İktisadi Düşünce Tarihi Vize Deneme-2

İktisadi Düşünce Tarihi Vize Deneme-2

#1. Keynesyen modele göre diğer değişkenler sabitken vergilerin arttırılması hangisine neden olur?

#2. Keynesyen iktisatta ücret ve fiyatların durumu ile ilgili hangisi doğrudur?

#3. Keynesyen iktisatta faiz ile ilgili hangisi doğru bir bilgidir?

#4. Keynesyen iktisada göre ekonomide enflasyonist bir açık varsa hangisinin kullanımı doğrudur?

#5. Hangisi neo-klasik iktisadın temel varsayımlarından biri değildir?

#6. Klasik, Keynesyen ve Monetarist Okul’ da emek arzıyla ilgili hangisi doğrudur?

#7. Klasik iktisatçılara göre borçlanmayla ilgili hangisi doğrudur?

#8. Keynesyen iktisada göre toplam arz eğrisiyle ilgili hangisi yanlış bir ifadedir?

#9. Hangisi neo-klasik iktisatçılardan biri değildir?

#10. Hangisi merkantilist okulun öncülerinden değildir?

#11. Klasik iktisadın devlete bakış açısıyla ilgili hangisi doğrudur?

#12. Hangisi neo-klasiklere göre yanlış bir bilgidir?

#13. Keynesyen iktisada göre önermelerden hangisi doğrudur?

#14. Keynesyen iktisatla ilgili hangisi yanlıştır?

#15. Hangisi neo-klasik iktisatçılardan biri değildir?

#16. Hangisi yanlıştır?

#17. Klasik iktisatçılara göre parayla ilgili olarak hangisi yanlıştır?

#18. Klasik maliyeciler tarafından savunulan “kamu gelirlerinin tarafsızlığı” görüşü hangisidir?

#19. Keynesyen görüşün para talebi teorisi ile ilgili hangisi yanlıştır?

#20. Klasik iktisada göre önermelerden hangisi doğrudur?

TESTi BiTiR

Results

HD Quiz powered by harmonic design

İktisadi Düşünce Tarihi Vize Deneme-2

Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Lisans Açık Öğretim
Telegram Siyaset Bİlimi ve Kamu Yönetimi

İktisadi Düşünce Tarihi Vize Deneme-2

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: