Bilimsel Araştırma Teknikleri – Ortak Ders Final Deneme Sınavı 5

Bilimsel Araştırma Teknikleri – Ortak Ders Final Deneme Sınavı 5

#1. İstatistikte birlikte değişme aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ölçülür?

#2. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinin ankette aranan özellikler arasında olması beklenmez?

#3. I. Geçerlilik II. Güvenilirlik III. Aracın uygulanma biçimi Bir araştırmada hazır bir ölçme aracı kullanılacaksa, bu araçla ilgili olarak yukarıda belirtilenhangi açıklamalara yerverilmelidir?

#4. Araştırmacının yapmak isteyip de çeşitli nedenlerle yapamadığı durumları ifade eden kavram hangi seçenekte verilmiştir?

#5. Araştırma önerisinde yararlanılan tüm kaynaklar alfabetik sıraya göre kaynakçada gösterilirken hangi kritere göre sıralama yapılır?

#6. Miktar yönünden değişiklik yerine tür yönünden değişiklik gösteren değişken aşağıdakilerden hangisidir?

#7. Varsayımlar ve hipotezlerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

#8. Anket formlarının kimlere uygulanması uygun olmaz?

#9. Ölçülen özellik sayı doğrusu üzerinde sadece belirli noktalara atanabiliyorsa bu tip değişkenlere ne denir?

#10. I. Sürekli II. Kesikli III. Nitel IV. Nicel Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri sıfatlarına göre değişkenlerdendir?

#11. Literatür taramasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

#12. “H1: Ameliyat esnasında hastalara müzik dinletilmesi ağrının hissedilmesini önemli ölçüde azaltır.” Yukarıda belirtilen alternatif hipotezin sıfır hipotezi (Ho) aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak kurulmuştur?

#13. (S2)………………. ve (S3) ………………. birbirleriyle çok yakın ilişkide olup, ilki bilgiye nasıl ulaşacağımızın felsefesini, diğeri ise; bunu nasıl uygulayacağımızın yöntemini içermektedir. Yukarıdaki cümledeki ilk boşluğa (S2) getirilmesi gereken ifade aşağıdaki seçeneklerin hangisinde belirtilmiştir?

#14. I. Zaman esnekliği sağlar. II. Ekonomiktir. III. Kullanışlıdır. IV. Faydalıdır. V. Maliyetlidir. Yukarıda verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri internet bağlantısı üzerinden anket yöntemi için doğru değildir?

#15. Araştırmanın sonucunda elde edilen bilgi ve bulguların işe yarar olmaları aşağıdaki ölçütlerden hangisini ifade eder?

#16. Aşağıdakilerden hangisi araştırma probleminin seçimindeki genel ölçütlerden biri değildir?

#17. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

#18. I. Değişkenler arasındaki ilişkinin derecesini ölçer. II. Değişkenler arasındaki nedensel ilişkiyi gösterir. III. Korelasyon katsayısı yüksekse değişkenler arasında kesin bir neden-sonuç ilişkisi bulunur. IV. Değişkenler arasında neden-sonuç ilişkisi olduğunda korelasyon katsayısı yüksektir. Korelasyon katsayısı ile ilgili olarak yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?

#19. Problemlerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

#20. Aşağıdakilerden hangisi anket yönteminin seçiminde popülasyon konularından biri değildir?

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

Bilimsel Araştırma Teknikleri – Ortak Ders 2022

LOLONOLO

Bilimsel Araştırma Teknikleri – Ortak Ders 2022

LOLONOLO

HD Quiz powered by harmonic design

Bilimsel Araştırma Teknikleri - Ortak Ders Final Deneme Sınavı 5

Bilimsel Araştırma Teknikleri – Ortak Ders 2022

LOLONOLO

Bilimsel Araştırma Teknikleri – Ortak Ders Final Deneme Sınavı 5

Bilimsel Araştırma Teknikleri – Ortak Ders

Bilimsel Araştırma Teknikleri Ünite 11 Soru 1-min

Yukarıdaki soru ne tür sorulara örnektir?

a) Kapalı uçlu – filtrelenmiş
b) Açık uçlu – filtrelenmiş
c) Kapalı uçlu – filtrelenmemiş
d) Açık uçlu –filtrelenmemiş
e) Likert tipi – filtrelenmiş

Cevap : a) Kapalı uçlu – filtrelenmiş

Bilimsel Araştırma Teknikleri Ünite 11 Soru 2-min

Yukarıdaki soru hangi tür sorulara örnektir?

a) Açık uçlu soru
b) Dikotom soru
c) Monotom soru
d) Likert tipi soru
e) Açıklama sorusu

Cevap : b) Dikotom soru

Yanlış varsayımlardan kaynaklanan mantık yürütme hatasına ne denir?

a) Eleştirme
b) Uygunsuzluk
c) Yanılgı
d) Yargılama
e) Mantıksızlık

Cevap : c) Yanılgı

İstisnai vakalardan yola çıkarak bir grup hakkında hükümlere varıldığı zaman oluşan yanılgı türü aşağıdakilerden hangisidir?

a) Ekonomik yanılgı
b) İstisnayı engelleme yanılgısı
c) Mantıksal yanılgı
d) İstisnayı genelleme yanılgısı
e) Harici yanılgı

Cevap : d) İstisnayı genelleme yanılgısı

Aşağıda bazı meşrubat çeşitleri verilmiştir. Lütfen bu içecekleri tercih önceliğinize göre numaralandırınız. (1: En çok tercih ettiğim, 9: En az tercih ettiğim)
_ Karadeniz çayı
_ Bitki çayı
_ Oralet
_ Su
_ Türk kahvesi
_ Sütlü kahve
_ Meyve suyu
_ Maden suyu
_ Gazoz
Yukarıdaki soru ne tür sorulara örnektir?

a) Açık uçlu soru
b) Dikotom soru
c) Sıralama sorusu
d) Filtrelenmiş soru
e) Oranlı soru

Cevap : c) Sıralama sorusu

Çalışma masası dağınık bir erkek çalışan görüldüğünde iş yerindeki kadın çalışma arkadaşlarının “erkekler düzenli olma konusunda başarısızlar” şeklinde yargıda bulunmaları aşağıdaki ifadelerden hangisine örnektir?

a) Yargılama
b) Eleştirme
c) Yanlışlama
d) Ekolojik yanılgı
e) İstisnayı genelleme yanılgısı

Cevap : e) İstisnayı genelleme yanılgısı

Birden fazla cevabın işaretlenebileceği soru türlerine ne ad verilir?

a) Değişken çoklu seçenek
b) Değişmez sayılı seçenek
c) Açık uçlu soru
d) Yorum sorusu
e) Likert tipi soru

Cevap : a) Değişken çoklu seçenek

Gruplara ait verilerin analizinden yola çıkarak bireyler hakkında hükümlere varıldığında oluşan yanılgı türü aşağıdakilerden hangisidir?

a) Harici yanılgı
b) İstisnayı genelleme yanılgısı
c) Ekonomik yanılgı
d) Mantıksal yanılgı
e) Ekolojik yanılgı

Cevap : e) Ekolojik yanılgı

Cevaplayıcının katıldığı her seçeneği işaretlediği, seçeneklerin kendi kendini oluşturdukları için kümülatif olduğu ve bir seçeneğe olumlu yanıt verildiğinde muhtemelen listede onun üzerindekilere de katıldığını ifade eden soru türü aşağıdakilerden hangisidir?

a) Değişken çoklu seçenek
b) Guttman ölçeği
c) Likert ölçeği
d) Dikotomik soru
e) Açık uçlu soru

Cevap : b) Guttman ölçeği

A marketi diğer marketler içerisinde fiyatları genel olarak en uygun olan markettir. Ancak şampuan kategorisinde fiyatlar, B ve C marketlerinden daha pahalıdır.
A marketinin genel olarak müşterilerine avantajlı fiyatlar sunmakta olduğu bilgisinden yola çıkan bir müşterinin“şampuanları en uygun fiyatla A marketinden alabilirimƒ şeklinde düşünmesi aşağıdaki ifadelerden hangisine örnektir?

a) İstisnayı genelleme yanılgısı
b) Ekonomik yanılgı
c) Yanlışlama
d) Ekolojik yanılgı
e) İstisnayı engelleme yanılgısı

Cevap : d) Ekolojik yanılgı

Bilimsel Araştırma Teknikleri – Ortak Ders 2022

LOLONOLO

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: