İktisadi Düşünce Tarihi Vize Deneme-3

İktisadi Düşünce Tarihi Vize Deneme-3

#1. Miktar teorisinin varsayımlarıyla ilgili hangisi yanlıştır?

#2. Klasiklerin maliye anlayışıyla ilgili hangisi doğrudur?

#3. Klasiklere göre hangisi yanlıştır?

#4. Klasiklere göre ücret ve fiyatların esnekliği ile ilgili hangisi doğrudur?

#5. Hangisi Keynesyen iktisada göre doğru bir ifadedir?

#6. Toplam arz eğrisinin Keynesyen bölgesiyle ilgili hangisi doğrudur?

#7. Merkantilizm ile ilgili hangisi doğrudur?

#8. Klasik miktar teorisine göre hangisi enflasyona neden olur?

#9. Klasiklere göre para talebiyle ilgili hangisi doğrudur?

#10. Merkantilistlere göre dış ticaretin bileşimiyle ilgili hangisi doğrudur?

#11. Hangisi merkantilist okulun öncülerinden değildir?

#12. Klasik modele göre, herhangi bir anda artan işsizlikle ilgili hangisi doğrudur?

#13. Mübadele denklemiyle ilgili olarak hangisi yanlıştır?

#14. Merkantilist yaklaşımla ilgili hangisi yanlıştır?

#15. Hangisi klasik iktisada göre yanlış bir ifadedir?

#16. Hangisi klasik iktisatçılardan birisi değildir?

#17. Hangisi neo-klasik iktisadın temel varsayımlarından biri değildir?

#18. Merkantilistler hangisine karşı çıkar?

#19. Klasiklere göre ücret ve fiyatların esnekliği ile ilgili hangisi yanlıştır?

#20. Hangisi neo-klasik iktisatçılardan biri değildir?

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

HD Quiz powered by harmonic design

İktisadi Düşünce Tarihi Vize Deneme-3

Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Lisans Açık Öğretim
Telegram Siyaset Bİlimi ve Kamu Yönetimi

İktisadi Düşünce Tarihi Vize Deneme-3

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: