Bilimsel Araştırma Teknikleri – Ortak Ders Final Deneme Sınavı 7

Bilimsel Araştırma Teknikleri – Ortak Ders Final Deneme Sınavı 7

#1. I. Mektup yazışmaları kaynakçada verilir. II. Telefon konuşmaları kaynakçada verilir. III. Yasal dokümanlar kaynakçada verilir. IV. Kişisel görüşmeler kaynakçada verilir. Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

#2. “İnsan, yer ve zaman” aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?

#3. Alıntıların okumayı özendirmeyerek, okuyucuya zevk vermeyen, karmaşık bir şekilde aktarıldığı metinde ne tür bir alıntılama sorunu vardır?

#4. Birden fazla cevabın işaretlenebileceği soru türlerine ne ad verilir?

#5. Kişilerin ağırlığı hangi veri türüne örnektir?

#6. Yukarıdaki soru ne tür sorulara örnektir?

#7. Yargısal veri türlerinde toplanan veriler bireye ait özelliklerin etkisindedir. Aşağıdakilerden hangisinde toplanan veriler yargısal veri türüne girmez?

#8. Aşağıda bazı meşrubat çeşitleri verilmiştir. Lütfen bu içecekleri tercih önceliğinize göre numaralandırınız. (1: En çok tercih ettiğim, 9: En az tercih ettiğim) _ Karadeniz çayı _ Bitki çayı _ Oralet _ Su _ Türk kahvesi _ Sütlü kahve _ Meyve suyu _ Maden suyu _ Gazoz Yukarıdaki soru ne tür sorulara örnektir?

#9. Cevaplayıcının katıldığı her seçeneği işaretlediği, seçeneklerin kendi kendini oluşturdukları için kümülatif olduğu ve bir seçeneğe olumlu yanıt verildiğinde muhtemelen listede onun üzerindekilere de katıldığını ifade eden soru türü aşağıdakilerden hangisidir?

#10. Ölçekteki maddelerden alınan cevaplar istenilen özelliği taşıyorsa “1” puan, istenilen özelliği taşımıyorsa veya boşbırakılmışsa “0” puan verilerek oluşturulan güvenilirlik katsayısı aşağıdakilerde hangisidir?

#11. Harvard yöntemi olarak da bilinen alıntılama yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

#12. Alıntılama sorunları kaç başlık altında ele alınmaktadır?

#13. Belirli uyarıcılar karşısında bırakıldıklarında şu ya da bu şekilde tepkide bulunma, harekete hazır olma durumunu ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

#14. “Olgusal nitelikteki veriler, kişisel yargılardan bağımsız olarak var olan, herkesin üzerinde anlaşabildiği türden gözlenebilir ölçütleri olan .............. dir.” Cümlede boş bırakılan yere gelmesi gereken uygun kelime hangisidir?

#15. I. Kaynaklar’ genellikle makale, bildiri gibi kısa akademik metinlerde kullanılır. II. Kaynakçada akademik metin oluştururken yararlanılan tüm kaynaklara yer verilir. III. Kaynaklar listesi, kaynakçaya göre daha uzundur. IV. Kaynaklar listesi, diğer araştırmacılara yardımcı olma bakımından kaynakçaya göre daha işlevseldir. Kaynakça ve kaynaklarla ilgili olarak yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

#16. Yanlış varsayımlardan kaynaklanan mantık yürütme hatasına ne denir?

#17. Anketin yeterli sayıda ve ölçülmek istenen olguyu temsil edebilecek sorulardan oluştuğundan emin olmak amacıyla yapılan aşağıdaki geçerlilik türlerinden hangisidir?

#18. Yüzey geçerliliği ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

#19. Temel bileşenler analizi üzerinde temellenen güvenirlik katsayısı aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilmektedir?

#20. Araştırmaya kanıt olması amacıyla toplanan bilgilerin veri olarak kabul edilebilmesi için ne gereklidir?

TESTi BiTiR

Results

Bilimsel Araştırma Teknikleri – Ortak Ders 2022

LOLONOLO

Bilimsel Araştırma Teknikleri – Ortak Ders 2022

LOLONOLO

HD Quiz powered by harmonic design

Bilimsel Araştırma Teknikleri – Ortak Ders 2022

LOLONOLO

Bilimsel Araştırma Teknikleri - Ortak Ders Final Deneme Sınavı 7

Bilimsel Araştırma Teknikleri – Ortak Ders Final Deneme Sınavı 7

Bilimsel Araştırma Teknikleri – Ortak Ders

Alıntılama sorunları kaç başlık altında ele alınmaktadır?

a) iki
b) Üç
c) Dört
d) Beş
e) Altı

Cevap : d) Beş

Aynı kaynaktan ya da farklı kaynaklardan yapılan alıntılar peş peşe sunulup, metin yalnız alıntılara veya aktarmalara dayanan uzun bölümlerden oluşuyor ve yazar alıntıların aralarına kendi yorumlarını katmıyorsa burada ne tür bir alıntılama sorunu vardır?

a) İsabetsiz alıntılama
b) Aşırı alıntılama
c) Yeterince alıntılamama
d) Alıntılama tekniğinin yetersizliği
e) Yanlış alıntılama

Cevap : b) Aşırı alıntılama

Alıntıların okumayı özendirmeyerek, okuyucuya zevk vermeyen, karmaşık bir şekilde aktarıldığı metinde ne tür bir alıntılama sorunu vardır?

a) İsabetsiz alıntılama
b) Aşırı alıntılama
c) Yeterince alıntılamama
d) Alıntılama tekniğinin yetersizliği
e) Yanlış alıntılama

Cevap : d) Alıntılama tekniğinin yetersizliği

Tartışılacak düşünceyi kaynakta eksiksiz ve özlü şekilde ifade eden özgün cümleleri saptayıp metne alamama durumunda ne tür bir alıntılama sorunu vardır?

a) İsabetsiz alıntılama
b) Aşırı alıntılama
c) Yeterince alıntılamama
d) Alıntılama tekniğinin yetersizliği
e) Yanlış alıntılama

Cevap : c) Yeterince alıntılamama

Harvard yöntemi olarak da bilinen alıntılama yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Metin içinde gönderme yapma
b) MLA yöntemi
c) Metin dışında gönderme yapma
d) APA yöntemi
e) Dipnotla gönderme yapma

Cevap : a) Metin içinde gönderme yapma

Metin içinde gönderme yapma yöntemine göre yazarlar hangi durumda ön adlarıyla birlikte kullanılır?

a) Aynı soyadlı iki yazar varsa
b) Farklı soyadlı aynı ön adlı iki yazar varsa
c) Farklı soyadlı iki yazar varsa
d) Farklı soyadlı farklı ön adlı iki yazar varsa
e) Aynı soyadlı aynı yıl doğmuş iki yazar varsa

Cevap : a) Aynı soyadlı iki yazar varsa

I. Mektup yazışmaları kaynakçada verilir.
II. Telefon konuşmaları kaynakçada verilir.
III. Yasal dokümanlar kaynakçada verilir.
IV. Kişisel görüşmeler kaynakçada verilir.
Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız III
d) II ve IV
e) III ve IV

Cevap : c) Yalnız III

“Göndermenin yapılacağı yere üstel bir rakam konulur ve bu rakama o sayfanın sonunda yer verilir. Rakamdan sonra gönderme yapılan kaynağın künyesi verilir.”
Yukarıdaki kaynak gösterme yöntemi aşağıdaki seçeneklerin hangisinden verilmiştir?

a) Harvard yöntemi
b) MLA yöntemi
c) Metin içinde gönderme yapma
d) APA yöntemi
e) Dipnot yöntemi

Cevap : e) Dipnot yöntemi

I. Kaynaklar’ genellikle makale, bildiri gibi kısa akademik metinlerde kullanılır.
II. Kaynakçada akademik metin oluştururken yararlanılan tüm kaynaklara yer verilir.
III. Kaynaklar listesi, kaynakçaya göre daha uzundur.
IV. Kaynaklar listesi, diğer araştırmacılara yardımcı olma bakımından kaynakçaya göre daha işlevseldir.
Kaynakça ve kaynaklarla ilgili olarak yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

a) Yalnız I
b) I ve II
c) II ve III
d) II ve IV
e) III ve IV

Cevap : b) I ve II

Wang, Y.C. (2008). Collaborative Destination Marketing: Roles and Strategies of Convention and Visitors Bureau, Journal of Vacation Marketing, XIII (3), pp. 187-203.
Yukarıda hangi tür eser için kaynak gösterimi yapılmıştır?

a) Kitap
b) Dergi makalesi
c) Elektronik kaynak
d) Yabancı gazete
e) Kurum yayını

Cevap : b) Dergi makalesi

Bilimsel Araştırma Teknikleri – Ortak Ders 2022

LOLONOLO

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: