TAR202U – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Ünite 1

Türk İnkılabı ve İnkılap Hareketleri

#1. Türkiye’de tiyatro ve sinemanın gelişmesine öncülük eden kişi aşağıdakilerden hangisidir?

#2. Türkiye’de sanayinin gelişmesine öncülük eden kurum aşağıdakilerden hangisidir?

#3. Türk Medeni Kanunu’nun hazırlanmasına öncülük eden dönemin Adalet Bakanı aşağıdakilerden hangisidir?

#4. Atatürk’ün ilk anıt heykelinin dikildiği yer aşağıdakilerden hangisidir?

#5. Aşağıdakilerden hangisi Türk İnkılabının amaçlarından biri değildir?

#6. 1929 Dünya Ekonomik Krizi ve ulusal sermaye birikiminin oluşturulamaması üzerine Türkiye’de izlenen iktisat politikası aşağıdakilerden hangisidir?

#7. 1926 yılında kabul edilen “Kabotaj Kanunu” ile hangi alanda millileşme sağlanmıştır?

#8. Cumhuriyet döneminde ilk nüfus sayımı hangi yıl yapılmıştır?

#9. Aşağıdakilerden hangisi Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun sonuçlarından biridir?

#10. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetin ilk yıllarında açılan okullardan biri değildir?

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

Anadolu AÖf Bahar Dönemi Soruları
Aöıköğretim çıkmış Soruları
LOLONOLO

Anadolu AÖf Bahar Dönemi Soruları
Aöıköğretim çıkmış Soruları
LOLONOLO

HD Quiz powered by harmonic design

Türk İnkılabı ve İnkılap Hareketleri

TAR202U - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Ünite 1-min TAR202U - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2-min

 

TAR202U – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2

Aşağıdakilerden hangisi Türk İnkılabının amaçlarından biri değildir?

A. Bağımsızlık
B. Kalkınmak
C. Çağdaşlaşmak
D. Laik düzene geçmek
E. Meşruti düzene geçmek

Cevap : E. Meşruti düzene geçmek

Türk Medeni Kanunu’nun hazırlanmasına öncülük eden dönemin Adalet Bakanı aşağıdakilerden hangisidir?

A. İsmet İnönü
B. Refik Saydam
C. Mustafa Necati Bey
D. Reşit Galip
E. Mahmut Esat Bozkurt

Cevap : E. Mahmut Esat Bozkurt

Aşağıdakilerden hangisi Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun sonuçlarından biridir?

A. Azınlık okullarının kapatılması
B. Ülkede ulusal ve laik öğretimin başlaması
C. Uluslararası ticari ilişkilerin kolaylaşması
D. Türk tarihinin bir bütün olarak araştırılması
E. Türk dili çalışmalarının başlaması

Cevap : B. Ülkede ulusal ve laik öğretimin başlaması

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetin ilk yıllarında açılan okullardan biri değildir?

A. Ankara Hukuk Mektebi
B. Darülfünun
C. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi
D. Musiki Muallim Mektebi
E. İsmet Paşa Kız Enstitüsü

Cevap : B. Darülfünun

1929 Dünya Ekonomik Krizi ve ulusal sermaye birikiminin oluşturulamaması üzerine Türkiye’de izlenen iktisat politikası aşağıdakilerden hangisidir?

A. Liberalizm
B. Karma
C. Sosyalizm
D. Kapitalizm
E. Devletçilik

Cevap : E. Devletçilik

Cumhuriyet döneminde ilk nüfus sayımı hangi yıl yapılmıştır?

A. 1923
B. 1925
C. 1927
D. 1933
E. 1935

Cevap : C. 1927

1926 yılında kabul edilen “Kabotaj Kanunu” ile hangi alanda millileşme sağlanmıştır?

A. Denizcilik
B. Demir yolları
C. Eğitim
D. Sanayi
E. Hukuk

Cevap : A. Denizcilik

Türkiye’de sanayinin gelişmesine öncülük eden kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A. İstatistik Umum Müdürlüğü
B. Ziraat Bankası
C. Etibank
D. İller Bankası
E. Sümerbank

Cevap : E. Sümerbank

Türkiye’de tiyatro ve sinemanın gelişmesine öncülük eden kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A. Osman Zeki Üngör
B. Bela Bartok
C. Selim Sırrı Tarcan
D. Muhsin Ertuğrul
E. Ahmet Adnan Saygun

Cevap : D. Muhsin Ertuğrul

Atatürk’ün ilk anıt heykelinin dikildiği yer aşağıdakilerden hangisidir?

A. İzmir
B. İstanbul Sarayburnu
C. Afyon Kocatepe
D. Ankara Ulus
E. Samsun

Cevap : B. İstanbul Sarayburnu

Anadolu AÖf Bahar Dönemi Soruları
Aöıköğretim çıkmış Soruları
LOLONOLO

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: