/hangileri hastaların sağlık durumu hakkında bilgi alma kapsamına giren haklardandır?

TESTi BiTiR

Results

HD Quiz powered by harmonic design

Bakım Elemanı Yetiştirme ve Geliştirme Vize Deneme-3

1. Aşağıdakilerden hangisi bilişsel bozukluklardan biri değildir?

a) Serebral palsi
b) Down Sendromu
c) Otizm Spektrum Bozukluğu
d) Diyabet
e) Demans

Cevap : d)Diyabet

2. Aşağıdakilerden hangisi BM’nin kabul ettiği yaşlı ilkelerinden biri değildir?

a) İtibar ve saygınlık
b) Katılım
c) Kendini gerçekleştirme
d) Bakım
e) Bağımlılık

Cevap : e)Bağımlılık

3. Aşağıdakilerden hangisi hasta haklarının korunması kapsamına giren haklardan biridir?

a) Katılım
b) Kendini gerçekleştirme
c) Mahremiyete saygı gösterilmesi
d) Bağımsızlık
e) Ergin olma

Cevap : c)Mahremiyete saygı gösterilmesi

4. I. Bilgi isteme
II. Ötanazi yasağı
III. Tıbbi özen gösterilmesi
IV. Sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirme
V. Öncelik sırasının belirlenmesini isteme
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri hastaların sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı kapsamına giren haklardandır?

a) I ve II
b) II, IV ve V
c) I, II, III, IV ve V
d) Yalnızca II
e) I, II ve III

Cevap : c)I, II, III, IV ve V

5. I. Kayıtları inceleme
II. Bilgi verilmesini yasaklama
III. Rızası olmaksızın tıbbi işleme tabi tutulmama
IV. Mahremiyete saygı gösterilmesi
V. Kayıtların düzeltilmesini isteme
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri hastaların sağlık durumu hakkında bilgi alma kapsamına giren haklardandır?

a) I ve II
b) II, IV ve V
c) I, II, III, IV ve V
d) Yalnızca II
e) I, II ve V

Cevap : e)I, II ve V

6. …………….. hukuken bir insan hakkı olarak pozitif bir statü hakkı olarak kabul görür. Bu noktadan hareketle bakımın doğrudan ya da dolaylı bir hak olarak kullanılmasını sağlamak sosyal devletin görevleri arasındadır.

Cevap :Bakım hakkı

7. …………….., her insanın doğuştan kişiliğine bağlı vazgeçilmez ve devredilmez haklardır. Her insan, insan olma bakımından eşit değere sahiptir.

Cevap :İnsan hakları

8. Engelli hakları, BM’nin yayınladığı “……………….,,,” ile AK bünyesinde kabul edilen “……………….”nda ayrıntılı bir şekilde düzenleme konusu yapılmıştır.

Cevap :Engelli Kişilerin Haklarına Dair Bildiri ve Avrupa Sosyal Şartı

9. …………….., bağlamında, bütün sağlık kurum ve kuruluşları, hastaların ve yakınlarının can ve mal güvenliklerinin korunması ve sağlanması için gerekli önlemleri almak zorundadırlar.

Cevap :Güvenliğin sağlanması hakkı

10. …………….., bağlamında, muayene ve tedavi sırasında hastaya yardımcı olmak üzere, mevzuatın ve kurum olanakların elverdiği ve hastanın sağlık durumunun gerektirdiği ölçüde, tedaviden sorumlu olan tabibin uygun görmesine bağlı olarak, refakatçi bulundurulması istenebilir.

Cevap :Refakatçi bulundurma hakkı

11. Aşağıdakilerden hangisi bakım gereksinimleri karşılanırken bakım elemanının uygulaması gereken temel ilkelerden biri değildir?

a) Bireysel biyografik unsurlara göre uyarlanmış bakım planı oluşturmak
b) Kişinin öz-yeterliliğini değerlendirmek
c) Bakım uygulamaları ile ilgili kararları tek ve bağımsız olarak olmak
d) Bakımı yapılan bireyin sosyal durumlarını bilmek
e) Bakım alan bireyin tıbben sakıncalı olmayan alışkanlıklarına destek vermek

Cevap : c)Bakım uygulamaları ile ilgili kararları tek ve bağımsız olarak olmak

12. Aşağıdakilerden hangisi serebral palsili bireyin beslenmesinde dikkat edilecek hususlardan biridir?

a) Kısa süreli beslenmede gastrostomi tüpü ile tüpten enteral beslenme uygulanması
b) Davranış terapisi desteği alması
c) Beslenirken tv radyo gibi dikkati başka bir alana yönlendirmek
d) Uzun süreli beslenme desteği için nazogastrik tüp ile besleme uygulaması
e) Yatar pozisyonu ve yavaş yavaş beslenme uyulaması

Cevap : b)Davranış terapisi desteği alması

13. I. Bazı şeyleri tekrar tekrar söyleme
II. Eşyalarını paylaşmak ya da oynamak istememe
III. Sizi duymuyormuş gibi davranma
IV. Vücutlarını farklı görünecek şekilde ve tekrar tekrar hareket ettirme
V. Sizin nasıl hissettiğinizi anlayamama
Yukarıda özellikleri verilmiş bilişsel bozukluk aşağıdakilerden hangisidir?

a) Serebral Palsi
b) Otizm Spektrum Bozukluğu
c) Demans
d) Down Sendromu
e) Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu

Cevap : b)Otizm Spektrum Bozukluğu

14. Down sendromlu bireylerin bakım gereksinimlerine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Hipotoni ile ilişkili bir kabızlık riski vardır
b) Çoğunlukla obez oldukları için beslenme bozukluğu sorunları yaşamazlar.
c) Hipertiroidizm sık görülür
d) Diğer bilişsel problemlerin aksine uyku problemi yaşamazlar
e) Solunum yolları ile ilgili olarak sıklıkla KOAH ile ilgili sorunlar yaşarlar

Cevap : a)Hipotoni ile ilişkili bir kabızlık riski vardır

15. Aşağıda verilmiş olan ağrının ile ilgili bakım uygulamalarından hangisi doğrudur?

a) Bakım alan birey ve ailesinin ağrı kontrolü uygulamalarına katılımları önlenmelidir
b) Ağrı şikâyetinde farmakolojik uygulamalara öncelik verilmelidir
c) Farmakolojik olmayan girişimler ağrı kontrolü için sakıncalıdır
d) Ağrıya odaklanmayı sağlayarak solunum egzersizi yaptırmak
e) Her ağrı şikâyetine inanılmalıdır

Cevap : e)Her ağrı şikâyetine inanılmalıdır

Bakım Elemanı Yetiştirme ve Geliştirme Vize Deneme-3

Auzef Yaşlı Bakımı
Telegram Yaşlı Bakımı
%d blogcu bunu beğendi: