Bilimsel Araştırma Teknikleri – Ortak Ders Final Deneme Sınavı 2

Bilimsel Araştırma Teknikleri Deneme Sınavı 2

#1. İki ayrı ölçüm arasında kuramsal olarak sonsuz parçaya bölünebilme özelliği bulunuyorsa bu değişkenin türü aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

#2. Yukarıdaki soru hangi tür sorulara örnektir?

#3. Aşağıdakilerden hangisi Stevens’ın tek boyutlu ölçekler sınıflandırmasında yer almaz?

#4. Aşağıdakilerden hangisi araştırma projesi içinde yer almaz?

#5. I. Odaklanma II. Gözlem yapma III. Kapsam daraltma IV. Konu belirleme Yukarıda verilen maddeler dikkate alındığında, araştırma yapısının oluşturulmasında doğru sıralama aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?

#6. Değişkenlerden hangisinin bağımsız ve hangisinin bağımlı olduğuyla ilgilenmediğimiz, ancak bu değişkenlerin birlikte değiştiklerini, arttıklarını veya azaldıklarını gözlediğimiz değişkenler arasındaki ilişkiler aşağıdaki kavramlardan hangisini ifade eder?

#7. I. Değişkenler arasındaki ilişkinin derecesini ölçer. II. Değişkenler arasındaki nedensel ilişkiyi gösterir. III. Korelasyon katsayısı yüksekse değişkenler arasında kesin bir neden-sonuç ilişkisi bulunur. IV. Değişkenler arasında neden-sonuç ilişkisi olduğunda korelasyon katsayısı yüksektir. Korelasyon katsayısı ile ilgili olarak yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

#8. Çalışma masası dağınık bir erkek çalışan görüldüğünde iş yerindeki kadın çalışma arkadaşlarının “erkekler düzenli olma konusunda başarısızlar” şeklinde yargıda bulunmaları aşağıdaki ifadelerden hangisine örnektir?

#9. Çağdaş toplum bilim araştırmaları için özellikle önemli ve birlikte değerlendirilmesi gereken iki ana felsefi düşünce ekolü aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

#10. - Reel sayılar sistemi bu ölçek türü için iyi bir modeldir. - Söz konusu ölçek türünde gerçek bir sıfır noktası bulunmaz. Yukarıda özellikleri belirtilen ölçek türü aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak ifade edilmiştir?

#11. Özellikle okuma yazma bilmeyen ve küçük çocuklar üzerinde uygulanan, cevapların kelime halinde değil şekiller ve skeçlerle verildiği ölçek türü aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

#12. Medeni durum (bekar-evli-dul vb.) aşağıdaki değişken sınıflarından hangisine aittir?

#13. Yeni geliştirilen bir ağrı kesicinin baş ağrısını geçirmedeki etkisini ölçmek istediğimiz bir araştırma için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#14. Sayısal olarak eşit aralıkların eşit mesafeleri temsil ettiği ölçek türü aşağıdakilerden hangisidir?

#15. Sıralı ölçeklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#16. Gruplara ait verilerin analizinden yola çıkarak bireyler hakkında hükümlere varıldığında oluşan yanılgı türü aşağıdakilerden hangisidir?

#17. İstisnai vakalardan yola çıkarak bir grup hakkında hükümlere varıldığı zaman oluşan yanılgı türü aşağıdakilerden hangisidir?

#18. A marketi diğer marketler içerisinde fiyatları genel olarak en uygun olan markettir. Ancak şampuan kategorisinde fiyatlar, B ve C marketlerinden daha pahalıdır. A marketinin genel olarak müşterilerine avantajlı fiyatlar sunmakta olduğu bilgisinden yola çıkan bir müşterinin“şampuanları en uygun fiyatla A marketinden alabilirimƒ şeklinde düşünmesi aşağıdaki ifadelerden hangisine örnektir?

#19. Araştırma yöntemlerinin en genel anlatımı aşağıdakilerden hangisidir?

#20. Aşağıdakilerden hangisi araştırma yapısı içerisinde yer almaz?

TESTi BiTiR

Results

Bilimsel Araştırma Teknikleri – Ortak Ders 2022

LOLONOLO

Bilimsel Araştırma Teknikleri – Ortak Ders 2022

LOLONOLO

HD Quiz powered by harmonic design

Bilimsel Araştırma Teknikleri Ortak Ders Final Deneme Sınavı 2-min

Değişkenler

Bilimsel Araştırma Teknikleri – Ortak Ders 2022

LOLONOLO

Bilimsel Araştırma Teknikleri Deneme Sınavı 2

Değişkenlerden hangisinin bağımsız ve hangisinin bağımlı olduğuyla ilgilenmediğimiz, ancak bu değişkenlerin birlikte değiştiklerini, arttıklarını veya azaldıklarını gözlediğimiz değişkenler arasındaki ilişkiler aşağıdaki kavramlardan hangisini ifade eder?

a) Probabilistik ilişki
b) Regresyonel ilişki
c) Korelasyonel ilişki
d) Nedensel ilişki
e) Sonuçsal ilişki

Cevap : c) Korelasyonel ilişki

İstatistikte birlikte değişme aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ölçülür?

a) Likert katsayısı
b) Regresyon katsayısı
c) Semantik farklılıklar katsayısı
d) Probability katsayısı
e) Korelasyon katsayısı

Cevap : e) Korelasyon katsayısı

I. Değişkenler arasındaki ilişkinin derecesini ölçer.
II. Değişkenler arasındaki nedensel ilişkiyi gösterir.
III. Korelasyon katsayısı yüksekse değişkenler arasında kesin bir neden-sonuç ilişkisi bulunur.
IV. Değişkenler arasında neden-sonuç ilişkisi olduğunda korelasyon katsayısı yüksektir.
Korelasyon katsayısı ile ilgili olarak yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

a) Yalnız I
b) II ve III
c) Yalnız III
d) I ve IV
e) I, II ve IV

Cevap : d) I ve IV

I. Değişkenler arasındaki ilişkinin derecesini ölçer.
II. Değişkenler arasındaki nedensel ilişkiyi gösterir.
III. Korelasyon katsayısı yüksekse değişkenler arasında kesin bir neden-sonuç ilişkisi bulunur.
IV. Değişkenler arasında neden-sonuç ilişkisi olduğunda korelasyon katsayısı yüksektir.
Korelasyon katsayısı ile ilgili olarak yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?

a) Yalnız I
b) II ve III
c) Yalnız III
d) I ve IV
e) I, II ve IV

Cevap : b) II ve III

Yeni geliştirilen bir ağrı kesicinin baş ağrısını geçirmedeki etkisini ölçmek istediğimiz bir araştırma için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Ağrı kesici bağımlı değişkendir.
b) Baş ağrısı bağımsız, ağrı kesici bağımlı değişkendir.
c) Bu modelde bağımlı ve bağımsız değişken bulunmamaktadır.
d) Ağrı kesici bağımsız değişkendir.
e) Baş ağrısı bağımsız değişkendir.

Cevap : d) Ağrı kesici bağımsız değişkendir.

I. Sürekli
II. Kesikli
III. Nitel
IV. Nicel
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri sıfatlarına göre değişkenlerdendir?

a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) II ve III
d) I ve IV
e) III ve IV

Cevap : e) III ve IV

İki ayrı ölçüm arasında kuramsal olarak sonsuz parçaya bölünebilme özelliği bulunuyorsa bu değişkenin türü aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

a) Sürekli değişken
b) Kontrol değişkeni
c) Kesikli değişken
d) Nitel değişken
e) Ara değişken

Cevap : a) Sürekli değişken

Ölçülen özellik sayı doğrusu üzerinde sadece belirli noktalara atanabiliyorsa bu tip değişkenlere ne denir?

a) Sürekli değişken
b) Kontrol değişkeni
c) Kesikli değişken
d) Nitel değişken
e) Ara değişken

Cevap : c) Kesikli değişken

Medeni durum (bekar-evli-dul vb.) aşağıdaki değişken sınıflarından hangisine aittir?

a) Kesikli değişken – nitel değişken
b) Nicel değişken – kontrol değişkeni
c) Nitel değişken – sürekli değişken
d) Kesikli değişken – nicel değişken
e) Sürekli değişken – kontrol değişkeni

Cevap : a) Kesikli değişken – nitel değişken

Miktar yönünden değişiklik yerine tür yönünden değişiklik gösteren değişken aşağıdakilerden hangisidir?

a) Nicel değişken
b) Kontrol değişkeni
c) Sürekli değişken
d) Ara değişken
e) Kesikli değişken

Cevap : e) Kesikli değişken

LOLONOLO

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: