TAR202U – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Ünite 3

İsmet İnönü Dönemi (1939-1950)

#1. Cumhuriyet Halk Partisi’nin 5. Büyük Kurultayı hangi tarihte toplanmıştır?

#2. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de tek parti yönetiminden çok partili hayata geçilmesi, serbest seçimlerin yapılması, üniversite özerkliği, tek dereceli seçim sistemi, yürütme erkinin CHP’nin tüzel hamiliğinden çıkarılmasını öneren Dörtlü Takrir temsilcilerinden biri değildir?

#3. Türkiye’yi savaşın Akdeniz’e sıçraması dolayısıyla müttefikleri olan İngiltere ve Fransa’ya tüm gücüyle yardım etme taahhüdünü yerine getirmek durumunda bırakan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

#4. Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu hangi tarihte kabul edilmiştir?

#5. Millî Korunma Kanunu hangi tarihte kabul edilmiştir?

#6. II. Dünya Savaşı sonrasında oluşturulacak yeni dünya düzeni ile ilgili kararların görüşüldüğü konferans aşağıdakilerden hangisidir?

#7. Demokrat Parti hangi tarihte kurulmuştur?

#8. II. Dünya Savaşı sırasında Türkiye ile Sovyet Rusya arasında yapılan saldırmazlık antlaşması hangi tarihte imzalanmıştır?

#9. Türkiye’de ilk defa tek dereceli seçim hangi tarihte yapılmıştır?

#10. Cumhuriyet dönemi Türk siyasi hayatında ilk defa sağlık sebebi gösterilmeksizin istifa eden bakan aşağıdakilerden hangisidir?

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

Anadolu AÖf Bahar Dönemi Soruları
Aöıköğretim çıkmış Soruları
LOLONOLO

Anadolu AÖf Bahar Dönemi Soruları
Aöıköğretim çıkmış Soruları
LOLONOLO

HD Quiz powered by harmonic design

TAR202U - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Ünite 3-min TAR202U - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2-min

 

 

İsmet İnönü Dönemi (1939-1950)

TAR202U – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 5. Büyük Kurultayı hangi tarihte toplanmıştır?

A. 27 Ocak 1939
B. 15-21 Mart 1939
C. 7-11 Ocak 1947
D. 29 Mayıs-3 Haziran 1939
E. 3 Nisan 1940

Cevap : D. 29 Mayıs-3 Haziran 1939

Millî Korunma Kanunu hangi tarihte kabul edilmiştir?

A. 19 Ocak 1940
B. 4 Mayıs 1946
C. 18 Ocak 1940
D. 4 Eylül 1939
E. 24 Mart 1939

Cevap : C. 18 Ocak 1940

Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu hangi tarihte kabul edilmiştir?

A. 18 Ocak 1940
B. 11 Haziran 1945
C. 11 Kasım 1942
D. 1 Kasım 1942
E. 16 Aralık 1941

Cevap : B. 11 Haziran 1945

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de tek parti yönetiminden çok partili hayata geçilmesi, serbest seçimlerin yapılması, üniversite özerkliği, tek dereceli seçim sistemi, yürütme erkinin CHP’nin tüzel hamiliğinden çıkarılmasını öneren Dörtlü Takrir temsilcilerinden biri değildir?

A. Celal Bayar
B. Adnan Menderes
C. Fuat Köprülü
D. Refik Koraltan
E- Refik Saydam

Cevap : E- Refik Saydam

Demokrat Parti hangi tarihte kurulmuştur?

A. 9 Mart 1946
B. 28 Mart 1946
C. 4 Aralık 1945
D. 7 Ocak 1946
E. 11 Haziran 1945

Cevap : D. 7 Ocak 1946

Türkiye’de ilk defa tek dereceli seçim hangi tarihte yapılmıştır?

A. 10 Haziran 1946
B. 21 Temmuz 1946
C. 30 Haziran 1945
D. 9 Eylül 1946
E. 21 Temmuz 1945

Cevap : B. 21 Temmuz 1946

Türkiye’yi savaşın Akdeniz’e sıçraması dolayısıyla müttefikleri olan İngiltere ve Fransa’ya tüm gücüyle yardım etme taahhüdünü yerine getirmek durumunda bırakan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A. Üçlü İttifak Antlaşması
B. Türk-Bulgar Anlaşması
C. Türk-Alman Dostluk ve Saldırmazlık Antlaşması
D. Türk-Sovyet Saldırmazlık Anlaşması
E. Truman Doktrini

Cevap : A. Üçlü İttifak Antlaşması

II. Dünya Savaşı sırasında Türkiye ile Sovyet Rusya arasında yapılan saldırmazlık antlaşması hangi tarihte imzalanmıştır?

A. 1 Mart 1941
B. 7 Şubat 1941
C. 1 Eylül 1939
D. 18 Ocak 1940
E. 25 Mart 1941

Cevap : E. 25 Mart 1941

Cumhuriyet dönemi Türk siyasi hayatında ilk defa sağlık sebebi gösterilmeksizin istifa eden bakan aşağıdakilerden hangisidir?

A. Şükrü Saraçoğlu
B. Şükrü Sökmensüer
C. Recep Peker
D. Celal Bayar
E. Numan Menemencioğlu

Cevap : E. Numan Menemencioğlu

II. Dünya Savaşı sonrasında oluşturulacak yeni dünya düzeni ile ilgili kararların görüşüldüğü konferans aşağıdakilerden hangisidir?

A. Yalta Konferansı
B. Quebec (Kanada) Konferansı
C. Moskova Konferansı
D. Tahran Konferansı
E. Londra Konferansı

Cevap : A. Yalta Konferansı

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: